اقسام تعهد و ضمانت حسن انجام تعهد : پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه اقسام تعهد و ضمانت حسن انجام تعهد

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” اقسام تعهد و ضمانت حسن انجام تعهد ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه اقسام تعهد و ضمانت حسن انجام تعهد :

ضمانت حسن انجام تعهد، به اين معني است كه اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن وفا نكند، متعهدله مي‌تواند از محل ضمانتي كه براي حسن ايفاء آن تعهد وجود دارد، خسارات وارده به خود را جبران كند.

اين نوع از ضمانت داراي اقسامي است، كه مهمترين آنها عبارت‌اند از: ضمانتهاي اخلاقي، ضمانتهاي شخصي و ضمانتهاي وثيقه‌اي.

از مهمترين شرايط صحت ضمانت حسن انجام تعهد، اين است كه ضمانت مقرر شده بايد متناسب موضوع تعهد باشد،‌ به عبارت ديگر، براي هر تعهدي نمي‌توان هرگونه ضمانتي را برقرار ساخت، مثلاً براي تعهدات قايم به شخص نمي‌توان ضمانت شخصي معين كرد. مهمترين نتيجه و اثري كه از ضمانت حسن انجام تعهد حاصل مي‌شود، اين است كه صرف ايفاء تعهد موجب ابراء متعهد نمي‌شود، بلكه تعهد بايد به نحو احسن وفا شود.

واژگان كليدي: تعهد، ضمانت، حسن انجام تعهد

 

پيشينه تحقيقاقسام تعهد و ضمانت حسن انجام تعهد :

در خصوص ضمانت حسن انجام تعهد، در حقوق داخلي تاكنون به طور خاص تحقيق و پژوهشي جامع كه در بردارنده تمامي جوانب و مباحث موضوع ‌باشد انجام نشده است و تنها بخش‌هاي خاصي از اين موضوع، مثل ضمانت يا تعهد مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است، اما در بعد بين‌المللي، موضوع ضمانت حسن انجام تعهد، بيشتر و دقيق‌تر مورد تحقيق و پژوهش قرار گرفته است، چرا كه اهميت اين موضوع در بعد بين‌المللي به مراتب بيشتر مي باشد.

 

 اهداف تحقيق اقسام تعهد و ضمانت حسن انجام تعهد :

از جمله اهدافي كه در اين پايان‌نامه دنبال مي شود، اين است كه اولاً معنا و مفهوم  ضمانت حسن انجام تعهد به طور دقيق، روشن شود، ثانياً : انواع ضمانت‌هايي كه براي حسن انجام تعهدات وجود دارند مشخص شوند.

ثالثاً: جنبه‌هاي تاريك و مبهم موضوع روشن شوند و دامنه دانش و اطلاعات در خصوص ضمانت حسن انجام تعهد گسترش يابد.

 

سازماندهي (ساختار تحقيق):

اين تحقيق داراي يك مقدمه، سه فصل و يك نتيجه‌گيري مي‌باشد، كه در فصل اول به معاني و مفاهيم موضوع و كاركردهاي آن و نيز مقايسه ضمانت حسن انجام تعهد با عناوين مشابه پرداخته شده است و در فصل دوم، تمامي اركان و شرايط ضمانت حسن انجام تعهد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و در فصل سوم كليه‌ي آثار ضمانت حسن انجام تعهد بيان شده است.

 

فهرست مطالب پایان نامه اقسام تعهد و ضمانت حسن انجام تعهد :

چکیده

مقدمه

فصل اول: شناخت ضمانت حسن انجام تعهد     ۱

۱-۱ معانی، مفاهیم و اقسام ضمانت حسن انجام تعهد       ۲

۱-۱-۱ معانی و مفاهیم ۲

۱-۱-۱-۱ ضمانت       ۲

۱-۱-۱-۱-۱- تعريف و اوصاف عقد ضمان

۱-۱-۱-۲ تعهد  ۲۳

۱-۱-۱-۳ حسن انجام تعهد       ۲۸

۱-۱-۲ اقسام تعهد و ضمانت    ۴۲

۱-۱-۲-۱ اقسام تعهد    ۴۳

۱-۱-۲-۲ اقسام ضمانت ۵۹

۱-۲ فواید و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد          ۶۵

۱-۲-۱ فواید و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد برای ضامن         ۷۰

۱-۲-۲ فواید و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد برای مضمون له   ۷۱

۱-۲-۳ فواید و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد در تعهدات امروزی         ۷۲

۱-۲-۴ فواید و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد برای مضمون عنه (متعهد) ۷۸

۱-۳  مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عناوین مشابه    ۸۰

۱-۳-۱ مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عقد رهن     ۸۰

۱-۳-۱-۱ شباهتها       ۸۰

۱-۳-۱-۲ تفاوتها         ۸۳

۱-۳-۲ مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عقد کفالت    ۸۶

۱-۳-۲-۱ شباهتها       ۸۶

۱-۳-۲-۲ تفاوتها         ۸۷

۱-۳-۳ مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عقد حواله    ۸۹

۱-۳-۳-۱ شباهتها       ۸۹

۱-۳-۳-۲ تفاوتها         ۹۱

فصل دوم: ارکان و شرایط ضمانت حسن انجام تعهد      ۹۴

۲-۱ ارکان و شرایط تعهد         ۹۵

۲-۱-۱ رابطه حقوقی   ۹۵

۲-۱-۲ موضوع و شرایط تعهد ۹۷

۲-۱-۲-۱ تعهد به تملیک یا انتقال مال   ۹۸

۲-۱-۲-۲ تعهد به انجام کار (فعل)       ۹۹

۲-۱-۲-۳ تعهد به خودداری از انجام کار (ترک فعل)    ۱۰۲

۲-۱-۳ طرفین تعهد     ۱۰۴

۲-۱-۳-۱ اثر تعهدات نسبت به طرفین قرارداد و اشخاص ثالث ۱۰۶

۲-۲ ارکان و شرایط ضمانت     ۱۰۸

۲-۲-۱ عقد ضمان      ۱۰۸

۲-۲-۱-۱ تنجیز         ۱۰۹

۲-۲-۱-۲ لزوم ۱۱۲

۲-۲-۱-۳ مشروع بودن جهت   ۱۱۵

۲-۲-۲ طرفین عقد ضمان       ۱۱۷

۲-۲-۲-۱ تراضی طرفین        ۱۱۷

۲-۲-۲-۲ اهلیت طرفین          ۱۱۹

۲-۲-۲-۲-۱ بلوغ         ۱۲۰

۲-۲-۲-۲-۲ رشد         ۱۲۱

۲-۲-۲-۲-۳ عقل         ۱۲۷

۲-۲-۳ مضمون به      ۱۲۸

۲-۲-۳-۱ لزوم ثابت بودن بر ذمه        ۱۲۸

۲-۲-۳-۲ لزوم مشروع بودن تعهد       ۱۳۳

۲-۲-۳-۳ موضوع تعهد باید مال کلی و قابل تعیین باشد ۱۳۳

فصل سوم: آثار ضمانت حسن انجام تعهد         ۱۳۵

۳-۱ آثار ضمان میان ضامن و مضمون له         ۱۳۶

۳-۱-۱ انتقال تعهد      ۱۳۷

۳-۱-۱-۱ در جائیکه تعهد قایم به شخص نیست ۱۳۹

۳-۱-۱-۲ در جائیکه تعهد قایم به شخص است   ۱۴۰

۳-۱-۲ یگانگی تعهد ضامن و مضمون عنه      ۱۴۰

۳-۱-۲-۱ آثار یگانگی تعهد     ۱۴۱

۳-۱-۳ رجوع مضمون له به ضامن     ۱۴۵

۳-۱-۳-۱ رعایت مفاد عقد ضمان        ۱۴۶

۳-۱-۳-۲ رعایت شرایط عمومی         ۱۴۶

۳-۱-۴ اختلاف بین ضامن و مضمون له         ۱۴۷

۳-۲ آثار ضمان میان ضامن و مضمون عنه       ۱۴۹

۳-۲-۱ شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه    ۱۵۰

۳-۲-۱-۱ اذن مضمون عنه      ۱۵۰

۳-۲-۱-۱-۱ ضمانت با اذن مضمون عنه ۱۵۰

۳-۲-۱-۱-۲ ضمانت بدون اذن مضمون عنه      ۱۵۹

۳-۲-۱-۲ ایفاء تعهد     ۱۶۱

۳-۳ آثار ضمان میان ضامنان    ۱۶۶

۳-۳-۱ تعدد ضمانت از یک تعهد        ۱۶۶

۳-۳-۱-۱ ضمان به قید تسهیم   ۱۶۶

۳-۳-۱-۲ ضمان به قید شمول تمام تعهد ۱۶۷

۳-۳-۱-۳ ضمان تضامنی        ۱۶۹

۳-۳-۱-۴ ضمان به طور مطلق ۱۷۲

۳-۳-۱-۵ ضمان چند نفر به ترتیب      ۱۷۴

۳-۳-۲ ترامی (تسلسل) و دور ۱۷۵

۳-۳-۲-۱ ترامی و آثار آن       ۱۷۵

۳-۳-۲-۲ دور (ضمان مضمون عنه از ضامن)  ۱۷۶

نتیجه گیری

پيشنهادها        ۱۷۹

منابع    ۱۸۲

چکیده انگلیسی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0