امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب، چالش ها و راهکارها : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب، چالش ها و راهکارها : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.  مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب، چالش ها و راهکارها ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۲۱۵ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان ن‏امه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب، چالش ها و راهکارها :

امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب امروزه ذهن بسياري از انديشمندان جامعه را درگير خود نموده است، گروهي اين مسئوليت خطير را بر عهده گرفته اند و تلاش هاي پي در پي در اين حوزه صورت گرفته است،

در اين پژوهش که در راستاي بهبود اين روش هاي امر و نهي  در اين حوزه است به بررسي عوامل  مؤثر در اثر پذيري امر به حجاب و نهي از کم حجابي پرداخته شده است، عواملي همچون احساس امنيت مخاطب، تربيت و  اعتقادات او ، مقبوليت شخص آمر به معروف و ناهي از منکر، نحوه بيان ونوع الفاظ  او و همچنين ويژگي هاي شخصيتي او، شرايط پيراموني امر و نهي ،  نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به حجاب و نهي از کم حجابي و روش­هاي عملي امر و نهي، که همگي عواملي هستنند که اين امر را تحت تأثير قرار مي دهند.

همچنين براي  قدم نهادن در هر راهي بايد آسيب ها و آفت هاي آن راه را شناخت تا بتوان محکم در اين راه قدم برداشت، بنابراين علاوه بر  بررسي  عوامل مؤثر بر اثربخشي به بررسي  آسيب ها و شبهات مطرح شده در اين حوزه پرداخته شده است ،  و فراواني هر کدام  نشان داده شده است، آسيب هاي مطرح شده در اين حوزه در دو دسته آسيب هاي مهم  معرفتي و آسيب هاي مهم مربوط به روش شناسايي شده اند، که آگاهي نسبت به آنها به داشتن ديد وسيع در اين زمينه کمک نموده است،

در اين پژوهش که به روش پيمايشي با انتخاب دانشگاه اصفهان به عنوان جامعه آماري، جهت مديريت بهتر بررسي موضوع مورد پژوهش، صورت گرفته است، به وسيله فرمول کوکران[۱] با حجم جامعه مشخص،  ۲۶۱ نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده اند و با تهيه و اجراي پرسشنامه اطلاعات لازم گردآوري شده است، سپس با استفاده از آزمون پيرسون[۲] و اتا[۳] به بررسي عوامل اثر بخش در امر و نهي در حوزه حجاب  بررسی شده اند و با تحليل رگرسيوني آن معناداري هريک از عوامل مطر ح شده بررسي، و  نشان داده شد که بين متغير اثربخشي امر به معروف و نهي ازمنکر و مقبوليت آمر و ناهي،احساس امنيت مخاطب امر و نهي، خصوصيات آمر و ناهي، اعتقادات و تربيت مخاطب امر و نهي و روش هاي عملي در اين حوزه رابطه معنادار و مستقيم برقرار مي‌باشد و  بيشترين اثرگذاري مربوط به روش هاي عملي امر و نهي و تربیت مخاطب آن است.

کلید واژه ها: امر به معروف  نهی از منکر، چالش، حجاب، راهکار

اهداف تحقيق :

 اهداف علمي:

 • بررسي زمينه هاي اثر بخشي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب.
 • آسيب شناسي و مطالعه چالش هاي پيش روي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب.

 

اهداف کاربردي:

 • ارائه راهکارهاي لازم در جهت تحقق اصل امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب معطوف به حيات طيبه جامعه اسلامي.

 

سوالهاي تحقيق:

 • چه زمينه هايي براي تأثيرگذاري امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب ضروري است ؟
 • چه آسيب ها و چالش هايي در امر به معروف ونهي از منکر در حوزه حجاب وجود دارد؟
 • با چه راهکارهايي مي توان چالش هاي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب را مرتفع نمود؟

 

فهرست مطالب :

فصل اول: کليات طرح تحقيق

 • پيشگفتار ……………………………………. ۱
 • کليد واژه ها ……………………….. ۲
 • شرح و بيان مساله پژوهشي. …………………… ۲
 • پيشينه وتاريخچه موضوع تحقيق . ……………….. ۴
 • اهميت و ارزش تحقيق …………………..۱۰
 • اهداف تحقيق…………………………۱۰
  • اهداف علمي ………………. ۱۰

۱-۶-۲ اهداف کاربردي ………………………..۱۰

 • سوالهاي تحقيق …………………. ۱۰
 • كاربرد نتايج تحقيق ……………….. ۱۱
 • روش تحقيق …………………………….. ۱۱
 • مشکلات و محدوديت هاي تحقيق ………… ۱۱

 

 • فصل دوم: مباني نظري تحقيق
 • ۲-۱ امربه معروف و نهي از منکر …….. ۱۲
 • ۲-۱-۱ مفهوم شناسي …………….. ۱۲
 • ۲-۱-۱-۱ مفهوم شناسي امر به معروف و نهي از منکر ……………. ۱۲
 • ۲-۱-۱-۲ دسته بندي مقدماتي امر به معروف و نهي از منکر از دیدگاه قرآن… ۱۳
 • ۲-۱-۲ شرايط امر به معروف و نهي از منکر ……… ۱۶
 • ۲-۱-۲-۱ علم به معروف و منکر (شرط اول) ……….. ۱۶
 • ۲-۱-۲-۲ احتمال تأثير ( شرط دوم) ……………. ۱۷
 • ۲-۱-۲-۳ بناي بر استمرار گناه (شرط سوم) ……….. ۱۸
 • ۲-۱-۲-۴ امر و نهي بدون مفسده  و ضرر (شرط چهارم)………… ۱۹
 • ۲-۱-۳ مراتب امر به معروف و نهي از منکر ………… ۲۰
 • ۲-۱-۳-۱ مرحله قلبي (اظهار تنفر قلبي) ………… ۲۱
 • ۲-۱-۳-۲ مرحله لساني (گفتار) …………….. ۲۳
 • ۲-۱-۳-۳ مرحله يدي………. ۲۵
 • ۲-۱-۲-۳ سيره پيشوايان معصوم در امر به معروف و نهي از منکر …… ۲۷
 • ۲-۲ عفاف و حجاب ……. ۳۳
 • ۲-۲-۱ مفهوم حجاب …….. ۳۳
 • ۲-۲-۲ حجاب مرد مسلمان…………… ۳۴
 • ۲-۲-۲-۱ کنترل نگاه ……………. ۳۴
 • ۲-۲-۲-۲ پوشاندن شرمگاه …………. ۳۵
 • ۲-۲-۳ حجاب زن مسلمان …………… ۳۶
 • ۲-۲-۳-۱کنترل نگاه ………… ۳۷
 • ۲-۲-۳-۲ پوشاندن شرمگاه ……….. ۳۷
 • ۲-۲-۳-۳ حدود پوشش …………. ۳۷
 • ۲-۲-۳-۳-۱ خُمُر …………….. ۳۷
 • ۲-۲-۳-۳-۲ جيب …….. ۳۸
 • ۲-۲-۳-۴ زينت ……….. ۳۹
 • ۲-۲-۳-۵ تبرج ………….. ۳۹
 • ۲-۲-۳-۶ جلباب …………. ۴۰
 • ۲-۲-۳-۷ عفاف ……. ۴۱
 • ۲-۲-۴ فلسفه پوشش ……….. ۴۲
 • ۲-۲-۴-۱ حق الهي ……………… ۴۳
 • ۲-۲-۴-۲ حفظ حرمت زن………….. ۴۳
 • ۲-۲-۴-۳ مبارزه با نفس…………… ۴۴
 • ۲-۲-۴-۴ ايجاد امنيت …………. ۴۴
 • ۲-۳  عوامل مؤثر بر امربه معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب ……. ۴۵
 • ۲-۳-۱ مقبوليت آمر و ناهي …………… ۴۶
 • ۲-۳-۲ نحوه بيان آمر و ناهي ……………. ۴۷
 • ۲-۳-۳ نوع الفاظ ………………. ۴۹
 • ۲-۳-۴ امر و نهي متناسب با شرايط پيراموني……. ۵۰
 • ۲-۳-۵ احساس امنيت مخاطب …………. ۵۰
 • ۲-۳-۶ تربيت مخاطب …………. ۵۱
 • ۲-۳-۷ عملکرد ارگان هاي مرتبط با امر به معروف و نهي از منکر …… ۵۱
 • ۲-۳-۸ روش هاي عملي  ………………………… ۵۲
 • فهرست مطالب
 • ۲-۳-۹ خصوصيات آمر و ناهي ………… ۵۲
 • ۲-۳-۱۰ اعتقادات مخاطب …………….. ۵۳
 • ۲-۴ آسيب ها و آفت هاي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب…. ۵۴

فصل سوم: روش شناسي

 • نوع تحقيق ………………. ۵۸
 • روش تحقيق …………………. ۵۸
 • نحوه جمع آوري داده ها و اطلاعات تحقيق ….۵۹
 • فرضيات …………………………………………….. ۶۱
 • واحد و سطح تحليل ………………….. ۶۲
 • جامعه آماري ……………………………….. ۶۲
 • حجم نمونه ……………………………۶۲
 • شيوه نمونه گيري ……………………… ۶۲
 • روايي و پايايي پرسش نامه ……….. ۶۳
  • روايي پرسش نامه ………………………… ۶۳
  • پايايي پرسش نامه ………………………….۶۴
 • سنجش متغير ها ………………………………….. ۶۴
 • تعريف عملياتي متغير هاي مستقل و وابسته ……… ۶۵
 • مکان پژوهش …………………………………… ۶۸
 • زمان پژوهش …………………………… ۶۸
 • روش هاي آماري …………………… ۶۸
 • استخراج ………………………. ۶۹
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
 • ۴-۱مقدمه ……………….. ۷۰
 • ۴-۲ آمار توصيفي؛ نتايج توصيفي و يک متغيره پژوهش……. ۷۱
 • ۴-۲-۱ شاخص­هاي پراکندگي سن …………………. ۷۱
 • ۴-۲-۳- توزيع پاسخگويان بر حسب جنس ……………………… ۷۲
 • ۴-۲-۴- توزيع پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلي ………………… ۷۲
 • ۴-۲-۵- توزيع پاسخگويان بر حسب حدود درآمد ماهيانه خانوار ………………. ۷۲
 •  ۴-۲-۶- شاخص­هاي پراکندگي اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر ……………….۷۴
 • ۴-۲-۷- توزيع ابعاد اثر بخشي امر به معروف و نهي از منکر بر وضعيت پوشش و رفتار……. ۷۵
 • ۴-۲-۸- توزيع پاسخگويان بر حسب احساس امنيت مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف……….. ۷۷
 • ۴-۲-۹- شاخص­هاي پراکندگي مقبوليت آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف……………………۷۸
 • ۴-۲-۱۰-توزيع ابعاد اثر بخش بر امر به معروف و نهي از منکر ………………………  ۷۹
 • ۴-۲-۱۱-شاخص­هاي نوع الفاظ آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر  ……………۸۰
 • ۴-۲-۱۲-شاخص الفاظ آمر و ناهي جهت اثر بخشي امر به معروف …………………. ۸۱
 • ۴-۲-۱۳-شاخص­هاي پراکندگي نحوه بيان امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف …………. ۸۲
 • ۴-۲-۱۴-توزيع پاسخ پاسخگويان به گويه هاي شاخص تاثير نحوه بيان امر ونهي ……………… ۸۳
 • ۴-۲-۱۵- شاخص­هاي پراکندگي خصوصيات آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف ……………….. ۸۵
 • ۴-۲-۱۶- شاخص هاي خصوصيات آمر و ناهي ……………… ۸۵
 • ۴-۲-۱۷- شاخص­هاي پراکندگي روش هاي امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف ………………. ۸۶
 • -۲-۱۸-  شاخص روش هاي امر  به معروف و و نهي از منکر ………………………..۸۶
 • ۴-۲-۱۹- شاخص­هاي پراکندگي شرايط پيراموني امر و نهي  جهت اثربخشي امر به معروف ………………. ۸۸
 • ۴-۲-۲۰- شاخص­هاي شرايط پيراموني امر و نهي  جهت اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر……………… ۸۹
 • ۴-۲-۲۱- شاخص­هاي پراکندگي نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشي امر به معروف …………. ۹۰
 • ۴-۲-۲۲- شاخص­هاي نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشي امر به معروف…………………….. ۹۱
 • ۴-۲-۲۴-شاخص هاي اعتقادات مخاطب امربه معروف و نهي از منکر نسبت به امر به معروف و نهي از منکر………… ۹۳
 • ۴-۲-۲۵- شاخص­هاي پراکندگي تربيت مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف …………………. ۹۴
 • ۴-۲-۲۵- شاخص­هاي پراکندگي تربيت مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف………………… ۹۵
 • ۴-۲-۲۶- شاخص­هاي پراکندگي آسيب­هاي معرفتي ……………….. ۹۶
 • ۴-۲-۲۷- شاخص­هاي آسيب­هاي معرفتي……………. ۹۷
 • ۴-۲-۲۸- شاخص­هاي پراکندگي آسيب­هاي روشي ………… ۹۹
 • ۴-۲-۲۹- شاخص­هاي آسيب­هاي روشي ……….. ۱۰۰
 • ۴-۳- آمار استنباطي…………………… ۱۰۳
 • ۴-۳-۱- آزمون فرضيات پژوهش ……………………. ۱۰۳
 • ۴-۳-۱- ۱- آزمون فرضيه اول ……………………… ۱۰۳
 • ۴-۳-۱- ۲- آزمون فرضيه دوم ……. ۱۰۴
 • ۴-۳-۱- ۳- آزمون فرضيه سوم ……………… ۱۰۵
 • ۴-۳-۱- ۴- آزمون فرضيه چهارم ……………… ۱۰۶
 • ۴-۳-۱- ۶- آزمون فرضيه ششم ……………….. ۱۰۷
 • ۴-۳-۱- ۶- آزمون فرضيه ششم ……………………..۱۰۸
 • ۴-۳-۱- ۷- آزمون فرضيه هفتم ……………………….. ۱۰۹
 • ۴-۳-۱-۸- آزمون فرضيه هشتم …………………………. ۱۱۰
 • ۴-۳-۱-۹- آزمون فرضيه نهم ………………………. ۱۱۱
 • ۲-۳-۱-۱۰- آزمون فرضيه دهم …………………….. ۱۱۲
 • ۴-۳-۲- تحليل رگرسيوني ……………………….. ۱۱۳
 • ۴-۴- برخي مسائل و شبهات …………………۱۱۵
 • ۴-۴-۱- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب از اولويت­هاي
 • جامعه خارج است ……. ۱۱۵
 • ۴-۴-۲- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه پوشش و نحوه حضور در جامعه شخصي است و از حيطه ی
 • امر و نهي خارج است ………. ۱۱۶
 • ۴-۴-۳- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه آنچه در قرآن واجب است خمار (پوشيدن روسري) است نه
 • پوشيدن کامل مو ……………. ۱۱۷
 • ۴-۴-۴- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه اصل در حجاب حفظ کرامت زنان است و حفظ کرامت
 • با زور نمي­شود……………. ۱۱۸
 • ۴-۴-۵- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه وضعيت پوشش جامعه مناسب است و امر و نهي ضرورتي
 • ندارد…………….. ۱۱۹
 • ۴-۴-۶- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب سبب پوشيدن زيبايي­ها و بالا رفتن سن ازدواج مي­شود
 • ۴-۴-۷- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه بايد پذيرفت همه چيز در حال تغيير است بعد از ۱۴۰۰ سال
 • نوع پوشش تغيير مي­کند …… ۱۲۱
 • ۴-۴-۸- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه استفاده از جلباب(چادر و پوشش کامل) بر همه واجب نبوده
 • و توصيه است ………۱۲۲
 • ۴-۴-۹- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه دستوري بر حجاب دخترها در قرآن نيامده ………….. ۱۲۳
 • ۴-۴-۱۰- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه در قرآن اول به مردان سفارش شده نگاهشان را حفظ کنند
 • بعد به زنان، بهتر است ابتدا مردها از لحاظ کنترل ميل جنسي قوي شوند ……….. ۱۲۴
 • ۴-۴-۱۱- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب نسبي و عرفي است در هر زمان و مکان نوع پوشش
 • متفاوت است …………………………….. ۱۲۵
 • ۴-۴-۱۲- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب حق (اختياري) است نه تکليف(واجب…………….. ۱۲۶
 • ۴-۴-۱۳- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب عفت نمي­آورد ولي عفت حجاب مي­آورد، انديشه
 • اصلاح شود ظاهر اصلاح مي­شود ………………………….. ۱۲۷
 • فصل پنجم: نتيجه گيري
 • عوامل اثر بخش ………………………………… ۱۲۸
 • چالش ها ………………………………….. ۱۳۱
  • آسیب ها ……………………………………… ۱۳۱
  • شبهات …………………… ۱۳۲
 • ۵-۳ پيشنهادات ………… ۱۳۴
 • منابع ……………….. ۱۳۵

 

فهرست جدول ها

جدول (۱-۱) مطالعات و تحقيقات صورت گرفته که در اين زمينه …………………….  ۹

جدول (۳-۱) تعريف عملياتي متغير هاي مستقل مؤثر بر امر و نهي در حوزه حجاب …………… ۶۳

جدول (۴-۱): جدول توزيع پراكندگي سن پاسخگويان …………… ۶۹

جدول (۴-۳): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس ……………………… ۷۰

جدول (۴-۴): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلي ……………… ۷۰

جدول (۴-۵): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب حدود درآمد ماهيانه خانوار ……………… ۷۱

جدول (۴-۶): شاخص‌هاي پراكندگي اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر ………۷۲

جدول(۴-۷)توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر بر وضعيت پوشش و رفتار …….۷۳

جدول (۴-۸): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب احساس امنيت مخاطب امر و نهي……. ۷۵

جدول (۴-۹): شاخص‌هاي پراكندگي مقبوليت آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف……… ۷۶

جدول(  ۴-۱۰ )توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ابعاد اثربخش بر امربه معروف و نهي از منکر………………….. ۷۷

جدول (۴-۱۱): شاخص‌هاي پراكندگي نوع الفاظ آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف ………………………….. ۷۸

جدول(۴-۱۲)توزيع فراواني پاسخ پاسخگويان به گويه هاي شاخص الفاظ آمر و ناهي جهت اثر بخشي امر به معروف و نهي از منکر …….. ۷۹

جدول (۴-۱۳): شاخص‌هاي پراكندگي نحوه بيان امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف …………………………… ۸۰

جدول(۴-۱۴)توزيع فراواني پاسخ پاسخگويان به گويه هاي شاخص الفاظ آمر و ناهي جهت اثر بخشي امر به معروف ………۸۱

جدول (۴-۱۵): شاخص‌هاي پراكندگي خصوصيات آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف ……………………… ۸۲

جدول(۴-۱۶)توزيع فراواني پاسخ پاسخگويان به گويه هاي شاخص الفاظ آمر و ناهي جهت اثر بخشي امربه معروف ………………. ۸۳

جدول (۴-۱۷): شاخص‌هاي پراكندگي روش هاي امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف ………………………….. ۸۴

جدول (۴-۱۷): شاخص‌هاي پراكندگي روش هاي امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف ………………………….. ۸۵

جدول (۴-۱۹): شاخص‌هاي پراكندگي شرايط پيراموني امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف …………………. ۸۶

جدول (۴-۲۰): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب شرايط پيراموني امر و نهي نهي جهت اثربخشي امر به معروف و نهس از منکر ……… ۸۷

جدول (۴-۲۱): شاخص‌هاي پراكندگي نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به معروف  جهت اثربخشي امربه معروف …………………. ۸۸

جدول (۴-۲۲): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب عملکرد نيروهاي مرتبط با امربه معروف و نهي از منکر

جهت اثربخشي امربه معروف و نهي از منکر ………………………. ۸۹

جدول(۴-۲۳): شاخص‌هاي پراكندگي اعتقادات مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف ………………… ۹۰

جدول (۴-۲۴): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اعتقادات مخاطب به امربه معروف و نهي از منکر نسبت به امر به معروف و نهي از منکر ………….. ۹۱

جدول (۴-۲۵): شاخص‌هاي پراكندگي تربيت مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف ……………………. ۹۲

جدول (۴-۲۵): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تشويق ارزش­ها در محيط خانواده و مدرسه  جهت اثربخشي امر و نهي …………………….. ۹۳

جدول (۴-۲۶): شاخص‌هاي پراكندگي آسيب­هاي معرفتي ……………. ۹۵

جدول (۴-۲۷): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اسيب هاي معرفتي در امر به معروف و نهي از منکر …….. ۹۶

جدول (۴-۲۸): شاخص‌هاي پراكندگي آسيب­هاي روشي ……………. ۹۷

جدول (۴-۲۹): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب آسیب های مربوط به روش های امر و نهی ……………………. ۹۸

جدول  (۴-۳۰): نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و مقبوليت آمر و ناهي ……………….. ۱۰۱

جدول (۴-۳۱): جدول توصيفي اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر بر اساس احساس امنيت مخاطب امر و نهي ……………….. ۱۰۲

جدول (۴-۳۲): جدول ANOVA  ……………………… ۱۰۲

جدول (۴-۳۳): آزمون اتا (Eta) ………………… 103

جدول  (۴- ۳۴): نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و نوع الفاظ آمر و ناهي ………. ۱۰۳

جدول  (۴- ۳۵): نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و نحوه بيان امر و نهي …………….. ۱۰۴

جدول  (۴- ۳۶): نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و خصوصيات آمر و ناهي…………. ۱۰۵

جدول  (۴- ۳۷): نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و اعتقادات مخاطب امر و نهي …………… ۱۰۶

جدول  (۴- ۳۸): نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر ………………. ۱۰۷

جدول  (۴- ۳۹) : نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و شرايط پيراموني امر و نهي ………… ۱۰۹

جدول  (۴- ۴۰): نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و روش هاي عملي امر و نهي ……….. ۱۱۰

جدول  (۴- ۴۱): نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و تربيت مخاطب امر و نهي …………. ۱۱۱

جدول (۴-۴۲): خلاصه مدل در خروجي تحليل رگرسيون چند متغيره ………………………….. ۱۱۱

جدول (۴-۴۳): ضرايب رگرسيون متغيرهاي پژوهش ………………………………. ۱۱۲

جدول (۴-۴۴): تحليل واريانس براي آزمون معناداري شكل رگرسيوني (برآورد واريانس) …………. ۱۱۲

جدول (۴-۴۵): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب ازاولويت­هاي جامعه خارج است………..  ۱۱۳

جدول (۴-۴۶): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه پوشش و نحوه حضور در جامعه شخصي است و از حيطه امر و نهي خارج است ………. ۱۱۴

جدول (۴-۴۷): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه آنچه در قرآن واجب است خمار است نه پوشيدن کامل مو …………………………. ۱۱۵

جدول (۴-۴۸): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه اصل در حجاب حفظ کرامت زنان است و حفظ کرامت با زور نمي­شود ………………….  ۱۱۶

جدول (۴-۴۹): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه وضعيت پوشش جامعه مناسب است و امر و نهي ضرورتي ندارد ……………….. ۱۱۷

جدول (۴-۵۰): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب سبب پوشيدن زيبايي­ها و بالا رفتن سن ازدواج مي­شود ……………………………. ۱۱۸

جدول (۴-۵۱): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه بايد پذيرفت همه چيز در حال تغيير است بعد از ۱۴۰۰ سال نوع پوشش تغيير مي­کند  .. ۱۱۹

جدول (۴-۵۲): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه استفاده از جلباب(چادر و پوشش کامل) بر همه واجب نبوده و توصيه است ………. ۱۲۰

جدول (۴-۵۳): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه دستوري بر حجاب دخترها در قرآن نيامده…… ۱۲۱

جدول (۴-۵۴): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه در قرآن اول به مردان سفارش شده نگاهشان را

حفظ کنند بعد به زنان، بهتر است ابتدا مردها از لحاظ کنترل ميل جنسي قوي شوند ………………. ۱۲۲

جدول (۴-۵۵): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب نسبي و عرفي است در هر زمان و مکان نوع پوشش متفاوت است ………….. ۱۲۳

جدول (۴-۵۶): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب حق (اختياري) است نه تکليف(واجب)….۱۲۴

جدول (۴-۵۷): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب عفت نمي­آورد ولي عفت حجاب مي­آورد، انديشه اصلاح شود ظاهر اصلاح مي­شود …….. ۱۲۵

جدول(۵-۱): نتايج عوامل مؤثر بر امر و نهي در حوزه حجاب ……………….. ۱۲۸

جدول (۵-۲): نتایج آسيب هاي مطرح شده در حوزه امر به حجاب و نهي از کم حجابي ……..  ۱۳۰

جدول(۵-۳) نتایج شبهات امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب …… ۱۳۱

 

فهرست شکل ها

شکل (۲-۱): مدل  مباحث امر به معروف و نهي از منکر………. ۱۶

شکل (۲ -۲): مدل حجاب و اصطلاحات مربوط به آن ……. ۳۲

شکل (۲-۳) مدل عوامل مؤثر بر امر به معروف و نهي از منکر ………. ۴۵

شکل (۲-۴) مدل زير شاخه هاي مقبوليت ……. ۴۶

شکل(۲-۵) مدل آسيب هاي معرفتي مطرح شده امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب………..۵۳

شکل (۲- ۶) مدل آسيب هاي مطرح شده مربوط به روش اجراي امر به معروف و نهي از منکر …………۵۴

شکل (۲-۷) مدل  مسائل و شبهات مطرح شده ي مربوط به امر و نهي در حوزه حجاب ………. ۵۵

شکل (۳-۱) مدل طراحي پرسش نامه ………….۵۸

شكل (۴-۱):هيستوگرام توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن ………….  ۶۹

شكل (۴-۲):توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس ……. ۷۰

شكل (۴-۳):توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلي …….. ۷۱

شكل (۴-۴):توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب حدود درآمد ماهيانه ………. ۷۲

شكل (۴-۵):توزيع فراواني ‌ پاسخگويان بر حسب اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر ………  ۷۲

شكل (۴-۶): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب احساس امنيت مخاطب امر و نهي ……….  ۷۵

شكل (۴-۷): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مقبوليت آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف ………….. ۷۶

شكل (۴-۸): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع الفاظ آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف …………..۷۹

شكل (۴-۹): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نحوه بيان امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف …………. ۸۰

شكل (۴-۱۰): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب خصوصيات آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف ……..۸۲

شكل (۴-۱۱): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب روش هاي امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف ………. ۸۴

شكل (۴-۱۲): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب شرايط پيراموني امر و نهي نهي جهت اثربخشي امر به معروف……..۸۶

شكل (۴-۱۳): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشي امر به معروف.. ۸۸

شكل (۴-۱۴): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اعتقادات مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي …………………….۹۱

شكل (۴-۱۵): شاخص‌هاي پراكندگي تربيت مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف …………………… ۹۳

شكل (۴-۱۶): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب آسيب­هاي معرفتي …………………………………………………………… ۹۵

شكل (۴-۱۷): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب آسيب­هاي روشي ……………………………………………………………… ۹۷

شکل (۴-۱۸):نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و مقبوليت آمر و ناهي . ۱۰۱

شکل (۴-۱۹):نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و نوع الفاظ آمر و ناهي …… ۱۰۴

شکل (۴-۲۰):نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و نحوه بيان امر و نهي…….. ۱۰۵

شکل (۴-۲۱):نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و خصوصيات آمر و ناهي…. ۱۰۶

شکل (۴-۲۲):نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و اعتقادات مخاطب امر و نهي…….۱۰۷

شکل (۴-۲۳):نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر………… ۱۰۸

شکل (۴-۲۴۶):نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و شرايط پيراموني امر و نهي ………….۱۰۹

شکل (۴-۲۵):نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و روش هاي عملي امرو نهي …………. ۱۱۰

شکل (۴-۲۶) :نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و تربيت مخاطب امرو نهي ………۱۱۱

شكل (۴-۲۷): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب از اولويت­هاي جامعه خارج است ………۱۱۳

شكل (۴-۲۸): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه پوشش و نحوه حضور در جامعه شخصي است و از حيطه امر و نهي خارج است …….۱۱۴

شكل (۴-۲۹): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه آنچه در قرآن واجب است خمار است نه پوشيدن کامل مو…….. ۱۱۵

شكل (۴-۳۰): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه اصل در حجاب حفظ کرامت زنان است و حفظ کرامت با زور نمي­شود .. …… ۱۱۶

شكل (۴-۳۱): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه وضعيت پوشش جامعه مناسب است و امر و نهي ضرورتي ندارد  ……. ۱۱۷

شكل (۴-۳۲): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب سبب پوشيدن زيبايي­ها و بالا رفتن سن ازدواج مي­شود .. …… ۱۱۸

شكل (۴-۳۳): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه بايد پذيرفت همه چيز در حال تغيير است بعد از ۱۴۰۰سال نوع پوشش تغيير مي­کند …. … ۱۱۹

شكل (۴-۳۴): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه استفاده از جلباب(چادر و پوشش کامل) بر همه واجب نبوده و توصيه است … ..۱۲۰

شكل (۴-۳۵): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه دستوري بر حجاب دخترها در قرآن نيامده ……………… ۱۲۱

شكل (۴-۳۶): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه در قرآن اول به مردان سفارش شده نگاهشان را حفظ کنند بعد به زنان، بهتر است ابتدا مردها از لحاظ کنترل ميل جنسي قوي شوند  …… ۱۲۲

شكل (۴-۳۷): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب نسبي و عرفي است در هر زمان و مکان نوع پوشش متفاوت است . …….. ۱۲۴

شكل (۴-۳۸): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب حق (اختياري) است نه تکليف(واجب)……… ۱۲۵

شكل (۴-۳۹): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب عفت نمي­آورد ولي عفت حجاب مي­آورد، انديشه اصلاح شود ظاهر اصلاح مي­شود ..  …. ۱۲۶

 

 

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0