امنیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه (بررسی تطبیقی ایران و ترکیه) :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

امنیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه (بررسی تطبیقی ایران و ترکیه) :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

علوم سیاسی را میتوان از جمله رشته های بسیار حساس و تعیین کننده برای رشد و شکوفایی هر جامعه ای برشمرد ، واضح است که این سیاست که سرنوشت یک جامعه رو رقم میزند و هرچه قدر بتوان رجال سیاس زبده و کارآمدی در طول تحصیل تربیت و معرفی کرد آن جامعه به شکل بهتری رهنمود خواهد شد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های آماده کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی میپردازد .این  پایان نامه با عنوان “ امنیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه (بررسی تطبیقی ایران و ترکیه) ” با فرمت WOrd (قابل ویرایش) در ۱۴۱ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده امنیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه (بررسی تطبیقی ایران و ترکیه) :

پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این حقیقت آشکار شد که دیگر توان نظامی تضمین کننده امنیت کشورها نیست. همین امر موجب گشت تا برخی از اندیشمندان سیاسی چون باری بوزان، ال ویور، نور جی مارتین و رابرت ماندل به ارائه تفسیری موسع از امنیت بپردازند که در آن علاوه بر بعد نظامی، ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار می­گیرد. موضوعی که بعد نظری پژوهش حاضر را شکل می­دهد.

در قرن حاضر بر همگان مبرهن است که بعد اقتصادی امنیت بیش از سایر ابعاد اهمیت یافته است. به همین دلیل مؤسساتی چون بانک جهانی بهبود شرایط اقتصادی را از طریق جذب سرمایه­گذاری خارجی را امری لازم و ضروری می­دانند. با توجه به اهمیت شرایط مکان سرمایه جهت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی که نوعی سرمایه­گذاری بلند مدت است، نبود عوامل تهدیدکننده سرمایه مهم­ترین اصل بشمار می­آید. در پی پاسخ به پرسش رابطه بین امنیت و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به طور کل و بررسی این موضوع در ایران و ترکیه به طور ویژه، پژوهش حاضر سعی در اثبات رابطه­ی این دو متغیر را دارد. این موضوع با روش تحلیلی مقایسه­ای بررسی شده و  نتایج حاصله وجود این رابطه را در منطقه خاورمیانه و بخصوص علت موفقیت بیشتر ترکیه را نسبت به ایران در این عرصه اثبات می­کند.

 

 

سوالات تحقیق

سوال اصلی

چه رابطه­ای میان امنیت (ابعاد آن) و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی وجود دارد و رابطه میان این دو متغیر در ایران و ترکیه در یک دهه اخیر چه تأثیری بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی داشته است؟

 

سوالات فرعی

  • امنیت چیست و ابعاد آن کدام است؟
  • سرمایه‌­گذاری مستقیم خارجی چیست؟و عوامل تأثیر گذار بر آن چه هستند؟
  • شاخص­‌های حقوقی امنیت و سرمایه‌­گذاری مستقیم خارجی چیست؟
  • شاخص‌­های سیاسی امنیت و سرمایه‌­گذاری مستقیم خارجی چیست؟
  • شاخص­های اقتصادی امنیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی چیست؟
  • شاخص‌­های حقوقی و سیاسی و اقتصادی امنیت و سرمایه‌­گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه بویژه ایران و ترکیه به چه صورت است؟

 

فرضیه پژوهش

به نظر می‌رسد ابعاد امنیت مانند امنیت سیاسی (ثبات سیاسی، مشروعیت رژیم­های سیاسی، نحوه تعامل دولت با قدرت­های بزرگ در عرصه سیاست خارجی)، امنیت حقوقی (وجود قوانین حقوق مالکیت معنوی در خصوص سرمایه­گذاران خارجی، پیوستن به مرکز حل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری(ICSID) وابسته به بانک جهانی، ضمانت اجرای قراردادها) و امنیت اقتصادی (فراهم بودن بستر مناسب جهت سرمایه­گذاری همچون نیروی انسانی متخصص، نرخ پایین تورم، تعرفه و مالیات، اندازه بازار، شاخص فساد و وجود زیر ساخت­های لازم) در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی تاثیر بسزایی دارد. با توجه به قوانین حقوقی، بستر اقتصادی و فضای سیاسی حاکم در دو کشور ایران و ترکیه، به نظر می­رسد ترکیه در جذب سرمایه­گذاران مستقیم خارجی بسیار موفق­تر از ج.ا.ایران عمل کرده است.

 

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر دو هدف نظری و کاربردی را دنبال می­نماید:

از بعد نظری به دنبال گسترش ادبیات نظری در رابطه با ابعاد امنیت و تاثیر آن بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی است. جریانی که در حال حاضر بزرگترین گردش مالی جهان را تشکیل می­دهد. از بعد کاربردی به دنبال تبیین تاثیر­گذاری عوامل سیاسی و حقوقی بر میزان جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه به ویژه در دو کشور ایران و ترکیه می‌­باشد؛ و توجه و استفاده سرمایه­گذاران بویژه سازمان سرمایه­گذاری خارجی در ایران به عنوان متولی اصلی جذب سرمایه­گذاری خارجی از شاخص­های موجود در بررسی حاضر؛ و همچنین بهره­گیری از تجربیات کشور ترکیه در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی توسط متولیان ایرانی؛ و تبیین شاخص­های عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می­باشد.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱٫ طرح مسأله……………………………………………………………………. ..۲

۱-۲٫ سوال اصلی………………………………………………… ..۳

۱-۳٫ سوالات فرعی……………………………………………… ..۳

۱-۴٫ فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………. ..۴

۱-۵٫ ادبیات موضوع……………………………………………………………. ..۴

۱-۵-۱٫ مطالعات خارجی……………………………………………… ..۴

۱-۵-۲٫ مطالعات داخلی……………………………………….. ..۷

۱-۶٫ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………. ..۸

۱-۷٫ تعریف مفاهیم………………………………. ..۹

۱-۸٫ عملیاتی­کردن فرضیه…………………………… ..۱۰

۱-۹٫ روش پژوهش …………………………………………………………………………. ..۱۱

۱-۱۰٫ پیامد­های اثبات…………………………………………………………….. ۱۱

۱-۱۱٫ محدوده زمانی و مکانی پژوهش……………………. ۱۲

۱-۱۲٫ سازماندهی تحقیق………………………………….. ۱۲

 

فصل دوم: بنیان­های­ مفهومی و نظری پژوهش

مقدمه………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱ . مفهوم سرمایه­گذاری خارجی…………………………………… ۱۵

۲-۱-۱٫ انواع سرمایه­گذاری خارجی………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۱-۱٫ سرمایه­گذاری غیرمستقیم خارجی(پورتفولیو)……………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۱-۲٫ سرمایه­گذاری مستقیم خارجی…………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۱-۲-۱٫ ویژگی­های سرمایه­گذاری مستقیم خارجی………………………………….. ۱۸

۲-۱-۱-۲-۲٫ سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی…………………………………………. ۱۹

۲-۲٫ کلیات تئوری­های سرمایه­گذاری مستقیم خارجی……………………………………………. ۲۰

۲-۲-۱٫تئوری­های مرتبط با سرمایه­گذاری مستقیم خارجی………………………………….. ۲۴

۲-۲-۲٫ اهمیت امنیت در سرمایه­گذاری مستقیم خارجی…………………………………………….. ۲۷

۲-۳٫ مفهوم امنیت………………………………………………….. ۲۹

۲-۳-۱٫ گونه­شناسی امنیت……………………………………….. ۳۰

۲-۳-۲٫ ابعاد امنیتی موثر در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی…………………… ۳۲

۲-۳-۲-۱٫ امنیت اقتصادی……………………………………………………….. ۳۳

۲-۳-۲-۲٫ امنیت سیاسی…………………………………………………………………. ۳۵

۲-۳-۲-۳٫ امنیت حقوقی ( حقوق مالکیت معنوی)……………………………………. ۳۵

۲-۴ . تحلیل نقش امنیت در سرمایه­گذاری مستقیم خارجی……………………………………. ۳۶

نتیجه ­گیری………………………. ۳۸

 

فصل سوم: ابعاد اقتصادی، سیاسی و حقوقی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۱٫ سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در جهان و کشورهای درحال توسعه…………………………………………. ۴۱

۳-۲٫خاورمیانه و امنیت………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۲-۱٫ تعریف خاورمیانه……………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۲-۲٫ امنیت در منطقه خاورمیانه………………………………………………………………………………………. ۴۹

۳-۲-۳٫ مؤلفه­های اقتصادی امنیت در خاورمیانه…………………………………………………………….. ۵۱

۳-۲-۴٫ مؤلفه­ های اقتصادی امنیت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه………………………………. ۵۳

۳-۲-۴-۱٫ تعرفه و مالیات……………………………………………………………………………………………… ۵۴

۳-۲-۴-۲٫ شاخص فساد در منطقه MENA………………………………………………………………. 55

۳-۲-۴-۳٫ نیروی کار متخصص……………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۲-۴-۴٫ زیرساخت­ها…………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۲-۴-۵٫ تورم………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۲-۴-۶٫ اندازه بازار………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۲-۵٫ مؤلفه­های سیاسی امنیت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه………………………………… ۶۲

۳-۲-۵-۱٫ ثبات سیاسی………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۲-۵-۲٫ مشروعیت سیاسی رژیم­های حاکم……………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۲-۵-۳٫ نحوه­ی تعامل با قدرت­های بزرگ در عرصه سیاست خارجی…………………………………………….. ۷۱

۳-۲-۶٫ امنیت حقوقی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه…………………………………………………… ۷۱

۳-۲-۶-۱٫ کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه­گذاری(ICSID)………………………………………………….. 73

۳-۲-۶-۲٫ حقوق مالکیت معنوی در خاورمیانه………………………………………………………………………………………. ۷۳

۳-۲-۶-۳٫ضمانت اجرای قراردادها………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

نتیجه ­گیری…………………………………………………………………………… ۷۷

 

فصل چهارم: ابعاد اقتصادی، سیاسی و حقوقی امنیت و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در دو کشور ایران و ترکیه

مقدمه……………………………………………………. ۸۰

۴-۱٫ پیشینه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران………………………………………………….. ۸۱

۴-۱-۱٫ مزایا و ویژگی­های اقتصاد ایران…………………………………………………………………… ۸۵

۴-۱-۲٫ بررسی دلایل ناتوانی جذب سرمایه……………………………………………………. ۸۵

 

۴-۱-۳٫ رهیافت تحلیلی بر سیستم­های امنیت سرمایه­گذاری در ایران………………………………….. ۸۷

۴-۲٫ روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ترکیه……………………………………………………….. ۸۹

۴-۳٫ امنیت سیاسی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران و ترکیه……………………………… ۹۲

۴-۳-۱٫ ثبات سیاسی در دو کشور ایران و ترکیه……………………………………………….. ۹۲

۴-۳-۲٫ مشروعیت سیاسی رژیم­های حاکم در ایران و ترکیه………………………………. ۹۳

۴-۳-۳٫ نحوه تعامل دو کشور ایران و ترکیه با قدرت­های بزرگ در عرصه سیاست خارجی………….. ۹۴

۴-۴٫ امنیت اقتصادی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران و ترکیه………………………….. ۹۷

۴-۴-۱٫ تعرفه و مالیات در دو کشور ایران و ترکیه……………………………………. ۹۷

۴-۴-۲٫ شاخص فساد در دو کشور ایران و ترکیه……………………………………………………. ۹۸

۴-۴-۳٫ نیروی انسانی متخصص در دو کشور ایران و ترکیه…………………………………………….. ۹۸

۴-۴-۴٫ وجود زیرساخت­های اقتصادی لازم در دو کشور ایران و ترکیه…………………………….. ۹۹

۴-۴-۵٫ نرخ تورم در دو کشور ایران و ترکیه……………………………………………. ۱۰۰

۴-۴-۶٫  اندازه بازار در دو کشور ایران و ترکیه…………………………………………. ۱۰۱

۴-۵٫ امنیت حقوقی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران و ترکیه…………………………………………………. ۱۰۴

۴-۵-۱-۱٫ قوانین سرمایه­گذاری در ایران…………………………………………………………….. ۱۰۴

۴-۵-۱-۲٫  قوانین سرمایه­گذاری در ترکیه……………………………………………………………………. ۱۰۷

۴-۵-۲٫ ضمانت اجرای قراردادها در دو کشور ایران و ترکیه……………………………… ۱۰۸

نتیجه­گیری………………………………………………………………………….. ۱۰۹

نتیجه ­گیری کلی ………………………………………………………………….. ۱۱۰

 

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………….. ۱۱۳

منایع انگلیسی……………………………………………………….. ۱۱۸

سایت­ها…………………………………………………. ۱۲۲

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول ۳-۱٫ تقسیم خاورمیانه به سه سیستم تابعه………………………………………………………………………………. ۴۸

جدول ۳-۲٫رتبه و میزان تعرفه در کشورهای خاورمیانه……………………………………………………………………….. ۵۴

جدول ۳-۳٫ میزان فساد در کشورهای منطقه خاورمیانه……………………………………………………………………….. ۵۷

جدول ۳-۴٫ تورم، متوسط قیمت برای مصرف­کنندگان در منطقه منا…………………………………………………. ۶۰

جدول ۳-۵٫ میزان مشروعیت و آسیب­پذیری کشورهای خاورمیانه……………………………………………………… ۶۸

جدول ۳-۶٫ رتبه اقتصادی کشورهای خاورمیانه…………………………………………………………………………………….. ۷۵

جدول ۴-۱٫ مقایسه سرمایه­گذاری مسنقیم خارجی بر حسب میلیون دلار در دو کشور ایران و ترکیه  ۹۲

جدول ۴-۲٫ مقایسه میزان مشروعیت سیاسی در دو کشور ایران و ترکیه…………………………………………… ۹۳

جدول ۴-۳٫ میزان تعرقه در دو کشور ایران و ترکیه……………………………………………………………………………… ۹۷

جدول ۴-۴٫ میزان فساد در بخش عمومی دو کشور ایران و ترکیه بر طبق آمار سازمان شفافیت…….. ۹۸

جدول ۴-۵٫ مقایسه تورم در دو کشور ایران و ترکیه در سال­های ۲۰۱۳-۲۰۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۱

جدول ۴-۶٫ مقایسه رشد اقتصادی به قیمت­های ثابت در سال­های ۲۰۱۳-۲۰۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۲

جدول ۴-۷٫ مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید بر حسب دلار درسال­های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳        ۱۰۳

جدول ۴-۸٫ مقایسه رتبه دو کشور در حمایت از سرمایه­گذاران و ضمانت اجرای قراردادها………………. ۱۰۸

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل ۲-۱٫تحلیل نقش امنیت در سرمایه­گذاری مستقیم خارجی………………………………………………………… ۳۷

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار۳-۱٫ مقایسه میزان جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشور­های کم درآمد

و پردرآمد………………………………………………… ۴۴

نمودار۳-۲٫ میزان تورم در منطقه منا……………………………………………………….. ۶۱

نمودار۳-۳٫ میزان تولید ناخالص داخلی در منطقه منا…………………………………………………………. ۶۲

نمودار۳-۴٫ میزان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در منطقه منا……………………………………………….. ۶۶

نمودار۳-۵٫ متوسط ضمانت اجرای قراردادها در کشورهای در حال توسعه…………………………. ۷۵

نمودار۴-۱٫ میزان جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ترکیه…………………………………. ۹۱

نمودار ۴-۲٫ ساختار زیرساخت­های اقتصادی در ترکیه…………………………………………………. ۱۰۰

نمودار ۴-۳٫ مقایسه نرخ تورم در اقتصاد ایران نسبت به متوسط نرخ تورم منطقه………………….. ۱۰۱

نمودار۴-۴٫ مقایسه رشد اقتصادی به قیمت­های ثابت به پول ملی با متوسط منطقه…………………. ۱۰۳

نمودار۴-۵٫ مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید بر حسب دلار    بین­المللی در سه دوره هشت ساله……. ۱۰۴

 

 

فهرست نقشه ها

نقشه ۳-۱٫ میزان جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای جهان……………………………………… ۴۳

نقشه ۳-۲٫ نقشه خاورمیانه و شمال آفریقا……………………………………………………………………………………………… ۴۹

نقشه ۴-۱٫ ثبات سیاسی در دو کشور ایران و ترکیه………………………………………………………………………………۹۲

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0