بررسي اثر كاربرد عنصر روي، بور و پوترسين بر انبارماني شليل رقم كيوتا : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

بررسي اثر كاربرد عنصر روي، بور و پوترسين بر انبارماني شليل رقم كيوتا : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بررسي اثر كاربرد عنصر روي، بور و پوترسين بر انبارماني شليل رقم كيوتا” با گرایش علوم باغبانی– تولیدات گیاهی – تولید محصولات باغی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

 

چکیده بررسي اثر كاربرد عنصر روي، بور و پوترسين بر انبارماني شليل رقم كيوتا:

شلیل با نام علمی prunuspersica.bath درختی از خانواده گل سرخ و زیرخانواده پرونوییده و جنس پرونوس می باشد. شلیل نوعی هلواست که توسط جهش رویشی در یکی از ژن های هلو به وجود آمده است. هدف از این تحقیق بررسی غلظت های مختلف سولفات روی، اسیدبوریک و پوتریسین  و زمان های مختلف اندازه گیری بر روی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و انبارمانی شلیل رقم كيوتا بود. اين آزمايش به صورت فاكتوريل با ۲ فاكتور زمان در ۵ زمان ( ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ روز) و غلظت در ۷ سطح ( شاهد، ۲ گرم در ليتر سولفات روي، ۵ گرم در ليتر سولفات روي، ۲ گرم در ليتر اسيد بوريك، ۵ گرم در ليتر اسيد بوريك، ۲ پي پي ام و ۵ پي پي ام پوترسين ) در قالب طرح كاملا تصادفي با ۳ تكرار در سال ۱۳۹۲ در مركز تحقيقات كشاورزي شهرستان شاهرود انجام گرفت. سبدهای میوه در طول مدت انجام آزمایشات مربوط به تحقیق در سردخانه و در دمای یک درجه سانتیگراد و رطوبت ۹۰% نگهداری شدند. اندازه گیری صفات آزمایشی هر ۵ روز یک بار انجام شد. صفاتی که مورد بررسی قرار گرفتند شامل وزن ترمیوه، وزن خشک میوه، میزان اسید میوه، درصد مواد جامد محلول موجود در میوه، میزان پ هاش میوه، سفتی بافت، مقدار فلاونویید و مقدار آنتوسیانین بود. نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد که تاثیر زمان و غلظت های مختلف عناصر غذایی بر درصد مواد جامد محلول و مقدار اسید میوه در سطح ۱ درصد، و تاثیر آن در مقدار ` پ هاش میوه درسطح ۵ درصد معنی دار بود. در صورتیکه در مقدار آنتوسیانین و سفتی بافت میوه و وزن تر میوه اختلاف معنی داری بین غلظت های مختلف مشاهده نگردید. همچنین ضرایب همبستگی بين صفات نشان داد كه بین صفات وزن تر و خشک میوه رابطه مثبت و معنی داری در سطح احتمال یک درصد و همچنین بین سفتی بافت با میزان اسید میوه، درصد مواد جامد محلول با وزن خشک میوه و سفتی بافت با میزان اسید میوه رابطه منفی و معنی داری در سطح یک درصد وجود داشت.

 

مقدمه

هر انسان برای فعالیتهای روزانه خود به۲۳۰۰–۲۶۰۰کیلوکالری انرژی نیازدارد. میوه هاوسبزیها به علت دارا بودن کربوهیدرات، چربی وپروتئین قادربه تامین انرژی موردنیاز انسان هستند.زیرا ارزش کالری میوه ها و سبزیهابین ۵الی ۱۵۰کیلوکالری در ۱۰۰ گرم ماده غذایی است. میوه هاوسبزیها علاوه برترکیبات انرژی زادارای انواع املاح معدنی وویتامین ها نیزهستندوازاین نظردر حفظ تعادل غذایی انسان وجلوگیری ازسوء تغذیه نقش مهمی دارند( جلیلی مرندی، ر. ۱۳۷۴ ).

فیزیولوژی پس ازبرداشت علمی است که تغییرات متابولیکی رادربافتهای گیاهی یاجداشدن ازگیاه مادری ودر پی توزیع و نگهداری تاهنگام مصرف بررسی می شود. این دانش با گیاه ونیز اندامهای گیاهی مثل دانه ها، میوه ها، سبزیها، گلهای بریده، قلمه، نهال وقارچ های خوراکی مرتبط است که البته دراین بین میوه هاوسبزیهای تازه ازاهمیت بیشتری برخوردارهستند( جلیلی مرندی، ر. ۱۳۷۳). ازسال ۱۹۹۴-۱۹۷۰میلادی تولیدسبزی ومیوه ۵۰ درصد افزایش داشته است. نقش عمده سبزیهاومیوه ها درتامین ویتامین ها ومواد معدنی موردنیازانسان می باشددرصورتیکه میوه ها وسبزیهادرتامین انرژی نقش پررنگی راندارند.علاوه برتامین ویتامین هاواملاح دارای ترکیبات دیگری به نام متابولیت های ثانویه هستند که نقش آنهاایجادتنوع دررژیم غذایی است( ایران منش ، م . و ملک یارند ، م ۱۳۹۰ ).

مشکلات میوه هاوسبزیها این است که درصد آب آنهابالاست درواقع درحدود۸۰ درصد حاوی آب می باشندبنابراین فسادپذیر هستند. بین۲۵–۸۵ درصد میوه ها وسبزیهابعدازبرداشت ازبین می روندکه این میزان درکشورهای درحال توسعه بیشترازکشورهای توسعه یافته است وهمین امراهمیت فیزیولوژی پس ازبرداشت رابیشتر مشخص می کند( رسول زادگان ی، ۱۳۷۱ ).

اهمیت پرورش محصولات باغی به ویژه بعدازجنگ جهانی اول دراثرپیشرفت علم وتکنولوژی واضح گردید.زیرابه ارزش غذایی واهمیت میوه هاوسبزیهادرسلامتی انسان پی برده شد. یکی از مشکلات عمده درمسیرتولید وعرضه محصولات باغبانی ضایعات پس ازبرداشت اینگونه محصولات به دلیل عدم آشنایی به علم برداشت وحمل و نقل آنها است( جلیلی مرندی ، ر .۱۳۸۸ ).

 

تاریخچه شلیل

اولین بار که به زبان انگلیسی به شلیل اشاره شده است در سال ۱۶۱۶ بوده است. اما احتمالا در مراکز شرقی و مرکزی آسیا که هلو بومی آن مناطق است قدمت بسیار بیشتری دارد. وزارت کشاورزی ایالات متحده به طور رسمی برای اولین بار در ۱۹۰۶ میلادی به شلیل اشاره کرد. اما تعدادی از مقالات روزنامه های دوران استعمار آمریکا قبل از آن به شلیل اشاره کرده بودند. به عنوان مثال شماره ۲۸ مارس  ۱۷۶۸ میلادی یعنی قبل از استقلال ایالات متحده، روزنامه “نیویورک گزت” (New York Gazette) از مزرعه ای در جامائیکا نام برده است که در آن شلیل کشت می شده است (Halverson, 1996).  تا مدتها تصور بر این بود که احتمالا شلیل دورگ بین هلو و آلو می باشد، اما بعدها مشخص گردید که شلیل نوعی هلو است که توسط جهش رویشی(vegetative mutation) در یکی از ژن های هلو ایجاد شده است. این ژن، ژنی متواتر است که سبب می شود این جهش نه یک بار، بلکه بارها از جهش جوانه روی درخت هلو ایجاد شود. مطالعات ژنتیکی متعددی نشان داده است که شلیل به دلیل بروز یک ژن مغلوب تولید می شود و پوست کرک دار هلو آلل غالب است (Crisosto, 1994).

 

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول : مقدمه

۱-۱- مقدمه. ۴

-۲-۱شلیل.. ۵

-۱-۲-۱تاریخچه شلیل.. ۵

۱-۲-۲- مناطق مناسب کشت و  پرورش هلوو شلیل در دنیا و ایران. ۶

۱-۲-۳- مشخصات گیاهشناسی شلیل.. ۷

-۴-۲-۱سطح زیر کشت هلو و شلیل در ایران. ۸

-۵-۲-۱استان هایی که در ایران شلیل پرورش می دهند. ۸

-۶-۲-۱مسائل و مشکلات پرورش شلیل در ایران. ۹

-۷-۲-۱ارقام مختلف شلیل.. ۹

-۸-۲-۱ویتامینها و املاح موجود در شلیل.. ۹

-۹-۲-۱ترکيب مواد مغذي در شليل.. ۹

-۱۰-۲-۱ترکیبات شیمیایی شلیل.. ۱۰

-۳-۱دستورالعمل احداث باغ میوه شلیل.. ۱۱

-۱-۳-۱انتخاب مکان کشت… ۱۱

-۲-۳-۱انتخاب زمین.. ۱۱

-۳-۳-۱خاک و پ هاش… ۱۲

-۴-۳-۱کاشت… ۱۲

-۵-۳-۱فواصل کاشت نهال در باغ. ۱۲

-۶-۳-۱گلدهی و گرده افشانی درختان شلیل.. ۱۳

-۴-۱خواص شلیل.. ۱۳

-۵-۱شاخص های برداشت میوه شلیل.. ۱۴

-۶-۱اسید غالب در شلیل.. ۱۵

-۷-۱اهمیت فیزیولوژی پس از برداشت… ۱۵

-۸-۱ضایعات پس از برداشت محصولات باغی.. ۱۷

-۹-۱برداشت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه هلو و شلیل.. ۱۸

۱-۱۰- سولفات روی ZnSO4. 18

۱-۱۱- بور. ۱۹

۱-۱۲- پلی آمین ها ۲۰

۱-۱۲-۱- تاثیر پیش تیمارهاي دمایی بر میزان سنتز پلی آمین ها ۲۱

۱-۱۲-۲- تاثیر پلی آمین ها بر تولید اتیلن.. ۲۲

۱-۱۲-۳- تاثیر پلی آمین ها بر سفتی بافت… ۲۲

۱-۱۲-۴- تاثیر پلی آمین ها بر دیگر خصوصیات کیفی میوه ها و سبزیجات… ۲۳

۱-۱۲-۵- ارتباط تیمارهاي شیمیایی با پلی آمین هاي درونی میوه ۲۴

فصل دوم : مروری بر مطالعات گذشته

۲-۱- افزایش عمر انبارمانی میوه ها ۲۶

۲-۲-اثر پلی آمین ها بر فیزیولوژی پس از برداشت میوه ها ۳۰

۲-۳- کاربرد عناصر غذایی و اثر آنها در ماندگاری میوه ها ۳۸

۲-۳-۱- روی.. ۳۸

۲-۳-۲- بور. ۳۹

فصل سوم  : مواد و روشها

۳-۱- مواد گیاهی.. ۴۲

۳-۲- زمان و موقعیت محل اجرای طرح.. ۴۲

۳-۳- تیمارهای مورد استفاده ۴۲

۳-۴- صفات اندازه گیری شده ۴۴

۳-۴-۱- اندازه گیری وزن تر میوه ۴۵

۳-۴-۲- اندازه گیری وزن خشک میوه ۴۵

۳-۴-۳- اندازه گیری میزان اسید میوه ۴۶

۳-۴-۴- اندازه گیری درصد مواد جامد محلول. ۴۸

۳-۴-۵- اندازه گیری میزان پ هاش میوه ۵۰

۳-۴-۶- محاسبه میزان سفتی بافت میوه ۵۲

۳-۴-۷- اندازه گیری مقدار فلاونویید. ۵۲

۳-۴-۸- اندازه گیری مقدار آنتوسیانین.. ۵۴

۳-۵- تجزیه و تحلیل آماری.. ۵۶

فصل چهارم : نتایج

۴-۱- نتایج اثر عناصر و زمان های مختلف انبارداری بر میزان اسید شلیل رقم کیوتا ۵۸

۴- ۲- اثر عناصر و زمان بر وزن تر میوه در  انبارمانی شليل رقم كيوتا ۶۰

۴- ۳- اثر عناصر و زمان بر درصد مواد جامد محلول در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۶۳

۴-۴-اثر عناصر و زمان بر ميزان پ هاش ميوه در انبارماني شليل رقم كيوتا ۶۵

۴-۵- اثر عناصر و زمان بر سفتي بافت ميوه در انبارماني شليل رقم كيوتا ۶۷

۴-۶- اثر عناصر و زمان بر میزان فلاونوئید در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۷۰

۴-۷- اثر عناصر و زمان بر میزان آنتوسیانین در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۷۲

۴-۸- اثر عناصر و زمان بر وزن خشک میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۷۴

۴-۹- همبستگي بین خصوصیات اندازه گیری شده ۷۶

۴-۱۰- ضريب همبستگي بين خصوصيات مورد بررسي…………. ۷۷

فصل پنجم:  بحث و نتیجه گیری

۵-۱- اسيد ميوه ۹۰۹

۵-۲- وزن تر ميوه ۷۹

۵-۳- درصد مواد جامد محلول. ۸۰

۵–۴-  ميزان پ هاش ميوه ۸۱

۵-۵- سفتي بافت ميوه ۸۱

۵-۶- ميزان فلاونوئيد. ۹۵

۵-۷- ميزان آنتوسيانين.. ۸۳

۵-۸- وزن خشك ميوه ۸۳

نتيجه گيري كلي.. ۸۵

پيشنهادات… ۸۶

منابع فارسی.. ۱۰۰

منابع انگلیسی.. ۸۹

چكيده انگليسي………………… ۹۳

فهرست اشکال

شکل ۳-۱- ترازوی دیجیتال برای اندازه گیری وزن تر میوه. ۴۵

شكل ۳-۲- دستگاه آون جهت اندازه گیری وزن خشک میوه. ۴۶

شكل ۳-۳ –دانشجو در حال اندازه گیری میزان اسید میوه. ۴۷

شکل ۳-۴- نمونه اندازه گیری شده برای اسید میوه. ۴۷

شكل ۳-۵- دانشجو در حال اندازه گیری مقدار مواد جامد محلول با استفاده از دستگاه رفرکتومتر. ۴۹

شکل ۳-۶ –دستگاه رفرکتومتر جهت اندازه گیری مقدار مواد جامد محلول. ۵۰

شكل ۳-۷ –دستگاه پ هاش متر جهت اندازه گیری پ هاش میوه. ۵۱

شكل ۳-۸ –دانشجو در حال اندازه گیری پ هاش میوه با استفاده از دستگاه پ هاش متر. ۵۱

شكل ۳- ۹- دانشجو در حال اندازه گیری میزان سفتی بافت میوه با استفاده از دستگاه پنترومتر. ۵۲

شكل ۳ -۱۰ –دانشجو در حال تهیه نمونه جهت اندازه گیری فلاونویید و آنتوسیانین. ۵۳

شکل ۳-۱۱ –نمونه گیری برای اندازه گیری فلاونوئید. ۵۴

شكل۳ -۱۲ –دانشجو در حال اندازه گیری آنتوسیانین. ۵۵

شکل ۳ – ۱۳ –نمونه گیری برای اندازه گیری مقدار آنتوسیانین. ۵۵

شکل ۳-۱۴- دستگاه اسپکتوفتومتر( جهت اندازه گیری آنتوسیانین و فلاونوئید). ۵۶

 

 

فهرست جداول

جدول۱-۴- اثر عناصر و زمان بر میزان اسید در انبارمانی شليل رقم كيوتا ۵۸

جدول ۲-۴- اثر عناصر و زمان بر وزن تر میوه در انبارمانی شليل رقم كيوتا ۶۲

جدول ۳-۴- اثر عناصر و زمان بر درصد مواد جامد محلول در انبارمانی شليل رقم كيوتا ۶۴

جدول ۴-۴- اثر عناصر و زمان بر میزان پ هاش میوه در انبارمانی شليل رقم كيوتا ۶۶

جدول ۵-۴- اثر عناصر و زمان بر سفتی بافت ميوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۶۸

جدول ۶-۴- اثر عناصر و زمان بر میزان فلاونوئید در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۷۰

جدول ۷-۴- اثر عناصر و زمان بر میزان آنتوسیانین در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۷۲

جدول۸-۴- اثر عناصر و زمان بر وزن خشک میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۷۴

جدول۹-۴- اثر عناصر و زمان بر وزن خشک میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۷۵

جدول۱۰-۴- مقایسه میانگین اثر زمان و غلظت بر روی خصوصیات مورد بررسی در شلیل رقم كيوتا ۷۷

جدول۱۰ -۴- مقایسه میانگین اثر زمان و غلظت بر روی خصوصیات مورد بررسی در شلیل رقم كيوتا ۷۸

جدول۱۰ -۴- مقایسه میانگین اثر زمان و غلظت بر روی خصوصیات مورد بررسی در شلیل رقم كيوتا ۷۹

جدول ۱۰-۴- مقایسه میانگین اثر زمان و غلظت بر روی خصوصیات مورد بررسی در شلیل رقم كيوتا ۸۰

جدول۱۰ -۴- مقایسه میانگین اثر زمان و غلظت بر روی خصوصیات مورد بررسی در شلیل رقم كيوتا ۸۱

جدول۱۰ -۴- مقایسه میانگین اثر زمان و غلظت بر روی خصوصیات مورد بررسی در شلیل رقم كيوتا ۸۴

جدول ۱۱-۴- ضریب همبستگی بین خصوصیات مورد بررسی.. ۸۸

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار ۱- ۴ –اثر عناصر بر میزان اسید در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۶۰

نمودار ۲- ۴ –اثر زمان بر میزان اسید در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۶۰

نمودار ۳- ۴ –اثر عناصر بر وزن تر میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۶۲

نمودار ۴- ۴ –اثر زمان بر وزن تر میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۶۳

نمودار ۵- ۴ –اثر عناصر بر درصد مواد جامد محلول در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۶۴

نمودار ۶- ۴ –اثر زمان بر درصد مواد جامد محلول در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۶۵

نمودار ۷- ۴ –اثر عناصر بر میزان PH میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۶۶

نمودار ۸- ۴ –اثر زمان بر میزان PH میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۶۷

نمودار ۹- ۴ –اثر عناصر بر سفتی بافت در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۶۹

نمودار ۱۰- ۴ –اثر زمان بر سفتی بافت در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۶۹

نمودار ۱۱- ۴ –اثر عناصر بر میزان فلاونوئید در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۷۱

نمودار ۱۲- ۴ –اثر زمان بر میزان فلاونوئید در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۷۱

نمودار ۱۳- ۴ –اثر عناصر بر میزان آنتوسیانین در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۷۳

نمودار ۱۴- ۴ –اثر زمان بر میزان آنتوسیانین در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۷۳

نمودار ۱۵- ۴ –اثر عناصر بر وزن خشک میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۷۶

نمودار ۱۶- ۴ –اثر زمان بر وزن خشک میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتا ۷۶

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0