به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی : پایان نامه ارشد مديريت صنعتی

به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی : پایان نامه ارشد مديريت صنعتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت صنعتی   و با عنوان  به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی  (مطالعه موردی:اداره کل راه و شهرسازی استان یزد) در ۱۹۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی :

شتاب روز افزون روند رشد و توسعه و هم­چنین پیچیده ­تر شدن پروژه ­های صنعتی همگام با پیشرفت علوم و تکنولوژی ، موجب گشته تا مسأله و فرایند انتخاب پیمانکار به عنوان عاملی مهم و کلیدی در ارتباط با موفقیت طرح­های صنعتی محسوب گشته و محققین و صاحبان صنایع رویکردی هرچه تخصصی­ تر را در ارتباط با این مقوله در پیش گیرند ، انتخاب پیمانکار شایسته و واجد صلاحیت ، یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره بوده و اولین گام جهت اجرای یک پروزه صنعتی در قالب هزینه، مدت و کیفیت مطلوب می­باشد.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از تکنیک PROMETHEE فازی، انتخاب شایسته­ ترین پیمانکار در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد انجام گیرد. در این راستا ابتدا ضمن بررسی گسترده پیشینه موضوع، مهم­ترین معیارها و شاخص­های پیشنهادی شناسایی و دسته ­بندی شدند و سپس با کمک تکنیک دلفی فازی معیارها و شاخص ­های اصلی تعیین گشته، در گام بعدی با استفاده از روش AHP فازی، وزن معیارهای تصمیم­ گیری تعیین گردیده ، سپس نوع تابع ترجیحی هر شاخص و آستانه بی­ تفاوتی و آستانه برتری آن مشخص شدند و با استفاده از این مقادیر و با فرض خنثی بودن دیدگاه تصمیم گیرنده در ارتباط  با ریسک با بهره ­گیری از روش PROMETHEE  فازی، شرکت­های پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه مورد نظر رتبه­ بندی شدند و مناسب­ترین پیمانکار  جهت اجرای پروژه مربوط تعیین گردید.

کلمات کلیدی: انتخاب پیمانکار، معیارها و شاخص­های انتخاب پیمانکار، PROMETHEE فازی

 

اهداف علمی

تجربه نشان داده است قبول و انتخاب پيمانكاران با قيمت حداقل پيشنهادي در مناقصات و يا قبول پيمانكاران با تخفيف­ هاي غير منطقي نسبت به بر آورد هاي اوليه كار فرما و مشاور هم باعث تطويل بي­رويه مدت پيمان گرديده و هم در نهايت باعث بالا رفتن هزينه­ هاي طرح­هاي عمراني بوده است چه در اين مسير به علت عدم كار آيي و توان پيمانكاران، كار فرما يا بايستي نسبت به خلع يد پيمانكار اقدام كند كه اين امر بسيار زمان بر بوده، يا در مقاطع حساس اجراي پروژه تسليم شرايط پيمانكار گردد و نسبت به ترميم قيمت اقدام نمايد كه اين امر نيز پي آمد تطويل مدت و مبلغ اضافي در طرح خواهد بود با توجه به موارد بالا شناسايي شاخص هاي كمّي و كيفي موثر بر صلاحيت پيمانكاران پروژه­ه اي عمراني و ميزان اهميت هر يك از شاخص­ها و ارزيابي و اولويت بندي پيمانكاران از اهداف اين پژوهش مي­باشد.

 

اهداف کاربردی

به طور متوسط حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی در جهان صرف اجرای پروژه­ها می­شود و حدود ۱۰ درصد اقتصاد جهانی در این صنعت جریان دارد. از آنجا که حجم بسیار قابل ملاحظه صنعت، پروژه­های عمرانی است اهمیت آن در اقتصاد جهانی کاملا مشهود است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸). از طرف دیگر در اقتصاد توسعه از آنجا که سرمایه گذاری­های دولت، صرف گسترش ظرفیت های تولیدی، زیر بنایی و به طور کلی زیر ساخت­ها می­شود. پروژه­ ها لبه برنده و کارساز هر کشور تلقی می­شود اما شرط لازم این است که هزینه ­های دولت از یک سو صرف اجرای پروژه ­های مناسب و ارزیابی شده شود و از سوی دیگر این پروژه ­ها برای اجرا به پیمانکار مناسب سپرده شود. پيمانكار در هر پروژه­ ي عمراني نقش اصلي و اساسي را ايفا مي كند انتخاب پيمانكار جزء تصميمات كليدي مديران و تصميم­ گيرندگان به شمار مي­رود. نتایج این تصمیمات اثر مهمی بر اجرای پروژه از لحاظ زمانی، کیفیت و هزینه می­گذارد (رجائی و حضرتي،۱۳۸۷). ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنان بر اساس معیار­­های صحیح باعث حذف پيمانكاران ناكارامد از فرآيند مناقصه خواهد شد.

 

ضروریات خاص انجام تحقیق

با توجه به مواردي كه در بالا به آن اشاره شد ارزيابي پيمانكاران و رتبه بندي آنان بر اساس معيار­هاي صحيح در طرح ­هاي عمراني امري مهم و الزامي مي­باشد در اين پژوهش به دنبال آن هستيم كه در ابتداي امر شاخص هاي كمّي و كيفي موثر بر صلاحيت پيمانكاران راشناسايي كنيم سپس ميزان اهميت هر يك از شاخص ها را بسنجيم و در نهايت اولويت بندي پيمانكاران و شناسايي پيمانكار اصلح را انجام دهيم.

 

فهرست مطالب

فصل ۱: کلیات پژوهش    ۲

۱-۱- مقدمه  ۳

۱-۲- پرسش اصلی تحقیق  ۴

۱-۳- اهداف علمی  ۴

۱-۴- اهداف کاربردی  ۵

۱-۵- ضروریات خاص انجام تحقیق  ۵

۱-۶- بهره ­وران  ۵

۱-۷- نوع روش تحقیق  ۶

۱-۸- روش گرد آوری داده ­ها ۶

۱-۹- ابزارهای گردآوری داده ­ها ۶

۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها ۷

۱-۱۱- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش    ۷

فصل ۲: مروری بر ادبیات موضوع  ۹

۲-۱- مقدمه  ۱۰

۲-۲- مراحل اجرای پروژه ۱۱

۲-۳- مراحل‌ اجرای‌ یک‌ پروژه‌ ۱۲

۲-۳-۱- مرحله‌ نظری  ۱۲

۲-۳-۲- مرحله‌ طرح‌ و برنامه‌ریزی  ۱۳

۲-۳-۳- مرحله‌ اجرا ۱۴

۲-۴- مرحله‌ پایانی  ۱۵

۲-۵- قراردادهای عمرانی  ۱۶

۲-۵-۱- تعریف قرارداد ۱۷

۲-۵-۲- روش­های اجرای پروژه (از نگاه قراردادی) ۱۷

۲-۶- مرور مد­ل­های انتخاب پیمانکار  ۲۱

۲-۷- شاخص­هاي انتخاب   ۳۶

۲-۸- رويه ­هاي ارزيابي و انتخاب پيمانكاران در كشورهاي مختلف   ۳۷

۲-۸-۱- ارزيابي مقدماتي پيمانكاران در هنگ كنگ   ۳۷

۲-۸-۲- تعيين صلاحيت اوليه پيمانكاران در تركيه  ۳۸

۲-۸-۳- رويكردهاي انتخاب پيمانكار در انگليس    ۳۹

۲-۹- جمع­بندی  ۴۰

فصل ۳: روش تحقیق  ۴۲

۳-۱- مقدمه  ۴۳

۳-۲- روش انجام تحقیق  ۴۳

۳-۳- مراحل انجام پژوهش    ۴۶

۳-۴- ابزار گردآوری داده‏ ها ۴۶

۳-۵- روایی و پایایی پژوهش    ۴۶

۳-۶- جامعه آماری پژوهش    ۴۸

۳-۷- نمونه آماری  ۴۸

۳-۸- تکنیک‌ها‌ی تصميم‌گيري ریاضیMCDM    ۴۹

۳-۹- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM    ۵۰

۳-۱۰- علم مدیریت فازی  ۵۱

۳-۱۰-۱- اعداد فازی و عملیات جبری  ۵۳

۳-۱۰-۲- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی  ۵۴

۳-۱۰-۳- متغیر‌ها‌ی کلامی  ۵۴

۳-۱۱- معرفی تکنیک دلفی  ۵۵

۳-۱۲- مراحل اجرای روش دلفی فازی  ۵۸

۳-۱۳- معرفي تكنیک AHP  ۶۱

۳-۱۴- معرفی تکنیک PROMETHEE   ۶۵

۳-۱۴-۲- رتبه بندی کامل PROMETHEE-2  ۷۸

۳-۱۵- قلمرو مکانی پژوهش    ۸۰

۳-۱۵-۱- پروژه ­های عمرانی  ۸۱

۳-۱۵-۲- چشم انداز  ۸۴

۳-۱۶- جمع‌بندی  ۸۵

فصل ۴: تجزیه و تحلیل  ۸۶

۴-۱- مقدمه  ۸۷

۴-۲- انتخاب خبرگان: ۸۷

۴-۳- مراحل اجرا ۸۷

۴-۳-۱- نهایی­سازی معیارهای موثر در ارزیابی و رتبه ­بندی پیمانکاران پروژه ­های عمرانی  ۸۸

۴-۳-۲- وزن­دهی به معیارهای انتخاب شده توسط تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی  ۱۱۹

۴-۳-۳- رتبه­ بندی پیمانکاران با روش PROMETHEE فازی  ۱۲۸

۴-۴- جمع بندی  ۱۴۰

فصل ۵: نتیجه گیری وپیشنهادات   ۱۴۲

۵-۱- مقدمه  ۱۴۳

۵-۲- نتایج ویافته‌ها‌ی تحقیق  ۱۴۳

۵-۲-۱- نتایج مربوط به تعیین شاخص‌ها‌ی اولویت بندی  ۱۴۳

۵-۲-۲- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی  ۱۴۴

۵-۳- مزایای الگوریتم پیشنهادی  ۱۴۷

۵-۴- پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در رتبه­ بندی پیمانکاران  ۱۴۸

۵-۵- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق  ۱۴۸

۵-۶- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی  ۱۴۹

۵-۷- جمع بندی  ۱۴۹

 

فهرست شکل­ها

شکل ۳-۱ انواع روش­های تصميم‌گيري MADM(آذر، رجب زاده،۱۳۸۱) ۵۱

شکل ۳-۲ الگوریتم اجرای روش دلفی فازی – منبع: (جعفری و منتظر، ۱۳۸۷) ۵۸

شکل ۳-۳ تابع ارجحیت   ۷۳

شکل ۳-۴ توابع ارجحیت معمول  ۷۴

شکل ۳-۵ گراف خارج­رتبه ای ارز ش گذاری شده ۷۷

شکل ۳-۶ جریان خارج­رتبه ای، PROMETHEE   ۷۷

 

فهرست جدول­ها

جدول ۲-۱ مشخصات روش ­شناسی ­های انتخاب پیمانکار (۱۹۹۸، Holt) 26

جدول ۲-۲ مدل­های انتخاب پیمانکار (۲۰۰۶، Anagnostopoulos and Vavatsikos) 29

جدول ۲-۳ مقایسه میان مدل­های ارزیابی مقدماتی پیمانکاران (Sawalhi et al.,2007 ) 31

جدول ۳-۱ ارزیابی  ۶۷

جدول ۳-۲ وز ن های اهمیت نسبی  ۷۱

جدول ۳-۳ پروژه ­های راهسازی ملی در دست اقدام (تفویض شده به استان) ۸۱

جدول ۳-۴ مهم­ترین پروژه ­های احداث و بهسازی راه­های اصلی و فرعی در دست اقدام از محل اعتبارات استانی  ۸۲

جدول ۳-۵ مهم­ترین پروژه ­های احداث و بهسازی راه روستایی در دست اقدام (از منابع استانی و ملی استانی شده) ۸۳

جدول ۳-۶ مهم­ترین پروژه ­های راهداری در دست اقدام اداره کل راه و شهرسازی استان یزد ۸۴

جدول ۴-۱ معیارها ۸۸

جدول ۴-۲ طیف و امتیازبندی پرسشنامه برای شناسایی معیارهای موثردر ارزیابی و رتبه ­بندی پیمانکاران پروژه ­های عمرانی  ۹۰

جدول ۴-۳ تبدیل امتیازهای قطعی معیارهای به مقادیر فازی  ۹۰

جدول ۴-۴ طیف، امتیاز، عدد فازی و مقدارفازی زدایی شده پرسشنامه  ۹۱

جدول ۴-۵ نتیجه مرحله ی نخست نظرخواهی از خبرگان  ۹۳

جدول ۴-۶ نتیجه مرحله­ی دوم نظرخواهی از خبرگان  ۱۰۱

جدول ۴-۷ محاسبه­ ی اختلاف نظر در مراحل اول و دوم توزیع پرسشنامه  ۱۰۷

جدول ۴-۸ محاسبه­ی اختلاف نظر در مراحل دوم وسوم توزیع پرسشنامه  ۱۱۰

جدول ۴-۹ محاسبه­ی اختلاف نظر در مراحل سوم وچهارم توزیع پرسشنامه  ۱۱۴

جدول ۴-۱۰ محاسبه­ی اختلاف نظر در مراحل چهارم وپنجم توزیع پرسشنامه  ۱۱۵

جدول ۴-۱۱ تعریف حد قابل قبول برای انتخاب معیارها ۱۱۶

جدول ۴-۱۲ میانگین نهایی معیارها ۱۱۷

جدول ۴-۱۳ طیف ۹ گزینه ای ساعتی مورد استفاده در پژوهش- منبع: قدسی­پور (۱۳۸۴) ۱۱۹

جدول ۴-۱۴ ماتریس تلفیق شده­ ی نظر خبرگان  ۱۲۱

جدول ۴-۱۵ ماتریس مقادیر  Z برای معیارها ۱۲۳

جدول ۴-۱۶ محاسبه مقادیر کلی Z برای معیارها ۱۲۴

جدول ۴-۱۷ وزن نهایی معیار  ۱۲۵

جدول ۴-۱۸ وزن نرمال هر معیار  ۱۲۷

جدول ۴-۱۹ طیف زبانی ارزیابی (Bilsel et al.2006) 129

جدول ۴-۲۰ میانگین نظرات خبرگان  ۱۳۱

جدول ۴-۲۱ اطلاعات معیارها ۱۳۶

جدول ۴-۲۲ تابع ترجیحی گزینه  A1 نسبت به گزینه­ های دیگر  ۱۳۶

جدول ۴-۲۳ تابع ترجیحی گزینه A2 نسبت به گزینه­ های دیگر  ۱۳۷

جدول ۴-۲۴ تابع ترجیحی گزینه  A3 نسبت به گزینه­ های دیگر  ۱۳۷

جدول ۴-۲۵ تابع ترجیحی گزینه  A4 نسبت به گزینه ­های دیگر  ۱۳۷

جدول ۴-۲۶ تابع ترجیحی گزینه  A5 نسبت به گزینه ­های دیگر  ۱۳۸

جدول ۴-۲۷ تابع ترجیحی گزینهA6   نسبت به گزینه­ های دیگر  ۱۳۸

جدول ۴-۲۸ شاخص ترجیحی تجمعی گزینه ­ها ۱۳۹

جدول ۴-۲۹ جریان رتبه­ بندی مثیت و منفی گزینه ­ها ۱۳۹

جدول ۴-۳۰ جریان خالص رتبه ­بندی  ۱۴۰

جدول ۵-۱ وزن شاخص­ها ۱۴۶

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0