انقلاب اسلامی و نظریه های انقلابی :دانلود تحقیق رشته علوم سیاسی

انقلاب اسلامی و نظریه های انقلابی :دانلود تحقیق رشته علوم سیاسی

تحقیق رشته علوم سیاسی با فرمت WORD و در۴۸ صفحه با موضوع انقلاب اسلامی ونظریه های انقلابی نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است.

انقلاب اسلامی ونظریه های انقلابی

انقلاب و تحولات اجتماعي همواره در جوامع مختلف بشري و در طول تاريخ زندگي او، حادث شده است و آدمي براي تغيير وضع موجود تا رسيدن به وضع مطلوب همواره در تلاش و کوشش بوده است . تکاپوي انسان در رسيدن به کمال مطلوب ، انديشه ظرف مناسب اين پويش را در ذهن او متبادر ساخته و آدمي براي رسيدن به آن کمال ، نيازمند به محيط اجتماعي مطلوب ، انساني و متکي بر قوانين لايتغير الهي بوده ، اين کمال جويي و خداخواهي فطري او پايه و اساس همه حرکات ، جنبشها و انقلابات است . خواه اين انقلابات به نام طبقه کارگر، به نام آزادي ، به نام بورژوازي و يا مستقيما به نام پروردگار باشد، نهايتا خواست فطري انسان بر آزادي خواهي ، عدالت جويي و برابري طلبي است و تقريبا همه انقلابات در راس خواسته هاي خود آزادي ، عدالت و برابري را قرار داده اند. انقلاب اسلامي ايران ، به عنوان يکي از شکوهمندترين انقلابات دنيا و به عنوان يکي از بزرگترين و فراگيرترين آنها، در دنيا، همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است .

تحلیل گران سیاسی وانقلاب امام خمینی

به لحاظ تكوين و رشد انقلاب در شرايطي استثنايي و بهره‌گيري از تأييدات غيبي واعتماد دوجانبة آن برانديشه معنوي و عرفاني امام از سويي و برباور‌‌هاي عميق مذهبي مردم از سوي ديگر،تحليل‌گران سياسي‌،  مراكز اطلاعاتي وتحقيقاتي‌،  و سازمان‌‌هاي  جاسوسي قدرت‌‌هاي بيگانه كه درارزيابي و سنجش تحولات جامعة ايران وميزان موفقيت احتمالي رهبري مذهبي آن‌،  معيار‌‌هاي تجربي و پوزتويستي رانصب العين خود قرار داده بودند وبر مبناي قواعد ماترياليستي به ارائه تحليل‌‌هاي جامعه‌شناسي مي‌پرداختند‌،  لذا از پيش‌بيني  وقوع انقلاب اسلامي‌و شناخت ماهيت آن و شناخت شيوة تفكر و انديشة انقلابي حضرت امام خميني (ره) عاجز ماندند.

نسبت نظريه جانسون و انقلاب اسلامي

از نظر چالمرز جانسون ، مدرنيزه کردن جامعه و ورود فناوري جديد ، تحولات سريعي به بار مي آورد که باعث ورود ارزشهاي جديد نامتناسب با نظام اجتماعي (ارزشهاي مغاير با ارزشهاي سنتي) و عدم توجه دولت به ارزشهاي جديد حاکم شده ، همچنين موجب ازدست دادن مشروعيت نظام مي شود که ناهماهنگي غيرکارکردي نيز به وجود مي آورد. حال اگر يک رهبر قوي و يا يک سازمان نظامي انقلابي وجود داشته باشد و يا بر اثر شرايطي ارتش دچار شکست و يا تضعيف روحيه شده باشد ، وقوع انقلاب در اين جامعه اجتناب ناپذير است . با توجه به نظر جانسون مي توان گفت جامعه در شرف انقلاب اسلامي به صورتي مصنوعي و ناقص تحت مدرنيزه شدن قرار گرفته و فناوري جديد و مدرن وارداتي موجبات تحولات سريع در برخي از ابعاد جامعه شده که با خود ارزشهاي جديد نامتناسب با نظام اجتماعي و مغاير با ارزشهاي سنتي آورده بود.

ادبیات مدرن وانقلاب اسلامی

پيروزى انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام خمينى اعلام تزلزلى آشكار در اركان و مبانى بيش از دو هزار ساله تمدن غرب بود. به همين دليل، بلافاصله پس از پيروزى، غرب را به نحوى انفعالى اما، معارضه – جويانه روياروى خود يافت. در حقيقت اين معارضه‏جويى غرب عليه انقلاب اسلامى و گسترش آن امرى اجتناب ناپذير بود، زيرا انقلاب اسلامى با تكيه بر اصول استقلال و آزادى كه آرمان “نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسلامى” از آن برمى خاست، وحدت و تماميت‏خود را در تضاد با سلطه فرهنگى و اقتصادى غرب مى‏ديد. امام خمينى، در اوج مبارزات اسلامى و به هنگامى كه هنوز نهضت اسلامى به پيروزى نرسيده بود، ماهيت رابطه آينده ايران اسلامى با غرب را اين چنين ترسيم نمودند:

“ما با ملتهاى غرب نه تنها هيچ نظر سوئى نداريم، بلكه با آنان صميمى هم هستيم … و در هر صورت با غربيها ما رفتارمان عادلانه است و هيچ وقت‏با هيچ كس، رفتار ظالمانه نخواهيم داشت…… روابط دوستانه با همه ملتها داريم و دولتها هم اگر بطور احترام با ما رفتار كنند، ما هم احترام متقابل را رعايت مى‏كنيم.

مروری پدیدار شناسانه بر انقلاب اسلامی

انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ پس‌ از پيروزي‌ به‌ يادماندني‌ خويش‌ در بهمن‌ ماه‌ سال‌ ۵۷ تا به‌ امروز، بسان‌ موجودي‌ زنده‌ دوره‌هاي‌ متفاوت‌ و متناوبي‌ از تحولات‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ است. پيش‌رو داشتن‌ نمودار روشني‌ از سير اين‌ تحولات‌ و دانستن‌ كم‌ و كيف‌هاي‌ اصلي‌ و اساسي‌ آن‌ نه‌ تنها براي‌ محققين‌ تاريخ‌ و علوم‌ سياسي، بلكه‌ براي‌ تمام‌ كساني‌ كه‌ به‌ نحوي‌ خود را نيازمند ارتقأ سطح‌ بينش‌ و تحليل‌ سياسي‌ — اجتماعي‌ خويش‌ مي‌دانند ضروري‌ است. مقاله‌اي‌ كه‌ پيش‌ رو داريد با زمينه‌اي‌ پديدارشناسانه‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ و تحولات‌ سياسي‌ — اجتماعي‌ آزاد در طي‌ يك‌ دوران‌ ده‌ ساله‌ پس‌ از خاتمه‌ جنگ‌ تحميلي‌ مورد ارزيابي‌ قرار داده‌ و به‌ ترسيم‌ نموداري‌ از اين‌ تحولات‌ پرداخته‌ است.

 

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0