اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت  در برات ، سفته و چک ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت  در برات ، سفته و چک

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت.

در این پایان نامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

 

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث  نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت  محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.

فهرست اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت  در برات ، سفته و چک

 • چکیده۱
 • مقدمه ۲
 • فصل اول : کلیات
 • ۱-۱- پیشینه تاریخی٥
 • ۱-۲- واژه شناسی.۶
 • ۱-۲-۱- اهلیت۶
 • ۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع.۶
 • ۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء۶
 • ۱-۲-۲- اهلیت اشخاص.۷
 • ۱-۲-۲-۱- اهلیت شخص حقیقی.۷
 • ۱-۲-۲-۲- اهلیت شخص حقوقی۸
 • ۱-۲-۳- مفهوم سند.۹
 • ۱-۲-۳-۱- سند رسمی۱۰
 • ۱-۲-۳-۲- سند عادی۱۰
 • ۱-۲-۴- اسناد تجاری.۱۱
 • ۱-۲-۴-۱- برات۱۱
 • ۱-۲-۴-۲- سفته.۱۲
 • ۱-۲-۴-۳- چک۱۳
 • ۱-۲-۵- مفهوم صدور.۱۴
 • ۱-۲-۵- مفهوم ظهرنویسی.۱۵
 • ۱-۲-۵-۱- ظهرنویسی به منظور وکالت۱۵
 • ۱-۲-۵-۲- ظهرنویسی به منظور وثیقه۱۷
 • ۱-۲-۶- مفهوم قبولی.۱۸
 • ۱-۳- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری۱۸
 • ۱-۳-۱- وصف تجریدی.۱۸
 • ۱-۳-۲- وصف تنجیزی.۱۹
 • ۱-۳-۳- وصف شکلی.۱۹
 • ۱-۳-۴- وصف قابل انتقال۲۰
 • ۱-۴- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری.۲۰
 • ۱-۵- ضمانت.۲۱
 • ۱-۵-۱- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی۲۳
 • ۱-۵-۲- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت.۲۴
 • ۱-۵-۳- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری.۲۴
 • فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی
 • ۲-۱- اهلیت تمتع.۲۶
 • ۲-۱-۱- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی۲۶
 • ۲-۱-۲- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی۲۸
 • ۲-۲- اهلیت استیفاء۳۰
 • ۲-۲-۱- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی.۳۰
 • ۲-۲-۲- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی۳۲
 • ۲-۲-۲-۱- بلوغ.۳۳
 • ۲-۲-۲-۱-۱- بلوغ در کتاب۳۴
 • ۲-۲-۲-۱-۲- بلوغ در سنت۳۵
 • ۲-۲-۲-۱-۳- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی۳۶
 • ۲-۲-۲-۲- عقل.۳۶
 • ۲-۲-۲-۳- رشد.۳۷
 • ۲-۲-۲-۴- محجورین۳۸
 • ۲-۲-۴-۱- صغار.۳۹
 • ۲-۲-۲-۴-۱-۱- صغیر غیرممیز.۴۰
 • ۲-۲-۲-۴-۱-۲- صغیر ممیز۴۱
 • ۲-۲-۲-۴-۲- غیر رشید.۴۱
 • ۲-۲-۲-۴-۲- مجانین۴۲
 • ۲-۲-۲-۴-۳- ۲- جنون دائمی۴۲
 • ۲-۲-۲-۴-۳-۲- جنون ادواری۴۳
 • ۲-۴- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران.۴۴
 • ۲-۴-۱- اهلیت.۴۵
 • ۲-۴-۲- رضایت.۵۰
 • ۲-۴-۳- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری۵۱
 • ۲-۵- اصول حاکم بر اسناد تجاری.۵۲
 • ۲-۵-۱- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری.۵۳
 • ۲-۵-۱-۱- ایراد به شرایط صوری.۵۶
 • ۲-۵-۱-۲- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات.۵۷
 • ۲-۵-۱-۳- تهاتر دین ناشی از سند۵۸
 • ۲-۵-۱-۴- ایراد تحصیل مجرمانه سند.۵۹
 • ۲-۵-۱-۵- ایراد سوء نیت دارنده.۶۱
 • ۲-۵-۲- اصل استقلال امضاء ها ۶۳
 • ۲-۵-۳- اصل استقلال تعهد۶۶
 • ۲-۵-۴- اصل اشتغال ذمه.۶۸
 • ۲-۵-۵- اصل مدنونیت.۷۰
 • ۲-۶- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران۷۱
 • فصل سوم : آثار فقدان اهلیت
 • ۳-۱- فقدان شرایط بلوغ.۷۴
 • ۳-۱-۱- صغیر غیرممیز۷۶
 • ۳-۱-۲- صغیر ممیز.۷۷
 • ۳-۲- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ۷۹
 • ۳-۳- جنون ۸۰
 • ۳-۴- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی۸۳
 • ۳-۴-۱- برات.۸۴
 • ۳-۴-۱-۱- صادر کننده برات.۸۵
 • ۳-۴-۱-۲- براتگیر۸۶
 • ۳-۴-۱-۲-۱- قبولی برات.۸۷
 • ۳-۴-۱-۲-۲- ماهیت قبولی۸۷
 • ۳-۴-۱-۲-۳- اعلان قبولی.۸۸
 • ۳-۴-۱-۲-۴- انعکاس قبولی در برات.۸۹
 • ۳-۴-۱-۲-۴- آثار قبولی برات۹۰
 • ۳-۴-۱-۲-۵- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر.۹۱
 • ۳-۴-۲- سفته.۹۱
 • ۳-۴-۳- چک.۹۲
 • ۳-۴-۳-۱- صادر کننده چک۹۲
 • ۳-۴-۳-۲- محال علیه .۹۴
 • ۳-۵- اهلیت ضامن اسناد تجاری۹۴
 • ۳-۶- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات۹۶
 • ۳-۶-۱- حال شدن دیون تاجر ورشکسته.۹۷
 • ۳-۶-۲- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته.۱۰۰
 • ۳-۶-۳- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات..۱۰۰
 • ۳-۶-۴- تسلیم عین معین۱۰۰
 • ۳-۶-۵- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی.۱۰۱
 • نتیجه گیری و پیشنهادات۱۰۳
 • منابع .۱۰۵

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0