بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک  معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی   در ۱۵۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده پایان نامه بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی :

«مشتری»، از پربسامدترين مفاهيم به كار رفته در متون مدیریت است؛ در ادبیات معاصر بازاریابی، مشتری یک مفهوم مادر و مولد محسوب می گردد. مشتری بیشتر از یک مخاطب صرف؛ یک عضو موثر، هادی و جهت دهنده است که طرحها و برنامه های سازمانی بر مدار این مفهوم اولویت بندی و سازمان می‌یابد. این نگاه در متون دینی، خاصه در شبکه معانی و مفاهیم قرآنی، دارای چاچوب، الزامات خاص و ویژگی‌های منحصربفردی است که به فهم عمیق و پیاده سازی ظریف منتج می‌گردد.در اين تحقيق، مفهوم «مشتری» در قرآن کريم، به عنوان مبناي مطالعه انتخاب شده، و به منظور پژوهش بر آموزه های قرآنی، از روش شناسی‌های مختص قرآن کریم استفاده شده است.پژوهش حاضر نشان میدهد؛ در مقابل رویکردهای نوین بازاریابی، که مشتری را محور جهت‌گیری‌های سازمان قرار می‌دهند تا وفاداری مشتری و در نتیجه منافع کسب‌و‌کار را حداکثر نماید؛ در پرتو آموزه‌های قرآنی، اولا اقتصاد هدف نیست و ثانیا رشد ثروت برای رفاه بیشتر نیست؛ بلکه در نظام اقتصادی اسلام، هدف نهایی، جهت دهی جامعه به قرب الهی و حیات معقول می‌باشد، هرچند که در سبک زندگی قرآنی منافع دنیوی کسب و کار نیز مورد توجه است. در نتيجه‌ي اين تحقيق، جایگاه «مشتری» و مفاهیم مرتبط با آن در حوزه کسب و کار در سبک زندگی قرآنی تبیین گشته است.

کليدواژه‌ها:

مشتری، مشتری مداری، مشتری گرایی، مشتری محوری، رویکردهای بازاریابی، بهبود سود، آموزه‌های قرآنی

 

هدف پژوهش

امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و شرکتها برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار، بر سر تک تک مشتریان مبارزه می‌کنند؛ اما آیا لازم نیست در این دنیای پر هیاهو لحظه‌ای فارغ شویم و از خود بپرسیم از منظر دین مبین اسلام مشتری واقعی کیست؟ و چه نقشی در کسب و کار دارد؟ اين پايان‌نامه، برآنست تا با بازتعریف نقش و جایگاه مشتری از منظر قرآن کریم (کتاب سعادت انسان در این دنیا و حیات پس از مرگ) راهی نوین را به کسب‌وکار دنیای کنونی نشان دهد. به عبارت بهتر، این پایان نامه بر آنست تا نشان دهد که اگر رویکردهای نوین بازاریابی، مشتری را محور جهت‌گیری‌های سازمان قرار می‌دهند تا وفاداری مشتری و در نتیجه منافع کسب‌و‌کار را حداکثر نماید؛ آیا اگر بر اساس آموزه‌های قرآنی عمل کنیم؛ بازهم مشتری را محور جهت‌گیری‌های سازمانی قرار می‌دهیم؟! در این میان، خالق هستی از چه جایگاهی برخوردار است؟! منافع دنیوی ما چه می‌شوند؟ به دیگر بیان، به‌جای آنکه در مقابل مشتری و خواسته‌های وی (فارغ از اینکه چه باشد) سر تعظیم فرود آوریم؛ اگر در مقابل خداوند عالم رکوع کرده و سر خود را بخاک بیاسائیم، دنیای ما بهتر نمی‌گردد؟

 

فرضيه‌ها

 پیش فرض

قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی، در بردارنده برنامه کامل زندگانی بشر به سوی سعادت دنیوی و اخروی است.

فرضیه (حدس عالمانه)

تامین بهینه- نه حداکثر- منافع دنیوی، از رهگذر تعریف رایج از »مشتری» بدست نمی آید؛ بلکه در پرتو آموزه های قرآنی شکل می‌گیرد.

كاربردهاي متصور از تحقيق

با توجه به اهميت والای مفهوم مشتری در رشته مدیریت، اين تحقيق مي‌تواند از جهات متعددي کاربرد داشته باشد که برخي از مهترين آنها به شرح ذيل است:

  • پی ریزی مفاهیم بنیادین علوم انسانی و قوام بخشی ادبیات مدیریت اسلامی
  • کمک به جهت گیری صحیح و خدا محورانه ی کسب و کارها
  • جهت دهی علمی مطابق با آموزه های قرآنی، به محققین و پژوهش‌گران حوزه ی علوم انسانی

 

 

فهرست مطالب :

فصل اول:کليات تحقيق ۱

۱-۱٫ عنوان فارسي پايان‌نامه ۲

۱-۲٫ عنوان لاتين ۲

۱-۳٫ واژگان كليدي ۲

۱-۴٫ ‌تعريف مساله، بيان سؤال‌هاي اصلي تحقيق ‌ ۲

۱-۵٫ هدف پژوهش ۳

۱-۶٫ سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۴

۱-۷٫  فرضيه‌ها ۵

۱-۷-۱٫ پیش فرض ۵

۱-۷-۲٫ فرضیه (حدس عالمانه) ۵

۱-۸٫ كاربردهاي متصور از تحقيق ۵

۱-۹٫ مراجع استفاده‌كننده از نتيجه پايان‌نامه ۶

۱-۱۰٫ روش انجام تحقيق ۶

۱-۱۰-۱٫ روش و ابزار گرد‌آوري اطلاعات ۶

۱-۱۰-۲٫ قلمرو تحقيق ( زماني، مكاني،  موضوعي ) ۷

۱-۱۱٫ جنبه نوآوری تحقیق ۷

۱-۱۲٫ فصل بندی پژوهش ۸

۱-۱۳٫ محدودیتهای پژوهش ۸

فصل دوم: ادبيات موضوع ۹

۲-۲٫ گفتار اول: بررسی ادبیات مربوط به مشتری ۱۰

۲-۲-۱٫ اهمیت مشتری در دنیای کنونی ۱۰

۲-۲-۲٫ مشتری ۱۱

۲-۲-۳٫ سیر تکاملی ارتباط با مشتری ۲۱

فصل سوم: روش‌شناسي پژوهش ۲۹

۳-۱٫ مقدمه ۳۰

۳-۲٫ روش تحقيق ۳۰

۳-۲-۱٫ پوزيتيويسم ( اثبات گرائي ) و روش تحقيق کمي ۳۲

۳-۲-۲٫ تفسير گرائي و روش تحقيق کيفي ۳۳

۳-۳٫ مشکلات تحقيق کيفي ۳۸

۳-۳-۱٫ مشکل ورود به مکان تحقيق ۳۸

۳-۳-۲٫ مشکل تعبير و تفسير اطلاعات ۳۹

۳-۳-۳٫ مشکل حجم اطلاعات ۳۹

۳-۳-۴٫ مشکل تعميم پذيري ۳۹

۳-۴٫ محدوديتهاي پژوهش کيفي ۳۹

۳-۴-۱٫ وقت گيربودن پژوهش ۳۹

۳-۴-۲٫ ملاحظات انساني ،اخلاقي و قانوني ۴۰

۳-۴-۳٫ اعتبار( روائي ) و پايائي پژوهش ۴۰

۳-۵٫ روائي در تحقيق کيفي ۴۰

۳-۵-۱٫ روائي توصيفي ۴۱

۳-۵-۲٫ روائي تفسيري ۴۱

۳-۵-۳٫ روائي تئوريکي ( نظري) ۴۲

۳-۵-۴٫ روائي تعميم پذيري ۴۳

۳-۵-۵٫ روائي ارزيابي ۴۳

۳-۶٫ روش تحقيق قرآنی ۴۴

۳-۶-۱٫ راهبردهای تدبر در قرآن کریم ۴۴

۳-۷٫ اجتهاد قرآنی ۴۹

۳-۷-۱٫  انتخاب عنوان تحقيق موضوعي و مشخص نمودن محل نزاع ۵۰

۳-۷-۲٫  شناسایی و تعریف دقیق مساله و جوانب آن ۵۱

۳-۷-۳٫  مرور و ختم قرآن کریم ۵۲

۳-۷-۴٫  استفاده از تفاسیر برای استخراج نکات ذیل آیات ۵۴

۳-۷-۵٫  بهره گیری از داستان، سوره و یا سیاق آیات ۵۴

۳-۷-۶٫ دسته بندی فیش ها ذیل هر آیه و دسته بندی موضوعی آنها ۵۴

۳-۷-۷٫ تجزیه و تحلیل نکات و ایجاد شبکه مفهومی از موضوعات حاصله ۵۵

۳-۷-۸٫ ارائه پاسخ قرآنی به مساله تحقیق ۵۶

۳-۷-۹٫ تکرار فرآیند ذکر شده تا حصول به اجتهاد قرآنی: ۵۶

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات ۵۷

۴-۱ مقدمه ۵۸

۴-۲٫ سوره مبارکه بقره آیه ۲۴۵ ۵۹

۴-۳٫ سوره مبارکه توبه آیات ۱۱۱ و ۱۱۲ ۶۵

۴-۳-۱٫ در بیان جایگاه بحث ۶۵

۴-۳-۲٫ تعریف واژه معامله در قرآن ۶۶

۴-۳-۳٫ تمثیل زیبای وعده ی خدا به بندگان مومن در قرآن ۶۶

۴-۳-۴٫ امتیازات و ویژگی های معامله کردن با خداوند متعال ۶۷

۴-۳-۵٫ توضیحی بیشتر پیرامون آیه ۱۱۱ و ۱۱۲ سوره مبارکه توبه ۶۷

۴-۳-۶٫ صفات فردی و اجتماعی مومن ۶۸

۴-۴٫ سوره مبارکه رعد آیه ۲۸ ۷۱

۴-۵٫ سوره مبارکه محمد (ص) آیه ۷ ۷۲

۴-۶٫ سوره مبارکه فتح آیه ۴ ۷۵

۴-۷٫ سوره مبارکه اسراء آیه ۷۰ ۷۷

۴-۸٫ سوره مبارکه فتح آیه ۲۹ ۷۸

۴-۹٫ سوره مبارکه حجرات آیه ۱۳ ۸۱

۴-۱۰٫ سوره مبارکه ق آیه ۱۸ ۸۳

۴-۱۱٫ سوره مبارکه عنکبوت آیه ۶۳ ۸۵

۴-۱۲٫ سوره مبارکه عنکبوت آیه ۶۵ ۸۶

۴-۱۳٫ سوره مبارکه ذاریات آیه ۵۰ ۸۷

۴-۱۴٫ سوره مبارکه هود آیات ۱۰۵ و ۱۰۶ ۸۹

۴-۱۵٫ سوره مبارکه واقعه آیه ۶۴ ۹۲

۴-۱۶٫ سوره مبارکه رحمن آیه ۶۰ ۹۴

۴-۱۷٫ سوره مبارکه قمر آیه ۳۵ ۹۶

۴-۱۸٫ سوره مبارکه نجم آیه ۴۸ ۹۷

۴-۱۹٫ سوره مبارکه فتح آیه ۱۰ ۹۸

۴-۲۰٫ سوره مبارکه حجرات آیه ۱۰ ۱۰۱

۴-۲۱٫ سوره مبارکه ق آیه ۱۱ ۱۰۵

۴-۲۲٫ سوره مبارکه مدثر آیه ۳۸ ۱۰۷

۴-۲۳٫ سوره مبارکه طور آیه ۴۸ ۱۰۷

۴-۲۴٫ سوره مبارکه محمد (ص) آیه ۳۳ ۱۰۸

۴-۲۵٫ سوره مبارکه فاطر آیه ۳ ۱۱۰

۴-۲۶٫ سوره مبارکه روم آیه ۴۸ ۱۱۱

۴-۲۷٫ سوره مبارکه آل عمران آیه ۸۳ ۱۱۲

۴-۲۸٫ سوره مبارکه نمل آیه ۶۲ ۱۱۲

۴-۲۹٫ سوره مبارکه طلاق آیه ۳ ۱۱۳

۴-۳۰٫ سوره مبارکه بقره آیه ۲۱۶ ۱۱۵

۴-۳۱٫ سوره مبارکه اعراف آیه ۱۸۸ ۱۱۶

۴-۳۲ سوره مبارکه بقره آیه ۲۱۴ ۱۱۶

۴-۳۳٫ خلاصه ی تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش ۱۱۸

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات ۱۲۱

۵-۱٫ جمع‌بندي ۱۲۲

۵-۲٫ نتایج پژوهش ۱۲۳

۵-۲-۱٫ جایگاه مشتری کنونی از منظر آموزه‌های قرآنی ۱۲۴

۵-۲-۱٫ مشتری حقیقی ۱۲۴

۵-۲-۲٫ مشتری محوری ۱۲۴

۵-۲-۳٫ منافع زندگی دنیوی ۱۲۵

۵-۲-۴٫ جایگاه مشتری در کسب و کار ۱۲۵

۵-۲٫پيشنهادات ۱۳۰

۵-۲-۱٫ پيشنهادات اجرايي ۱۳۰

۵-۲-۲٫ پيشنهادهاي پژوهشي: ۱۳۰

منابع و مآخذ : ۱۳۲

فهرست منابع و مآخذ ۱۳۳

منابع فارسی و عربی ۱۳۳

منابع لاتین ۱۳۸

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0