پایان نامه دکترای دندانپزشکی : ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک بازسازی نقايص تروماتيك دیواره قدامی سینوس ماگزيلاري توسط ممبران های قابل جذب

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک بازسازی نقايص تروماتيك دیواره قدامی سینوس ماگزيلاري توسط ممبران های قابل جذب

سایت مسترداک سری جدیدی از پایان نامه های رشته های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای را برای دانلود کاربران عزیز قرار میدهد. توجه نمایید برای راحتی شما کاربران گرامی تمامی رساله ها در فرمت  Word و قابل ویرایش هستند. در ادامه پایان نامه دکترای حرفه ای ”  ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک بازسازی نقايص تروماتيك دیواره قدامی سینوس ماگزيلاري توسط ممبران های قابل جذب ”  رشته دندانپزشکی  با فرمت Word  و در ۶۳ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده پایان نامه ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک بازسازی نقايص تروماتيك دیواره قدامی سینوس ماگزيلاري توسط ممبران های قابل جذب :

مقدمه: یکی ازانواع شایع شکستگی ها در ناحیه فک و صورت، شکستگی های ناحیه میانی صورت و استخوان گونه است که در اکثریت این شکستگی ها دیوار قدامی سینوس درگیر می شود. به دنبال شکستگی دیواره قدام سینوس، پرولاپس بافت نرم، سینوزیت، رینیت، درد و تندرنس در لمس ناحیه می تواند رخ دهد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی کارایی بازسازی دیواره قدامی سینوس ماگزیلا در بیماران دچار شکستگی دیواره با استفاده از ممبران جذبی بود.

مواد و روش: ۴۲ بیمار پس از بررسی شرایط ورود و خروج وارد مطالعه شدند. تمامی بیماران فرم رضایتنامه آگاهانه را امضا نمودند. در ۲۱ بیمار بازسازی دیواره قدامی سینوس همراه با پوشاندن ناحیه نقص با استفاده از ممبران قابل جذب (گروه مطالعه) و در بقیه بیماران بازسازی استخوانی (گروه کنترل) صورت نگرفت. به منظور بررسی تغییرات بیشترین عرض ناحیه نقص استخوانی و پرولاپس بافت نرم، از بیماران درانتهای جراحی و ۶ ماه پس از جراحی رادیوگرافی CBCT تهییه شد. همچنین در پیگیری ۶ ماهه، بیماران از لحاظ سینوزیت، تندرنس در لمس ناحیه، درد و عفونت بررسی گشتند. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۰ با فاصله اطمینان ۹۵ درصد آنالیز گشتند.

نتایج:  ۱۸ بيمار در گروه مطالعه و ۲۰ بیمار در گروه کنترل مطالعه را به اتمام رساندند.  تفاوت معناداری میان عرض ناحیه بلافاصله پس از جراحی بین دو گروه مشاهده نشد (P-value >0.05). اما ۶ ماه پس از جراحی، این میزان در گروه مطالعه به صورت معناداری از گروه کنترل کمتر بود (P-value <0.05). از نظر وجود درد، ترشحات و سینوزیت بین دو گروه تفاوت آماری معنادری وجود نداشت(P-value >0.05). اما میزان شیوع تندرنس در لمس و نیز کلاپس بافت نرم به صورت معناداری در گروه کنترل نسبت به مطالعه بیشتر بود (P-value <0.05).

نتیجه گیری: استفاده از ممبران های قابل جذب می تواند عوارض ناشی از شکستگی دیواره قدامی سینوس ماگزیلا را بهبود بخشد در حالی که مشکلات استفاده از مش های تیتانیومی را ندارد.

کلمات کلیدی: سینوس ماگزیلا، شکستگی دیواره قدامی سینوس، ممبران قابل جذب.

 

 

فهرست

(۱) فصل اول: ۶

(۱-۱) پيشگفتار  ۷

(۱-۲) كليات   ۸

۱-۲-۱ مروری بر آناتومی ماگزیلا……………………۸

۱-۲-۲ ترومای ناحیه فک و صورت……………..۱۳

۱-۲-۳ علل شکستگی های صورت…………۱۴

۱-۲-۴ طبقه بندی شکستگی های صورت .. ……………………۱۴

۱-۲-۵ درمان شکستگی های ناحیه میانی صورت. ………………۱۶

۱-۲-۶ مواد قابل جذب در پزشکی و دندانپزشکی: کلاژن……………۱۷

۱-۲-۷ تهییه ممبران کلاژن……………..۱۹

۱-۲-۸ اضمحلال ممبران کلاژنی…………..۲۰

(۱-۳) مروري بر مطالعات انجام شده ۲۱

(۱-۴) بيان مساله  ۲۴

(۱-۵) اهداف و فرضيات مطالعه  ۲۶

(۲) فصل دوم: ۲۹

۲-۱ جمعیت مورد مطالعه………………….۳۰

۲-۲ طراحی مطالعه…………………..۳۰

۲-۳ جراحی بازسازی……………۳۱

۲-۴ بررسی علائم و میزان بهبود……….۳۵

۲-۵ روش جمع آوري اطلاعات………….۳۶

۲-۶ حجم نمونه……………۳۶

۲-۷ تجزیه و تحلیل داده ها …………….۳۶

۲-۸ جدول متغيرها …………۳۷

(۳) فصل سوم: ۳۸

(۴) فصل چهارم: ۴۸

(۵) مـنـابـع  ۵۳

 

فهرست تصاوير

تصویر ۱: نمای خارجی ماگزیلا……………………۹

تصویر ۲: نمای داخلی ماگزیلا……………….۱۱

تصویر ۳: نمای کامی ماگزیلا………………۱۳

تصویر ۴: انواع شکستگی های لفورت ( Le Fort)…………..16

تصویر ۵: رادیگرافی CBCT اولیه……..۳۲

تصویر ۶: ایجاد برش وستیبولار و دسترسی به دیواره قدامی سینوس ماگزیلاری…..۳۲

تصویر ۷: ثابت سازی قطعات استخوانی توسط میتی پلیت و پیچ……………۳۳

تصویر ۸: ممبران قابل جذب ………….۳۴

تصویر ۹: ثابت سازی ممبران قابل جذب و پوشش نقص استخوانی…………..۳۵

 

فهرست جداول

جدول ۱: مقایسه بیشترین عرض ناحیه نقص در دو گروه در هر اندازه گیری……….۴۱

جدول ۲: مقایسه بیشترین عرض ناحیه نقص در هر گروه در دو اندازه گیری…………۴۲

جدول ۳: مقایسه درد در فالوآپ میان دو گروه…………….۴۳

جدول ۴: مقایسه ترشحات در فالوآپ میان دو گروه……………….۴۴

جدول ۵: مقایسه سینوزیت در فالوآپ میان دو گروه……….۴۵

جدول ۶: مقایسه تندرنس در فالوآپ میان دو گروه……۴۶

جدول ۷: مقایسه کلاپس بافت نرم در فالوآپ میان دو گروه………. ۴۷

 

فهرست نمودار ها

نمودار ۱: توزیع جنسی بیماران……..۴۰

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0