باشگاه سالمندان با رویکرد پویایی : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

دانلود پایان نامه باشگاه سالمندان با رویکرد پویایی

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی معماری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان “باشگاه سالمندان با رویکرد پویایی با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه باشگاه سالمندان با رویکرد پویایی :

سالمندی به سال‌های نزدیک یا پیشی‌گرفته از میانگین طول عمر بشر اشاره دارد. افراد سالمند قابلیت‌های احیاشونده محدودی دارند و بیش از دیگر بزرگسالان در معرض بیماری، سندرم‌ها و کسالت هستند. اهمیت طراحی فضاهایی مطلوب برای این قشر باتوجه به محدودیت هایی که دارند در جوامع شهری فعلی بر کسی پوشیده نیست. از این رو در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ حاضر پ‍س‌ از آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا بیان م‍س‍ئ‍ل‍ه‌، اهمیت این موضوع، پیشینه تحقیقات صورت گرفته، فرضیه ها، سوالات تحقیق و اهداف ‌ب‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ ع‍ام‌ طرح‌ ک‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ ذه‍ن‍ی‌، ای‍ده‌ای‌ دارند پرداخته می شود. باتوجه به آنکه رویکرد این پژوهش پویایی است لازم است در مبانی، به مباحثی در حیطه روانشناسی سالمند اشاره گردد.

دراین فصل نظریه های پیرامون سالمندی، جایگاه سالمندان در دوره های مختلف و اجتماع، خانه های سالمندان و ویژگی های فیزیکی و روانی سالمندان پرداخته شده و مصادیق آسایش آنها بررسی می گردد. فصل سوم به بررسی نمونه های موردی ایرانی و خارجی در این زمینه پرداخته و نقاط قوت و ضعف هریک را بر می شمارد تا در طراحی مدنظر قرار گیرد. فصل چهارم، مطالعات بستر طرح شامل کلیه نقاط قوت ،ضعف، پتانسیل ها و برنامه فیزیکی مجموعه را مطرح نموده و مقدمه ای برای ارائه طرح پیشنهادی محسوب می شود. در نهایت فصل پنج به معرفی طراحی معماری باشگاه سالمندان با رویکرد پویایی پرداخته و نتیجه گیری می نماید.

شیوه تحقیق در این نوشتار، تلفیق نتایج برگرفته از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای، پیرامون شاخصه‌های مبین عملکرد مطلوب مجموعه هایی برای سالمندان می‌باشد و در این پژوهش بیشتر نتایج داوری، مقایسه و جمع‌بندی معمارانه آراء و نظریه‌ها ارائه خواهد شد سپس نتایج پژوهش‌ها با تأکیدی بر بیانی تحليلي- توصيفي برای دست‌یابی به اصول جامعی در طراحی این عملکرد مهم در جامعه مطرح خواهد شد. این پژوهش بر آن است تا با محوریت قرار دادن عامل روانشناسی سالمند و به دنبال آن حفظ پویایی اجتماعی این قشر، تأثیر آن را در شکل‌گیری  فضاهایی برای سالمندان بررسی کند و درانتها ماحصل تحقیقات فوق را در طرحی عملی ببیند.

واژه های کلیدی: پویایی اجتماعی ، روانشناسی سالمند، باشگاه سالمندان.

 

اهمیت موضوع:

اصولا ” خانه سالمندان ” مفهومی است که در سالیان اخیر در فرهنگ ما مطرح شده است، قبلا در نگرش های ارزشی و اجتماعی مردم ایران، لزوم توجه به چنین مبحثی نبوده است. ظاهرا به دلیل ظهور شرایط جدید در تمامی زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چند دهه ی اخیر، اجبارا باید برای حداقل بخشی از جمعیت سالمند ایران، به فکر برنامه ریزی های مناسب به منظور ساخت این گونه فضاهای سکونتی ویژه در ایران نمود .

با توجه به دلایلی که در زیر آورده شده است انتظار می رود که به زودی در شهرها مردم با یک نیاز آشکار برای ورود سالمندان به خانه های سالمندی رو به رو شوند ، نیازی که هم اکنون به صورت پنهان وجود داردبخشی از دلایل نیاز به وجود خانه های سالمندی با کیفیت عبارتند از:

-افزایش طول عمر و بالا رفتن نسبت سالمندان در جمعیت کل

– کوچک شدن خانواده و تغییر آن از حالت سنتی به مدرن و در نتیجه کاهش میزان جذب و پذیرش سالمندان در خانواده های جدید

– گسترش آپارتمان نشینی و تغییر فضای زیستی برای خانواده ها

– اشتغال زمانی در خارج از خانه و احتمالا کار نوبتی در شب و تنها ماندن سالمندان در آپارتمان

– اشتغال مردان در شغل دوم یا سوم و کاهش حضور آنها در کنار سالمندان و بی سرپرست ماندن سالمندان

– افزایش اشتغال زنان و کاهش حضور ان ها در خانه و در کنار سالمندان

– علاقه زوج های جوان به کسب اشتغال بیشتر و دوری از دخالت سالمندان در امور زندگی آن ها

-کاهش باروری و به وجور آمدن سالمندان تنها و بی فرزند

اما در کنار شرایطی که در بالا و برای خانواده سالمندان ذکر شد ،کاهش درآمد، افزایش اوقات فراغت، از دست دادن توانایی ها، از دست دادن همسر، از دست دادن استقلال، بروز برخی معلولیت ها و عزلت روزافزون که با کهولت همراه هستند مواردی است که نیاز سالمند به توجه و مراقبت بیشتر را نوجیه می کند.

– افزایش بیماری ها و معلولیت ها در کهنسالی و نیازآنها به پرستاری ویژه که ارائه آن درخانواده مشکل است، نیاز رو به افزایش سالمندان برای کمک گرفتن از دیگران در امور شخصی و مشکلات ناشی از آن مثل حمام کردن، بهداشت و تغذیه به ویژه در مورد سالمندان معلول و بیمار که فاقد همسر هستند و در خانه فرزندان و بستگان زندگی می کنند لزوم وجود مراکزی برای نگهداری این افراد از جامعه را توجیه پذیر می سازد.

شکل ماشینی زندگی کنونی ،آپارتمان نشینی و فضای کوچک منازل ،کاهش تعداد فرزندان، مهاجرت فرزندان به سایر کشورها، و دور شدن آنان به هر شکل از والدین ، باعث می وشود که سالمندان دچار معضلات و مشکلات تنهایی، افسردگی ، اضطراب و در نهایت بیماری های جسمی و روانی شوند.

از سوی دیگر ، برخی از افراد، در نگاه اول به خاطر تغییر توضیع سنی مضطرب شده و افزایش تعداد سالمندان را مصیبتی بزرگ می دانند. آن ها نگران این مسئله هستند که جامعه برای افراد سالمند زودرنج، دارای وضعیت نامساعد، و نیازمند مراقبت ویژه، چه خواهد کرد. در صورتی که با اطمینان می توان گفت که اجرای یک برنامه ی صحیح، نه تنها موجب به تاخیر افتادن سالمندی و حذف برخی از مشکلات انان میگردد، بلکه معنایی تازه به زندگی سالمندان می بخشد.

فهرست مطالب پایان نامه باشگاه سالمندان با رویکرد پویایی :

چکیده  ۱

فصل اول: کلیات

۱-۱- بیان مسئله ۳

۱-۲- اهمیت موضوع  ۴

۱-۳- پیشینه تحقیق  ۶

۱-۴- فرضیه ها ۸

۱-۵- سوالات تحقيق  ۸

۱-۶- هدف تحقیق  ۸

۱-۷- اهداف مشخص    ۱۰

۱-۸- روش تحقیق  ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری

۲-۱- فضای شخصی؛ معنا، روش ها و نظریه ۱۳

۲-۱-۱- شیوه های بررسی فضای شخصی  ۱۳

۲-۱-۲- دیدگاه های نظری در مورد فضای شخصی  ۱۴

۲-۱-۳- تفاوت فرهنگی در فضای شخصی  ۱۴

۲-۱-۴- عوامل مرتبط با فضای شخصی  ۱۷

۲-۱-۵- ناهنجاری شخصی  ۱۸

۲-۱-۶- عوامل شخصیتی وابسته به فضای شخصی  ۲۰

۲-۱-۷- عوامل فرهنگی  ۲۲

۲-۱-۸- روابط افراد و فضای شخصی  ۲۶

۲-۲- سالمند و سالمندی  ۳۰

۲-۲-۱- تعریف سالمندی  ۳۰

۲-۲-۲- نظریه افلاطون و ارسطو درباره سالمندی  ۳۲

۲-۲-۳- پیری  ۳۳

۲-۲-۳-۱- مفهوم پیری  ۳۳

۲-۲-۳-۲- مراحل پیری  ۳۴

۲-۲-۳-۳- نشانه های پیری  ۳۴

۲-۲-۴- سالمندان فصل کمال شخصیت   ۳۷

۲-۲-۵- دیدگاه و نظر اسلام راجع به سالمندان  ۳۷

۲-۲-۵-۱- سالمندان در قرآن  ۳۷

۲-۲-۵-۲- سالمندان در احادیث و روایات   ۳۷

۲-۲-۶- دیدگاه های مختلف در مورد سالمندان  ۳۸

۲-۲-۶-۱- سالمندان در فرهنگ و ادبیات ایرانی  ۳۹

۲-۲-۶-۲- سالمندان در قانون جمهوری اسلامی ایران  ۳۸

۲-۲-۶-۳- نظریه های مربوط به سالمند و خانواده ۳۹

۲-۳- خانه های سالمندان  ۴۰

۲-۳-۱- جایگاه سالمندان در اجتماع  ۴۰

۲-۳-۱-۱- جایگاه اجتماعی سالمندان در گذشته ۴۰

۲-۳-۱-۲- جایگاه اجتماعی سالمندان در جوامع امروزی  ۴۱

۲-۳-۲- معضلات زندگی خانوادگی برای سالمندان و خانواده ها ۴۲

۲-۳-۲-۱- اختلاف پیر و جوان  ۴۴

۲-۳-۲-۲- دخالت ها ۴۴

۲-۳-۲-۳- سلب قدرت و استقلال از سالمندان  ۴۴

۲-۳-۲-۴- سوء رفتار با سالمندان  ۴۴

۲-۳-۲-۵- تغییر نقش ها در خانواده ها ۴۴

۲-۳-۳- دلایل سپردن سالمندان به خانه های سالمندان  ۴۵

۲-۳-۳-۱- دلایل خانوادگی  ۴۵

۲-۳-۳-۲- دلایل اقتصادی  ۴۶

۲-۳-۳-۳- دلایل اجتماعی – فرهنگی  ۴۷

۲-۳-۴- مزایا و معایب خانه های سالمندان  ۴۷

۲-۳-۵- پیدایش خانه های سالمندان در جهان  ۴۸

۲-۳-۶- پیدایش خانه های سالمندان در ایران  ۴۹

۲-۳-۷- ساختار جمعیت و مسائل اجتماعی، اقتصادی سالمندان  ۵۰

۲-۳-۷-۱- ساختار جمعیتی کشورهای جهان  ۵۰

۲-۳-۷-۲- متوسط عمر در جهان  ۵۲

۲-۳-۷-۳- جمعیت سالمندان در جهان  ۵۳

۲-۳-۷-۴- جمعیت سالمندان در ایران  ۵۳

۲-۳-۷-۵- جمعیت سالمندان در استان تهران  ۵۴

۲-۳-۷-۶- جمعیت سالمندان در شهرستان تهران  ۵۵

۲-۳-۷-۷- مقدمه ای بر مسائل اجتماعی، اقتصادی سالمندان  ۵۶

۲-۳-۷-۸- پایگاه اجتماعی سالمندان  ۵۷

۲-۳-۷-۹- وضعیت اشتغال سالمندان  ۵۸

۲-۳-۷-۱۰- اشتغال و رفاه سالمندان  ۵۸

۲-۳-۷-۱۱- سطح سواد سالمندان در کشور ۵۹

۲-۳-۷-۱۲- سطح سواد سالمندان در تهران  ۶۰

۲-۳-۷-۱۳- بیوگی و تفاوت های جنسی  ۶۰

۲-۳-۷-۱۴- وضعیت تاهل سالمندان در کشور ۶۱

۲-۳-۷-۱۵- وضعیت تاهل سالمندان در تهران  ۶۱

۲-۳-۷-۱۶- لزوم ایجاد خانه های سالمندان در ایران  ۶۲

۲-۳-۸- ویژگی فیزیکی و روانی سالمندان ۶۳

۲-۳-۸-۱- کلیات   ۶۳

۲-۳-۸-۲- ویژگی های جسمانی ۶۴

۲-۳-۸-۳- تغییرات ظاهری ۶۵

۲-۳-۸-۴- تضعیف قوای حرکتی و ماهیچه ها ۶۵

۲-۳-۸-۵- كاهش عملكرد دستگاه گوارش   ۶۶

۲-۳-۸-۶- تغييرات عملكردي قلب و عروق  ۶۶

۲-۳-۸-۷- تغییر در حافظه و هوش   ۶۶

۲-۳-۸-۸- ضعف بینایی  ۶۷

۲-۳-۸-۹- ضعف شنوایی  ۶۷

۲-۳-۸-۱۰- ضعف حس چشایی و بویایی  ۶۷

۲-۳-۸-۱۱- ضعف لامسه ۶۸

۲-۳-۸-۱۲- سایر تغییرات جسمانی  ۶۸

۲-۳-۹- نیازهای جسمانی سالمندان  ۶۹

۲-۳-۹-۱- آسایش حرارتی و برودتی سالمندان  ۶۹

۲-۳-۹-۲- نورپردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان  ۷۲

۲-۳-۹-۲-۱- نور طبیعی  ۷۲

۲-۳-۹-۲-۲- نور مصنوعی  ۷۴

۲-۳-۹-۳- رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان  ۷۵

۲-۳-۹-۴- توصیه های طراحی و نکات فضایی  ۷۷

۲-۳-۹-۵- ویژگی های روانی، احساسی و شخصیتی سالمندان  ۷۸

۲-۳-۹-۵-۱- جنبه های زیست شناختی  ۷۸

۲-۳-۹-۵-۲- جنبه های روانشناختی  ۷۹

۲-۳-۹-۵-۳- جنبه های جامعه شناختی  ۷۹

۲-۳-۹-۶- توصيه هاي طراحي  ۸۰

فصل سوم: نمونه موردی

۳-۱- آسايشگاه زعفرانيه ۸۴

۳-۲- آسايشگاه دادخواه ۸۶

۳-۳- آسايشگاه فرزانگان  ۸۷

۳-۴- خانه سالمند کهریزک   ۸۷

۳-۵- سرای سلامتی مشهد  ۹۷

۳-۶- خانه سالمندان «Guild house» در فيلادلفيا ۹۸

۳-۷- خانه سالمندان شهر دایمن در هلند  ۱۰۰

۳-۸- خانه سالمندان دو اوورلوپ   ۱۰۳

۳-۹- سرای سالمندان اشمیدن  ۱۰۵

۳-۱۰- ارزيابي مطالعات موردي  ۱۱۳

۳-۱۰-۱- جزئيات ديدگاه ها ۱۱۴

۳-۱۰-۲- شرايط خانه سالمندان  ۱۱۴

۳-۱۰-۳- موقعيت قرارگيري  ۱۱۴

۳-۱۰-۴- چگونگي طراحي معماري فضاها، امكانات و تجهيزات موجود ۱۱۵

۳-۱۰-۵- چگونگي طراحي محوطه و فضاهاي بيروني، امكانات و تجهيزات موجود ۱۱۵

۳-۱۰-۶- شرايط سالمندان ساكن  ۱۱۶

۳-۱۰-۷- شرايط جسماني و رواني سالمندان ساكن در خانه هاي سالمندان  ۱۱۶

۳-۱۰-۸- جمع بندي مطالعات موردي خانه هاي سالمندان  ۱۱۷

فصل چهارم: مطالعات بستر طرح

۴-۱- پیشینه منطقه ۱۲۰

۴-۱-۱- مطالعات تاریخی تهران  ۱۲۰

۴-۱-۱-۱- تاریخچه شهر تهران  ۱۲۲

۴-۱-۲- مطالعات اجتماعی شهر تهران  ۱۲۴

۴-۱-۳- مطالعات جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران  ۱۲۷

۴-۱-۳-۱- عوارض طبیعی  ۱۲۸

۴-۱-۳-۲- شرایط هواشناسی  ۱۲۹

۴-۱-۳-۳- سایر اطلاعات اقلیمی  ۱۳۱

۴-۲- مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲  ۱۳۲

۴-۲-۱- موقعیت جغرافیایی منطقه ۲۲  ۱۳۲

۴-۲-۲- اقلیم منطقه ۲۲  ۱۳۳

۴-۲-۳- اصول تقسیمات شهری منطقه ۲۲  ۱۳۵

۴-۲-۳-۱- ناحیه یک   ۱۳۵

۴-۲-۳-۲- ناحیه دو  ۱۳۶

۴-۲-۳-۳- ناحیه سه ۱۳۶

۴-۲-۳-۴- ناحیه چهار ۱۳۶

۴-۲-۳-۵- ناحیه پنج  ۱۳۶

۴-۲-۳-۶- ناحیه شش    ۱۳۷

۴-۲-۴- توپوگرافی منطقه ۲۲  ۱۳۷

۴-۲-۵- منابع آب موجود در منطقه ۲۲  ۱۳۸

۴-۲-۶- محیط فرهنگی منطقه ۲۲  ۱۳۸

۴-۲-۷- شبکه حمل و نقل منطقه ۲۲  ۱۳۹

۴-۲-۸- بررسی آلاینده های هوای منطقه ۲۲  ۱۴۱

۴-۲-۸-۱- حمل و نقل شهری  ۱۴۱

۴-۲-۸-۲- منابع خانگی و تجاری  ۱۴۱

۴-۲-۸-۳- منابع صنعتی  ۱۴۱

۴-۲-۸-۴- عملیات ساختمانی و راه سازی  ۱۴۲

۴-۲-۸-۵- منابع متفرقه ۱۴۲

۴-۲-۹- کاربری زمین در وضع موجود منطقه ۲۲ تهران  ۱۴۲

۴-۲-۱۰- اهداف ایجاد منطقه ۲۲ شهرداری تهران  ۱۴۳

۴-۲-۱۰-۱- منطقه ۲۲ به عنوان قطب علمی – تحقیقاتی  ۱۴۳

۴-۲-۱۰-۲- منطقه ۲۲ ، قطب تفریحی- گردشگری تهران  ۱۴۴

۴-۲-۱۰-۳- منطقه ۲۲ قطب توسعه اقتصادی  ۱۴۴

۴-۳- اصول فنی و استانداردهاي طراحی خانه سالمندان  ۱۴۸

۴-۳-۱ کلیات   ۱۴۸

۴-۳-۲- مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان  ۱۴۹

۴-۳-۳- جهت گیری مناسب   ۱۵۰

۴-۳-۴- ورودی اصلی  ۱۵۰

۴-۳-۵- هال ورودی  ۱۵۲

۴-۳-۶- اتاق نشینمن  ۱۵۳

۴-۳-۷- کتابخانه ۱۵۴

۴-۳-۸- اتاق غذاخوری  ۱۵۴

۴-۳-۹- آشپزخانه ۱۵۶

۴-۳-۱۰- اتاق خواب   ۱۵۷

۴-۳-۱۰-۱- پنجره در اتاق خواب   ۱۵۸

۴-۳-۱۰-۲- وسایل مورد نیاز در اتاق سالمندان  ۱۵۹

۴-۳-۱۱- تختخواب   ۱۵۹

۴-۳-۱۲- کمد  ۱۵۹

۴-۳-۱۳- میز کنار تختخواب   ۱۶۰

۴-۳-۱۴- امکانات آشپزی و شستشو  ۱۶۰

۴-۳-۱۵- اتاق کارکنان  ۱۶۰

۴-۳-۱۶- اتاق مدیریت   ۱۶۱

۴-۳-۱۷- اتاقهای درمانی و توانبخشی  ۱۶۱

۴-۳-۱۸- رختشويخانه مركزي  ۱۶۴

۴-۳-۱۹- انبار وسايل  ۱۶۲

۴-۳-۲۰- سرویسهای بهداشتی  ۱۶۲

۴-۳-۲۰-۱- توالت   ۱۶۲

۴-۳-۲۰-۲- دستشویی  ۱۶۲

۴-۳-۲۰-۳- حمام ۱۶۳

۴-۳-۲۱- ارتباط عمومی فضاها در خانه های سالمندان  ۱۶۳

۴-۳-۲۲- آسانسور ۱۶۵

۴-۳-۲۳- رامپ و سطوح شیبدار ۱۶۵

۴-۳-۲۴- پلکان  ۱۶۵

۴-۳-۲۵- راهروها ۱۶۷

۴-۳-۲۶- بازشوها ۱۶۸

۴-۳-۲۶-۱- درها ۱۶۸

۴-۳-۲۶-۲- پنجره ها ۱۶۸

۴-۳-۲۷- تراس های خصوصی  ۱۶۹

۴-۳-۲۸- تراس های مشترک   ۱۶۹

۴-۳-۲۹- محوطه باغبانی  ۱۷۰

۴-۳-۳۰- محوطه بازی برای فرزندان میهمان  ۱۷۱

۴-۳-۳۱- مبلمان و اثاث ثابت   ۱۷۱

۴-۳-۳۲- کفپوش های مناسب   ۱۷۲

۴-۳-۳۳- نرده های کمکی  ۱۷۳

۴-۳-۳۴- نشانه ها ۱۷۳

۴-۳-۳۵- رهنمودهای عمومی در رابطه با خانه های سالمندان ۱۷۴

۴-۴- برنامه‌ی فیزیکی طراحی خانه سالمندان  ۱۷۴

۴-۴-۱ فضاهای اجتماعی  ۱۷۴

۴-۴-۱-۱- فضاهای آموزشی  ۱۷۵

۴-۴-۱-۲- فضاهای فرهنگی – مذهبی  ۱۷۶

۴-۴-۱-۲-۱ کتابخانه ۱۷۶

۴-۴-۱-۲-۲- آمفي تئاتر(سالن چند منظوره) ۱۷۷

۴-۴-۱-۲-۳- نمايشگاه ۱۷۸

۴-۴-۱-۲-۴- نمازخانه ۱۷۸

۴-۴-۱-۳- فضاهای ورزشی ۱۷۹

۴-۴-۱-۳-۱- سالن ورزشي ۱۷۹

۴-۴-۱-۳-۲- مسيرهاي پياده روي در فضاهاي بسته ۱۷۹

۴-۴-۱-۴- فضاهای فراغتی ۱۸۰

۴-۴-۲- جدول ریز فضاها ۱۸۱

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱- فرآیند طراحی  ۱۹۰

۵-۱-۱- فضاهای اقامتی  ۱۹۲

۵-۱-۲- قسمت درمانی و ورزشی  ۱۹۲

۵-۱-۳- قسمت کارگاهی و نمایشگاهی  ۱۹۳

۵-۲- دیاگرام فضایی  ۱۹۴

۵-۳- نقشه ها و مدارک   ۱۹۶

 

 

فهرست جدول ها

جدول ۱-۱- شناخت کلی درباره برخی منابع موجود در این پژوهش    ۶

جدول ۲-۱- جدول جمعيت سالمندان در كل كشور ۵۴

جدول ۲-۲- جدول جمعيت سالمندان در استان تهران  ۵۵

جدول ۲-۳- جدول جمعيت سالمندان در شهرستان تهران  ۵۵

جدول ۲-۴- جدول وضعیت اشتغال سالمندان در کشور ۵۸

جدول ۲-۵- توزيع جمعيت ۶۰ ساله و بالاتر به تفكيك وضع سواد طي سال هاي ۵۵-۱۳۷۵  ۶۰

جدول۲-۶- توزيع سالمندان بر حسب وضع سواد به تفكيك جنس، سال  ۶۰

جدول۲-۷- توزيع خانوارهاي معمولي يك نفره با سرپرستي خانه سالمندان، ۱۳۷۵٫ ۶۱

جدول ۲-۸- جدول سن و توانایی سالمندان  ۶۴

جدول ۴-۱- میانگین آمار درجه حرارت ایستگاه مهرآباد. ۱۳۰

جدول ۴-۲- میانگین بلند مدت رطوبت نسبی ماهانه در ایستگاه مهرآباد. ۱۳۰

جدول ۴-۳- جدول ريز فضاها ۱۸۱

 

فهرست نقشه ها

نقشه ۵-۱- سایت پلان و پلان ها ۱۹۶

نقشه ۵-۲- سایت پلان و جانمایی توده های ساختمانی  ۱۹۷

نقشه ۵-۳- پلان همکف   ۱۹۸

نقشه ۵-۴- پلان مبلمان طبقه اول  ۱۹۹

نقشه ۵-۵- پلان مبلمان همکف. ۲۰۰

نقشه ۵-۶- پلان اندازه گذاری همکف. ۲۰۱

نقشه ۵-۷- پلان ستون گزاری طبقه همکف. ۲۰۲

نقشه ۵-۸- مقاطع و نماها ۲۰۳

نقشه ۵-۹دیتیل ها. ۲۰۴

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0