براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۲۲۰ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس :

از مباحث مطرح شده در میان فلاسفه، بحث وجود خداوند می‏باشد. سهروردی از فیلسوفان مسلمان است که معتقد می‏باشد خداوند نورالانوار است و مافوق همه نورها قرار دارد و از براهین متعددی همچون برهان حرکت، علیت، امکان، نیازمندی و فقر اجسام و… هم در اثبات وجود خدا و هم در اثبات صفات خدا استفاده می‏کند. وی بالاترین معرفت را معرفت شهودی می‏داند و لایب نیتس به عنوان یک فیلسوف غربی و موحد نیز قائل به وجود خداوند است و با براهینی همچون ضرورت و امکان، حرکت و هماهنگی پیشین بنیاد و برهان وجودی، خداوند را اثبات می‏کند و صفاتی چون علم، اراده و قدرت را برای آن قائل است که در بحث اثبات خداوند این دو فیلسوف با هم اختلافات و شباهت‏هایی دارند که بیشتر روششان شبیه به هم است، چرا که هر دو برای اثبات خدا در براهین علیت و حرکت و هماهنگی پیشین بنیاد یا هم اشتراک دارند و در این مختصر سعی شده به این تفاوت‏ها و شباهت‏ها پرداخته شود و مباحث موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد.

اهداف تحقیق

دست یابی به پاسخ هایی در خصوص پرسشهایی از قبیل:

سهروردی در اثبات وجود خداوند با عنوان نورالانوار از چه براهینی استفاده می کند؟ صفات نورالانوار چه صفاتی هستند؟ افعال نورالانوار در آفرینش چه هستند؟ و همین طور لایب نیتس در اثبات وجود خداوند با نام مناد از چه براهینی استفاده می کند؟ صفات مناد از نظر او چه صفاتی هستند؟ افعال مناد چیست؟ و اینکه چه مقایسه و بررسی ای می توان در مورد دیدگاه هر دو فیلسوف در زمینه اثبات وجود خداوند، صفات و افعال او داشت؟

سوالات تحقیق

در این پژوهش به دنبال دستیابی به پاسخ این سوالات بوده ایم:

۱- سهروردی از چه براهینی در اثبات وجود خداوند استفاده می کند؟

۲- صفات خداوند از نظر او چه صفاتی است؟

۳- افعال خداوند در زمینه آفرینش چگونه افعالی است؟:

۴- لایب نیتس جهت اثبات وجود خداوند از چه براهینی استفاده می کند؟

۵- صفات خداوند از نظر او چه صفاتی است؟

۶- و در نهایت به این پاسخ برسیم که: چه نقاط اشتراک و افتراقی بین دیدگاههای این دو فیلسوف وجود دارد؟

 

فهرست مطالب :

پیشگفتار
چکیده
۱- اهمیت موضوع
۲-  پیشینه تحقیق
۳-  اهداف تحقیق
۴-  روش تحقیق
۵-  سوال تحقیق
۶- واژگان تحقیق
بخش اول: مفهوم خدا
تاريخچه برهان آوري بر اثبات وجود خدا
خداباوري  (Thesim)
وحدت باوري (mionism)
آيا وجود خدا نياز به اثبات دارد
راه هاي اثبات حق تعالي
نظري بر براهين اثبات وجود خدا
 
بخش دوم: شیخ اشراق
گفتار اول: مقدمه
فصل اول: زندگی نامه شیخ اشراق
فصل دوم: فلسفه نوری سهروردی و مبانی و ساختار علم الانوار
فصل سوم: حکمت اشراق از نظر سهروردی
فصل چهارم: هستی­شناسی اشراقی (قاعده الواحد لا يصدر عن الا الواحد)
فصل پنجم: از دیدگاه شیخ اشراق خداوند نور مطلق است
فصل ششم: راه رسیدن به عالم انوار
گفتار دوم: تصور خدا
فصل اول: صفات خدا
مبحث اول: نورالانوار
مبحث دوم: قدرت خدا
مبحث سوم: علم خدا
مبحث چهارم: رحمت خدا (غنی مطلق)
مبحث پنجم: از دیدگاه سهروردی حق تعالی فاعل بالرضاست
فصل دوم: توحید و ( يگانگي )خداوند
گفتار سوم: اثبات خدا
روش شيخ اشراق در اثبات وجود واجب تعالي
مبحث اول: برهان اول شیخ اشراق از طريق اثبات نفس
مبحث دوم: برهان دوم شیخ اشراق از طريق اثبات نيازمندي و فقر اجسام
مبحث سوم:برهان سوم شیخ اشراق از طريق اثبات واجب بالذات و ابطال تسلسل
مبحث چهارم: برهان چهارم شیخ اشراق از طريق عليّت
مبحث پنجم: برهان پنجم شیخ اشراق از طريق حركت
گفتار چهارم: اثبات وحدت خدا
برهان اول شيخ اشراق در اثبات وحدت خداوند
برهان دوم شيخ اشراق در اثبات وحدت خداوند
فصل ششم : نقد و بررسی
 
بخش سوم: لایب نیتس
گفتار اول: مقدمه
فصل اول: زندگی نامه لایب نیتس
فصل دوم: فلسفه لایب نیتس
فصل سوم: سابقه آشنایی ایرانیان با فلسفه لایب نیتس
گفتار دوم: تصور خدا
فصل اول: صفات خدا
مبحث اول: کمال خداوند
مبحث دوم: علم خداوند
مبحث سوم: اراده خداوند
فصل دوم: جوهر
مبحث اول: نظریه جدید در مورد منادها، ادراکات منادها
مبحث دوم: جوهر در فلسفه لایب نیتس
مبحث سوم: مفهوم جوهر فرد در الهیات
مبحث چهارم: اثبات خدا
گفتار سوم: براهين اثبات خدا از ديدگاه لايب نيتس
فصل اول: براهین اثبات
مبحث اول: برهان حرکت (محرک و متحرک)
مبحث دوم: برهان ضرورت و امکان(یا برهان جهان شناختی)
مبحث سوم: برهان مبتنی بر حقایق ازلی و سرمدی
مبحث چهارم: برهان مبتنی بر غایت
مبحث پنجم: برهان مبتنی بر هماهنگی پیشین بنیاد
فصل دوم: آنسلم و برهان وجودی ايشان
مبحث اول: برهان وجودی
مبحث دوم: آنسلم قدیس
مبحث سوم: تکامل تدریجی برهان وجودی آنسلم
تقرير اول : برهان وجودي آنسلم به بيان خود آنسلم
تقرير دوم : برهان وجودي آنسلم
مبحث چهارم: برهان وجودی لایب نیتس
بخش چهارم: مقایسه
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0