بررسی تاثیر محلول پاشی پیش از برداشت غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید در عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا استاد راهنما : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بررسی تاثیر محلول پاشی پیش از برداشت غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید در عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا استاد راهنما” با گرایش علوم باغبانی– تولیدات گیاهی – تولید محصولات باغی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی تاثیر محلول پاشی پیش از برداشت غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید در عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا استاد راهنما:

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر روی عمر ماندگاری پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا، آزمایشی در قالب آزمایش فاکتوریل و بر پایه ی طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار و ۱۵ تکرار به مرحله ی اجرا درآمد. در این آزمایش اسید سالیسیلیک در چهار سطح ۰، ۵، ۱۰ و ۱۵ میلی مولار در ۲ مرحله به فاصله ی ۱۰ روز (مرحله ی اول ۱۰ روز پیش از برداشت و مرحله ی دوم در روز برداشت) محلول پاشی شد و صفات کمی و کیفی میوه توت فرنگی از جمله ویتامین ث، میزان کربوهیدرات، اسیدیته آب میوه و غیره مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین طول عمر در تیمار محلول پاشی در پیش از برداشت مربوط به سالسیلیک اسید ۱۵ میلی مولار با ۰/۱۶ روز و کمترین طول عمر با ۰/۱۰ روز در تیمار شاهد می باشد. همچنین وزن تر، وزن خشک، آنتوسیانین، کربوهیدرات و ویتامین ث میوه توت فرنگی رقم کاماروسا با کاربرد سطوح مختلف سالسیلیک اسید در پیش از برداشت نسبت به شاهد افزایش یافت و اسیدیته کل، نشت یونی غشاء سلول، pH میوه توت فرنگی رقم کاماروسا با کاربرد سطوح مختلف سالسیلیک اسید در پیش از برداشت نسبت به شاهد کاهش نشان داد.

 

مقدمه تحقیق بررسی  برداشت غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید :

موقعیت میوه و سبزی‌های تازه از یک تمایل جهانی به سوی غذای طبیعی تازه که پنداشته می‌شود نسبت به غذاهای فرآیند یافته و حیوانی دارای مواد شیمیایی افزاینده‌ی کمتری هستند، سود می‌برد. احساس جامعه نسبت به غذاهای فرآیند یافته بر این است که روی صنعت باغبانی فشار وارد شود تا فرآورده‌ها حالت تازگی و طبیعی خودشان را از راه استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی در طول تولید و پس از برداشت نگه دارند.  به هر حال از آنجایی آنها سیستم بیولوژیک زنده هستند، پس از برداشت از بین می‌روند. آهنگ از بین رفتن به میزان زیادی در میان فرآورده‌ها متفاوت است و روی هم رفته بستگی به آهنگ متابولیسم آنها دارد ولی برد بسیاری از آنها سریع است. به هر حال با افزایش مناطق دور دست تولید از مراکز جمعیت در کشورهای در حال رشد و رشد یافته، زمان جابجایی از مزرعه به بازار زمان شایان توجهی است. بنابراین زنجیر پیشرفته بازار رسانی که تقاضا برای فرآورده را افزایش می‌دهد نیز به فناوری‌های پس از برداشت را ایجاد کرده است تا کیفیت فرآورده برای مدت طولانی حفظ شود(راحمی ۱۳۸۶).

توت فرنگی یکی از بی‌نظیرترین ریزمیوه‌های مناطق معتدله است که در دهه‌های اخیر در زمره تولیدات مهم و تجاری نیز قرار گرفته است این محصول به دلیل عطر ، طعم و محتویات سرشار از ویتامین آن به خوبی شناخته شده و جایگاه خود را در رژیم عذایی میلیون‌ها نفر در جهان پیدا کرده است(فاطمی و همکاران ۱۳۸۷).

از طرفی استفاده اصلی مردم از توت‌فرنگی به صورت دسر غذایی می‌باشد. همچنین از این میوه می‌توان در مربا سازی و بستنی سازی استفاده کرد می توان آن را کنسرو نمود و یا منجمد کرد (Hoges and et al, 1969).

از سوی دیگر می‌توان از آن به عنوان یک محصول صادراتی و با ارزش یاد کرد. افزایش تقاضای بازارهای محلی سبب شده که سیستم‌های مدرن تولید توت‌فرنگی جای سیستم‌های سنتی و قدیمی را بگیرد. بنابراین باید تحقیقات زیادی در این زمینه برای بهبود وضعیت تولید و عرضه این محصول در کشور انجام شود.

 

اهداف تحقیق بررسی  برداشت غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید :

تعیین بهترین غلظت موثر اسید سالیسیلیک در افزایش خصوصیات کمی و کیفی میوه ی توت فرنگی.

بررسی تغییرات خصوصیات کمی و کیفی میوه ی توت فرنگی توسط اسید سالیسیلیک.

مشخص نمودن اثرات فیزیولوژیکی اسید سالیسیلیک در میوه ی توت فرنگی.

 

فهرست مطالب

چکیده……………………..۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه…………………….۳   ۱-۲

اهداف……………………..۴

۱-۳ توت فرنگی…………………۴

۱-۳-۱ تاریخچه…………. ۵

۱-۳-۲ گیاهشناسی…………………. ۶

۱-۳-۳ ارقام………………….. ۷

۱-۳-۴ اهمیت اقتصادی و وضعیت تولید توت فرنگی در جهان و ایران……….. ۷

۱-۴ عوامل موثر بر دوام و کیفیت توت فرنگی  در پس از برداشت……………………۸

۱-۴-۱ عوامل موثر دوره پرورش…………………………….. ۸

۱-۴-۱-۱ نور………………….. ۸

۱-۴-۱-۲ دما………………………  ۸

۱-۴-۱-۳ رطوبت نسبی…………………. ۹

۱-۴-۱-۴ آبیاری………………….. ۹

۱-۴-۱-۵ تغذیه……………………… ۹

۱-۴-۲ عوامل موثر دوره برداشت……………….. ۱۰

۱-۴-۲-۱ مرحله برداشت…………….. ۱۰

۱-۴-۲-۲ زمان برداشت……………………………….۱۰

۱-۴-۲-۳ بسته بندی و انتقال……………………… ۱۰

۱-۴-۳ عوامل موثر دوره پس از برداشت………………۱۱

۱-۴-۳-۱ سایه دهی  ……………… ۱۱

۱-۴-۳-۲ درجه بندی…………………………  ۱۱

۱-۴-۳-۳ خنک سازی اولیه…………… ۱۱

۱-۵ سالسیلیک اسید …………………. ۱۱

۱-۵-۱ اثر اسیدسالیسیلیک بر تولید اتیلن در گیاهان و محصولات برداشت شده………….۱۲

۱-۵-۲ اثر اسید سالیسیلیک بر دیگر هورمون‌ها……………………۱۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

فصل سوم: فرایند پژوهش

۳-۱ مواد گیاهی و محل انجام آزمایش ……… ۲۱

۳-۲ محلول های شیمیایی………………..۲۱

۳-۳ تیمارها………………………۲۱

۳-۴ طرح آزمایشی………….   ۲۱

۳-۵ صفات مورد ارزیابی……………….   ۲۲

۳-۵-۱ طول عمر پس از برداشت………… ۲۲

۳-۵-۲ وزن تر………………………   ۲۲

۳-۵-۳ وزن خشک………………………………..۲۲

۳-۵-۴ محتوای آب نسبی………………..    ۲۲

۳-۵-۵ نشت یونی غشاء سلول……………………. ۲۲

۳-۵-۶ آنتوسیانین………………………  ۲۳

۳-۵-۷  ویتامین ث……………………….. ۲۳

۳-۵-۸ کربوهیدرات………………….. ۲۴

۳-۵-۹ pH ……………………….25

۳-۵-۱۰ اسیدیته کل…………….. ۲۵

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۴-۱ نتایج مربوط به صفات مورد ارزیابی……… ۲۸

۴-۱-۱ طول عمر پس از برداشت…………………..    ۲۸

۴-۱-۲ وزن تر…………………………….  ۲۹

۴-۱-۳ وزن خشک……………………………۳۰

۴-۱-۴ محتوای آب نسبی……………………………  ۳۱

۴-۱-۵ نشت یونی غشاء سلول………………………..۳۲

۴-۱-۶ آنتوسیانین……………………   ۳۳

۴-۱-۷  ویتامین ث…………………… ۴۴

۴-۱-۸ کربوهیدرات……………………… ۳۵

۴-۱-۹ pH……………. 36

۴-۱-۱۰ اسیدیته کل………………. ۳۷

۴-۲ همبستگی بین صفات ارزیابی شده……………..  ۳۹

فصل پنجم: نتیجه گیری

بحث و تفسیر…………….    ۴۱

نتیجه گیری کلی……………    ۴۵

پیشنهادات………………………  ۴۶

فهرست منابع…………………    ۴۷

چکیده انگلیسی……………… ۵۰

 

فهرست جداول

۳- ۱ علائم اختصاری تیمارها……………………….. ۲۱ ۴- ۱

تجزیه واریانس ……………………………  ۲۷

۴- ۲ همبستگی صفات ارزیابی شده …………… ۳۸

 

 

فهرست نمودارها

۴- ۱ تغییرات عمر ماندگاری………………… ۲۸

۴-۲ تغییرات وزن تر………………..۲۹

۴- ۳ تغییرات وزن خشک…………….   ۳۰

۴-۴ تغییرات محتوای آب نسبی ……….۳۱

۴-۵ تغییرات نشت یونی سلول ………………….۳۲

۴-۶ تغییرات آنتوسیانین…………………..۳۳

۴-۷ تغییرات ویتامین ث………….. ۳۴

۴-۸ تغییرات کربوهیدرات……………… ۳۵

۴-۹ تغییرات pH …………………36

۴-۱۰ تغییرات اسیدیته کل……. ۳۷

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0