بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومي در ۱۷۸ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان:

هدف پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي  ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان بود. بدین منظور از بين ورزشکاران مبتدي مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی شهرستان داراب در تابستان ۱۳۹۲ ،۶۰ نفر به صورت  در دسترس و ۶۰ نفر نیز از افراد عادی انتخاب و از نظر سن ، جنسیت و تحصیلات با گروه آزمایش همتا شدند.پس از انتخاب گروه هاي نمونه، آموزش ورزشي توسط مربي پرورش اندام به مدت ۳ ماه هرهفته ۳جلسه ۲ ساعته بر روي گروه آزمايشي(ورزشکاران مبتدي) اجرا شد. شرکت کنندگان پرسشنامه های عزت نفس کوپراسميت،  شادكامي آكسفورد و کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند.

داده‌هاي اين پژوهش با استفاده شاخص هاي آمار توصيفي، آزمون مانوا و با بكارگيري نرم‌افزاري آماري SPSS-16، تحليل شدند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره حاکی از اثر بخشی ورزش و افزایش معنی دار نمرات عزت نفس، شادکامی و کیفیت زندگی و مولفه های آنها در ورزشکاران مبتدی در پس آزمون بود. پیشنهاد می شود با توجه به فواید جسمانی و روانی و نداشتن عوارض جانبی، از ورزش به عنوان عاملی جهت افزایش سلامت جسمانی و روانی در افراد جامعه استفاده شود.

 

کلید واژه: اثربخشی ورزش،  عزت نفس ، شادكامي، کيفيت زندگي

 

اهداف تحقيق :

هدف اصلي:

تعيين ميزان اثربخشي ورزش بر عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان.

اهداف فرعي:

تعيين ميزان اثربخشي ورزش بر عزت نفس و مولفه هاي آن(عزت نفس عمومی،عزت نفس اجتماعي، عزت نفس تحصيلي وعزت نفس خانوادگي) در جوانان.

تعيين ميزان اثربخشي ورزش بر شادکامي ذهني و مولفه هاي آن(خود پنداره، رضايت از زندگي، آمادگي رواني، سرذوق بودن، احساس زيبايي شناسي، خود کارامدي، اميدواري) در جوانان.

تعيين ميزان اثربخشي ورزش بر کيفيت زندگي و مولفه هاي آن(سلامت جسمي ، سلامت روان شناختي ، روابط اجتماعي و سلامت محيطي) در جوانان.

فرضيه اصلي پژوهش:

ورزش برميزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان تاثير دارد.

فرضيه هاي فرعي:

ورزش بر عزت نفس و مولفه هاي آن(عزت نفس عمومی ،عزت نفس اجتماعي، عزت نفس تحصيلي وعزت نفس خانوادگي) در جوانان تاثیر دارد.

ورزش بر شادکامي ذهني و مولفه هاي آن(خود پنداره، رضايت از زندگي، آمادگي رواني، سرذوق بودن، احساس زيبايي شناسي، خود کارآمدي، اميدواري) جوانان تاثیر دارد.

ورزش بر کيفيت زندگي و مولفه هاي آن(سلامت جسمي ، سلامت روان شناختي ، روابط اجتماعي و سلامت محيطي) جوانان تاثیر دارد.

فهرست مطالب  پایان نامه بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان:

چکيده…………………..۱

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه……………………………۳

۲-۱- بیان مسئله…………………………..۴

۳-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق……………………….۱۱

بهره وران……………….۱۲

فرضيه هاي فرعي……………………………۱۳

۵-۱-اهداف تحقيق…………………………۱۳

۶-۱-تعاريف مفهومي…………………۱۴

۷-۱-تعاريف عملياتي……………۱۴

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه ای بر روانشناسي ورزش………………….۱۷

فرضياتي در تبيين تأثيرات ورزش……………….۲۲

تأثير ورزش در شخصيت………………..۲۶

تأثير ورزش در اخلاق و رعايت حقوق ديگران…………………۲۷

تأثير ورزش در کاهش افسردگی…………….۲۸

تأثير ورزش در کاهش اضطراب…………..۲۹

نقش ورزش در پر کردن اوقات فراغت…………………..۳۱

تأثير ورزش بر فرهنگ……………..۳۲

تأثير ورزش بر حافظه…………….۳۳

۲-۲-کيفيت زندگي………………..۳۴

مولفه‌هاي کيفيت زندگي……………………..۳۶

از بهزيستي ذهني تا کيفيت زندگي……………..۳۷

۱-۲-۲- مدل‌هاي کيفيت زندگي و ارتباط آن با بهزيستي ذهني………………………۳۹

۲-۲-۲- کيفيت زندگي براساس مدل اميد به زندگي شاد (وينهوون)………………..۴۰

۳-۲-شادكامي……………..۴۱

ديدگاه لذت گرايي……………..۴۲

ديدگاه معنوي ………………۴۳

نظريه داينر………………………..۴۴

نظريه آرگايل………………..۴۵

ديدگاه هاي شناختي و شادي…………………۴۶

ديدگاه هاي زمينه اي در مورد شادي…………………۴۷

شادي در نظريه فرويد………….۴۸

نظريه تعادل حالات هيجاني…………………..۴۸

شادي در نظريه اليس………………………….۴۹

نظريه زيست شناختي در مورد شادي………………….۴۹

شادي در نظريه فاوا……………………۵۱

شادي در نظريه فرلو………………..۵۱

مؤ لفه هاي تشكيل دهنده شادماني……………….۵۲

عواطف مثبت و منفي…………..۵۲

صفات شخصيتي و روان شناختي مرتبط با شادماني……………….۵۵

برون گرايي و روان نژندي…………………….۵۵

شخصيت و شادكامي………………….۵۷

۴-۲-عزت نفس………..۵۸

عزت نفس درقرآن مجيد ………………………….۶۰

عزت نفس کلي…………………….۶۱

عزت نفس اجتماعي………………۶۲

عزت نفس تحصيلي………………………۶۲

مولفه هاي اساسي عزت نفس…………………….۶۲

ماهيت عزت نفس……………….۶۳

نظريه ي جیمز  …………………..۶۴

نظريه ي ميد ………………………۶۵

نظريه ي کولي…………………………۶۶

نظريه ي ساليوان…………………………..۶۶

نظريه ي روزنبرگ…………………………………۶۸

نظريه ي هورنای…………….۶۸

نظريه ي آدلر………………………..۶۹

۵-۲- پيشينه مطالعات …………………………۷۰

ورزش و شادکامي………………………….۷۶

جمع بندي………………………۷۹

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳-نوع روش تحقيق………………………..۸۱

۲-۳-جامعه آماري…………………………..۸۱

۳-۳-نمونه و روش نمونه‌گيري…………………………..۸۱

۱-۳-۳-ملاک‌هاي انتخاب نمونه…………………………۸۲

۲-۳-۳-ملاک‌هاي حذف نمونه…………………۸۲

۴-۳-متغيرهاي پژوهش…………………۸۳

۵-۳ ابزار گردآوری اطلاعات ………….۸۴

۱-۵-۳-پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت……………………۸۶

۲-۵-۳-پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت……………………….۸۶

۳-۵-۳-پرسشنامه شادكامي آكسفورد……………………۸۵

۶-۳-شيوه ي اجراي پژوهش………………۸۷

۷-۳-ملاحظات اخلاقي……………………….۸۸

۸-۳-روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………..۸۸

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۱-۴- يافته هاي توصيفي……………۹۰

۲-۴- يافته هاي استنباطي………..۹۳

۱-۳-۴- فرضيه اصلي پژوهش…………………….۹۴

۱-۳-۴- فرضيه اصلي پژوهش………………۹۵

۲-۳-۴- فرضيه هاي فرعي………………….۹۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱-۵-بحث و نتیجه گیری…………..۱۰۵

۲-۵-تبیین های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش……………..۱۰۵

۱-۲-۵-تبیین یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش……………..۱۰۷

۲-۲-۵-تبیین یافته های مربوط به فرضیه دوم  پژوهش………………..۱۰۹

۳-۲-۵-تبیین یافته های مربوط به فرضیه سوم پژوهش………………۱۱۱

۳-۵-محدودیت ها و موانع پژوهش……………………۱۱۴

۴-۵- پیشنهاد های پژوهشی……………۱۱۴

۵-۵- پیشنهادات کاربردی پژوهش…………….۱۱۴

پیوست ها

پرسشنامه اطلاعات شخصی……………۱۱۷

منابع

منابع فارسی…………….۱۳۲

منابع لاتین…………………۱۴۰

چکیده انگلیسی…………………۱۵۴

 

فهرست جداول

جدول ۱-۳طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل(برگرفته از دلاور، ۱۳۸۵)……………………………..۸۱

جدول(۲-۳): ميانگين و انحراف معيار سن شرکت کنندگان به تفکيک گروه……………….۸۲

جدول(۳-۳) فراواني و درصد تحصيلات شرکت کنندگان به تفکيک گروه ها…………….۸۲

جدول(۴-۳) فراواني و درصد طبقه اقتصادي اجتماعي شرکت کنندگان به تفکيک گروه……………………..۸۳

جدول۲-۳ خرده مقياس ها و نمره گذاري پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت………………۸۴

جدول۳-۳ پرسشنامه شامل ۴ خرده مقياس اصلي و يک دروغ سنج به شرح زير است……………..۸۵

جدول۴-۳ خرده مقياس ها و نمره گذاري پرسشنامه شادكامي آكسفورد…………….۸۷

جدول ۱-۴ ميانگين و انحراف معيار کيفيت زندگي، شادکامي و عزت نفس به همراه مولفه هاي آن ها به تفکيک گروه ها در پيش آزمون………..۹۱

جدول ۲-۴ ميانگين و انحراف معيار کيفيت زندگي، شادکامي و عزت نفس به همراه مولفه هاي آن ها به تفکيک گروه ها در پس آزمون…………۹۲

نتايج کلي تحليل مانوا……………..۹۳

نتايج برونداد تحليل واريانس تک متغيره متغير هاي پژوهش…………………۹۴

جدول(۴-۴-۱-) نتايج تحليل لوين، بررسي تساوي واريانس هاي دو گروه………………۹۴

جدول(۴-۴-۲-) نتايج تحليل باکس، بررسي تساوي کواريانس هاي دو گروه………………۹۵

جدول ۳-۴ نتايج کلي تحليل مانوا…………………….۹۶

جدول ۴-۴ نتايج برونداد تحليل واريانس تک متغيره متغير هاي پژوهش…………..۹۷

جدول۵-۴ نتايج کلي تحليل مانوا………………۹۸

جدول ۶-۴ نتايج برونداد تحليل واريانس تک متغيره متغير هاي پژوهش…………….۹۹

جدول ۷-۴ نتايج کلي تحليل مانوا………..۱۰۰

جدول ۸-۴ نتايج برونداد تحليل واريانس تک متغيره متغير هاي پژوهش……………..۱۰۱

جدول۹- ۴ نتايج کلي تحليل مانوا…………….۱۰۲

جدول ۱۰-۴ نتايج برونداد تحليل واريانس تک متغيره متغير هاي پژوهش……………….۱۰۲

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل ۱-۲-مدل چند جانبه هيجان ها ( واتسون و تلگن ، ۱۹۸۵ )……………………۵۳

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0