بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سلام به دانشجویان عزیزی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند. این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ” بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده  بورس اوراق بهادار تهران ” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید. تیم مسترداک همواره برای شما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

 

چکیده بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده  بورس اوراق بهادار تهران

هدف از اين تحقيق بررسي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. بدين منظور با استفاده از داده هاي ۱۴۰ شركت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني ۱۳۸۵ الي ۱۳۸۹ با استفاده از نرم افزار Eriews  و روش panal data نسبت به بررسي فرضيه ها اقدام شد.

نتايج تحقيق تصريح نمود كه بين نرخ ارز،  شاخص بورس و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود رابطه وجود دارد ولي نتايج نشان داده است كه بين نرخ تورم بر صحت پيش بيني سود رابطه اي وجود ندارد.

کلمات کليدي: صحت سود پيش بيني شده، متغيرهاي کلان اقتصادي، نسبت ارزش بازار به دفتري.

اهميت و ضرورت انجام تحقيق بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي

سرمايه گذاران براي اتخاذ تصميم در هر مرحله از خريد، يا نگهداري سهام به اطلاعاتي نياز دارند که بيان کننده سود آوري آتي شرکت است. در واقع پيش بيني سود همواره از اهميت زيادي بر خوردار است، زيرا از متغييرهاي موثر بر قضاوت ها و تصميم گيري هاي استفاده کنندگان و عاملي مهم در کارايي بازار‌هاي سرمايه به حساب مي‌آيد.

هر رويداد قابل توجه مي‌تواند قيمت دارايي‌هاي مالي به خصوص سهام را بالا و پايين ببرد. در نظريه بازار کالا به اين مهم اشاره شده که قيمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعاتي است که بدون هيچ نوع تعصب در بازار وجود دارد. باتوجه به اهميت سرمايه گذاران در بازار سهام، مهمترين ابزار ها براي فراهم کردن بستر مناسب براي جذب و حضور سرمايه گذاران، شناخت حساسيت سود و همچنين استفاده ازابزارهاي اقتصادي است. بررسي ارتباط عوامل موثر اقتصاد کلان (نرخ ارز- تورم- شاخص‌هاي نسبي بورس) بر صحت و کيفيت سود که به عنوان يک معيار با اهميت براي استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداري است مي‌تواند کمک قابل ملاحضه‌اي در تصميم گيري‌هاي مالي سرمايه گذاران باشد. بنابراين اهميت اين تحقيق  بسط و گسترش اهميت اطلاعات اقتصادي بر اطلاعات حسابداري و مالي است. در نتيجه بهبود تصميم گيري را براي استفاده کنندگان گوناگون از جمله سرمايه گذاران، بانک ها و بورس فراهم مي‌سازد.

 فهرست پایان نامه بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي

 • چکيده ۱
 • مقدمه.۲
 • فصل اول: كليات تحقيق – بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي
 • ۱-۱- مقدمه ۴
 • ۱-۲- بيان مسأله ۴
 • ۱-۳- اهميت و ضرورت انجام تحقيق ۶
 • ۱-۴- اهداف تحقيق ۷
 • ۱-۵-  فرضيه‏هاي تحقيق ۸
 • ۱-۶- قلمرو تحقيق ۸
 • ۱-۷- سؤالات تحقيق ۹
 • ۱-۸- روش شناسي تحقيق ۹
 • ۱-۹- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها ۱۱
 • ۱-۱۰- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات ۱۱
 • فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق – بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي
 • ۲- ۱- مقدمه ۱۴
 • ۲- ۲- مباني نظري پژوهش ۱۵
 • ۲-۳- اهداف حسابداري و گزارشگري مالي ۱۶
 • ۲-۴- تعريف پيامد اقتصادي ۱۷
 • ۲-۴-۱- پيامد‌هاي اقتصادي گزارش‌هاي مالي ۱۷
 • ۲-۵- تعريف پيش بيني و اهداف آن ۱۸
 • ۲-۶- سود آوري ۱۸
 • ۲-۷-  قابليت پيش بيني سود ۱۹
 • ۲-۷-۱- اهميت سود هر سهم ۱۹
 • ۲-۸- سود به عنوان معياري براي پيش بيني ۱۹
 • ۲-۹- سود تحقق يافته هر سهم (EPS) 20
 • ۲-۱۰- سود تحقق يافته هر سهم طي دوره ۲۰
 • ۲-۱۱- سود اقتصادي ۲۱
 • ۲-۱۲- سود حسابداري ۲۲
 • ۲-۱۳- مقايسه بين روشهاي مبتني بر پيش بيني و مبتني بر واقعيت در عامل سود ۲۲
 • ۲-۱۴- مفهوم سود ۲۳
 • ۲-۱۵- ثبات نسبي سودآوري ۲۳
 • ۲-۱۶- سود هر سهم ۲۴
 • ۲-۱۷- نسبت هاي سود دهي ۲۴
 • ۲-۱۷-۱- نسبت سود هر سهم  (EPS) 25
 • ۲-۱۷-۲- نسبت قيمت به سود هر سهم  (P/E) 25
 • ۲-۱۷-۲-۱- کاربرد نسبت (P\E) 26
 • ۲-۱۷-۲-۲- رشد سود ۲۶
 • ۲-۱۷-۲-۳- نسبت سود تقسيمي هر سهم ۲۶
 • ۲-۱۸- تحليل نسبت P/E و  E/P سود هر سهم ۲۷
 • ۲-۱۹- درآمد براي هر سهم ۲۸
 • ۲-۲۰-  تورم ۲۸
 • ۲-۲۰-۱- تعريف تورم از ديدگاه  گونتربورگر ۲۹
 • ۲-۲۰-۲- تعريف تورم از ديدگاه محسن دستگير ۲۹
 • ۲-۲۱- طبقه بندي تورم ها بر مبناي درجه شدت تورم ۳۰
 • ۲-۲۲- طبقه بندي تورم ها بر مبناي نسبت افزايش قيمت ها به افزايش حجم پول ۳۱
 • ۲-۲۳- رابطه تورم و پول ۳۲
 • ۲-۲۴- عوامل اقتصادي تاثير گذار بر تورم ۳۳
 • ۲-۲۵- نرخ ارز ۳۴
 • ۲-۲۶- تعريف بورس اوراق بهادار ۳۵
 • ۲-۲۶-۱-  قيمت اوراق بهادار به عنوان پيش بيني کننده سود حسابداري ۳۵
 • ۲-۲۷- شاخص کل قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ((TEPIX 36
 • ۲-۲۷-۱- روش ها و مباني ارزيابي سهام ۳۷
 • ۲-۲۸- ارزيابي سهام  از طريق سود آوري (بورس) ۳۸
 • ۲-۲۹- حد نوسانات قيمت ۳۹
 • ۲- ۳۰- نسبت ارزش بازار به دفتري ۳۹
 • ۲- ۳۱- پيش بيني سود، محتواي اطلاعاتي دارد ۳۹
 • ۲- ۳۱- جايگاه کيفيت سود ۴۱
 • ۲- ۳۲- افزايش تورم و کاهش کيفيت سود شرکت ها ۴۲
 • ۲-۳۳- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته ۴۲
 • ۲- ۳۳- ۱- تحقيقات داخلي ۴۲
 • ۲- ۳۳- ۲-  تحقيقات خارجي ۴۴
 • فصل سوم: روش تحقيق – بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي
 • ۳-۱- مقدمه ۵۰
 • ۳-۲- مساله تحقيق ۵۱
 • ۳-۳- فرضيه‌هاي تحقيق ۵۱
 • ۳-۴- جامعه آماري ۵۲
 • ۳-۵- نمونه آماري و روش نمونه گيري ۵۲
 • ۳-۶- روش گردآوري اطلاعات ۵۵
 • ۳-۷- متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه گيري آنها ۵۶
 • ۳-۷-۱- متغير وابسته ۵۶
 • ۳-۷-۲- متغيرهاي مستقل ۵۶
 • ۳-۸- مدل تحقيق ۵۷
 • ۳-۹- روش تحقيق ۵۷
 • ۳-۱۰- روش هاي آماري مورد استفاده در تحقيق ۵۸
 • ۳-۱۰-۱- تحليل توصيفي داده ها ۵۹
 • ۳-۱۰-۲- ضريب همبستگي پيرسون ۵۹
 • ۳-۱۰-۳- مدل داده‌هاي تابلويي ۶۰
 • ۳-۱۰-۴- مزيت استفاده از داده‌هاي ترکيبي نسبت به سري‌هاي زماني و مقطعي ۶۱
 • ۳-۱۰-۵- روش‌هاي تخمين داده‌هاي تابلويي ۶۳
 • ۳-۱۰-۶- آزمون‌هاي تشخيصي ۶۵
 • ۳-۱۰-۶-۱- آزمون F ليمر ۶۵
 • ۳-۱۰-۶-۲- آزمون هاسمن ۶۵
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها – بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي
 • ۴-۱- مقدمه ۶۷
 • ۴-۲- آمار توصيفي ۶۷
 • ۴-۳- آزمون ضرايب همبستگي ۶۸
 • ۴-۴- آمار استنباطي ۷۰
 • ۴-۵- آزمون فرضيه‌هاي تحقيق ۷۱
 • ۴-۵-۱- آزمون‌هاي آماري ۷۱
 • ۴-۵-۲- آزمون فرضيه اول ۷۲
 • ۴-۵-۳- آزمون فرضيه دوم ۷۳
 • ۴-۵-۴- آزمون فرضيه سوم ۷۳
 • ۴-۵-۵- آزمون فرضيه چهارم ۷۴
 • فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات – بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي
 • ۵-۱- مقدمه ۷۷
 • ۵-۲- يافته‌هاي تحقيق ۷۷
 • ۵-۲-۱- نتايج آزمون فرضيه اول ۷۷
 • ۵-۲-۲- نتايج آزمون فرضيه دوم ۷۸
 • ۵-۲-۳- نتايج آزمون فرضيه سوم ۷۸
 • ۵-۲-۴- نتايج آزمون فرضيه چهارم ۷۹
 • ۵-۳- نتيجه گيري ۷۹
 • ۵-۴- محدوديت‌هاي تحقيق ۸۱
 • ۵-۵- پيشنهادات تحقيق ۸۲
 • ۵-۵-۱- پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق ۸۲
 • ۵-۵-۲- پيشنهاد براي تحقيقات آتي ۸۳
 • پيوست ها ۸۴ – بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي
 • منابع و ماخذ ۹۲

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0