بررسي سطح بلوغ سرمايه انساني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي غرب استان مازندران (منطقه چالوس) با استفاده از مدل P-CMM : پایان نامه ارشد مديريت‌دولتي

بررسي سطح بلوغ سرمايه انساني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي غرب استان مازندران (منطقه چالوس) با استفاده از مدل P-CMM : پایان نامه ارشد مديريت‌دولتي

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت‌ دولتي و با عنوان بررسي سطح بلوغ سرمايه انساني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي غرب استان مازندران (منطقه چالوس) با استفاده از مدل P-CMM  در ۱۱۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده  بررسي سطح بلوغ سرمايه انساني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي غرب استان مازندران (منطقه چالوس) با استفاده از مدل P-CMM :

 بالندگی (بلوغ) سازمانی شرکت‌ها بر پایه مفروضاتی است که با ارزش‌های والای انسانی سازگاری کامل دارد. بالندگی سازمانی ریشه هرگونه توانمندی و شکوفایی تجاری، خدماتی و مشتری مداری را در بالندگی انسان جستجو می‌کند و انسان (نیروی انسانی) را منشاء اصلی هرگونه تحول و دگرگونی برای نیل به بلوغ می‌داند. اصول این دانش از درون دانش‌های گسترده‌ای چون روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، اقتصاد و بسیاری دیگر سرچشمه گرفته و رسیدن به هدف “برترین شدن” را هدف نخستین خویش قرار می‌دهد. مدل P-CMM یا همان الگوی بلوغ قابلیت های افراد، با استفاده از ۵ سطح تکاملی و اقدامات اصلاحی مرتبط با آن، این امکان را به سازمانها می دهد تا ابتدا سطح بالندگی (بلوغ) عملکرد نیروهای کار خود را مشخص نموده و بر همین اساس برنامه‌ای برای بهبود مستمر آن‌ها ایجاد کنند، فعالیت‌های مرتبط با توسعه را اولویت بندی نمایند، توسعه نیروی کار خویش را با فرآیند بهبود یکپارچه کنند و یک فرهنگ تعالی ایجاد نمایند.

تحقیق حاضر نیز با هدف تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی در شرکت ملی پخش فرآورده ­های نفتی غرب مازندران با استفاده از مدل P-CMM صورت گرفته و بر اين اساس ضمن مروري جامع بر ادبيات موضوعي تحقیق از ميان جامعه آماري ۲۲۰ نفری شرکت موصوف، تعداد ۱۳۹  نفر بعنوان نمونه آماري انتخاب، سپس با جمع‏آوري داده‏ها و اطلاعات لازم در قالب روش تحقيق كتابخانه‏اي و ميداني، و نيز استفاده از نرم ‏افزار SPSS جهت اجراي آزمونهاي آماري مربوط، سطوح بلوغ سرمایه انسانی با بهره گیری از مدل فوق در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران بررسی گردید. نتيجه این تحقيق بر اساس  نظر ۱۲۷ نفر از کارکنان شرکت مذکور نشان می دهد، وضعیت متغیر های مورد مطالعه در هیچ یک از سطوح در وضعیت مناسب قرار ندارد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

در عصر حاضر، موفقیت سازمانها در بازار محصولات و خدمات بستگی به موفقیت آنها در بازار جذب استعدادها دارد. در حالیکه بازارهای کسب و کار رو به گسترش است، بازار جذب استعدادها با محدودیتهای روزافزون روبروست. جذب و نگهداری نیروی انسانی به اهمیت تولید و توزیع در استراتژیهای کسب و کار سازمانهای دانش محور است. اگرچه بسیاری از سازمانها به اهمیت این موضوع پی برده اند، اما بسیاری از آنها فاقد رویکردی فراگیر برای دستیابی به این هدف هستند. بعلاوه اغلب آنها از چشم انداز روشنی برای چگونگی ایجاد سیستمی یکپارچه از اقدامات لازم جهت رسیدن به اهداف منابع انسانی خود، برخوردار نیستند(et al, 2007 carvalho). سازمانهای هوشمند، کارکنان را به مثابه اصلی ترین سرمایه سازمانی تلقی می کنند و بر این عقیده اندکه شیوه رفتار با آنها می بایست متفاوت از گذشته باشد. امروزه در بسیاری از کشورها براهمیت سرمایه گذاری بر روی سرمایه های انسانی تاًکید فراوانی می شود. سرمایه گذاری انسانی و اعتلای کیفیت نیروی کاریکی از زمینه و راههای اصلی و اساسی ارتقای بهره وری و تسریع رشد وتوسعه سازمانهاست(نظری، ۱۳۸۷). مدل بلوغ قابلیت کارکنان می تواند برای تعیین سطح بلوغ توسعه سازمانی، حرکت از فرآیندهای تک منظوره و آشفته به سمت توانایی توسعه که قابل پیش بینی است و بهینه سازی راه رسیدن به اهداف سازمانی به کار گرفته شود. ابتدایی ترین هدف مدل بلوغ قابلیت کارکنان، هدایت سازمانها در بهبود قابلیت نیروی انسانی آنهاست. توانایی نیروی انسانی به عنوان سطح دانش، مهارتها و توانایی های آنها که برای انجام فعالیتهای سازمانی مورد نیاز است، در نظر گرفته می شود. توانایی نیروی انسانی آمادگی سازمانی برای انجام فعالیتهای سازمانی حیاتی آن را نشان می دهد(Curtis et al, 2001). شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز که بدست آوردن سهم مهمی از بازار بین المللی توزیع و فروش فرآورده های نفتی را بعنوان یکی از چشم اندازهای خود قرارداده، از این مهم مستثنی نبوده و برای ورود به بازار رقابت با سایر سازمانهای بین المللی نیازمند نیروهای متخصص و دانشی بوده و لذا ملزم به استفاده از الگوی مناسب برای پیاده سازی فرآیندهای مرتبط با منابع اانسانی است. البته اهمیت این مسئله در حال حاضر در کل وزارت نفت احساس شده و بنابراین و با توجه به اینکه تاکنون در شرکت مذکور در زمینه تعیین میزان بلوغ سرمایه های انسانی با استفاده از مدل P-CMM فعالیتی انجام نشده، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چالوس بعنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب گردیده است.

 اهداف تحقیق

 هدف اصلی

  • تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

 اهداف فرعی

  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ اول به دوم سرمایه انسانی(فعالیتهای روتین و تکراری) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ دوم به سوم سرمایه انسانی(فعالیتهای شایسته سالارانه) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ سوم به چهارم سرمایه انسانی(فعالیتهای توانمندسازی) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران.
  • تعیین وضعیت اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران

 فرضیات یا سوالات تحقیق:

 فرضیه اصلی

♦- مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران در سطح مطلوب قرار دارد.

فرضیات فرعی

♦- اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ اول به دوم سرمایه انسانی(فعالیتهای روتین و تکراری) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران در سطح مطلوب قرار دارد.

♦- اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ دوم به سوم سرمایه انسانی(فعالیتهای شایسته سالارانه) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران در سطح مطلوب قرار دارد.

♦- اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ سوم به چهارم سرمایه انسانی(فعالیتهای توانمندسازی) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران در سطح مطلوب قرار دارد.

♦- اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه غرب مازندران در سطح مطلوب قرار دارد.

 

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق. ۲

۱-۱- مقدمه ۳

۲-۱- بیان مسأله ۴

۳-۱- اهمیت و ضرورت.. ۵

۴-۱- اهداف تحقیق. ۶

۱-۴-۱- هدف اصلی. ۶

۲-۴-۱- اهداف فرعی. ۶

۵-۱- چهارچوب نظری: ۶

۶-۱- مدل مفهومی. ۷

۷-۱- فرضیات یا سوالات تحقیق: ۷

۱-۷-۱- فرضیه اصلی تحقیق. ۷

۲-۷-۱- فرضیات فرعی تحقیق. ۷

۸-۱- قلمرو تحقیق. ۸

۱-۸-۱- موضوعی: موضوعات مرتبط مدیریت منابع انسانی بصورت عام و اقدامات مدیریتی بهبود سطح بلوغ چهارم به پنجم سرمایه انسانی(فعالیتهای بهبود مستمر) بر اساس مدل P-CMM به صورت خاص. ۸

۲-۸-۱- مکانی: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه غرب مازندران. ۸

۳-۸-۱- زمانی: مرداد سال ۹۳٫ ۸

۹-۱- تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. ۸

فصل دوم- ادبیات موضوعی تحقیق. ۱۰

بخش اول- مبانی نظری. ۱۱

۱-۱-۲- مقدمه ۱۱

۲-۱-۲- سرمایه انسانی. ۱۱

۳-۱-۲- مدیریت سرمایه انسانی و اهمیت آن. ۱۵

۴-۱-۲- دلایل اهمیت اندازه گیری سرمایه انسانی. ۱۶

۵-۱-۲- اندازه گیری سرمایه انسانی. ۱۷

۶-۱-۲- مدل های سرمایه انسانی. ۲۴

۱-۶-۱-۲- مدل نظارت بر سرمایه انسانی. ۲۴

۲-۶-۱-۲-  مدل عملکرد سازمانی مرکر (بروکینگ ۱۹۹۸) ۲۵

۳-۶-۱-۲- استاندارد سرمایه گذاری کنندگان در افراد(Investors In People ) 26

۴-۶-۱-۲- استاندارد تعالی از طریق افراد ( Excellence Through People ) 26

۵-۶-۱-۲-  الگوی بلوغ قابلیت های افراد ( People-Capability Maturity Model ) 27

۱-۵-۶-۱-۲-   تاریخچه P-CMM.. 28

۲-۵-۶-۱-۲- فلسفة اصلي ايجاد مدل  P-CMM.. 29

۳-۵-۶-۱-۲- دلايل نياز به مدل  P-CMM.. 29

۴-۵-۶-۱-۲- چارچوب كلي مدل  P-CMM.. 30

۶-۵-۶-۱-۲-  ساختار مدل بلوغ قابلیت کارکنان. ۳۲

۷-۵-۶-۱-۲-  سطوح مدل بلوغ  P-CMM.. 33

۸-۵-۶-۱-۲- ویژگیهای رفتاری هر یک از بلوغ سطحی سازمان. ۳۴

۹-۵-۶-۱-۲-  اهداف مدل بلوغ قابلیت کارکنان. ۳۶

۱۰-۵-۶-۱-۲-  فرآیند های کاری مدل بلوغ قابلیت کارکنان. ۳۷

۱۱-۵-۶-۱-۲- اصول مدل قابلیت کارکنان. ۳۹

۱۲-۵-۶-۱-۲-  رویکردهای سنجش سرمایه انسانی. ۴۰

فصل دوم- ادبیات موضوعی تحقیق. ۴۵

بخش دوم-  مبانی تجربی. ۴۶

۲-۲- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته ۴۶

۱-۲-۲- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی. ۴۶

۲-۲-۲- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی. ۴۸

۳-۲-۲-  جدول مقایسه مطالعات.. ۵۰

فصل سوم- روش شناسی تحقیق. ۵۲

۱-۳- مقدمه ۵۳

۲-۳- روش تحقیق. ۵۳

۳-۳- جامعه و نمونه آماری. ۵۴

۴-۳-  نمونه آماری. ۵۴

۵-۳ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات.. ۵۴

۶-۳ چگونگي سنجش روايي و پايايي ابزار تحقيق. ۵۵

۱-۶-۳ تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده ۵۵

۲-۶-۳- تعیین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ. ۵۵

۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. ۵۶

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. ۵۷

۱-۴- مقدمه ۵۸

۲-۴- داده‌هاي توصيفي. ۵۸

۳-۴- تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوري شده ۶۰

۱-۳-۴- مطالعات جمعيت شناختي نمونه مورد مطالعه ۶۰

۱-۱-۳-۴- مطالعات جمعيت شناختي نمونه مورد مطالعه ۶۰

۱-۱-۱-۳-۴- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير وضعیت تأهل. ۶۱

۲-۱-۱-۳-۴- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن. ۶۲

۳-۱-۱-۳-۴- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسیت.. ۶۴

۴-۱-۱-۳-۴- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير ميزان تحصيلات.. ۶۵

۵-۱-۱-۳-۴-مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تجربه کاری. ۶۵

۲-۳-۴- تحليل آماري داده‌هاي جمع آوري شده ۶۶

۱-۲-۳-۴- آزمون پايايي يا قابليت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده ۶۶

۲-۲-۳-۴- آزمون T تک نمونه ای جهت تعیین وضعیت مدیریت سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. ۷۰

۱-۲-۲-۳-۴-آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغير فعاليتهای روتين و تکراری (سطح ۱ مقدماتی به ۲) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. ۷۰

۲-۲-۲-۳-۴- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغير اقدامات شایسته سالارانه (سطح ۲ مدیریت شده به ۳) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. ۷۳

۳-۲-۲-۳-۴- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغير اقدامات توانمندسازی(سطح ۳ تعریف شده به ۴) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. ۷۶

۴-۲-۲-۳-۴- آزمون T تک نمونه ای مربوط به متغير اقدامات بهبود مستمر(سطح ۴ پیش بینی پذیر به ۵) بر اساس مدل P-CMM در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه غرب مازندران. ۷۹

۵-۲-۲-۳-۴- رتبه بندی سطوح بلوغ سرمایه انسانی بر اساس میانگین رتبه ها ۸۳

۶-۲-۲-۳-۴- آزمون همبستگی مربوط به متغیرها ۸۴

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۸۵

۱-۵- مقدمه ۸۶

۲-۵- مروري مختصر بر مسئله و هدف تحقيق. ۸۶

۳-۵- يافته‌ها ۸۶

۴-۵- بحث.. ۸۷

۵-۵- نتيجه‌گيري و پيشنهادات كاربردي. ۸۸

۶-۵- محدودیت های تحقیق. ۸۹

۷-۵- پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده ۹۰

منابع و مآخذمنابع و مآخذ ۹۹

ضمائم و پيوستها ۹۱

Abctract: 104

 

 

فهرست جداول

جدول شماره ۲-۱- اندازه گیری سرمایه انسانی. ۱۸

جدول شماره ۲-۲- سرمایه انسانی سازمان. ۱۹

جدول شماره۲-۳- شاخص های سرمایه انسانی و عوامل زیر بنایی آن. ۲۰

جدول شماره۲-۴- محرک های سرمایه انسانی. ۴۳

جدول شماره ۴-۱- داده های توصیفی متغیرهای تحقیق. ۵۸

 

 

فهرست نمودار

نمودار شماره ۲-۱- اصول و شاخص های IIP(موسی خانی و همکاران، ۱۳۸۸) ۲۶

نمودار شماره ۴-۱- توزيع فراواني نمونه آماري از نظر وضعیت تأهل. ۶۲

نمودار شماره ۴-۲-  توزيع فراواني نمونه آماري از نظر سن. ۶۳

نمودار شماره ۴-۳-  توزيع فراواني نمونه آماري از نظر جنسیت.. ۶۴

نمودار شماره ۴-۴-  توزيع فراواني نمونه آماري از نظر تحصيلات.. ۶۵

نمودار شماره ۴-۵-  توزيع فراواني نمونه آماري از نظر تجربه کاری. ۶۶

 

 

فهرست اشكال

شکل شماره۲-۱- سطح بلوغ الگوی بلوغ قابلبت افراد ۲۸

شکل شماره ۲-۲- فرایندهای کاری سطح دوم بلوغ. ۳۷

شکل شماره ۲-۳- فرایندهای کاری سطح سوم بلوغ. ۳۸

شکل شماره ۲-۴- فرایندهای کاری سطح چهارم بلوغ. ۳۸

شکل شماره ۲-۵- فرایندهای کاری سطح پنجم بلوغ. ۳۹

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0