بررسي صور خيال در صحيفه سجاديه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

بررسي صور خيال در صحيفه سجاديه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی با موضوع “ بررسي صور خيال در صحيفه سجاديه ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات عربی  پی خواهید برد. همچنین برای  دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

چکیده پایان نامه آماده بررسي صور خيال در صحيفه سجاديه

صحيفه سجاديه بعد از نهج البلاغه و قرآن کريم از گرانبهاترين و ارزشمندترين ميراث فرهنگي اسلام و يکي از منابع معتبر و مستند دینی است که با محتواي غني و تصاوير زيبا و نغمه ی دلنشين همواره مورد توجه بسياري از بزرگان دانش قرا گرفته است. تصاوير ادبي بکار رفته در آن از خيال و ابتکاري بي­نظير برخوردار است. دقت در انتخاب الفاظ و تعابير، تازگي و طراوتي خاص به توصيفات آن حضرت بخشيده است و آن را از حالت رکود و ايستايي خارج نموده است.

امام سجاد(ع) به شکل هنرمندانه از خيال استمداد گرفته و انديشه ها و مفاهيم والا را در قالب الفاظ اندک و به صورت مؤثر و گيرا به مخاطب القا مي کند. از مهمترين خصوصيات صور خيال بکار رفته، حيات و حرکت، استفاده از طبيعت زنده و پويايي است. حضرت با کلامي زيبا، در عين حال ساده و شيوا هر خواننده صاحب ذوقي را به وجد مي آورد و هيچ گونه تکلفي در تصاوير احساس نمي شود بلکه تجربه ادبي و علمي امام سجاد(ع) به زيبايي هرچه تمام تر بيان داشته می شود.

نکته مهم در تصاویر ادبی صحیفه سجادیه آن است که تصویر گری امام سجاد (ع) در خدمت انتقال پیام های انسانی و تربیت دینی مخاطب به کار گرفته شده است.  پژوهش حاضر مي­کوشد صور خيال اعم از تشبيه، مجاز، استعاره و کنايه را در صحيفه سجاديه بررسي و تحليل کند.

 

اهداف پژوهش بررسي صور خيال در صحيفه سجاديه

هدف از بررسي صور خيال در صحيفه سجاديه، فراهم نمودن امکان بهره مندي هر چه بيشتر از آموزه ها و زيبايي هاي آن و نیز آشنایی با هنر نمایی های پنهان و مزین به صنایع ادبی صحیفه می باشد.

 فرضيه های پژوهش

 1. در صحیفه سجادیه بيشتر از استعاره استفاده شده است.
 2. امام سجاد (ع) در استفاده از تصاوير پويا و موجز و تأثيرگذار براي انتقال مفاهيم تربيتي خلاقيت داشته است.
 3. انتخاب تصوير مناسب و اسلوب کلام بر اساس مقتضاي حال، عامل اصلي ايجاد تناسب صنايع بياني با محتوا بوده است.

 

 روش پژوهش

روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي – تحليلي است که در آن، داده ها با رجوع به منابع اعم از کتاب – مجله و منابع اينترنتي، جمع آوري و سپس مورد تجزيه و تحليل  قرار مي­گيرد و فرضيه ها رد يا اثبات مي‌شود.

 

فهرست پایان نامه بررسي صور خيال در صحيفه سجاديه

 • صفحه    فصل اول: کلیات پژوهش بررسي صور خيال
 • ۱-۱- مقدمه ………………………………. ۳
 • ۱-۲- بیان مسأله…………………………… ۵
 • ۱-۳- سابقه و ضرورت پژوهش…………………… ۶
 • ۱-۴- اهداف پژوهش………………………….. ۶
 • ۱-۵- فرضیه های پژوهش………………………. ۷
 • ۱-۶- روش تحقیق …………………………… ۷
 •  
 • فصل دوم: امام سجاد(ع) و صحیفه سجادیه
 • ۲-۱- ویژگی های فردی امام سجاد (ع)…………… ۱۱
 • ۲-۱-۱- ولادت امام سجاد (ع) …………………. ۱۱
 • ۲-۱-۲- کنیه و نسب امام سجاد (ع) ……………. ۱۱
 • ۲-۱-۳- لقب های امام سجاد (ع) ………………. ۱۱
 • ۲-۲- ویژگی های اخلاقی و عبادی امام سجاد(ع)……. ۱۲
 • ۲-۲-۱- بخشش امام سجاد (ع) …………………. ۱۲
 • ۲-۲-۲- عبادت و بندگی ……………………… ۱۳
 • ۲-۲-۳- مقام علمی امام سجاد (ع) …………….. ۱۴
 • ۲-۳- اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران امام سجاد (ع).. ۱۵
 • ۲-۳-۱- رفتار امام سجاد (ع) با جنبش حره ……… ۱۷
 • ۲-۴- شهادت امام سجاد (ع) ………………….. ۱۹
 • ۲-۵- صحیفه سجادیه…………………………. ۱۹
 • ۲-۵-۱- ابعاد صحیفه سجادیه …………………. ۲۰
 • ۲-۵-۲- هدف و درون مایه صحیفه سجادیه ………… ۲۱
 • فصل سوم: تصویر ، خیال و تخیل
 • ۳-۱- تصویر……………………………….. ۲۵
 • ۳-۱-۱- تعریف لغوی تصویر …………………… ۲۵
 • فهرست مطالب
 • ۳-۱-۲- تصویر در اصطلاح ادبی…………………. ۲۵
 • ۳-۲ – خیال……………………………….. ۲۷
 • ۳-۲-۱- تعریف لغوی خیال ……………………. ۲۷
 • ۳-۲-۲- خیال در اصطلاح ادبی …………………. ۲۷
 • ۳-۳- تخیل ……………………………….. ۲۹
 • ۳-۳-۱ – تعریف لغوی  تخیل……………………. ۲۹
 • ۳-۳-۲- تخیل در اصطلاح ادبی………………….. ۲۹
 • فصل چهارم:بررسی صور خیال در صحیفه سجادیه(تشبيه، مجاز ،استعاره و کنايه)
 • ۴-۱- تشبیه……………………………….. ۳۳
 • ۴-۱-۱- بلاغت تشبیه…………………………. ۳۴
 • ۴-۱-۲- تشبیه در صحیفه سجادیه ………………. ۳۵
 • ۴-۲- مجاز………………………………… ۵۰
 • ۴-۲-۱- بلاغت مجاز………………………….. ۵۱
 • ۴-۲-۲- مجاز مرسل………………………….. ۵۲
 • ۴-۲-۳- مجاز مرسل در صحیفه سجادیه……………. ۵۳
 • ۴-۲-۴- مجاز عقلی………………………….. ۵۶
 • ۴-۲-۵- مجاز عقلی در صحیفه سجادیه……………. ۵۷
 • ۴-۳- استعاره……………………………… ۵۹
 • ۴-۳-۱- بلاغت استعاره……………………….. ۶۰
 • ۴-۳-۲- استعاره در صحیفه سجادیه …………….. ۶۲
 • ۴-۴- کنایه……………………………….. ۸۳
 • ۴-۴-۱- بلاغت کنایه…………………………. ۸۴
 • ۴-۴-۲- کنایه در صحیفه سجادیه ………………. ۸۵
 • فصل پنجم :یافته های پژوهش
 • ۵-۱- یافته های پژوهش………………………. ۱۰۱
 • منابع و مآخذ …………………………….. ۱۰۷

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0