بررسی ازدواج اجباری با اکره و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی ازدواج اجباری با اکره و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی ازدواج اجباری با اکره و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی ازدواج اجباری با اکره و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران:

مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت و اراده زوجین با یکی از آن ها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی در بروز این هنجارها تاثیر دارد. اما به هر حال باید آثار منفی آن رابر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان آسیب جدی در نظر گرفت. زیرا والدین با تحمیل ازواج بر فرزندانشان علاوه بر ورود خسارت مادی،خسارت های روحی و جسمی(معنوی) نیز به آنان وارد می آورند که بالطبع خود والدین نیز از این آسیب ها بی بهره نمی مانند خداوند در قرآن کریم در آیه سوره رم فرموده است «یکی از نشانه ای لطف الهی آن است که  برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحت برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت آشکار است»و راز بقای بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد و در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار نشود که یکی از این آداب و رسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد.

واژگان کلیدی:ازدواج تحمیلی، فروپاشی خانواده، فساد جامعه، آسیب های مالی بدنی، مسئولیت مدنی

 

سؤالات تحقیق:

۱-وجود موانع قانوني موجود براي مسوليت مدني والدين را در ازدواجهای  تحمیلی چگونه می توان توجیه کرد؟

۲- حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي چگونه می باشد؟

۳- شخص زيان ديده  چگونه مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد؟

 

فرضيه ‏هاي تحقیق:

۱-موانع قانونی برای مسئولیت مدنی والدین د ازدواج های تحمیلی مبتنی بر قبح عقلی و شرعی است.

۲-پیش بینی مسئولیت مدنی برای والدین یکی از طرق حمایت از آنان می باشد.

۳- به استناد همه مقررات و قوانین مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر، خسارت وارد به قربانیان قابل جبران نیست.

 

روش شناسي تحقيق

با توجه به ويژگي هاي مطالعات توصيفي دراين مطالعه از روش تحقيق كتابخانه اي و اسنادي استفاده خواهد شد در اين روش منابع اصلي مورد  استفاده كتب مرجع و تخصصي در زمينه موضوع مورد مطالعه و مجموعه هاي حقوقي، مجموعه قوانين و مقررات و مقالات علمي – تخصصي منتشر شده در نشريات تخصصي است.

فهرست مطالب

 • چکیده ۱
 • مقدمه ۲
 • بيان مسأله ۳
 • –  سؤالات تحقیق  ۴
 • –  فرضيه‏هاي تحقیق  ۴
 • فصل اول: کلیات
 • ۱-۱- تعاریف: ۷
 • ۱-۱-۱-  تعریف اجبار و تحمیل  ۷
 • ۱-۱-۲- تعریف ازدواج  ۷
 • ۱-۱- ۳- اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌ ۸
 • ۱-۱- ۴- اکراه‌ در فقه‌ اسلامى‌ ۹
 • ۱-۱-۵- اکراه‌ در حقوق‌ موضوعه‌ ۱۲
 • ۱-۲- دلايل ازدواج در اسلام ۱۴
 • ۱-۳- قربانیان ازدواج اجباری  ۱۵
 • ۱-۴- شرایط اساسی عقد نكاح : ۱۶
 • ۱-۴-۱- قصد  ۱۶
 • ۱-۴-۲-  رضایت باطنی  ۱۸
 • ۱-۴-۳-  اعلام اراده ۱۹
 • ۱-۴-۴-  مشروع بودن جهت عقد  ۲۰
 • ۱-۴-۵- تعیین زن و شوهر در عقد ازدواج  ۲۲
 • ۱-۴-۶- منجز بودن عقد ازدواج  ۲۳
 • ۱-۵- انواع ازدواج های اجباری  ۲۳
 • ۱-۵-۱- ازدواج رُبایشی  ۲۴
 • ۱-۵-۲- ازدواج یغمائی  ۲۵
 • ۱-۵-۳- ازدواج ورّاثی  ۲۵
 • ۱-۵-۴- ازدواج از طریق خرید همسر  ۲۵
 • ۱-۵-۵- ازدواج سیاسی  ۲۶
 • ۱-۵-۶- ازدواج مبادله ای  ۲۷
 • ۱-۶- شیوه های ازدواج های تحمیلی  ۲۹
 • ۱-۶-۱- افغانستان  ۲۹
 • ۱-۶-۲- مغرب   ۳۰
 • ۱-۶-۳- مصر  ۳۱
 • ۱-۷- اعلامیه ها و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر  ۳۱
 • ۱-۷-۱- اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ماده ۱۶  ۳۲
 • ۱-۷-۲- کنوانسیون حقوق طفل، ماده ۳۴ (حمایت در برابر سوء استفاده جنسی) ۳۲
 • ۱-۷-۳- کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان  ۳۲
 • ۱-۸-  علل و عوامل ازدواج های ناخواسته ۳۳
 • ۱-۸-۱- علل فردی  ۳۴
 • ۱-۸-۱-۱- ترس از فقدان خواستگار در آینده ۳۴
 • ۱-۸-۱-۲- ترس از عملکرد نادرست خواستگار ۳۴
 • ۱-۸-۱-۳- ترس از افزایش سن و کاهش فرصت ازدواج  ۳۴
 • ۱-۸-۱-۴- رهایی از تنهایی و اضطراب   ۳۵
 • ۱-۸-۱-۵- لجبازی با خواستگاران قبلی  ۳۵
 • ۱-۸-۱-۶- اصرار خواستگار ۳۵
 • ۱-۸-۱-۷- رهایی از سوالات اطرافیان  ۳۶
 • ۱-۸-۱-۸- فقدان خواستگاران متعدد ۳۶
 • ۱-۸-۱-۹- فرار از تحصیل  ۳۶
 • ۱-۸-۱-۱۰- ترحم و دستگیری از خواستگار ۳۷
 • ۱-۸-۲- علل خانوادگی  ۳۷
 • ۱-۸-۲-۱- رهایی از شرایط نامناسب خانة پدری  ۳۷
 • ۱-۸-۲-۲- رهایی از امر و نهی های خانواده و کسب استقلال  ۳۷
 • ۱-۸-۲-۳- رها ساختن والدین از اضطراب   ۳۸
 • ۱-۸-۲-۴- مشکلات و نیازهای اقتصادی خانواده ۳۸
 • ۱-۸-۲-۵- نفوذ و فشارهای والدین  ۳۸
 • ۱-۸-۲-۶- رفع کدورت فامیلی  ۳۹
 • ۱-۸-۳- علل اجتماعی  ۳۹
 • ۱-۸-۳-۱- رهایی از تحقیرهای اجتماعی  ۳۹
 • ۱-۸-۳-۲- ورود به دنیای بزرگسالی و کسب احترام ۳۹
 • ۱-۸-۳-۳- رهایی از قضاوت های نادرست اجتماعی  ۳۹
 • ۱-۸-۳-۴- رهایی از برچسب های اطرافیان  ۴۰
 • ۱-۸-۳-۵- کسب جاه و مقام و تغییر موقعیت طبقاتی  ۴۰
 • فصل دوم: ازدواج اجباری در فقه و حقوق ایران
 • ۲-۱- معنی و مفهوم رضايت   ۴۲
 • ۲-۲- اهميت رضايت در عقود ۴۲
 • ۲-۳- رضايت و تشكيل ايده‌آل خانواده ۴۳
 • ۲-۴- نقش زن در عقد ازدواج  ۴۳
 • ۲-۵- ديدگاههای علما در مورد رضايت زن در عقد نكاح و رأی و نظر راجح  ۴۵
 • ۲-۶- رضایت زن در نكاح در تورات   ۴۹
 • ۲-۷- رضایت زن در نكاح در قرآن كریم  ۵۰
 • ۲-۸- سکوت   ۵۳
 • ۲-۹-سکوت در نکاح: ۵۴
 • ۲-۱۰- اجبار در ازدواج‌ موقت‌: ۵۵
 • ۲-۱۱-آثار حقوقی ازدواج اکراهی  ۵۵
 • ۲-۱۲-اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح  ۵۶
 • فصل سوم: آسیب شناسی ازدواج اجباری و مسئولیت والدین
 • ۳-۱-عوامل ازدواج اجباری  ۶۳
 • ۳-۱-۱- آداب و رسوم ۶۴
 • ۳-۱-۲- عوامل اقتصادی  ۶۵
 • ۳-۱-۳- عوامل روانشناختی  ۶۵
 • ۳-۱-۴- عوامل اجتماعی  ۶۶
 • ۳-۱-۴-۱- ساخت های پدرسالارانه ۶۶
 • ۳-۱-۴-۲- منزلت اجتماعی  ۶۷
 • ۳-۲- پیامدهای ازدواج های تحمیلی  ۶۷
 • ۳-۲-۱- آسیب های فردی  ۶۸
 • ۳-۲-۱-۱- آسیب های جسمی  ۶۸
 • ۳-۲-۱-۲- آسیب های روحی و روانی  ۶۸
 • ۳-۲-۱-۳- آسیب های خانوادگی  ۷۰
 • ۳-۲-۱-۴- فرار از خانه ۷۱
 • ۳-۲-۱-۵- همسرکشی  ۷۱
 • ۳-۲-۱-۶- انحطاط اخلاقی  ۷۲
 • ۳-۲-۱-۷- کجرو شدن فرزندان  ۷۲
 • ۳-۲-۱-۸- طلاق  ۷۳
 • ۳-۲-۲-آسیب های اجتماعی  ۷۳
 • ۳-۲-۲-۱- عدم ثبت نکاحی  ۷۳
 • ۳-۲-۲-۲- افزایش جرائم و شبه جرائم  ۷۴
 • ۳-۳- مسئولیت والدین در ازدواجهای تحمیلی  ۷۴
 • ۳-۳-۱- قرآن و روایات اسلام ۷۵
 • ۳-۳-۱-۱- در قرآن  ۷۵
 • ۳-۳-۱-۲- در روایات اسلام ۷۵
 • ۳-۳-۲- قانون اساسی  ۷۸
 • ۳-۳-۳- قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوی  ۸۰
 • ۳-۴- قوانین عادی  ۸۱
 • ۳-۴-۱- قانون مدنی  ۸۱
 • ۳-۴-۲- قانون مسئولیت مدنی  ۸۴
 • ۳-۵-پیشنهادات   ۸۶
 • ۳-۶-نتیجه گیری  ۸۹
 • منابع  ۹۲

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0