بررسی اساطیر در خمسه نظامی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی اساطیر در خمسه نظامی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ بررسی اساطیر در خمسه نظامی  ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

 

چکیده پایان نامه آماده بررسی اساطیر در خمسه نظامی :

افسانه و اسطوره به عنوان جلوه هایی از فرهنگ ، با خلاقیت قومی رابطه ای مستقیم دارند و مراد از این خلاقیت ، در این جا چیزی در حدود نوعی آفرینش هنری است. شاید نادرست نباشد اگر بگوییم اسطوره و هنر دو روی یک سکه اند . در خاستگاه و هدف ، مشترک. آن چه این دو را از هم جدا می کند ،یکی نحوه ی ارائه  و به اصطلاح ظرف بیان آن دو است و دیگر این که پدید آورنده ی اسطوره ،خلاقیت وجدان جمعی است و عالمل پیدایی اثر  هنری ، آفرینش فردی؛ حال آن که در غایت و هدف ،هر دو به جامعه و فرهنگ تعلق دارند. پایان نامه ی حاضر با هدف بررسی «نمادها ی اسطوره در خمسه نظامی» به نگارش در امده است. نگارنده  پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر ، نمادهای  اسطوره را از این منبع استخراج کرده و سپس آن ها را در ذیل مضامین مختلفی طبقه بندی و به توضیح و تحلیل آن ها پرداخته است.

اهمیت این بحث از آن جاست که نشان می دهد این شاهکار زبان فارسی  بازتاب گسترده ای از اسطوره را داراست و تمامی این نمادها با زندگی مردم گذشته و امروز پیوندی ناگسستنی دارند. بسیاری از نمادهای اسطوره در خمسه ی نظامی علاوه بر جنبه ی ملّی ، میهنی، جنبه ی مذهبی و دینی نیز دارند که همین ویژگی باعث جاویدان ماندن این اثر سترگ تا امروز بوده است زیرا گرایش های دینی در زمره ی نخستین تمایلات بشر محسوب می شوند. نمادهای اسطوره و اساطیر ماندگار فرهنگ ما ریشه در باورها . عتقادات مردم این مرز و بوم دارند که باید برای حفظ و نکو داشت آن تا همیشه ی تاریخ از تلاش و کوشش باز بایستیم و از آن پاسداری و حمایت کنیم.

واژگان کلیدی :اسطوره ،خمسه نظامی ،شخصیت های اساطیری،بررسی اساطیر در خمسه نظامی

 

اهمیت اسطوره در تحقیق بررسی اساطیر در خمسه نظامی :

فرهنگ ایران از دیر باز با باورها ،اعتقادات ،آداب و رسوم و اسطوره هایی پیوند یافته که هر کدام بیان گر نیازی خاص و بازتاب هویت ملی –میهنی مردم این سرزمین بوده است .بسیاری از اشاره های اساطیری با معتقدات دینی و مذهبی پیوندیافته اند و با گذشت زمان به تکامل رسیده و به عنوان جزء لا ینفک و ضروری به حیات خویش ادامه می دهند . اسطوره بیان گر الگوهای برتر و انسان های آرمان گر است .

در اسطوره انسان به دنبال دنیایی برتر و بالاتر از این دنیاست .دنیایی همچون مدینه ی فاضله اسطوره ها اگر چه گاهی بر مبنای اغراق و چاپلوسی هستند تا حقیقت جویی اما می توان جنبه ی اخلاقی آنها را از خلال ادبیات گذشته باز شناخته و در موارد درست آنها به داوری پرداخت اما این کار به مطالعه ی عمیق و دقیق نیاز دارد . در غیر این صورت نمی توان به مطالب افسانه ای و اسطوره ای اعتماد کرد .چیزی که یک اسطوره را ارزشمند جلوه می دهد ،شناخت و استخراج ویژگی های واقعی آن و تطبیقش با باورها و اعتقادات جامعه است .

با شناخت اسطوره های یک منطقه و یک قوم می توان تصویر درست و روشنی از فرهنگ یک ملت را ترسیم کرد .اسطوره نماد فرهنگ یک جامعه است و بازتاب تجربه و روایت تاریخی مردم در طول سالیانی است که آنها را به ارث برده اند بسیاری از اسطوره های فرهنگ ما از گزند فراموشی رهایی یافته در طول تاریخ ،ملت های قهرمان خواسته اند و با این قهرمان اسطوره سازی کرده اند .البته اسطوره سازی ویژگی های خاص خود را دارد و زمان و مکان خویش را می طلبد تا در یک جامعه مقبول باشد و باعث رشد و تداوم فرهنگ آن جامعه گردد .مانند فردوسی که از رستم قهرمانی می سازد که در سال های بعد و در طول قرن ها ی متمادی به یک اسطوره تبدیل می شود .اسطوره های ملی که مردم آنها را پذیرفته باشند .مانع انحلال و رکود و شکست هویت ملی و فرهنگ یک جامعه می گردند همان گونه که شاهنامه نقش بنیادی در اتحاد ملی ایرانیان در طول تاریخ تا امروز ایفا کرده است .از ویژگی های عمده ی اسطوره ارتباط تنگاتنگ آن با حماسه است . ارتباطی که موجب می شود تا حماسه از یک رویداد جنگی و درگیری فیزیکی انسانها با یکدیگر یا با طبیعت به موضوعی ماورایی تبدیل شود و قابلیت تأویل و تفسیر یابد .اسطوره ها زمانی محبوب و سرنوشت ساز می شوند که طی سالیان طولانی مردم از آنها الگو بردای کنند و درس بگیرند اسطوره عینی شدن و تجربه ی اجتماعی بشر است نه تجربه ی فردی او اسطوره آرزوی شخصی است که تشخص یافته است اسطوره آسیب پذیر است و استدلال های عقلی راهی بدان ندارند و نمی توان آن را با قیاس منطقی رد کرد در اساطیر نیروهای طبیعی ،جادو ،سحر و….نقش آفرین بوده اند .شاخص ترین ویژگی شخصیت های اسطوره ای جنگاوری ،رویین تنی و آرمان گرایی آنها ست .

اسطوره ها از اجزا و عناصر مختلفی ترکیب یافته اند که از آن میان می توان به مذهب ،آیین، حماسه (اسطوره ها در قالب حماسه تجلی می یابند )،تمدن و فرهنگ (که زیر بنای اسطوره سازی هستند ) ،اخلاق،ادبیات ،داستان ،افسانه ،نوعی همدمی سحر آمیز بین افکار، تصاویر و اشیا که سبب می شود جهان اساطیری مانند رؤیای عظیم جلوه کند که در آن هر چیز ممکن است از چیز دیگری پدید آید .امید ،آرزو، غم، درد،شادی و ترس که می توانند عرصه ی گسترده ای را برای شناخت چهره های اساطیری ملل مختلف باز کند . تمثیل، تاریخ ،علم (چون اسطوره مانند علم ثمره ی عقل است)،رؤیا ،موسیقی،فلسفه، مناسک و جامعه اشاره کرد.

 

اهدف تحقیق:

هدف کلی :جستجوی اسطوره ها در خمسه نظامی است.

هدف جزئی: بررسی تفاوت های معنایی اسطوره ها در اشعار نظامی با همان اسطوره ها در شعر شاعران پیش از او مثلاً فردوسی است.

 

فهرست پایان نامه بررسی اساطیر در خمسه نظامی:

 • چکیده ………………………………. ۱
 • مقدمه ……………………… ۲
 • فصل اول :کلیات طرح تحقیق…………… ۴
 • ۱-۱-بیان مسئله ……………………… ۵
 • ۱-۲اهمیت تحقیق………………………. ۵
 • اهمیت اسطوره………………………….. ۵
 • ویژگی های اسطوره………………… ۶
 • عناصر اسطوره ………………………… ۷
 • ۱-۳هدف تحقیق…………………………………. ۷
 • ۳-۱-نوع روش تحقیق: …………………………………….۷
 • ۳-۲روش گرداوری اطلاعات :…………………………
 • ۳-۳ابزار گرداوری اطلاعات:……………………………..۷
 • ۱-۴پرسش تحقیق………………………………….. ۷
 • ۱-۵فرضیه تحقیق…………………………… ۷
 • فصل دوم :پیشینه تحقیق……………………… ۸
 • ۲-۱پیشینه تحقیق………………………… ۹
 • فصل سوم :
 • ۳-۱روش تحقیق…………………………….. ۱۰
 • فصل چهارم :کل تحقیق………………… ۱۲
 • ۴-۱-۱تعریف و شناخت اسطوره ………………. ۱۳
 • ۴-۱-۲-ریشه واژه اسطوره …………………… ۱۴
 • ۴-۱-۳-ساختار اسطوره ……………….. ۱۴
 • ۴-۱-۴-انواع اسطوره………………… ۱۵
 • ۴-۱-۵-کارکرد اسطوره …………………… ۱۶
 • ۴-۱-۶-موجودات اساطیری …………………….. ۱۷
 • ۴-۱-۷-اسطوره و گونه های دیگر روایی…………………. ۱۸
 • ۴-۱-۸-اسطوره و نماد………………. ۱۸
 • ۴-۱-۹-اسطوره و حماسه ………………. ۱۹
 • ۴-۱-۱۰-اسطوره و تمثیل ……………… ۱۹
 • ۴-۱-۱۱-اسطوره و دین…………….. ۲۰
 • ۴-۱-۱۲-اسطوره و تاریخ……………….. ۲۱
 • ۴-۱-۱۳-اسطوره و علم…………………… ۲۲
 • ۴-۱-۱۴-اسطوره و رویا…………………….. ۲۲
 • ۴-۱-۱۵-اسطوره و ادبیات………………………….. ۲۳
 • ۴-۱-۱۶-اسطوره به مثابه داستان ………………….. ۲۴
 • ۴-۱-۱۷-اسطوره و موسیقی………………… ۲۴
 • ۴-۱-۱۸-اسطوره وفلسفه………………… ۲۵
 • ۴-۱-۱۹-اسطوره و مناسک…………………….. ۲۵
 • ۴-۱-۲۰-اسطوره و جامعه …………………… ۲۶
 • ۴-۱-۲۱-چگونگی تجلی اسطوره ها در آثار ادبی………………………… ۲۶
 • ۴-۲-۱-زندگینامه نظامی گنجوی……………….. ۳۱
 • ۴-۲-۲-آثار نظامی…………………………….. ۳۲
 • ۴-۲-۲-۱مخزن الاسرار ……………………. ۳۲
 • ۴-۲-۲-۲خسرو وشیرین…………………. ۳۳
 • ۴-۲-۲-۳لیلی و مجنون……………………….. ۳۳
 • ۴-۲-۲-۴هفت پیکر…………………………………. ۳۳
 • ۴-۲-۲-۵اسکند نامه …………………… ۳۴
 • ۴-۲-۳-معلومات نظامی ………………………. ۳۴
 • ۴-۲-۴-تاریخ اجتماعی وسیاسی عصر نظامی……………………. ۳۵
 • ۴-۲-۵-اوضاع فرهنگی عصر نظامی…………………… ۳۵
 • ۴-۲-۶مشروب و مسلک نظامی………………… ۳۷
 • ۴-۲-۷شخصیت نظامی …………………………. ۳۸
 • ۴-۲-۸مدفن نظامی ……………………… ۴۰
 • ۴-۳-۱-دیو…………………….. ۴۲
 • ۴-۳-۲-آب حیوان، آب حیات، چشمه زندگی ………… ۴۸
 • ۴-۳-۳-توضیحات مربوطه به اسطوره خضر………………… ۵۳
 • ۴-۳-۴-اسرافیل ،نفخ صور…………….. ۵۷
 • ۴-۳-۵-نفخ صور………………. ۵۷
 • ۴-۳-۶-سدره………………. ۵۹
 • ۴-۳-۷-هاروت……………….. ۵۹
 • ۴-۳-۸-سیمرغ………………… ۶۱
 • ۴-۳-۹-اژدها……………………. ۶۴
 • ۴-۳-۱۰-قاروره……………… ۷۰
 • ۴-۳-۱۱-اسکندر……………… ۷۴
 • ۴-۳-۱۲-رستم……………….. ۸۲
 • ۴-۳-۱۳-رخش……………………. ۸۵
 • ۴-۳-۱۴-اسفندیار…………………….. ۸۶
 • ۴-۳-۱۵-گنج قارون،گنج روان……………… ۸۸
 • ۴-۳-۱۶-طوبی………………. ۹۰
 • ۴-۳-۱۷-کیخسرو……………… ۹۱
 • ۴-۳-۱۸-کی قباد……………….. ۹۵
 • ۴-۳-۱۹-کیومرث………………… ۹۷
 • ۴-۳-۲۰-جمشید،جام جم……………… ۹۸
 • ۴-۳-۲۱-فریدون……………….. ۱۰۱
 • ۴-۳-۲۱-سلیمان …………….. ۱۰۴
 • ۴-۳-۲۲-سلیمان و مور……………. ۱۰۴
 • ۴-۳-۲۳-طلسم……………….. ۱۰۸
 • ۴-۳-۲۵-یاجوج…………………………… ۱۰۹
 • ۴-۳-۲۶-خسرو وشیرین………………………. ۱۱۱
 • ۴-۳-۲۷-لیلی و مجنون……………….. ۱۱۲
 • ۴-۳-۲۸-قاف…………………………….. ۱۱۲
 • ۴-۳-۲۹غول…………………………. ۱۱۵
 • ۴-۳-۳۰-گاوزمین…………………………….. ۱۱۶
 • ۴-۳-۳۱-فرشته……………… ۱۱۷
 • ۴-۳-۳۲-سروش…………………………. ۱۲۱
 • ۴-۳-۳۳-اهریمن و شیطان………………….. ۱۲۲
 • ۴-۳-۳۴-سیاوش……………………………… ۱۲۴
 • ۴-۳-۳۵-خون سیاوش………………………… ۱۲۵
 • ۴-۳-۳۶-بهمن…………………………. ۱۲۵
 • ۴-۳-۳۷-مانی…………………………… ۱۲۸
 • ۴-۳-۳۸-ارژنگ………………….. ۱۲۹
 • ۴-۳-۳۹-نتیجه…………………… ۱۳۰
 • فصل پنجم :نتیجه گیری…………………. ۱۳۲
 • نتیجه گیری…………………………. ۱۳۳
 • نحوه ارجاع متن……………………… ۱۳۵
 • منابع ……………………………………… ۱۳۶
 • چکیده انگلیسی……………………… ۱۳۸

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0