ایمان از دیدگاه مولانا : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

ایمان از دیدگاه مولانا : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ بررسی ایمان از دیدگاه مولانا  ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

 

چکیده « ایمان از دیدگاه مولانا »

مولانا در تصويري كه از ايمان ارائه مي‌كند، اقرار زباني را مساوي با ايمان نمي‌داند بلكه تنها نقش حكايت‌گري براي آن قايل است، به عبارت ديگر از دیدگاه او اقرار زباني صرفاً شاهد و گواهي بر ايمان است. از نظر مولوي، ايمان اضطراری و ایمانی که غرض از آن رسيدن به بهشت و نجات از دوزخ است و ايمان تقليدي ایمان واقعی نیست و در این ایمان مؤمن طاعتش معلول به اغراضي است. در حالي كه غرض مؤمن حقيقي، همان محبت الهي است.

در اين پایان نامه كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي نگاشته شده است، بعد از بيان نظرات مختلف دربارة ايمان به بررسي ديدگاه مولانا در این زمینه پرداخته شده است و در اين جهت از آراء و نظريات موجود براي تبيين نظریه مولوی استناد گردیده است تا ضمن روشن شدن نظر وي، تطبیق و مقایسه‌ی دیدگاه مولوی با دیگر دیدگاه‌ها نیز انجام گیرد. از نظر مولانا، كسي كه به اميد بهشت و ترس جهنم، تسليم خدا مي‌شود، هنوز از خواندن كتاب تقليد فارغ نشده است و چون محبت الهي را نچشيده، و به حكم وظيفه و براي رسيدن به بهشت يا نجات از دوزخ عبادت مي‌كند، اين عبادت برايش آسان نيست. از نظر وی هر كس بنا به درجه‌ي فهم و تسليمي كه نسبت به متعلقات ايمان دارد، مؤمن است.

واژگان كليدي: مولانا، ايمان، مراتب، ماهيت، جايگاه.

 

هدف تحقیق ایمان از دیدگاه مولانا

توجه به نظريات مولانا در بعد ایمان و انواع و ابعاد آن در مباحث پژوهشي مورد توجه جدي قرار گيرد و ريشه‌يابي نظرات وي در بُعد شريعت و طريقت و به خصوص در بُعد معرفت عيني و ذهني، مي‌تواند جايگاه ويژه‌اي داشته باشد و سرفصلي براي تحقيق و تفحّص در محافل آكادميكي قرار گیرد تا بتواند اين بعد حقيقي و در عين حال واقعي را در انديشه‌ي مولانا به خوبي تبيين كند. همچنين مي‌تواند باعث آشنايي با بخشي از انديشه‌ي مولانا جلال‌الدين به عنوان شخصيت اثرگذار در تاريخ تصوف اسلامي باشد تا چراغي برافروزد فراروي بشر تشنه‌ي معرفت و زندگي مسالمت‌آميز حقيقي در تمام جنبه‌هاي عيني آن. در این تحقیق برآنیم تا موارد زیر را بررسی کنیم:

  1. بررسي ايمان در مثنوی مولانا و مقایسه آن با ایمان از منظر متکلمین.
  2. بازشناسی ایمان حقیقی و غیر حقیقی از نظر او.
  3. دریافت این موضوع که ایمان مورد نظر مولانا و دیدگاه‌های وی در این زمینه تا چه حد قابل پذیرش است.

فهرست مطالب پایان نامه ایمان از دیدگاه مولانا

چكيده………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: كليات

۱- كليات……………………………………………………………………………………. ۳

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- بیان مسأله…………………………………………………………………………… ۴

۱-۳- هدف تحقیق………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴- پيشينه‌ی تحقيق……………………………………………………………………… ۶

۱-۵- روش تحقيق………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق…………………………………………………………………… ۷

فصل دوم: تأثير شعرا، عرفا و متكلمين قبل از مولانا بر افكار مولانا

۲- تأثير شعرا، عرفا و متكلمين قبل از مولانا بر افكار مولانا………………………………… ۹

۲-۱- زندگی و آثار و مذهب مولوی…………………………………………………………. ۹

۲-۱-۱- زندگی مولوی………………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۲- مذهب مولوی……………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۳- آثار و تألیفات مولوی……………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱-۴- اندیشه مولوی…………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲- تأثیرپذیری مولوی از عرفا و متکلمین قبل از خود……………………………………. ۱۵

۲-۲-۱- تأثير سنايي بر افکار مولانا در کتب منثور و منظوم وی……………………………. ۱۸

۲-۲-۲- تأثير عطار بر افکار مولانا در کتب منثور و منظوم وی……………………………… ۲۰

فصل سوم: بررسی ایمان در کلام اندیشمندان و عارفان و متکلّمان

۳- بررسی ایمان در کلام اندیشمندان و عارفان و متکلّمان…………………………….. ۲۴

۳-۱- معنا و مفهوم ایمان………………………………………………………………… ۲۴

۳-۲- ایمان در لسان قرآن و روایات……………………………………………………… ۲۵

۳-۲-۱- ایمان در لسان قرآن…………………………………………………………….. ۲۵

۳-۲-۲-ایمان درلسان روایات…………………………………………………………….. ۳۵

۳-۳-ایمان در اصطلاح……………………………………………………………………. ۳۶

۳-۳-۱-ایمان در اصطلاح فلسفه و کلام…………………………………………………. ۳۶

۳-۳-۲- ایمان در اصطلاح عرفان………………………………………………………….. ۳۹

۳-۴- درجات ایمان و مراتب آن…………………………………………………………… ۴۰

۳-۵- توضیح مفهوم درجه و مرتبه وراه رسیدن به بعضی از درجات…………………….. ۴۵

۳-۶- دیدگاه متکلمین و اندیشمندان اسلامی در خصوص ایمان………………………. ۴۹

۳-۶-۱- محقق طوسی…………………………………………………………………. ۴۹

۳-۶-۲- ملاصدرا…………………………………………………………………………. ۵۱

۳-۶-۳- سید محمد حسین طباطبایی…………………………………………………. ۵۴

۳-۶-۵- عبدالله جوادی آملی…………………………………………………………….. ۶۳

۴- ایمان از دیدگاه مولانا…………………………………………………………………. ۷۱

فصل چهارم: ایمان از دیدگاه مولانا

۴-۱- ایمان در اندیشۀ عرفانی مولوی…………………………………………………….. ۷۱

۴-۲- عشق و ایمان……………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۳- کشف و شهود وایمان……………………………………………………………….. ۷۴

۴-۴- رابطۀ عقل وایمان…………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۲- ماهيت ايمان از ديدگاه مولانا ………………………………………………………….۷۹

۴-۲-۱- ايمان و اقرار زباني………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۲-۲- ايمان و انجام طاعات……………………………………………………………….. ۸۰

۴-۲-۳- ايمان و تصديق عقلي………………………………………………………………. ۸۱

۴-۳- جايگاه ايمان…………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۴- تصديق و تسليم قلبي…………………………………………………………………. ۸۶

۴-۵- اختياري بودن ايمان……………………………………………………………………… ۸۷

۴-۶- ايمان تقليدي……………………………………………………………………………. ۹۰

۴-۷- ايمان اضطراري………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۸- ايمان كه غرض از آن رسيدن به بهشت و نجات از دوزخ است…………………………. ۹۱

۴-۹- متعلق ايمان…………………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۱۰- عوامل ايجابي ايمان…………………………………………………………………… ۹۵

۴-۱۰-۱- تهذيب نفس…………………………………………………………………………. ۹۵

فصل پنجم: بررسی جنبه‌های ایمان عملی (اصول دین) در اشعار مولانا

۵- بررسی جنبه‌های ایمان عملی (اصول دین) در اشعار مولانا……………………………… ۹۸

۵-۱- مثنوی و قرآن……………………………………………………………………………. ۹۹

۵-۲- مولانا و وسعت معارف و ژرف‌اندیشی…………………………………………………. ۱۰۱

۵-۳- خداشناسی در مثنوی مولوی…………………………………………………………. ۱۰۶

۵-۳-۱- خداشناسی توحیدی………………………………………………………………… ۱۰۶

۵-۳-۲- توحید متحیّرانه………………………………………………………………………. ۱۱۴

۵-۳-۳- خداشناسی ثبوتی………………………………………………………………….. ۱۱۶

۵-۳-۴- توحید افعالی………………………………………………………………………… ۱۱۹

۵-۳-۶- فلسفه و هدف از خلقت……………………………………………………………. ۱۳۲

۵-۳-۷- شناخت اسمائی و صفاتی خداوند…………………………………………………. ۱۴۷

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………… ۱۷۳

پيشنهادات…………………………………………………………………………………… ۱۷۶

فهرست منابع………………………………………………………………………………… ۱۱۶

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0