بررسی تاثير توانمندسازی ضابطين در رعايت حقوق متهمين : دانلود پایان نامه كارشناسي ارشد رشته فرماندهي و مديريت انتظامي

بررسی تاثير توانمندسازی ضابطين در رعايت حقوق متهمين

دانلود پایان نامه كارشناسي ارشد رشته فرماندهي و مديريت انتظامي

مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی تاثير توانمندسازی ضابطين در رعايت حقوق متهمين ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) در رشته فرماندهي و مديريت انتظامي و در ۱۳۸ صفحه  برای شما عزیزان فراهم کرده است. شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی تاثير توانمندسازی ضابطين در رعايت حقوق متهمين:

امروزه رعايت حقوق متهمين يكي از مباحث بسيار مهم حقوق شهروندي است. حفظ حقوق متهمين ارتباط تنگاتنگي با اقدامات و تصميمات ضابطين دارد. اين مهم  وقتي تحقق مي­يابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافيت لازم را داشته باشد ثانياً نسبت به اجراي آن برنامه ­ريزي و نظارت لازم صورت گيرد. در اين راستا ضابطين نيز بايد نسبت به مسائل قانوني و رعايت حقوق متهمين و مجازات نقض آنها آگاهي کافي داشته و در اجراي آن دقت لازم را نمايند. محقق در اين پژوهش كه از نوع كاربردي و با استفاده از روش” كتابخانه اي- اسنادي” اطلاعات لازم را گردآوري نموده، بر اين عقيده است كه در حال حاضر با توجه به پيچيدگي، تنوع و افزايش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقيقات مقدماتي به نحو مطلوب و قانونمند رعايت نمي گردد.

بنابراين با توجه به نگاه دين مبين اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بويژه موقعيت خاص ايران اسلامي در جهان امروز، ضابطين كه در نوك پيكان و برخورد اوليه با متهمان قرار دارند، بايد ضمن درك و تدبير اين موقعيت، تمهيدات لازم را با توجه به موارد قانوني در نظر بگيرند.

هدف اين پژوهش بررسي و ارائه راهكار هاي لازم جهت توانمندسازی ضابطين به منظور رعايت حقوق متهمين مي باشد. در اين پژوهش موضوعات جزء به جزء توصيف و تشريح گرديده و ضمن بررسي وضعيت موجود، ميزان توانمندي ضابطين در رعايت حقوق متهمين با گردآوري اطلاعات از مجموعه قوانين موجود در نظام جمهوري اسلامي ايران و نيز آيين­نامه ها و دستورالعمل­هاي قانوني و همچنين مطالعه ميداني صدها پرونده متشکله توسط ضابطين در كلانتري و پاسگاه­هاي سراسر کشور با همكاري و همراهي كارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با كاركنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزيابي قرار گرفته است .

واژگان كليدي: ضابط، حقوق، متهم، حقوق شهروندي، توانمندسازي

اهميت موضوع

از منظر قانوني و حقوقي؛ متهم كسي است كه فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم به وي محرز نشده است او برخي از هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اتهام چنین فردی بايد برابر قوانين و مقررات در مراجع ذي­صلاح مورد رسيدگي و حكم لازم صادر گردد. با توجه به نقش ضابطين در پيشگيري و مقابله با جرائم و دستگيري مجرمين و همچنين قوانين شرع مقدس اسلام كه حقوقي را براي متهم در مراحل:

۱- بازرسي و تفتيش   ۲- احضار و دستگيري   ۳- بازجويي و تحقيق  ۴ – نگهداري و بازداشت   ۵- بدرقه

در نظر گرفته است. و همچنين بررسي گزارشات واصله به مبادي ذي­ربط و بازديدهاي ميداني نگارنده و مطالعه پرونده­هاي متشكله قضايي (تحقيقات مقدماتي، بازجويي و تحقيقات نهايي)، توانمندسازی ضابطين مي­تواند تاثير قابل توجهي در صيانت آنان، اجراي قوانين و مقررات مربوط به رعايت حقوق متهمين و شهروندي داشته باشد.

اهداف  پژوهش

اهداف به دو دسته اصلي و فرعي تقسيم مي شوند :

اهدف اصلي

تبيين نقش و آثار توانمندسازی ضابطين در جهت رعايت حقوق متهمين.

اهداف فرعي

۱- بررسي و  تبيين حقوق  قانوني متهمين در موقعيت­هاي مختلف.

۲- بررسي و تبيين وظايف ضابطين در جهت رعايت حقوق متهمين.

۳- بررسي و تبيين مجازات­هاي قانوني عدم رعايت حقوق متهمين.

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی تاثير توانمندسازی ضابطين در رعايت حقوق متهمين:

 • فصل اول کلیات پژوهش    ۱
 • مقدمه  ۲
 • طرح مساله  ۴
 • اهميت موضوع  ۵
 • اهداف  پژوهش   ۵
 • اهدف اصلي  ۵
 • اهداف فرعي  ۵
 • فرضيه هاي تحقيق  ۶
 • سؤالات پژوهش   ۶
 • سؤال اصلي  ۶
 • سؤال هاي فرعي  ۶
 • قلمرو تحقيق  ۶
 • تعاريف نظري و عملياتي واژگان تخصصي  ۷
 • الف)حقوق  ۷
 • ب) شهروند ۷
 • ج) متهم ۷
 • د)ضابط  ۸
 • پليس   ۸
 • هـ) توانمند سازي   ۹
 • خلاصه فصل اول  ۱۰
 • فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش    ۱۱
 • مقدمه  ۱۲
 • مباني نظري و ادبيات پژوهش   ۱۲
 • الف- تاريخچه ضابطين در ايران ( دوره ناصري تا پايان دوره پهلوي ) ۱۲
 • ب- تاريخچه ضابطين در جمهوري اسلامي ايران  ۱۴
 • نگاهي به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ايران  ۱۵
 • حقوق متهم از نگاه منشور كوروش   ۱۵
 • حقوق متهم از نگاه اعلاميه جهاني حقوق بشر  ۱۶
 • حقوق متهم از نگاه اسلام ۱۸
 • حقوق متهم در ايران (دوره ناصري تا پايان دوره پهلوي) ۲۷
 • حقوق متهم در جمهوري اسلامي ايران  ۲۹
 • متن مستندات قانوني  ۳۳
 • الف: قانون اساسي  ۳۳
 • ب: قانون مجازات اسلامي  ۳۴
 • ج: قانون آئين دادرسي كيفري   ۳۶
 • د : قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي   ۳۶
 • كشف جرم و حقوق متهم : ۳۸
 • ۱-كشف جرم ۳۸
 • ۲- تحقيقات مقدماتي  ۳۸
 • ۳- حفظ آثار و دلايل جرم ۳۹
 • الف)آثار و دلايل منقول جرم ۳۹
 • ب) آثار و دلايل غير منقول جرم ۳۹
 • ج) آثار و دلايل بينابين جرم ۴۰
 • ۴-جلوگيري از فرار متهم و مخفي شدن متهم ۴۰
 • ۵- ابلاغ اوراق  و اجراي احكام قضايي  ۴۰
 • ۶- اجراي تصميمات و دستورات قضايي  ۴۱
 • حقوق متهم و مجازات هاي قانوني نقض آن  ۴۱
 • حقوق متهم در بازرسي و تفتيش ها ۴۱
 • مجازات هاي قانوني در نقض حقوق متهم در بازرسي و تفتيش ها ۴۲
 • حقوق متهم در احضار و دستگيري ها ۴۳
 • مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگيري ها ۴۴
 • حقوق متهم در حين بازجويي وتحقيق  ۴۵
 • مجازات نقض حقوق متهم در حين بازجويي وتحقيق  ۴۵
 • حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت   ۴۸
 • مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت   ۴۸
 • انواع بدرقه متهم، تهديدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در اين خصوص     ۴۹
 • الف – انواع بدرقه  ۴۹
 • ب- تهديدها هنگام بدرقه متهم ۴۹
 • ج – حقوق متهم هنگام بدرقه  ۵۰
 • تتوانمندسازی ضابطين   ۵۱
 • توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشي  ۵۲
 • اهمیت و ضرورت توانمندسازی   ۵۴
 • علل گرایش سازمان ها به توانمند سازی   ۵۵
 • مهمترین محرک های دروني توانمند سازي   ۵۵
 • مهمترین محرک های بیرونی توانمند سازي   ۵۷
 • رویکرد های توانمند سازی   ۵۸
 • رویکرد مکانیکی  ۵۸
 • جداول رویکرد های توانمند سازی کارکنان  ۵۹
 • موانع  توانمند سازی کارکنان  ۶۰
 • موانع ساختاری   ۶۰
 • موانع رفتاری   ۶۰
 • موانع محیطی  ۶۱
 • ابعاد توانمند سازی   ۶۱
 • پیامدهای توانمند سازی   ۶۲
 • الف: پیامد های نگرشی  ۶۲
 • ب:پیامد های رفتاری   ۶۳
 • شايستگي رهبران توانمندسازي   ۶۵
 • راهبرد هاي توانمندسازي   ۶۵
 • در يك كلام توانمندسازی فرایندی است که در آن  ۶۵
 • سوابق پژوهشي  ۶۶
 • عناوين ساير پايان نامه هاي نزديك به موضوع پژوهش   ۶۸
 • چارچوب نظري   ۶۹
 • الف – مدل مفهومي  ۶۹
 • ب- مدل تحليلي ( عملياتي‌ ) ۷۰
 • خلاصه فصل دوم ۷۱
 • فصل سوم روش تحقیق  ۷۲
 • مقدمه  ۷۳
 • نوع پژوهش   ۷۳
 • روش پژوهش   ۷۳
 • جامعه آماري   ۷۳
 • معرفي جامعه نمونه  ۷۳
 • قلمرو زماني و مكاني پژوهش   ۷۳
 • روایی (اعتبار) ابزار سنجش   ۷۴
 • پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش   ۷۴
 • روش تحليل داده ها ۷۵
 • الف- استنادي   ۷۵
 • ب- تحليلي  ۷۵
 • ج- استنباطي  ۷۵
 • خلاصه فصل سوم ۷۶
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۷۷
 • مقدمه  ۷۸
 • تجزيه و تحليل موضوع های تحقيق  ۷۸
 • تعريف لغوي مجرم ۷۸
 • تعريف اصطلاحي مجرم ۷۸
 • عناصر تشكيل دهنده جرم ۸۰
 • ۱- عنصر مادي جرم ۸۰
 • ۲-عنصر قانوني  ۸۱
 • ۳-عنصر معنوی جرم ۸۱
 • ضابطين و وظايف آنان  ۸۱
 • وظايف ضابطين عام ۸۱
 • محدوديت هاي ضابطين  ۸۲
 • الف) محدويت هاي دائمي  ۸۲
 • ب- محدوديت هاي موقتي  ۸۴
 • ۱ – مردم (جامعه) ۸۵
 • ۲ – سلسله مراتب   ۸۵
 • ۳- مقام قضايي  ۸۵
 • ۴- متهم ۸۷
 • خلاصه فصل چهارم ۸۸
 • فصل پنجم نتایج و پیشنهادها ۸۹
 • مقدمه  ۹۰
 • پاسخ به سؤالات تحقيق  ۹۰
 • سوال اصلی  ۹۰
 • ۱- مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان  ۹۰
 • ۲- غنی‌سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان  ۹۰
 • ۳- روحیات و تعلق سازمانی  ۹۱
 • توجه به آثار و نتايج مثبت كار  ۹۲
 • آثار خستگي ناپذيري، جديت و پشتكار  ۹۲
 • ۴- اعتماد، صمیمیت و صداقت   ۹۳
 • ۵-تشخیص و قدردانی  ۹۴
 • ۶-مشارکت و کارگروهی  ۹۴
 • ۷- ارتباطات   ۹۵
 • ۸- محیط‌کاری   ۹۶
 • ۹- بهینه‌سازی فرایندها و روشهای کاری   ۹۶
 • ۱۰- اطلاعات، دانش و مهارت شغلی  ۹۶
 • سوالات فرعی  ۹۸
 • ۱- اصولا متهمين در حقوق موضوعه ايران داراي چه حق و امتيازي هستند؟  ۹۸
 • تكاليف ضابطين در مرحله دستگيري و بازجويي متهم ۹۸
 • جرايم مشهود ۹۸
 • وظايف و تكاليف مأموران پليس در جرايم مشهود ۹۹
 • جرايم غير مشهود ۱۰۰
 • بازجويي  ۱۰۱
 • عمل وفق قانون  ۱۰۱
 • حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه ۱۰۱
 • عدم مدخله درحريم خصوصي افراد ۱۰۲
 • رعايت قانوني بودن توقيف   ۱۰۲
 • ممنوعیت اقرار اجباری   ۱۰۳
 • ۲- چرا بايد براي متهمين حقوقي قائل شويم؟  ۱۰۴
 • ۳- نقض حقوق متهمين توسط ضابطين چه مجازات هاي قانوني را در پي خواهد داشت؟  ۱۰۵
 • ۴- نقش و وظايف ضابطين در مقام ضابط دادگستري و وظايف سازماني چگونه قابل تبيين است؟  ۱۰۵
 • ۵- توانمند نمودن ضابطان چه فوايدي براي سازمان و ضابطين دارد؟  ۱۰۶
 • فوايد توانمندسازی ضابطين   ۱۰۶
 • سطوح توانمندسازی ضابطين   ۱۰۶
 • ۱ – توانمندسازی سازماني  ۱۰۶
 • ۱/۱ -اصلاح ساختار و سازمان  ۱۰۷
 • ۲/۱ –كمبود امكانات و تجهيزات   ۱۰۸
 • ۳/۱ -تحت نظرگاههاي كوپ   ۱۰۸
 • ۲- توانمندسازی فردی   ۱۱۰
 • ۱/۲-  مهارتهای حل مسئله  ۱۱۰
 • اهم موضوعات آموزشي  ۱۱۰
 • ۲/۲ – مهارت‌های پشتيبانی و تجهيز منابع  ۱۱۲
 • محدوديت هاي تحقيق  ۱۱۲
 • پيشنهادها ۱۱۳
 • ۱- تاسيس دانشكده حقوق در دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا ۱۱۳
 • ۲- ايجاد و راه اندازی دادسراي مجازی در سامانه  ۱۱۴
 • ۳- تدوين قانون مسئوليت بزه ديده در وقوع جرايم ۱۱۴
 • ۴- تقسيم بندي متهمين بر اساس نوع اتهام (براي نگهداري و بدرقه) ۱۱۵
 • خلاصه فصل پنجم ۱۱۷
 • فهرست منابع  ۱۱۸
 • منابع فارسي  ۱۱۸
 • منابع لاتين  ۱۲۱

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0