بررسی تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشی کامپوزيت Fe – TiC : دانلود تحقیق رشته مهندسی متالورژی

بررسی تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشی کامپوزيت Fe – TiC : دانلود تحقیق رشته مهندسی متالورژی

تحقیق رشته متالوژی با فرمت WORD و در ۷۲ صفحه با موضوع بررسی تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشی کامپوزيت Fe – TiC نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

بررسی تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشی کامپوزيت Fe – TiC

مقدمه

كامپوزيت مخلوطي از دو يا چند جز با خواص متفاوت است كه خواص مجموعه از مجموع خواص ذرات يا اجزاء تشكيل شده برتر است. اجزاي كامپوزيت از نظر شيميايي، متفاوت و از نظر فيزيكي تفكيك پذير است. فاز پيوسته را زمينه(matrix) و فاز توزيع شده را تقويت كننده (reinforcement ) گويند. ‌‌‍‌‌‌‌‌‍‍‍‌‌‌‍‍‍‍‌‍‌در دنياي امروز نياز صنعت به مواد مهندسي نو ضروري است. در اين ميان كامپوزيت هاي زمينه فلزي از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند. كامپوزيتهاي پايه فلزي از مخلوط و يا ترکيب ذرات سخت سراميكي و حتي الياف كربني در زمينه فلزي با روشهاي مختلف بدست مي آيند.  متداولترين تقويت كننده ها SiC ، TiC , TiB  , Al2O3 و … است. به طور مثال كامپوزيت Al – SiC به جاي آلياژ آلومينيوم، سبب كاهش وزن و افزايش مدول الاستيسيته در پيستونهاي ديزلي خواهد شد.

مروري بر منابع

عوامل موثر بر خواص كامپوزيتها :

خواص كامپوزيت ها به مقدار نسبي فازها و خواص اجزاء تشكيل دهنده آن بستگي دارد. قانون مخلوط كردن(در زير) اين خواص را پيشگويي مي كند:                 Pcom = Pmat . f + Prein(1-f)

Pcom : خواص كامپوزيت

Pmat  : خواص زمينه

Prein  : كسر حجمي فاز تقويت کننده

عواملي كه روي خواص هر كامپوزيت اثر گذار است عبارتند از:

۱) مقدار، اندازه، توزيع ، شكل، نوع و فاصله بين ذرات تقويت کننده

۲) سختي ، استحكام و چقرمگي ذرات تقويت کننده

۳) ريز ساختار، سختي ، چقرمگي و استحكام زمينه

۴) استحكام فصل مشترک بين زمينه و تقويت کننده

۵) تنشهاي باقي مانده در قطعه

تريبو لوژي و تريبوسيستم :

تريبولوژي به معني مالش و لغزش است و به مطالعه بر روي سايش، اصطكاك و روان كاري سطوح در گير در حركت نسبي و موضوعات مربوط به آن

مي پردازد.

تريبوسيستم : به بررسي سيستم مهندسي با پارمترهاي ورودي نيرو، زمان ، سرعت و… و پارامترهاي دروني انتقال حرارت و زبري سطوح و تغيير خواص مكانيكي در حين آزمايش و در نهايت پارامترهاي خروجي سايش، اصطكاك و صدا مي پردازد.

 تعريف سايش و عوامل اثر گذار روي آن :

سايش فرآيندي است كه در آن، تلفات مكانيكي مواد، در اثر حرکت دو سطح بر روي هم و جدا شدن ذرات از سطح در اثر اصطکاک صورت مي گيرد. عوامل موثر بر سايش عبارتند از : شرايط سطوح ، ريز ساختار زمينه ،  اصطكاك ، نيرو، سرعت ، زمان ، محيط ، درجه حرارت ، استحكام ، چقرمگي ، شكل ، اندازه ، نحوه توزيع و نوع ذرات تقويت کننده.

تقسيم بندي كامپوزيتها

تقسيم بندي بر اساس موارد گوناگوني انجام مي شود كه عبارتند از :

الف) بر اساس نوع زمينه : ۱-  پليمري ۲- سراميكي ۳- فلزي ۴- بين فلزي

ب) بر اساس فاز تقويت كننده :

۱) فاز تقويت كننده پيوسته : ۱- لايه اي (Laminar)   ۲-  رشته اي (Filament)

۲) فاز تقويت كننده ناپيوسته :

۱- ذره اي ( Particulate)        ۲-  اليافي جهت دار(Fiber)           ۳ – ويسکر

ج) بر اساس اندازه فاز دوم]۱[ :   ۱) ريز                       ۲) درشت

د) بر اساس روش ساخت  : (بررسی تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار )

۱) ريخته گري                 ۲) متالورژي پودر              ۳) روشهاي حالت جامد مثل SHS

ه) بر اساس نحوه ساخت فاز تقويت كننده :

۱)  ساخت همزمان : فاز تقويت كننده همزمان با زمينه تشكيل مي شود.

۲)  ساخت غير همزمان : فاز تقويت كننده با روشهاي مخصوص ساخته شده و بعدا در زمينه جاي داده مي شود

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0