بررسی تطبيقی مرحله تحت‌نظر در آيين دادرسی كيفری ايران و فرانسه : پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی تطبيقی مرحله تحت‌نظر در آيين دادرسی كيفری ايران و فرانسه : پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی تطبيقی مرحله تحت‌نظر در آيين دادرسی كيفری ايران و فرانسه ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که  گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی تطبيقی مرحله تحت‌نظر در آيين دادرسی كيفری ايران و فرانسه :

مرحله تحت‌نظر ناظر به مرحله‌اي از فرايند دادرسي كيفري گفته میشود كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نيروهاي پليس به سر مي‌برد و به نوعي آزادي او براي مدتي(حداكثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره مي‌افتد. اين مرحله به دليل شرايط خاص حاكم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتكاب جرم اهميت بسياري دارد. به منظور اعمال حقوق از سوي هر شخصي، ضروري است وي از موجوديت اين حقوق مطلع گردد. بنابراين عدالت اقتضاء مي‌كند كه ضابطين و دستگاه عدالت كيفري، حقوق اوليه شخص را به وي اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضييع حق خويش جلوگيري نمايد.

در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقايسه با حقوق ايران به تفصيل و با دقت لازم تدوين شده و به وضوح مي‌توان گفت كه قانون‌گذار ايران در قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۷۸ اهتمام چنداني به وضعيت فرد در اين مرحله نداشته و بسياري از تضمين‌هاي لازم را پيش‌بيني نكرده است. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲، نوآوري‌هاي ارزشمندي را پايه‌ريزي كرده و از محاسن آن اين است كه براي حقوق شخص تحت‌نظر حقوقي در نظر گرفته و ميان فرد بازداشتي و تحت‌نظر قائل به تفكيك شده است اما به نظر مي‌رسد تمامي ساز و كارهاي قانوني آن‌گونه كه در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتي مطابق برخي نظرات قضايي، تحت‌نظر به عنوان يك مرحله در فرايند دادرسي كيفري پذيرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوي ضمن پذيرش استثنائاتي درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشريفات و حقوق مشخصي را براي همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ويژه قانون مصوب ۱۴ آوريل ۲۰۱۱، تحولي گسترده را در قوانين مربوط به تحت‌نظر در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه ايجاد نموده است. در اين قانون سعي بر آن است تا بسياري از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرايط جديد بازنگري شده و به خصوص استثنائات متعددي، متناسب با شدت جرم ارتكابي يا ضرورت‌هاي تحقيق نسبت به مقررات سابق تدوين شود.

واژگان كليدي : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آيين دادرسي كيفري، حقوق ايران، حقوق فرانسه

 

ضرورت انجام تحقيق :

موضوع علم حقوق، انسان است و نحوه بهره‌مندي انسانها از حقوق شهروندي، از مباحث مهم نظام‌هاي حقوقي است. در تمام نقاط جهان در روابط سالم اجتماعي اصل بر حفظ حيثيت و شأن اجتماعي افراد است، اما نگراني از آن زماني آغاز مي‌شود كه پاره‌اي از ارزشهاي منفي در جامعه توسط ضابطان عدليه و مجريان قانون رواج پيدا مي‌كند و در نتيجه از طرفي حيثيت افراد جامعه و انسان‌هاي با‌كرامت و از طرفي حيثيت حاكميت كه ماموران آن اينگونه عمل مي‌كنند، به مخاطره مي‌افتد.

حق دفاع از مقدس‌ترين حقوق انساني است كه موجب تضمين حقوق غير قابل انكار است. حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر از پيچيدگي و ظرافت خاصي برخوردار است. حمايت از حق دفاع متهم در دادرسي كيفري در حقيقت تضمين رعايت حقوق طبيعي اشخاص به ويژه حق حيات و آزادي ايشان است. نقض حقوق شخص تحت‌نظر منتج به ظلم خواهد شد، چراكه حداقل قدرت دفاعي متهم تقليل مي‌يابد و شخصي كه نداند يا نتواند از حقوق خويش دفاع نمايد، مورد ظلم واقع مي‌شود در نتيجه ضرورت دارد كه تمام حقوق وي به عنوان يك شهروند در كمال دقت رعايت شود. عدم رعايت اين حقوق حكومت را بيشتر در مظان اتهام نقض حقوق بشر و حقوق شهروندي قرار مي‌دهد.

تهيه و تصويب قوانين جامع موجب پايداري و نفوذ قانون و همچنين سهولت به كارگيري آن و به موقع بودن در استفاده و اعمال قانون مي‌شود. امروزه مشكلات متعددي در جهت تضييع حقوق متهم در جامعه و به ويژه نزد مجريان قانون و دستگاه عدالت نشر پيدا كرده و اين خلاء براي متهم تحت‌نظر دو چندان احساس مي‌شود. وظايف، اختيارات و الزامات مجريان دستگاه عدالت كيفري در مواجهه با شخص تحت‌نظر و تحت‌نظر قرار دادن وي تفاسير متفاوتي داشته و دارد و اين خود دليل برنارسايي قانون در اين زمينه است. در اين نوشتار سعي بر آگاهي يافتن همه مدافعان حقوق انساني افراد جامعه كه بعضاً در جايگاه متهم قرار مي‌گيرند نسبت به قانون، حقوق و آزادي‌هاي خود است كه در نتيجه بتوانيم به هدف مورد نظر كه همانا حفظ كرامت انساني و شخصيت اجتماعي والاست نزديكتر شويم. ضروري است دولت وسايلي را برانگيزد كه از وقوع تجاوز جلوگيري كند . يكي از ابزارهاي تأمين‌كننده حقوق فرد تحت‌نظر، اتخاذ قانونگذاري جهت برخورد قانوني با نقض كنندگان حقوق متهم مي‌باشد كه بايد با ظرافت مورد توجه مقنن قرار گيرد.

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی تطبيقی مرحله تحت‌نظر در آيين دادرسی كيفری ايران و فرانسه :

چكيده ………………….      ۱

فصل اول : كليات تحقيق ……………….  ۲

۱-۱- مقدمه …………………      ۳

۱-۲- بيان مسئله  …………………..      ۶

۱-۳- سوالات تحقيق  ……………..      ۷

۱-۴- ضرورت انجام تحقيق  ……………………..      ۷

۱-۵- اهداف تحقيق  ………………………      ۸

۱-۶- فرضيه‌ها  ………….  ۸

۱-۷-پيشينه تحقيق ………………………………… ۹

۱-۸- تعريف اصطلاحات …………………………۱۲

۱-۹- روش تحقيق ………………… ۱۳

۱-۱۰- روش گردآوري اطلاعات ……………………۱۳

۱-۱۱- ابزار گردآوري اطلاعات …………………..۱۳

۱-۱۲- روش تجزيه و تحليل اطلاعات ………………….. ۱۴

۱-۱۳- ساختار پژوهش …………………………………… ۱۴

فصل دوم : مفاهيم، مباني و تاريخچه ………………….. ۱۵

۲-۱- مفاهيم ………………………………………. ۱۶

۲-۱-۱- حقوق بشر…………………………. ۱۶

۲-۱-۲- حق آزادي ………………………..۲۰

۲-۱-۲-۱- آزادي در اعلاميه جهاني حقوق بشر  ……………۲۳

۲-۱-۲-۲- آزادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران …………………۲۵

۲-۱-۳- قرار بازداشت موقت در ايران ………………………….۲۷

۲-۱-۳-۱- مقايسه قرار بازداشت موقت در قانون آ.د.ك ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ …………….۳۰

۲-۱-۳-۱-۱- شرايط صدور قرار بازداشت موقت ………………۳۰

۲-۱-۳-۱-۲- مدت بازداشت موقت …………………..۳۵

۲-۱-۳-۲- تفاوت دستگيري و بازداشت موقت …………………….۳۶

۲-۱-۴- تميز متهم و مظنون ………………………۳۹

۲-۱-۵- مرحله تحت‌نظر ……………………….۴۰

۲-۱-۶- شخص تحت‌نظر …………………….۴۲

۲-۱-۷- تميز بين تحت‌نظر و قرار بازداشت موقت …………………۴۵

۲-۲- تاريخچه و مباني ……………………….۴۸

۲-۲-۱- حقوق شخص تحت‌نظر در حقوق كيفري ايران ……………….۴۸

۲-۲-۲- حقوق شخص تحت‌نظر در انديشه هاي اسلامي ………………..۵۱

۲-۲-۳- حقوق شخص تحت‌نظر در اسناد بين‌المللي(فراملي) ………….. ۵۴

فصل سوم : حقوق شخص تحت‌نظر در آيين‌دادرسي‌كيفري ايران و فرانسه …   ۵۷

۳-۱- حق اطلاع از موضوع اتهام …………………………….۵۸

۳-۲- حق اطلاع رساني به نزديكان ………………….. ۶۳

۳-۳- حق سكوت …………………………….۶۷

۳-۴- حق معايته پزشك ………………………… ۷۳

۳-۵- حق داشتن مترجم ………………………۷۷

۳-۶- حق داشتن وكيل ………………………..۸۰

۳-۶-۱- مباني قانوني حق داشتن وكيل در قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ ………    ۸۱

فصل چهارم : مدت تحت‌نظر در آيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه ………..  ۸۹

۴-۱- مدت تحت‌نظر ……………………..۹۰

۴-۱-۱- مدت عادي تحت‌نظر …………………….۹۵

۴-۱-۲- افزايش استثنائي مدت تحت‌نظر ……………………….. ۹۵

۴-۱-۲-۱- تمديد اوليه مدت تحت‌نظر ……………………… ۹۶

۴-۱-۲-۲- تمديد استثنائي مدت تحت‌نظر در جرايم باندي و سازمان يافته …………. ۹۷

۴-۱-۲-۳- تمديد استثنائي و فوق‌العاده مدت ‌تحت‌نظر در جرايم تروريستي …………………..   ۹۷

 

فصل پنجم : نتيجه گيري ………………..۹۹

۵-۱- نتيجه گيري  ………………………۱۰۰

۵-۴- پيشنهادها  ……………………….۱۰۳

منابع و مأخذ ……………………………۱۰۴

چكيده انگليسي ……………………..۱۰۹

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0