پایان نامه بررسی تطبيقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملك الشعرای بهار و جميل صدقي زهاوی

پایان نامه بررسی تطبيقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملك الشعرای بهار و جميل صدقي زهاوی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زبان وادبیات عربی با عنوان بررسی تطبيقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملك الشعرای بهار و جميل صدقي زهاوی در ۱۷۶ صفحه با فرمت WORD نگارش شده است. در ادامه قسمتهایی از این پایان نامه بعنوان نمونه آورده شده است:

چکیده پایان نامه بررسی تطبيقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملك الشعرای بهار و جميل صدقي زهاوی:

بررسی تطبيقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملك الشعرای بهار و جميل صدقي زهاوی

« طنز» يكي از انواع ادبي است که ناهنجاری­های جامعه، بويژه رفتارهاي نامطلوب مراكز قدرت را به چالش می­کشد. از این‌رو همیشه مورد تأکید ناقدان و ادیبان قرار گرفته است. بویژه شاعران عراق و ایران، با توجه به نابسامانی­های شرایط سیاسی و اجتماعی این دو کشور در طی۱۵۰ سال اخیر، بدان توجه درخوری داشته­اند.

جمیل صدقی زهاوی (۱۸۶۳-۱۹۳۶م) و ملك‌الشعراي بهار(۱۸۸۴-۱۹۵۴م) به علت زندگی در چنین دوره­ای از زبان رسای طنز براي نقد وضع سياسي و اجتماعی بهره برده‌اند. بررسی گفتمان در اشعار طنز این دو شاعر نشان می­دهد که آنها هم از لحاظ معنایی و هم از لحاظ زبانی وجوه مشترک بسیاری با هم دارند؛ تجارب تلخ سیاسی و اجتماعی از جمله استعمار و استثمار مردم، ظلم و ستم عاملان سیاسی، سطحی‌نگری، باورها و سنت­های خرافی، فقر، کاهلی، نادانی، ناآگاهی و حقوق زنان مهمترین ابعاد مشترک آنها در بعد معنایی است. همچنین آندو شاعر در مبارزه با ادبیات سنتی و تشویق به ساختارشکنی ادبی بویژه در بعد محتوا و زبان، تجانس فراوانی با هم دارند.  به نظر می­رسد که این مشابهت­ها ناشی از بافت اجتماعی و سیاسی یکسان و آشنایی دیرینۀ آنها با یکدیگر باشد.

ملك الشعراي بهار، جمیل صدقی زهاوی، گفتمان شعری، طنز ادبی، ادبيات تطبيقي، بررسی تطبيقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز

 

مهمترین مسائلی كه در اين بحث بوجود مي­آيد، به شرح ذیل می­باشد:

 1. آيا تناسبي بين طنز سياسي- اجتماعی و بافت موقعيتي جامعه در اشعار طنز آنها وجود دارد؟
 2. مهمترين ويژگي همسان درون­متنی شعر طنز اين دو شاعرچيست؟
 3. آیا شباهت و تاثیرپذیری در اشعار اين دو شاعر وجود دارد؟

 اهداف پژوهش بررسی تطبيقی گفتمان سیاسی :

آشنايي و تعامل فرهنگ فارسي و عربي که در بررسي موردي اين اشعار طنز دو شاعر پديدار شده است ودر پی آن پيشرفت ورشد هر دو زبان، مهمترین هدف این پژوهش است.

فرضیات

 1. اشعار طنز دو شاعر انعکاس واقعیت­های اجتماعی و سیاسی است.
 2. نقد موشكافانه جامعه­اي پر از ظلم و نابهنجاري، مقابله با عادات و عقايد خرافي، مهمترين ويژگي­هاي همسان دو شاعر در شعر طنز است.
 3. با توجه به اشعار بهار بویژه قصیدۀ (نکیر و منکر) که ترجمۀ بخش اول «ثورة فی الحجیم» است، به نظر می­رسد در برخی از افکار خود تحت تاثیر زهاوی بوده است، همانگونه که زهاوی در قصیدة «ثورة فی الحجیم» از تاثیر قصیدۀ «جهنم» بهار بی­بهره نبوده است.

 

فهرست مطالب و صفحات پایان نامه بررسی تطبيقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملك الشعرای بهار و جميل صدقي زهاوی :

 • فصل اول

 • طرح پژوهشی
 1. ۱ مقدمه. ۳
 • ۲٫۱٫ بیان مسأله. ۶
 • ۳٫۱٫ سابقه و ضرورت پژوهش… ۷
 • ۴٫۱٫ اهداف پژوهش… ۸
 • ۵٫۱٫ فرضیات.. ۸
 • ۶٫۱٫ روش تحقیق.. ۸

 

 1.  فصل دوم

 2. ادبیات تطبیقی، گفتمان و طنز
 3. ۲٫۱٫ ادبيات تطبيقي.. ۱۱
 4. ۱٫۱٫۲٫ مفهوم ادبيات تطبيقي.. ۱۱
 5. ۲٫۱٫۲٫ مكتب فرانسه. ۱۲
 6. ۳٫۱٫۲٫ مكتب آمريكا ۱۴
 7. ۴٫۱٫۲٫ جريان هاي نو در ادبيات تطبيقي.. ۱۴
 8. ۵٫۱٫۲٫ گرايش هاي جديد مكتب فرانسه. ۱۵
 9. ۶٫۱٫۲٫ اهداف ادبيات تطبيقي.. ۱۶
 10. ۲٫۲٫ گفتمان. ۱۸
 11. ۱٫۲٫۲٫ مفهوم گفتمان و گفتمان كاوي.. ۱۸
 12. ۲٫۲٫۲٫ اركان گفتمان. ۱۹
 13. ۳٫۲٫ طنز. ۲۰
 14. ۱٫۳٫۲٫ زمینه اصلی رواج طنز. ۲۲
 15. ۲٫۳٫۲٫ هدف طنز. ۲۳
 16. ۲٫۳٫۲٫ انواع طنز. ۲۴
 17. ۴٫۳٫۲٫ شیوه های طنز. ۲۶

 

 • فصل سوم

 • بافت برون متنی گفتمان در اشعار طنز بهار و زهاوی
  ۱٫۳٫ موقعیت سیاسی زهاوی.. ۳۲
 • ۳٫۱٫۱٫ انقلاب دهۀ بیست.. ۳۴
 • ۲٫۳٫ اوضاع اجتماعی عراق. ۳۶
 • ۳٫۳٫ موقعیت سیاسی بهار. ۳۸
 • ۳٫۳٫۱٫ مشروطه (١٢٨۵ – ١٢٩٩هـ.ش) ۳۸
 • ۲٫۳٫۳٫ حکومت پهلوی.. ۴۰
 • ۴٫۳٫ اوضاع اجتماعی ایران. ۴۱
 • ۵٫۳٫ گذری بر زندگی و اندیشه های دو شاعر. ۴۳
 • ۱٫۵٫۳٫ زهاوی.. ۴۳
 • ۱٫۱٫۵٫۳٫ اندیشه های زهاوی.. ۴۵
 • ۲٫۱٫۵٫۳٫ آثار زهاوی.. ۴۸
 • ۳٫۱٫۵٫۳٫ شعر زهاوی.. ۴۸
 • ۲٫۵٫۳٫ بهار. ۵۲
 • ۱٫۲٫۵٫۳٫ زندگی و اندیشه های بهار. ۵۲
 • ۲٫۲٫۵٫۳٫ شعر بهار. ۵۵
 • ۳٫۲٫۵٫۳٫ آثار بهار. ۵۸
 • ۶٫۳٫ آشنایی زهاوی و بهار. ۵۸
 • ۷٫۳٫ شعر دوره معاصر در عراق و ایران. ۶۰

 

 • فصل چهارم

 • بافت متنی گفتمان در اشعار طنز بهار و زهاوی
  ۱٫۴٫ تحلیل موضوعی.. ۶۶
 • ۱٫۱٫۴٫ طنز سیاسی.. ۶۶
 • ۱٫۱٫۱٫۴٫ عاملان و حوادث سیاسی.. ۶۶
 • ۲٫۱٫۱٫۴٫ استعمارگران. ۷۴
 • ۳٫۱٫۱٫۴٫ جنگ جهانی.. ۷۷
 • ۴٫۱٫۱٫۴٫ بیداری مردم. ۷۸
 • ۲٫۱٫۴٫ طنز اجتماعی.. ۸۰
 • ۱٫۲٫۱٫۴٫ دعوت به پیشرفت و مبارزه با نادانی و سستی.. ۸۰
 • ۲٫۲٫۱٫۴٫ دفاع از حقوق زنان. ۸۴
 • ۳٫۲٫۱٫۴٫ مبارزه با فقر. ۸۶
 • ۴٫۲٫۱٫۴٫ مبارزه با باورها و سنت های خرافی.. ۸۸
 • ۵٫۲٫۱٫۴٫ مبارزه با سطحی نگری و قشری گری.. ۹۶
 • ۶٫۲٫۱٫۴٫ مقابله با مفاسد اجتماعی.. ۱۰۱
 • ۲٫۴٫ تحلیل هنری.. ۱۰۷
 • ۱٫۲٫۴٫ زبان. ۱۰۷
 • ۱٫۱٫۲٫۴٫ مجاز. ۱۰۸
 • ۲٫۱٫۲٫۴٫ استعاره ۱۱۴
 • ۳٫۱٫۲٫۴٫ کنایه. ۱۱۸
 • ۴٫۱٫۲٫۴٫ تشبیه. ۱۲۱
 • ۲٫۲٫۴٫ موسیقی.. ۱۲۳
 • ۱٫۲٫۳٫۴٫ موسیقی بیرونی.. ۱۲۳
 • ۲٫۲٫۲٫۴٫ موسیقی درونی.. ۱۲۶
 • ۳٫۲٫۴٫ تصویرگری.. ۱۳۵
 • ۴٫۲٫۴٫ بینامتنی.. ۱۳۹
 • ۱٫۴٫۲٫۴٫ بینامتنی تاریخی.. ۱۴۴
 • ۳٫۴٫ قصیدۀ نکیر و منکر. ۱۴۶

 

 • فصل پنجم

 • نتایج پژوهش
  ۱٫۵٫ یافته های پژوهش… ۱۵۳
  ۵٫۲٫ المخلص… ۱۵۶
 • فهرست منابع. ۱۵۹

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0