بررسی تطبیقی شبه جمله در دستور زبان فارسی و عربی : پايان‌نامه کارشناسي‌ ارشد رشته زبان و ادبيات فارسی

بررسی تطبیقی شبه جمله در دستور زبان فارسی و عربی : پايان‌نامه کارشناسي‌ ارشد رشته زبان و ادبيات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ بررسی تطبیقی شبه جمله در دستور زبان فارسی و عربی ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

 

چکیده پایان نامه آماده تحلیل عرفانی مقام توبه بررسی تطبیقی شبه جمله در دستور زبان فارسی و عربی :

مطالعات وفعالیت­های تطبیقی در ایران سابقه­ ی زیادی ندارد. اما اخیراً محققان ادبی در زمینه­ های گوناگون از جمله در حیطه­ی ­ادبیات به این­گونه پژوهش ­ها اقبال نموده­ اند.

سعی این پایان­ نامه نیز برآن است تا با تطبیق شبه­ جمله یا صوت در عربی و فارسی، گامی دیگر در این عرصه بردارد. به همین منظور در ابتدا به مطالعه ی ادبیات تطبیقی، تعاریف، انواع مکاتب، کارکرد و فواید آن پرداختیم تا از رهگذر آن بیش­تر با این سبک نوظهور آشنا شویم. سپس دستور و زبان فارسی، سابقه­ ی نگارش کتب دستوری، انواع کلمه و انواع نقش­های موجود در دستور سنتی و جدید را بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که؛ در دستور سنتی و جدید نقش­هایی وجود دارد که از لحاظ عمل­کرد و معنا یکسان هستند اما با نام مختلف از آن­ها یاد می­ شود. پس از مطالعه­ ی دستور و زبان عربی و پیشینه­ ی آن­، انواع اسم­ها و نقش­هایی را که معادل­ معنایی شبه­ جمله­ فارسی است ، بیان شد.

نقش­ هایی مانند:اس م­فعل، مفعول­ مطلق با عامل محذوف، منادی، اغراء و تحذیر، حروف تنبیه، ردع ، جواب، مشبهة بالفعل و تحضیض ، با نمونه­ هایی عمدتاً از قرآن و نهج­ البلاغه ذکر گردید.

در زبان عربی به جارومجرور و ظرف و مضاف الیهی که  گاهی وابسته به فعل و یا شبه فعل هستند و گاهی در جمله دارای نقش نحوی مستقل می­باشند عنوان «شبه جمله» اطلاق می­شود در حالی که این شبه­­جمله از لحاظ معنایی با مقوله­ی شبه­­ جمله­ی فارسی که بیان­گر عواطف واحساسات گوینده­ است و دارای ساختارهای معنایی متعددی است کاملاً متفاوت می­باشد. در نتیجه از لحاظ کارکرد معنایی و جایگاه دستوری نمی­توان برای شبه­ جمله در دو زبان ، وجوه اشتراکی قائل شد و برای ترجمه­ی شبه­ جمله فارسی به عربی باید از کلمات و ساختارهای دیگری بجز شبه ­جمله­ ی فارسی کمک گرفت.

اهداف پژوهش

اهداف كلی: بررسی تطبيقی شبه جمله در زبان فارسی و عربی .

اهداف جزئی:

۱- بيان انواع شبه­ جمله در زبان فارسی و عربی و پرداختن به وجوه اشتراک و افتراق گونه‌های آن

۲- بررسی جايگاه دستوری شبه­جمله در زبان فارسی و تطبیق آن با زبان عربی

۳- تبیین كاركرد انواع شبه­ جمله در دو زبان

۴- ذکر معادل­های ترجمه ­ای

۵- مطالعه ­ی قواعد معنایی و دستوری شبه جمله در دو زبان فارسی و عربی .

 

فرضیه های پژوهش

 • شبه­ جمله ­ی زبان فارسی و عربی وجوه اشتراكی ندارند.
 • شبه­جمله‌ از فارسی به عربی معادل ترجمه ­ای ندارد.
 • جايگاه شبه جمله‌ در زبان فارسی و عربی گوناگون است.
 • شبه جمله‌ در دو زبان فارسی و عربی دارای انواع و كاربرد متفاوت می باشد.
 • قواعد معنايی و دستوری شبه­ جمله­ های زبان فارسی را نمی توان به شبه جمله ­های زبان عربی تعميم داد.

روش انجام پژوهش

روش تحقیق بنیادی، از نوع نظری و بر پایه ­ی مطالعه در کتاب­خانه است

فهرست پایان نامه بررسی تطبیقی شبه جمله:

 • فصل اول: طرح پژوهش
 • تعريف مساله و بيان ضرورت انجام پژوهش…………. ۲
 • سابقه انجام پژوهش………………………….. ۳
 • فرضیه های پژوهش……………………………. ۴
 • اهداف پژوهش……………………………….. ۴
 • روش انجام پژوهش……………………………. ۵
 • فصل دوم: ادبیات تطبیقی
 • مقدمه…………………………………….. ۶
 • ۲-۱ادبیات تطبیقی…………………………… ۶
 • ۲-۲ تسمیه‌ی ادبیات تطبیقی……………………. ۸
 • ۲-۳تاریخچه‌ی ادبیات تطبیقی…………………… ۹
 • ۲-۴ مکاتب ادبیات تطبیقی……………………. ۱۰
 • ۲-۴-۱ مکتب فرانسه…………………………. ۱۰
 • ۲-۴-۲ مکتب آمریکا…………………………. ۱۱
 • ۲-۵ حیطه‌ی کارکرد ادبیات تطبیقی……………… ۱۲
 • ۲-۶فوائد ادبیات تطبیقی…………………….. ۱۳
 • ۲-۷ادبیات تطبیقی درایران…………………… ۱۳
 • ۲-۸ ادبیات ترجمه………………………….. ۱۶
 • فصل سوم: دستور زبان فارسی و عربی
 • ۳-۱ زبان و دستور زبان عربی…………………. ۲۰
 • ۳-۲ زبان و دستور زبان فارسی………………… ۲۱
 • ۳-۳ سیر تحول زبان شناسی نوین……………….. ۲۵
 • ۳-۴ اقسام كلمه……………………………. ۲۸
 • ۳-۵ انواع نقش ……………………………. ۳۶
 • فصل چهارم: شبه جمله
 • ۴-۱ پیشینه اصطلاح جمله در نزد نحویان…………. ۴۱
 • ۴-۱-۱ تعریف جمله:…………………………. ۴۲
 • ۴-۱-۲جمله‌ی ساده:………………………….. ۴۲
 • ۴-۱-۳جمله‌ی مرکب…………………………… ۴۴
 • ۴-۱-۴انواع جمله‌ی مرکب……………………… ۴۴
 • ۴-۱-۵ جمله‌های استثنایی…………………….. ۴۵
 • ۴-۲ تاریخچه‌ی صوت یا شبه جمله در فارسی……….. ۴۶
 • ۴-۲-۱ اصوات در ایران باستان:……………….. ۴۶
 • ۴-۲-۲ صوت یا شبه جمله؟…………………….. ۴۷
 • ۴-۲-۳ تفاوت صوت با اسم صوت …………………..۴۷
 • ۴-۲-۴ تعاریف شبه ­جمله………….. ………….۴۸
 • ۴-۲-۵ شبه جمله در دستور وابستگی…………….. ۴۸
 • ۴-۲-۶ شبه جمله در دستور گشتاری……………… ۵۱
 • ۴-۳ مختصات کلی شبه جملات (صوت)………………. ۵۲
 • ۴-۳-۱ ساختار آوایی………………………… ۵۳
 • ۴-۳-۲ساختارمعنایی…………………………. ۵۳
 • ۴-۳-۳ساختارنحوی…………………………… ۶۱
 • ۴-۴ شبه جمله در عربی………………………. ۶۲
 • ۴-۵ اسم فعل در عربی……………………….. ۶۴
 • ۴-۵-۱ مختصات کلی اسم فعل…………………… ۶۵
 • ۴-۵-۲ مختصات ساختاری اسم فعل……………….. ۶۵
 • قیاسی……………………………………. ۶۶
 • منقول……………………………………. ۶۶
 • مرتجل:…………………………………… ۶۶
 • ۳-۵-۴ اسم فعل از نظر زمان………………….. ۶۶
 • ماضی:……………………………………. ۶۷
 • مضارع:…………………………………… ۶۸
 • امر:…………………………………….. ۷۰
 • ۴-۵-۴ ویژگی‌های کلی اسم فعل ها………………. ۷۶
 • ۴-۶ مفعول مطلق……………………………. ۷۹
 • ۴-۶-۱ اقسام مفعول مطلق…………………….. ۸۰
 • ۴-۶-۲ عامل مفعول مطلق……………………… ۸۱
 • ۴-۶-۳ حذف عامل مفعول مطلق………………….. ۸۲
 • ۴-۷ تحذیر………………………………… ۸۴
 • ۴-۸ إغراء………………………………… ۸۶
 • ۴-۹ منادی………………………………… ۸۸
 • ۴-۹-۱ اعراب منادی…………………………. ۸۸
 • ۴-۹-۲استغاثه……………………………… ۹۰
 • ۴-۹-۳ ندبه……………………………….. ۹۰
 • ۴-۱۰ حروف………………………………… ۹۱
 • ۴-۱۰-۱ حروف تحضیض(برانگیختن)……………….. ۹۱
 • ۴-۱۰-۲ حرف ردع……………………………. ۹۲
 • ۴-۱۰-۳ حروف تنبیه…………………………. ۹۲
 • ۴-۱۰-۴ حروف مشبهة بالفعل…………………… ۹۳
 • ۴-۱۰-۵ حروف جواب………………………….. ۹۳
 • فصل پنجم: نتیجه گیری
 • نتایج……………………………………. ۹۵
 • منابع……………………………………. ۹۹
 • پیوست…………………………………… ۱۰۸

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0