بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه : پایان نامه ارشد رشته حقوق

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه : پایان نامه ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه:

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ ۲۶۶ قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

واژگان کلیدی: تعهد طبیعی، تعهد قانونی، حقوق موضوعه، فقه امامیه

 

اهداف و ضرورت تحقیق

همچنین این پایان نامه با اهدافی به شرح ذیل نگاشته شده است:

۱- بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران

۲- بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه

۳- بررسی مبانی و مصادیق حقوقی تعهدات طبیعی

۴- مقایسه تعهدات طبیعی و تعهدات مدنی

قانون، وصیت شفاهی را نمی­شناسد،دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمی­داند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می نماید، ثابت نمی­داند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بی­نیاز قائل نیست.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون این­گونه دیون به پرداخت آسان می­نماید.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسماً محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بی­تردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید.به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیله­ای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه می­دهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.این تعهد که پیشینه آن به حقوق روم می­رسد،مفهومی است مابین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی که در هیچ متن قانونی تعریف نشده و تنها به ذکر ویژگی و آثار حقوقی آن اکتفا گردیده است.در حقوق ایران، ماده ۲۶۶ ق.م به پیروی از بند ۲ ماده ۱۲۳۵ ق.م فرانسه، مقرر می­دارد:در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمی­باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود.

بنابراین،تعهد(غیرقابل مطالبه)طبیعی،اولاً تعهداست و ثانیاً،درصورتپراختبه میل(آگاهانه)، غیرقابل استرداد می­باشد. این خصوصیاتی است که در تعهد مدنی نیز دیده می­شود

مطالب

چکیده ۱

مقدمه  ۲

الف) بیان مساله  ۲

ب) سوالات تحقیق  ۴

ج) پیشینه تحقیق  ۴

د) فرضیات تحقیق  ۶

ه) اهداف و ضرورت تحقیق  ۶

و) روش تحقیق  ۷

ز) ساماندهی تحقیق  ۸

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مفهوم تعهدات طبیعی  ۹

۱-۲- مصادیق تعهدات طبیعی  ۱۱

۱-۲-۱- دین مشمول مرور زمان  ۱۱

۱-۲-۲- دین انکار شده با سوگند ۱۱

۱-۲-۳- نفقه گذشته اقارب   ۱۱

۱-۲-۴- دین مشمول قرارداد ارفاقی  ۱۱

۱-۲-۴-۱- تعریف قرارداد ارفاقی  ۱۲

۱-۲-۴-۲- آثار قرارداد ارفاقی  ۱۳

۱-۲-۴-۳- ابطال قرارداد ارفاقی  ۱۳

۱-۳- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی  ۱۳

۱-۳-۱- دادگاه صالح در دعوای استرداد ۱۴

۱-۳-۲- ارکان دعوای استرداد ۱۴

۱-۴- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی  ۱۵

۱-۴-۱- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد ۱۵

۱-۴-۲- جايگاه كارآيي و عدالت در تحليل اقتصادي حقوق  ۱۶

۱-۵- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق  ۱۷

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

۲-۱- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی  ۲۰

۲-۱-۱- سه نظریه مهم ۲۰

۲-۱-۱-۱- نظریه تعهد مدنی ناقص    ۲۰

۲-۱-۱-۲- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده ۲۱

۲-۱-۱-۳- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون  ۲۱

۲-۱-۲- سایر نظریه ها ۲۱

۲-۱-۲-۱- نظریه فرد گرایان  ۲۱

۲-۱-۲-۲- نظریه حاکمیت اراده ۲۳

۲-۱-۲-۳- نظریههای اجتماعی  ۲۸

۲-۱-۲-۴- نظریه ریپر  ۳۰

۲-۱-۲-۵- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی  ۳۱

۲ -۱-۲-۶- نظریه مطلوب و انتخاب شده ۳۲

۲-۱-۲-۷- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها ۳۳

۲-۲- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی  ۳۵

۲-۲-۱- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی  ۳۵

۲-۲-۱-۱- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) ۳۶

۲-۲-۱-۱-الف نظریه کلاسیک    ۳۶

۲-۲-۲- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی  ۳۹

۲-۲-۲-۱- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) ۴۰

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

۳-۱- فقه امامیه  ۴۵

۳-۱-۱- مکتب اصولی  ۴۶

۳-۱-۲- مکتب اخباری   ۴۷

۳-۲- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه  ۴۸

۳-۲-۱- بیمه  ۴۸

۳-۲-۲- پرداخت وجه مازاد میزان قرض    ۴۸

۳-۳- حقوق موضوعه  ۴۹

۳-۳-۱- منابع حقوق موضوعه  ۵۰

۳-۳-۱-۱- قانون  ۵۰

۳-۳-۱-۲- قانون اساسى  ۵۰

۳-۳-۱-۳- قانون عادى   ۵۰

۳-۳-۱-۴- عهدنامه‌ها ۵۱

۳-۳-۱-۵- آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها ۵۱

۳-۳-۱-۶- عرف   ۵۱

۳-۳-۱-۷- رويه قضائى  ۵۲

۳-۳-۱-۸- دکترين  ۵۲

نتیجه‌گیری   ۵۲

پیشنهادات   ۵۴

منابع  ۵۵

چکیده انگلیسی……….۵۹

 

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0