بررسی جرایم علیه امنیت ملی و عمومی در قانون جرایم رایانه ای : پایان نامه ارشد حقوق

بررسی جرایم علیه امنیت ملی و عمومی در قانون جرایم رایانه ای : پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی جرایم علیه امنیت ملی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده پایان نامه بررسی جرایم علیه امنیت ملی:

حقوق کیفری اعم از عمومی و اختصاصی در برخورد با تأثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر علوم جنایی و در نتیجه آن با مسائلی چون مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکیل دهنده جرایم و عناوین مجرمانه با مسائل جدیدی روبروست که ذیل آن طبقه جدیدی از جرایم به وجود آمده است که « جرایم رایانه ای» نامیده می شود. ضمن اینکه سرعت تحولات به حدی است که گاهی قوانین جدید هم در مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست می دهند. آیین دادرسی کیفری نیز در تعامل با پدیده های مجرمانه جدید فضای مجازی نیازمند تغییر و بازنگری شده است.

در این تحقیق به نقد و بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته شد . با توجه به اینکه نیاز به امنیت و آسایش عمومی از مهم ترین نیازهای بشری است و هر جامعه ای برای آن ارزش فوق العاده ای قائل است ، سعی در وضع قوانین و مقرراتی کرده است تا آن را پاسداری کنند. در حال حاضر مسأله امنیت و آسایش عمومی فقط به مرزهای زمینی یا دریایی ختم نمی شود، بلکه  به خاطر پیشرفت هایی در حوزه فناوری و اطلاعات و درنوردیده شدن مرزهای جهانی ، آن چه مک لوهان آن را «دهکده جهانی » تعبیر می کند ، جامعه جهانی را با این چالش روبرو کرده است که چگونه باید امنیت جامعه را فراهم کرد. در نتیجه تمامی دست اندرکاران حوزه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به وضع قوانین و امضای معاهداتی برای مقابله با پدیده ای بنام جرایم رایانه ای کنند. و به این ترتیب از آحاد جامعه جهانی در برابر جرایم سایبری حمایت کنند . جمهوری اسلامی ایران نیز با مشخص کردن مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای و با استناد به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری آنها پرداخته و با آیین دادرسی کیفری مناسب و اجراهای کیفری و ضمانت اجرایی مناسب از جامعه در برابر جرایم علیه تمامیت ارضی کشور و سایر جرایم رایانه ای یا سایبری محافظت کند .در این تحقیق دو حوزه مد نظر قرار گرفت. حوزه اول به قوانین کیفری اشاره دارد و آشنا شدن با قوانین ملی ، بین المللی در مبارزه با جرایم رایانه ای و حوزه دوم به مبحث پیشگیری از جرایم رایانه ای و جایگاه آن در حقوق رایانه ای

واژگان کلیدی: جرایم رایانه ای، جرایم علیه امنیت، جرایم علیه آسایش عمومی ، قوانین کیفری و غیر کیفری، پیشگیری از جرایم رایانه ای

 

اهميت و ضرورت تحقيق

رايانه محصول حيرت انگيز فكر بشري طي ساليان اخير است كه امروزه به نحوي شگفت انگيز وارد ساختار زندگي انسان ها شده است . ورود اين ماشين متفكر به عرضه حيات آدمي اساس زندگي وي را دگرگون ساخته و معضلات ناشي از زندگي در جوامع انساني را كه نيازمند حفظ و دسترسي به اطلاعات گسترده و نيز تسريع در تبادل اين اطلاعات است ؛ با سرعت و دقتي بسيار بالا مرتفع كرده است.

از سوي ديگر پيوند رايانه ها به هم در قالب شبكه هاي اطلاع رساني ؛ بر شتاب گردش اطلاعات در جهان افزوده و قابليت تحصيل اطلاعات را بسيار افزايش داده است گسترش انفجار سان و عطش روز افزون استفاده از اينترنت ؛ بطور غير منتظرانه اي شركت ها ؛ سازمان ها و افراد حقيقي با حسن نيت را در كابو س هاي بالقوه اي فرو برده است

بدين ترتيب بايد بر آن بود كه چون دنياي داده رايانه در عصر اطلاعات به نيازهاي اطلاعاتي مردم ؛ گروه ها و سازمان ها به سرعت پاسخ مي دهد و اين امر به نوعي موجب ((وابستگي )) جوامع انساني به اين دنيايي نوين شده است كه هر لحظه نيز بر اين وابستگي افزوده مي شود.

پيشبرد تعاملات جهاني امروز كه مبتني برفضاي رايانه اي است بدون استفاده از اين ابزار كار آمد تقريبا ناممكن به نظر مي رسد در واقع فن آوري اطلاعات (IT )[2] چنان با تارو پود زندگي اشخاص در هم آميخته كه نه تنها جدايي اين محيط از زندگي آنها امري غير قابل تصور است ، بلكه با پيشرفت اين فن آوري اين آميختگي و وابستگي لحظه به لحظه شدت يافته و ابعاد تازه و پيچيده تري نيز به خود مي گيرد.

اجتماع نيز در مواجهه با اين تحول فن آوري هم چنان كه خود موجبات آن را فراهم ساخته از سوي ديگر تاثير نيز مي گيرد. در واقع استفاده از اين دنياي جديد تاثير جدي و عميق نيز بر تعاملات اجتماعي داشته است كيفيت روابط اجتماعي افراد هر چند با بهره گيري از محيط هاي ديجيتالي بهتر و راحت تر شده از سويي ديگر آنها را با دنيايي فيزيكي خود و از پهنه روابط اجتماعي سابق دور ساخته و بر كميت روابط ديجيتالي افزوده است . بدين ترتيب دنياي سايبر رفته رفته افراد را از محيط هاي اجتماعي خود خارج ساخته و خصوصا” نسل جديد را به دنياي خود فرا مي خواند .

اما از آن جايي كه محيط سايبر محيطي (( مخفي )) است امروز مجرمين طبقه سايبر از رايانه به عنوان كانوني مخفي، امن و مطمئن در راستاي رسيدن به مقاصد شوم خود بهره مي گيرند. در واقع حس پوشيده ماندن اعمال ارتكابي و عدم كشف آنها كه ناشي از عدم نظارت دقيق و موثر بر محيط سايبر است و نيز اين موضوع كه آثار جرايم ارتكابي در اين محيط معمولاً باقي نمي ماند و همچنين امكان بسيار كم تعقيب مجرمين اين حيطه كه ناشي از طبع جهاني بودن اين جرايم است، به طوري كه امكان ارتكاب جرم را در گوشه اي از دنيا فراهم مي آورد كه نتيجه آن در سوي ديگري از جهان به وقوع مي پيوندد و نيزكاستي كه هنوز مرجع و سازماني جهاني به طور خاص مسول نظارت بر اين محيط و مبارزه با جرايم ارتكابي در اين حيطه نبوده و كشورها نيز راه كار قوي و هماهنگ براي حل اين معضل در پيش رو نگرفته اند به بزهكاران اين دنياي خيالي فراغ بال مي دهند كه به دور از ديدگان شماتت بار پليس و مردم خواسته هاي شريرانه خود را براحتي به معرض اجرا بگذارند.

به واقع اكنون بايد دنياي سايبر را عالم تحقيق خواسته ها و اميال تحقيق نيافته افراد دانست كه علاوه بر اينكه محيطي مخفي را پوشيده نگاه داشتن اعمال ارتكابي آنهاست .(( محيط آزاد)) نيز هست  كلاهبرداري رايانه اي ، جعل، پور نوگرافي هويت، مزاحمت هاي رايانه اي، جرايم عليه حساب پست الكترونيكي افراد، دسترسي غير مجاز به دادها و سيستم هاي رايانهاي اشخاص ، سرقت  اطلاعات ، اخاذي كامپيوتري، سرقت و تكثير غير مجاز برنامه هاي كامپيوتري و … همگي از مصاديق جرايمي است كه در اين محيط آزاد صورت مي گيرد.

آنچه كه اهميت دو چندان مي يابد اين حقيقت است كه همگام با سير فزاينده رشد و توسعه فناوري نو تاثير مستقيم آن بر تنوع ؛ تكثير و پيچيدگي  بزهكاري بايد نمودهاي عيني و قابل تجزيه مورد بررسي قرار گيرد و مسولان مبارزه با بزهكار با نمونه هاي عيني (( بزهكاري پيشرفته )) آشنا شده و در مراحل بعدي امكان مقابله با آن را در خود فراهم نمايند .

اين يك واقعيت گريز ناپذير است كه بزهكاري در حال پيشرفت مي باشد و ما هرروز با گونه هاي جديد آن آشنا مي شويم به همين خاطر لازم است به طور دقيق انواع و شكل هاي گوناگون آن شناسايي و ماهيت هريك و نيز نحوه عمل بزهكاران و چگونگي مقابله با آن كشف شود تا در جهت مقابله با آن اقدامات لازم صورت گيرد .

با وقوع اولين تبهكاريهاي رايانه اي چشم به نهادهاي حقوقي و قضايي دوخته شد تا به وظيفه خود در قبال جرايم و جنايات جديد عمل نمايند. وجود ابهامات فراوان در زمينه اين گونه جرايم ، چگونگي ارتكاب و عدم وجود قوانين ويژه مرتبط،گمنام بودن مجرمان ،عدم امكان دستيابي به آنها و …. از عمده ترين مشكلات نهادهاي قضايي دركشورهاي مختلف براي مقابله با جرايم رايانه اي و اينترنتي بوده است. با اين حال پس از گذشت سالها هم اكنون مطالعات و بررسي هاي حقوقي فراواني در اين زمينه صورت گرفته و كشورهاي مختلف ضمن تدوين قوانين داخلي با توجه به جنبه هاي فرامرزي اين جرايم ضمن برگزاري اجلاس هاي منطقه اي و جهاني معاهدات و كنوانسيون هايي نيز تدوين كرده اند . بر اين اساس لازم است گروههاي كارشناسي ويژه با شركت متخصصان علوم رايانه اي، ارتباطات و حقوق تشكيل و استفاده از تجارب كشورهاي ديگر نسبت به تنظيم ضوابط حقوقي و قوانين مورد نياز به منظور پيشگيري از جرايم رايانه اي و اينترنتي ؛ افزايش امنيت شبكه هاي اطلاع رساني و برخورد قانوني با متخلفان و مجرمان اينترنتي اقدام نمايند.

در همين راستا در اين پژوهش حاضر نيز چنانچه قبلا ذكر شد بر آنيم تا به بررسي نقد جرايم عليه و آسايش و امنيت عمومي در جرايم رايانه اي بپردازيم تا علاوه بر معرفي مهمترين مصاديق جرايم رايانه اي از نظر حقوقي چه در سطح داخلي چه در سطح بين المللي به بررسي اين مورد بپردازيم كه چقدر از قوانين و مقررات جرايم رايانه اي به حوزه آسايش و امنيت عمومي مربوط است و در نهايت به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا اين قوانين توانسته است در اين راستا از ميزان قابل توجهي از اين قبيل جرايم رايانه اي را مهار كند ؟

فهرست مطالب

 • چکیده ۱
 • فصل اول
 • ۱– مقدمه  ۳
 • ۲- بيان مساله  ۶
 • ۳- اهميت و ضرورت تحقيق   ۸
 • ۴- اهداف تحقیق   ۱۱
 • ۵- سوالات و فرضيه هاي پژوهش    ۱۱
 • ۶- پيشينه تحقيق : ۱۲
 • الف : داخلي   ۱۲
 • ب : منابع خارجي   ۱۳
 • ۷- سازماندهی مطالب   ۱۴
 • فصل دوم
 • مبحث اول : مفهوم امنيت و آسايش  عمومي   ۱۶
 • گفتار اول : مفهوم امنيت   ۱۶
 • گفتاردوم : مفهوم اسایش عمومی   ۲۱
 • مبحث دوم : جرايم رايانه اي   ۲۴
 • گفتار اول : تعريف جرايم رايانه اي   ۲۴
 • بند اول : تعريف مضيق …….۲۵
 • بند دوم : تعريف موسع …….. ۲۵
 • بند سوم : تعريف بسيار موسع :……………….. ۲۶
 • گفتار دوم : جرايم رايانه اي و اينترنتي   ۲۷
 • گفتار سوم : جرايم رايانه اي و جرايم فناوري   ۲۷
 • گفتار چهارم : جرايم رايانه اي و جرايم سايبري   ۲۷
 • گفتار پنچم : جرايم رايانه اي و جرايم مالتي مديا ۲۹
 • گفتار ششم:  جرمهای رایانه ای کدامند؟  ۳۰
 • بند اول : محتوا علیه عفت و اخلاق  ۳۱
 • بند دوم : محتوا علیه مقدسات اسلامی   ۳۱
 • بند سوم :  محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی   ۳۱
 • بند چهارم : محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی   ۳۲
 • بند ششم :  امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی   ۳۲
 • بند هفتم: محتوای دعوت کننده به جرم  ۳۳
 • بند هشتم:  انتخابات مجلس شورای اسلامی   ۳۳
 • مبحث سوم: تاریخچه و چارچوب نظری در پیدایش جرم رایانه ای   ۳۴
 • گفتاراول : دیدگاههای نظری در تقسیم بندی جرایم رایانه ایی  ۳۶
 • گفتاردوم : اقسام طبقه بندی نظری جرایم رایانه ای   ۳۷
 • بند اول: بر اساس منافع مورد حمله ۳۸
 • بند دوم: بر اساس جایگاه رایانه در ارتکاب جرم ۳۹
 • بند سوم: بر اساس فلسفه نیاز به قانونگذاری  ۴۰
 • فصل سوم
 • مبحث اول: بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای   ۴۳
 • گفتار اول: جرایم علیه امنیت   ۴۳
 • گفتار دوم: ویژگی ها و خصوصیات جرایم علیه آسایش عمومی   ۴۴
 • گفتار سوم: مصادیقی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون  ۴۶
 • بند اول : جرايم عليه امنيت كشور………… ۴۶
 • بند دوم: جرايم عليه آسايش عمومي  ۴۸
 • گفتار چهارم: جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی در جرایم رایانه ای   ۵۰
 • گفتار پنجم: طبقه بندی جرایم رایانه ای در اسناد بین المللی و ملی   ۵۳
 • بند اول: طبقه بندی اسناد بین المللی   ۵۳
 • ۱-گزارش جرم رایانه ای، تحلیل سیاست های قانئنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۱۹۸۶  ۵۴
 • ۲-توصه نامه R(89) 9کمیته وزرای شورای اروپا۱۹۸۹  ۵۵
 • ۳-سازمان پلیس جنایی بین المللی  ۵۶
 • بند دوم: طبقه بندی اسناد ملی   ۵۷
 • ۱-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۱۳۸۲  ۵۷
 • ۲-پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۰  ۵۸
 • ۳-قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲  ۵۸
 • ۴-پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه ای ۱۳۸۳  ۵۹
 • ۴-لایحه جرایم رایانه ای ۱۳۸۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۰
 • ۵-اصلاحیه لایحه جرایم رایانه ای ۱۳۸۴  ۶۲
 • گفتار ششم: صلاحیت کیفری در فضای سایبر  ۶۳
 • بند اول: صلاحیت تقنینی   ۶۵
 • ۲-تابعیت……۶۶
 • ۳-حمایت از امنیت و منافع ملی…….۶۸   
 • ۴-اجماع جهانی ……۶۹
 • بند دوم: صلاحیت قضایی   ۷۰
 • بند سوم: صلاحیت اجرایی   ۷۱
 • گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای   ۷۲
 • بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی   ۷۲
 • بند دوم: آیا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به جرایم رایانه ای است یا خیر؟ ۷۳
 • مبحث دوم : تحلیل و نقد برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی  ۷۶
 • گفتار اول: محاربه  ۷۸
 • بند اول: اخلال در امنیت کشور از طریق رایانه  ۸۱
 • بند دوم: شروع به ارتکاب جرایم رایانه‌ای مخل امنیت کشور ۸۲
 • بند سوم: تقصیر ماموران دولتی در حوزه رایانه‌ای   ۸۳
 • گفتار دوم: جرم جاسوسی  ۸۴
 • بند اول: جاسوسی سنتی   ۸۴
 • بند دوم: جاسوسی رایانه ای   ۸۸
 • ۱-عنصر قانونی…………۸۸
 • ۲-عنصر مادی………..۸۹
 • ۳- عنصر معنوی……۹۰
 • گفتار سوم: خیانت به کشور  ۹۱
 • بند اول: تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت یا عضویت در این گروهها ۹۳
 • بند دوم: تبلیغ علیه نظام  ۹۶
 • بند سوم: تحریک نیروهای نظامی به عصیان، فرار و تسلیم  ۱۰۰
 • بند چهارم: تهدید به بمب گذاری   ۱۰۳
 • گفتار چهارم: جعل  ۱۰۶
 • بند اول: تعریف جعل  ۱۰۷
 • بند دوم: جعل رایانه ای   ۱۱۱
 • بند سوم: تعریف جعل رایانه ای   ۱۱۲
 • بندچهارم: ارکان جرم جعل اینترنتی   ۱۱۶
 • الف: رکن قانونی……….۱۱۶
 • ب: رکن مادی…….۱۱۷
 • ج: رکن معنوی………۱۱۸
 • د: رکن ضروری…….۱۱۹
 • گفتارپنجم: مصادیقی از جرایم مطبوعاتی مندرج در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی  ۱۲۰
 • بند اول: جرایم مطبوعاتی مصوب سال ۱۳۶۴  ۱۲۱
 • بند دوم: اصلاحات قانون مطبوعات   ۱۲۴
 • نتیجه گیری فصل سوم: ۱۲۶
 • فصل چهارم:
 • پیشگیری از جرایم رایانه ای   ۱۲۸
 • مبحث اول:مبانی نظری پیشگیری زودرس و اجتماع مدار  ۱۲۹
 • گفتار اول: مفهوم و تعریف پیشگیری زودرس و اجتماع مدار در جرم شناسی  ۱۲۹
 • بند اول: تعریف پیشگیری زودرس    ۱۲۹
 • بند دوم: شاخص ها و برنامه های پیش گیری زودرس    ۱۳۰
 • بند سوم : مفهوم و تعریف پیشگیری اجتماع مدار در جرم شناسی   ۱۳۲
 • بند چهارم : شاخص ها و تدابیر پیشگیری اجتماع مدار ۱۳۳
 • گفتار دوم: مفهوم و تعریف پیش گیری وضعی – محیطی در جرم شناسی  ۱۳۴
 • مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرائم و انحرافات سایبری   ۱۳۷
 • گفتار اول: علل توجه به پیشگیری از جرایم سایبری   ۱۳۷
 • گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی از جرائم و انحرافات سایبری   ۱۴۰
 • بند اول: ویژگی های بزهکاران بزه دیدگان سایبری از دیدگاه پیشگیری اجتماعی   ۱۴۱
 • الف: سرگرمی و تفریح……. ۱۴۱
 • ب: کسب منافع مالی……۱۴۱
 • ج: انتقام،اعتقادات یا گرایش های مختلف: ۱۴۲
 • د: انگیزه های جنسی…… ۱۴۲  
 • بند دوم: پیشگیری اجتماعی رشدمدارسایبری   ۱۴۳
 • الف:اقدامات مداخله امیز والدین…۱۴۴
 • ب: تدابیر کاربری صحیح…….. ۱۴۴
 • گفتار سوم: پیشگیری وضعی از جرایم سایبری   ۱۴۴
 • بند اول: انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم سایبر  ۱۴۵
 • الف: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترس   ۱۴۶
 • ب: تدابیر نظارتی:….. ۱۴۶
 • ج: تدابیر صدور مجوز……… ۱۴۷
 • د: ابزارهای ناشناس: و رمز گذاری… ۱۴۸
 • بند دوم: محدودیت های پیشگیری وضعی در فضای سایبر  ۱۴۸
 • گفتار چهارم: بزه دیدگان جرایم سایبری   ۱۴۹
 • بند اول: انواع بزه دیدگان  ۱۵۰
 • بند دوم: دلایل بزه دیدگی   ۱۵۰
 • بند سوم: آثار جرم بر بزه دیدگان  ۱۵۰
 • گفتار پنجم: محدودیت ها و چالشهای فراسوی پیشگیری اجتماعی و وضعی  ۱۵۱
 • بند اول: پیشگیرانه اجتماعی   ۱۵۱
 • الف: محدودیت ناشی از ماهیت تدابیر پیشگیرانه اجتماعی  ۱۵۲
 • ب: محدودیت ناشی از فضای سایبر  ۱۵۲
 • ج: محدودیت های ناشی از شکاف نسلی  ۱۵۳
 • بند دوم: پیشگیری وضعی   ۱۵۴
 • الف: تأثیر فضای سایبر بر آزادی بیان و عقیده ۱۵۴
 • ب: تأثیر فضای سایبر بر جریان آزاد اطلاعات   ۱۵۵
 • ج: تأثیر فضای سایبر بر حریم خصوصی  ۱۵۶
 • بند دوم: تقابل پیشگیری وضعی با موازین حقوق بشر  ۱۵۶
 • الف: مراجع تدوین کننده فهرست ها ۱۵۶
 • گفتار ششم: نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سایبر  ۱۵۸
 • بند اول: پلیس ایران وپلیس بین الملل  ۱۵۸
 • بند دوم: نقش پلیس در کشف جرایم سایبری   ۱۶۰
 • نتیجه گیری فصل چهارم: ۱۶۱
 • فصل آخر
 • نتیجه گیری   ۱۶۶
 • فهرست منابع  ۱۷۱

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0