بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده  بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

اسناد سجلی مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسایي افراد به كار مي روند و دلیل ممیزه اشخاص از یکدیگرند که شامل: سند ولادت و وفات، دفتر ثبت کل وقایع، دفتر حق تقدّم نام خانوادگی،  شناسنامه و کارت شناسایی ملی می باشد. با  وضع قوانین و لزوم برقراری نظمِ اجتماعی، تعیین دقیق جایگاه هر فرد در جامعه و برخورداری از حقوق و تکالیف، مستلزم این است که افراد، ویژگی های شخصی و منحصر به فردی داشته باشند که آنها را از یکدیگر متمایز سازد. امروزه عمدتاً هر شخص طبیعی از طریق اقامتگاه، نام و نام خانوادگی، و اسناد ثبت احوال از دیگران تمییز داده می شود. لذا اين اسناد پايه و اساس صدور ساير مدارك قرار گرفته و ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری دولتی و غیر دولتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد به همين لحاظ اسناد سجلی از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و مورد توجه مرتكبين جرایم گوناگون خصوصاً جرایم عليه اموال( كلاهبرداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرایم مذكور با جعل اسناد سجلی و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند. لذا هدف از انجام این تحقیق، شناسایی پدیده های مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی و تحلیل آن پدیده ها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم است. روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها، کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی بوده است.

واژگان کلیدی : اسناد سجلی، جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی

 

اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق این شناسایی پدیده های مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی و تحلیل آن پدیده ها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم است. زیرا تنها مجازات كافي نبوده و پیشگیری از ارتکاب جرایم در تمامی زمینه های اجتماعی ، فرهنگی ، قضایی،… به مراتب سودمندتر و کاراتر از مقابله با جرایم است و توجه به شناسایی علل وقوع جرم و اقدامات پيشگيرانه مي‌تواند از وقوع جعل در اسناد و همچنين بكارگيري سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم عليه اموال جلوگيري كرد لذا لازمۀ شناسایی علل وقوع جرم، شناسایی پدیده ها می باشد بنابراین در این تحقیق، محقق به دنبال نقد و تحلیل موضوع مورد بررسی می باشد .

 فهرست بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

 • چکیده.۱
 • فصل اول-کلیات تحقیق
 • مقدمه۳
 • مبحث اول – نوع تحقیق.۳
 • مبحث دوم – اهداف تحقیق۴
 • مبحث سوم – بیان مسئله و ضرورت انجام آن.۴
 • مبحث چهارم – سابقه تحقیق.۵
 • مبحث پنجم – سوالات تحقیق.۶
 • مبحث  ششم – فرضيه هاي تحقيق۶
 • مبحث هفتم – روش انجام تحقیق۷
 • مبحث هشتم – قلمرو تحقیق۷
 • فصل دوم – جعل اسناد سجلی
 • مبحث اول – سند.۹
 • گفتار اول – ادله اثبات دعوی۱۰
 • گفتار دوم – تعريف سند۱۴
 • گفتار سوم – انواع سند و اعتبار آن۱۶
 • گفتار چهارم – اسناد هویتی۲۵
 • گفتار پنجم – اسناد سجلی۲۶
 • مبحث دوم – جعل سند۳۸
 • بررسی جرم جعل اسناد
 • بررسی جرم جعل اسناد
 • بررسی جرم جعل اسناد
 • گفتار اول – تاريخچه جعل.۳۸
 • گفتار دوم – تعريف و مفهوم جعل.۴۰
 • گفتار سوم – طرق مختلف جعل۴۲
 • گفتار چهارم – جعل اسناد سجلی۴۳
 • گفتار پنجم – شروع به جعل اسناد سجلی.۵۹
 • مبحث سوم – استفاده از سند مجعول.۵۹
 • بررسی جرم جعل اسناد
 • فصل سوم – جرائم علیه اموال و مالکیت متاثر ازجعل اسناد سجلی
 • مبحث اول – کلاهبرداری.۶۴
 • گفتار اول – تعریف کلاهبرداری۶۴
 • گفتار دوم – عناصر تشكيل دهنده كلاهبرداري.۶۶
 • گفتار سوم – شروع به جرم کلاهبرداری.۶۸
 • گفتار چهارم – انواع كلاهبرداري با استفاده از اسناد سجلی مجعول۷۰
 • گفتار پنجم – غیر قابل گذشت بودنِ جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی .۷۴
 • گفتار ششم – تعدد مادی جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی.۷۴
 • گفتار هفتم – تخفیف و تعلیق مجازات در جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی۷۶
 • گفتار هشتم – میزان تخفیف ۷۷
 • بررسی جرم جعل اسناد
 • مبحث دوم – سرقت.۷۸
 • گفتار اول – تعاریف۷۸
 • گفتار دوم – اركان جرم سرقت۷۹
 • گفتار سوم – تاثير اسناد سجلی جعلي در شيوه هاي مختلف سرقت.۸۳
 • گفتار چهارم – تعدد جرم و تخفیف یا تشدید مجازات در جرم وصول چکهای مسروقه با استفاده از اسناد سجلی جعلی.۸۵
 • مبحث سوم – خیانت در امانت۸۵
 • گفتار اول – تعاریف.۸۶
 • گفتار دوم – عناصر متشکله جرم خیانت در امانت۸۸
 • گفتار سوم – تاثيرگذاري اسناد سجلی جعلي در وقوع خيانت در امانت۹۲
 • گفتار چهارم – حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و تاثیر گذشت شاکی.۹۴
 • گفتار پنجم – تعدد مادی و کیفیات مخففه در جرم خیانت در امانت با استفاده از جعل اسناد سجلی.۹۵
 • مبحث چهارم – صدور چك پرداخت نشدني۹۵
 • گفتار اول – تعاریف.۹۶
 • گفتار دوم – موارد کیفری عدم پرداخت وجه چک.۹۷
 • گفتار سوم – عناصر متشکه جرم صدور چک پرداخت نشدنی۹۷
 • گفتار چهارم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی.۹۹
 • گفتار پنجم – تعدد مادی جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت۱۰۰
 • گفتار ششم – مصادیق تعدد معنوي در جرم خیانت در امانت.۱۰۰
 • نتیجه گیری۱۰۲
 • فهرست منابع۱۰۷
 • چكيده انگليسي۱۱۰

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0