بررسی حاشیۀ بازاریابی محصول پرتقال درشهرستان محمودآباد: پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بررسی حاشیۀ بازاریابی محصول پرتقال درشهرستان محمودآباد ” با گرایش اقتصاد کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده پایان نامه بررسی حاشیۀ بازاریابی محصول پرتقال درشهرستان محمودآباد:

از جمله پتانسيل­هاي خوب توليدي کشاورزی كشور مركبات است و در اين توليد، يك سيستم كارآمد بازاريابي، به مانند يك جزء كليدي در بالندگي، رشد و نشاط و پايداري بنگاه‌هاي توليدكننده مركبات می­باشد. اين تحقيق از نوع مقطعی و به صورت ميداني به منظور بررسي حاشیه بازاريابي محصول پرتقال شهرستان محمودآباد انجام شد. نمونه گيري به روش چند مرحله­اي تصادفی ­- وزني بود. جهت تعيين حجم نمونه آماري از فرمول كوكران استفاده شد كه در نهايت ۱۷۰ تولیدکننده، ۱۵عمده فروش و ۱۵ خرده فروش پرتقال انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات مصاحبه، مشاهده و سه نوع پرسشنامه بوده كه به منظور دستيابي به اهداف تحقيق به ترتيب براي بررسي ويژگي­هاي توليدكنندگان، توليد و بازاريابي، ميزان مهارتهاي بازاريابي باغداران و سنجش دانش بازاريابي توليدكنندگان پرتقال شهرستان محمودآباد با مراجعه حضوري تكميل و جمع­آوري گرديد.

نتايج نشان داد بيشترين ميزان حاشيه بازاريابي در حالت فروش محصول به سلف خر  و كمترين مقدار آن زماني است كه محصول مستقيم به خرده فروشي يا مصرف كننده فروخته می­شود. متوسط حاشيه بازاريابي و سود خالص بازاريابي براي يك كيلوگرم پرتقال به ترتيب ۵۱۳۲ و۴۵۱۴ ريال و براي پرتقال تامسون ناول به عنوان مهمترين محصول پرتقال به ترتيب ۵۴۴۸ و ۴۷۹۰ ريال برآورد شد. ميزان ضايعات فرآيند بازاريابي پرتقال در اين مطالعه ۳۶ درصد محاسبه شد كه بيشترين ضايعات مربوط به مرحله انبارداري است. ضريب هزينه بازاريابي   ۴۶/۵۴ درصد محاسبه شده كه نشان دهنده سهم عوامل بازاريابي در قيمت نهايي پرتقال است. سهم باغدار از قيمت نهايي پرتقال در سال ۱۳۹۱، ۶۲/۴۰ درصد بوده است. در مجموع ميانگين مهارت­هاي بازاريابي براي كل باغداران در اين پژوهش بسیار ضعيف و ميانگين دانش بازاريابي آنها خوب ارزيابي شده است.

نتايج تخمين تابع حاشيه بازاريابي بر اساس الگوي مارك-آپ نشان داده كه حاشيه بازاريابي با قيمت خرده فروشي رابطه مستقيم و با هزينه ­هاي بازاريابي رابطه معكوس دارد. فرضيه­ هاي تحقيق با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه، محاسبه ضريب پيرسون، اسپيرمن و تست كروسكال واليس در قالب آزمون­هاي آماري تكميلي، جهت پاسخگويي به سؤالات تحقيق و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون و تحليل قرار گرفتند.

نتايج اين تحقيق نشان مي­دهد رابطه مثبت و معني داري بين سطوح درآمدي باغداران و مهارت­هاي بازاريابي آنها وجود دارد. همچنين بين سطوح حاشيه­هاي بازاريابي باغداران و مهارت­هاي بازاريابي آنها رابطه معكوس و معني داري وجود دارد، در حاليكه رابطه بين درآمد و حاشيه بازاريابي باغداران با دانش بازاريابي آنها در سطح اطمينان ۹۵ درصد معني دار نبوده است. پيشنهاد محقق در زمينه بازاريابي داخلي پرتقال، افزايش قدرت چانه زني باغداران، تشكيل تعاوني­هاي بازاريابي، توسعه صنايع تبدبلي و خريد تضميني ارقام پرتقال است.

واژه ­هاي كليدي: بازاریابی، پرتقال، حاشیه بازاریابی، مهارت بازاریابی، محمودآباد

 

ضرورت و اهمیت موضوع

در حال حاضراقتصاد ایران بیش از پیش نیاز به توسعه تولیداتی دارد که ضمن بهبود وضعیت اقتصاد داخلی سبب افزایش صادرات غیرنفتی گردد. در این بین بخش کشاورزی و تولیدات آن نقش بسیار مهمی در اقتصادکشور داشته و صنایع تبدیلی وابسته به آن نیز از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است. به طوری که با توجه به مزیت نسبی و پتانسیل­هایی که در تولیدات محصولات کشاورزی وجود دارد، به تبع آن می­توان در بازاریابی داخلی و صنایع تبدیلی کشاورزی نیز با برنامه­ ریزی و شناخت عوامل مؤثر، مزیت و پتانسیل­های مناسبی را ایجاد نمود. در این خصوص مدیران و برنامه ­ریزان کلان در کشور ما با دو موضوع مواجه هستند. اول سازماندهی وضعیت نابه هنجار بازارهای داخلی و دوم صادرات تولیدات به بازارهای جهانی همان­طور که قبلاً اشاره شد این دو موضوع کاملاً به هم پیوسته می باشند

. به گونه­ای که اختلاف و نابسامانی در بازارهای داخلی به طور مشهود بر صادرات محصولات تأثیرگذار بوده و از طرفی ایجاد شرایط در بازارهای صادراتی، بازارهای داخلی را رونق می بخشد. در این بین نقش یک سیستم کارآمدتر بازاریابی داخلی و خارجی در دیگر پتانسیل های تولیدی کشور قلمرو مناسب مطالعات علمی است. در زمینه فعالیت­های کشاورزی از جمله پتانسیل­های خوب تولیدی کشور مرکبات بوده و در این تولید، یک سیستم کارآمد بازاریابی، به مانند یک جزء کلیدی در بالندگی، رشد و نشاط و پایداری بنگاه­های تولیدکننده مرکبات و از آن طریق در مساعدت به شاخص­های کلان اقتصاد کشور از قبیل ارتقاء سطح تولید ملی، سطح اشتغال و درآمدهای ارزی می­تواند از جمله ابزارهای جلوگیری کننده از آسیب­ پذیری­­های برون زای اقتصاد ملی با توان بالقوه ایفای نقش­های مناسب­تر باشد

براین اساس مطالعه حاضر تلاش دارد حاشیة بازاریابی این محصول را ارائه نماید چراکه در برخی از بررسی­ها وتحقیقات، اثر عوامل و سیاست­هاي مؤثر بر تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان ملحوظ گردیده و از این طریق راهکارهایی نیز جهت بهبود بازار و ساماندهی آن ارائه نموده­اند. اما واقعیت امراین است که با این عمل مهمترین بخش بازارکه در فاصله بین تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان مطرح بوده و تحت عنوان حاشیه بازاریابی است، چشم پوشی شده و بدان توجهی نشده است. در حالی که می­توان با مطالعه این بخش از بازار بسیاري از راه­کارهاي مورد توصیه راتعدیل نمود

 

 

فهرست مطالب

 • چکیده……………۱
 • فصل اول : کلیات تحقیق
 • مقدمه…………….۳
 • بیان مسئله……….۵
 • ضرورت و اهمیت موضوع…………….۹
 • ۱-۳-۱- تولید پرتغال در جهان و ایران و استان مازندران……..۱۱
 • ۱-۳-۱-۱- تولید پرتغال در جهان و ایران………….۱۱
 • ۱-۳-۱-۲-  تولید پرتغال در استان مازندران…………۱۵
 • سیمای منطقه مورد مطالعه…………۲۳
 • اهداف تحقیق………..۲۴
 • فرضیات تحقیق………..۲۵
 • فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • مقدمه………۲۸
 • پایه های نظری تحقیق………۲۹
 • ۲-۲-۱-  بازاریابی………..۲۹
 • ۲-۲-۱-۱- مفاهیم و تعاریف اصطلاحات بازاریابی…………۲۹
 • ۲-۲-۱-۲-  بررسی سامانه بازار………۳۱
 • ۲-۲-۱-۳-  تاریخچه بازاریابی و بازاریابی محصولات کشاورزی……..۳۲
 • ۲-۲-۱-۴- ابعاد بازاریابی………..۳۳
 • ۲-۲-۱-۵- نقش تحقيقات در بازاریابی……۳۵
 • ۲-۲-۱-۶- آمیخته های بازاریابی……….۳۶
 • ۲-۲-۱-۷- عوامل بازاریابی…………۳۸
 • ۲-۲-۱-۸- اطلاعات بازار و­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­گروه های منتفع از آن………….۴۰
 • ۲-۲-۱-۹- اطلاعات بازار و­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­گروه های منتفع از آن…………۴۲
 • ۲-۲-۱-۱۰- مفهوم هزینه وحاشیه بازاریابی………..۴۴
 • ۲-۲-۱-۱۱- عوامل مؤثر در تعیین حاشیه بازاریابی یا اندازه هزینه های بازاریابی……..۴۴
 • ۲-۲-۱-۱۲- خدمات بازاریابی……….۴۵
 • ۲-۲-۱-۱۲-۱- جمع آوری محصولات………….۴۶
 • ۲-۲-۱-۱۲-۲- حمل و نقل………….۴۶
 • ۲-۲-۱-۱۲-۳- درجه بندی و استاندارد کردن…….۴۷
 • ۲-۲-۱-۱۲-۴- بسته بندی…………۴۸
 • ۲-۲-۱-۱۲-۵- انبارداری محصولات کشاورزی………….۴۹
 • پیشینه تحقیق…….۵۱
 • ۲-۳-۱- مطالعات خارجی انجام شده در زمینه بازاریابی………….۵۱
 • ۲-۳-۲- مطالعات داخی انجام شده در زمینه بازاریابی……۵۷
 • جمع بندی………۶۷
 • فصل سوم : روش تحقیق
 • مقدمه…………….۶۹
 • نوع تحقیق…………۶۹
 • روش انجام مطالعه……….۷۰
 • روش انجام کار…………..۷۰
 • کارآیی بازاریابی و راندمان بازاریابی…………۷۵
 • مدل های حاشیه بازاریابی……….۷۹
 • ۳-۶-۱- مدل اضافه بها…………..۸۰
 • ۳-۶-۲- مدل هزینه بازاریابی (MCM)………..80
 • تعریف عملیاتی متغیرها………۸۱
 • ۳-۷-۱- متغیر وابسته……….۸۲
 • ۳-۷-۲- متغیر مستقل………۸۲
 • جامعه آماری………..۸۳
 • نمونه آماری…………..۸۲
 • واحد آماری………۸۶
 • ابزار گردآوری اطلاعات…..۸۶
 • ۳-۱۱-۱- طراحی پرسشنامه……………۸۷
 • ۳-۱۱-۱-۱- پرسشنامه شماره ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۷
 •      ۳-۱۱-۱-۲- پرسشنامه شماره ۲٫٫٫٫٫٫٫٫۸۷
 •      ۳-۱۱-۱-۳- پرسشنامه شماره ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۷
 • ۳-۱۱-۲- مصاحبه ………….۸۸
 • ۳-۱۱-۳- روایی و پایان پرسشنامه………۸۸
 • روش های تحقیق آماری…………۸۹
 • زمان بندی و مراحل انجام تحقیق………..۹۰
 • جمع بندی………۹۱
 • فصل چهارم
 • مقدمه………..۹۳
 • آمار توصیفی………۹۳
 • ۴-۲-۱- ویژگی­های بهره برداران محصولات پرتقال در جامعه و نمونۀ آماری…………۹۳
 • ۴-۲-۲- خدمات بازاریابی ارقام پرتقال شهرستان محمودآباد…..۱۰۹
 • ۴-۲-۳- محاسبه شاخص های مختلف بازاریابی در تعامل با مسیرهای فروش……..۱۱۴
 • ۴-۲-۳-۱- قیمت، هزینه و سود خالص بازاریابی………۱۱۷
 • ۴-۲-۳-۲- محاسبات شاخص های مختلف بازاریابی محصول پرتقال درتعامل با مسیرهای اصلی………۱۱۸
 • ۴-۲-۳-۳- حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی، حاشیه مل و هزینه کل بازاریابی…………۱۱۹
 • ۴-۲-۳-۴- ضریب هزینه بازاریابی…………..۱۱۹
 • ۴-۲-۳-۵- راندمان بازاریابی پرتقال………….۱۱۹
 •  ۴-۲-۴- نتایج کیفی………۱۲۱
 •  ۴-۲-۵- نتایج تکمیلی آمار توصیفی………۱۲۳
 • آمار استنباطی……………۱۲۵
 • ۴-۳-۱-  تخمين تابع حاشیه بازاریابی براساس الگوی مارک-آپ………۱۲۶
 • ۴-۳-۲- آزمون فرضیات تحقیق………..۱۲۷
 • ۴-۳-۲-۱- فرضیه اول……………۱۲۷
 • ۴-۳-۲-۲- فرضیه دوّم…………۱۲۹
 • ۴-۳-۲-۳- فرضیه سوّم….۱۲۹
 • ۴-۳-۲-۴- فرضیه چهارم………۱۳۰
 • ۴-۳-۲-۵- فرضیه پنجم……۱۳۱
 • ۴-۳-۲-۶- فرضیه ششم………………۱۳۲
 • ۴-۳-۳- آزمون های تکمیلی………..۱۳۴
 • ۴-۳-۳-۱- رابطه بین حاشیه بازاریابی با مسیر فروش انتخابی باغداران پرتقال………….۱۳۴
 • ۴-۳-۳-۲- رابطه بین مهارت های بازاریابی و میزان خود مصرفی باغداران پرتقال………۱۳۵
 • ۴-۳-۳-۳- رابطه بین میزان کل فروش با مسیر فروش انتخابی باغداران پرتقال……۱۳۵
 • ۴-۳-۳-۴- رابطه بین دانش بازاریابی و فروش باغداران و مسیر فروش محصول آنها………۱۳۶
 • جمع بندی…………….۱۴۰
 • فصل پنجم : جمع بندی و پیشنهادها
 • مقدمه……………۱۴۲
 • تحلیل و یافته های تحقیق ( نتایج تحقیق )…………..۱۴۲
 • پیشنهادها…………۱۴۵
 • پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……….۱۴۷
 • جمع بندی………….۱۴۸
 • منابع مورد استفاده……………..۱۴۹
 • پیوست ها
 • پیوست (الف) – پرسشنامه………..۱۵۶
 • پیوست (ب) – خروجی رایانه­ای……….۱۶۲
 • چکیده…………۱۶۶

 

فهرست جداول

 • جدول ۱-۱: درصد سطح زیر کشت، تولیدو عملکرد کل پرتقال در ایران و جهان ……………………۱۲
 • جدول ۱-۲: مقایسه سطح زیرکشت و تولید محصولات پرتقال ایران از میزان جهانی هر محصول …۱۲
 • جدول ۱-۳: میزان تولید و رتبه کشورهای عمده تولید کننده پرتقال در جهان……۱۴
 • جدول۱-۴: سطح زیر کشت، تولید وعملکرد محصولات پرتقال در کل کشور ………….۱۴
 • جدول ۱-۵: سطح زیر کشت، تولید و عملکرد پرتقال استان مازندران …………..۱۷
 • جدول ۱-۶: سطح زیر کشت و ميزان تولید محصولات پرتقال استان مازندران…………۱۸
 • جدول ۱-۷: سطح زیر کشت ، میزان تولید و عملکرد پرتقال استان مازندران به تفکیک شهرستان……………..۱۹
 • جدول ۱-۸: سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد محصول پرتقال استان مازندران به تفکیک رقم ………….۱۹
 • جدول ۱-۹: میزان تولید محصولات پرتقال استان مازندران برحسب تن به تفکیک شهرستان……….۲۰
 • جدول ۱-۱۰: توزیع میزان تولید وسطح زیر کشت پرتقال استان مازندران و شهرستان محمودآباد ……………..۲۲
 • جدول۴-۱: کدگذاری داده­های سوالات جمعیت شناختی-نوع جایگاه یا شغل…………….۹۴
 • جدول۴-۲: کدگذاری داده­های سوالات جمعیت شناختی-نوع جایگاه یا شغل……………۹۴
 • جدول۴-۳: آمار توصیفی شهرستان…………………..۹۴
 • جدول۴-۴: توزیع و درصد فراوانی بهره برداران پرتقال در شهرستان محمودآباد……………..۹۵
 • جدول۴-۵: توزیع و درصد فراوانی باغات پرتقال شهرستان محمودآباد براساس نوع رقم……………….۹۶
 • جدول۴-۶: توزیع و درصد فراوانی بهره برداران پرتقال براساس تجربه کاری………..۹۷
 • جدول۴-۷: توزیع و درصد فراوانی بهره برداران پرتقال براساس سن درنمونه آماری……………………….۹۸
 • جدول۴-۸: توزیع و درصد فراوانی بهره برداران پرتقال براساس میزان تحصیلات در نمونه آماری………………..۹۹
 • جدول۴-۹: توزیع و درصد فراوانی بهره برداران پرتقال براساس تعداد سالهای فعالیت در باغ………………۱۰۰
 • جدول۴-۱۰: توزیع و درصد فراوانی بهره برداران پرتقال براساس درآمد غیرباغداری درنمونه آماری………….۱۰۱
 • جدول۴-۱۱: توزیع و درصد فراوانی بهره برداران پرتقال براساس اندازه باغ درنمونه آماری……………….۱۰۲
 • جدول۴-۱۲: توزیع و درصد فراوانی بهره برداران پرتقال براساس کل باردهی و کل فروش درنمونه آماری………۱۰۳
 • جدول۴-۱۳: توزیع و درصد فراوانی بهره برداران پرتقال براساس سطح باردهی متوسط درنمونه آماری………….۱۰۴
 • جدول۴-۱۴: توزیع و درصد فراوانی بهره برداران پرتقال براساس موقعیت باغ درنمونه آماری………….۱۰۵
 • جدول۴-۱۵: توزیع و درصد فراوانی بهره برداران پرتقال براساس وضعیت جاده درنمونه آماری…………۱۰۵
 • جدول ۴-۱۶: توزیع درصد فراوانی باغداران براساس درآمد سالانه (میلیون ریال)…………. ۱۰۵
 • جدول۴-۱۷: توزیع و درصد فراوانی بهره برداران پرتقال براساس خودمصرفی درنمونه آماری…………..۱۰۶
 • جدول ۴-۱۸: توزیع فراوانی باغداران براساس تنوع و تعدد انجام فعالیت های مختلف بازاریابی….. ۱۰۷
 • جدول ۴-۱۹: توزیع فراوانی باغداران براساس مهارتهای بازاریابی آنها……………۱۰۷
 • جدول۴-۲۰: توزیع و درصد فراوانی بهره برداران پرتقال براساس سن درنمونه آماری…………….۱۰۸
 • جدول ۴-۲۱: زمان انجام فعالیت مختلف بازاریابی برای پرتقال شهرستان محمودآباد برحسب روزهای سپری شده از اول مهر….۱۰۹
 • جدول ۴-۲۲: نحوه انجام مراحل مختلف عملیات بازاریابی و بازاررسانی محصول…………۱۱۱
 • جدول ۴-۲۳: میانگین ضایعات و هزینه هرصد کیلو برای عملیات مختلف بازاریابی پرتقال……………۱۱۱
 • جدول ۴-۲۴: درصد اولویت های استفاده ازيك نوع بخصوص بسته بندی برای محصولات پرتقال………۱۱۲
 • جدول۴-۲۵: درصد اولویت های علل عدم استفاده بعضی باغداران از انبار و نگه داشتن محصول در انبار……۱۱۲
 • جدول ۴-۲۶: درصد اولویت های علل اصلی ضایعات پرتقال…………..۱۱۳
 • جدول ۴-۲۷: درصد اولویت های مهمترین مشکل بازاریابی پرتقال شهرستان محمودآباد از دید باغدار………۱۱۳
 • جدول۴-۲۸: سود خالص تولیدکننده برای هرکیلوگرم پرتقال درسال ۱۳۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۷
 • جدول۴-۲۹: سود خالص عمده فروشی برای هرکیلوگرم پرتقال درسال ۱۳۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۷
 • جدول۴-۳۰: سود خالص خرده فروشی برای هرکیلوگرم پرتقال درسال ۱۳۹۱٫٫٫٫٫۱۱۸
 • جدول۴-۳۱: مقادیر حاشیه مسیرهای بازاریابی هرکیلوگرم پرتقال درسال ۱۳۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۸
 • جدول۴-۳۲: مقادیرحاشیه عوامل بازاریابی پرتقال و سهم عوامل بازاریابی ازقیمت خرده فروشی……….۱۱۹
 • جدول۴-۳۳: ضریب هزینه بازاریابی پرتقال درسال ۱۳۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۹
 • جدول۴-۳۴: راندمان بازاریابی پرتقال شهرستان محمودآباد درسال ۱۳۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۹
 • جدول۴-۳۵: ميانگين شاخص هاي مختلف بازاريابي و فروش کل پرتقال براي هر كيلو در مسیرهای مختلف…….۱۲۰
 • جدول ۴-۳۶: توزیع فراوانی شکل فروش محصولات پرتقال شهرستان محمودآباد…………….۱۲۲
 • جدول۴-۳۷: توزیع فراوانی تولید کنندگان پرتقال شهرستان براساس دانش بازاریابی و فروش آنها………………..۱۲۵
 • جدول ۴-۳۸: نتایج حاصل از برآورد الگوی مارک-آپ ……………….۱۲۶
 • جدول ۴-۳۹: نتایج محاسبه ضریب تست کروسکال والیس فرضیه اول…………………۱۲۸
 • جدول ۴-۴۰: نتایج محاسبه ضریب تجزیه واریانس یک طرفه فرضیه اول………………۱۲۸
 • جدول ۴-۴۱: نتایج محاسبه ضریب رگرسیون اسپیرمن فرضیه دوّم…………………………۱۲۹
 • جدول ۴-۴۲: نتایج محاسبه ضریب رگرسیون اسپيرمن برای فرضیه سوّم……………………….۱۳۰
 • جدول ۴-۴۳: نتایج محاسبه ضریب رگرسیون اسپيرمن برای فرضیه چهارم………….۱۳۱
 • جدول ۴-۴۴: نتایج محاسبه ضریب رگرسیون اسپيرمن برای فرضیه پنجم…………………۱۳۱
 • جدول ۴-۴۵: نتایج محاسبه ضریب رگرسیون اسپیرمن براي فرضيه ششم………………۱۳۲
 • جدول۴-۴۶: خلاصه نتایج آزمون فرضیات…………………………۱۳۳
 • جدول ۴-۴۷: نتایج نهایی آزمون های تکمیلی برای متغیرهای اصلی پژوهش……………………۱۳۴
 • جدول ۴-۴۸: میانگین شاخص های رفتاری باغداران در مسیرهای مختلف فروش ارقام پرتقال……………….۱۳۹
 • جدول ۴-۴۹: ضرایب تست کروسکال والیس برای شاخص های موثر در انتخاب مسیر فروش…….. ۱۳۹

 

فهرست نمودار ها

 •  نمودار ۴-۱: توزيع و درصد فراواني بهره برداران پرتقال درسطح شهرستان محمودآباد………….۹۵
 • نمودار ۴-۲: توزيع و درصد فراواني باغات پرتقال شهرستان محمودآباد بر اساس نوع رقم پرتقال درنمونه آماري……….۹۶
 • نمودار ۴-۳: توزيع و درصد فراواني بهره برداران پرتقال براساس تجربه كاري در نمونه آماري…………..۹۷
 • نمودار ۴-۴: توزيع و درصد فراواني توليدكنندگان پرتقال برمبناي سن در نمونه آماري…………………..۹۸
 • نمودار ۴-۵: توزيع و درصد فراواني توليدكنندگان پرتقال برمبناي تحصيلات در نمونه آماري………….۹۹
 • نمودار۴-۶: توزيع ودرصد.فراواني توليدكنندگان براساس تعداد سالهاي فعاليت در باغ فعلي در نمونه آماري……۱۰۰
 • نمودار ۴-۷: توزيع و درصد فراواني باغداران براساس درآمد غير باغداري از كل درآمد سالانه در نمونه آماري……..۱۰۱
 • نمودار ۴-۸: توزيع و درصد فراواني توليدكنندگان پرتقال برمبناي مساحت باغ(هكتار) در نمونه آماري…..۱۰۲
 • نمودار ۴-۹: توزيع و درصد فراواني باغداران براساس كل باردهي و فروش پرتقال در نمونه آماري……..۱۰۳
 • نمودار ۴-۱۰: توزيع و درصد فراواني باغداران بر مبناي ميزان خودمصرفي در نمونه آماري……………۱۰۶
 • نمودار ۴-۱۱: توزيع و درصد فراواني باغداران پرتقال بر اساس مسير فروش محصولاتشان در نمونه آماري………..۱۰۸
 • نمودار ۴-۱۲: توزيع و درصد فراواني باغداران بر اساس مهمترين نوع بسته بندي پرتقال در نمونه آماري……….۱۱۰

 

فهرست شكل­ها و نقشه­ ها

 •   شکل۱-۱: نقشه شهرستان های استان مازندران و موقعیت شهرستان محمودآباد………..۲۳
 • شكل۲-۱: ابعاد مختلف بازاريابي……………….۳۴
 • شکل۲-۲: عناصر آمیخته های بازاریابی…………..۳۷
 • شکل۴-۱: مسیرهای متعدد بازاریابی ارقام پرتقال شهرستان محمودآباد………… ۱۱۴

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0