بررسی خمس از ديدگاه فقهای اماميه و فقهای اهل سنت : پایان نامه ارشد فقه وحقوق اسلامی

دانلود پایان نامه بررسی خمس از ديدگاه فقهای اماميه و فقهای اهل سنت

دانلود پایان نامه ارشد فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.  مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی خمس از ديدگاه فقهای اماميه و فقهای اهل سنت ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۳۰ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی خمس از ديدگاه فقهای اماميه و فقهای اهل سنت:

یکی از تدابیر دین مبین اسلام در رفع نیازهای مالی جامعه، فریضه خمس می‌باشد که در کنار زکات واجب گردیده است و از نظر مشهور فقها جهت تأمین هزینه‌های سادات که از زکات محرومند و نیز سهم امام (ع) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به اختلافاتی که در وجوب خمس در عصر غیبت، موارد آن و نیز مصارف خمس بین فقهای امامیه و اهل سنت وجود دارد هدف این پژوهش بررسی خمس از منظر مذاهب خمسه در قالب یک تحقیق نظری به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد به نحوی که وجوه افتراق و اشتراک مذاهب خمسه در سه محور حکم، منابع و مصارف خمس مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین یافته‌های این پژوهش عبارت‌اند از:

فقهای مذاهب خمسه معتقدند که خمس واجب است. دیدگاه غالب فقهای اهل سنت انحصار خمس به غنائم جنگی است اما خمس نزد فقهای امامیه در منابع هفت‌گانه (غنیمت، ارباح مکاسب، زمین منتقله به ذمی، معدن، کنز، غوص، مال حلاب آمیخته به حرام، معدن) واجب است. فقهای امامیه در شش چیز (سهم خدا، سهم پیامبر، سهم ذی‌القربی، سهم ایتام، سهم مساکین، سهم در راه‌ماندگان) و فقهای اهل سنت (حنیفه، شافعیه، مالکیه) مصارف خمس را در پنج چیز (سهم پیامبر، سهم ذی‌القربی، سهم ایتام، سهم مساکین، سهم در راه‌ماندگان) خلاصه کرده‌اند.

 

واژه هاي كليدي: خمس، فقه امامیه، اهل سنت، منابع خمس، مصارف خمس.

 مقدمه پایان نامه بررسی خمس از ديدگاه فقهای اماميه و فقهای اهل سنت:

تردیدی نیست که اسلام به صورت یک مکتب اخلاقی، فلسفی و یا اعتقادی محض ظهور نکرد؛ بلکه به عنوان یک آیین جامع ـ که تمام نیازهای مادی و معنوی در آن پیش بینی شده ـ پا به عرصه ظهور گذاشت. از سوی دیگر، این مکتب از همان عصر رسول خدا(ص) با تأسیس حکومت همراه بود؛ در نتیجه برای اداره آن نیاز به یک پشتوانه مالی غنی و منظم داشت که بتواند در سایه تشکیل حکومت اسلامی از بینوایان، بیماران، بی سرپرستان، معلولان و یتیمان جامعه دستگیری نماید و این خلأ اقتصادی را پرکند. خداوند متعال با نزول آیات زکات دست یاری و رحمت بی پایانش را به کمک نبی اکرم(ص) فرستاد و با واجب ساختن زکات، این نقص و کاستی را برطرف کرد. این فریضه الهی از مالیاتهایی است که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود و نیز به غیر بنی هاشم «سادات» اختصاص دارد و لذا مصارف آن عموماً موارد یاد شده است. ولی امام به عنوان رئیس حکومت نیز هزینه هایی دارد که باید تأمین شود. او برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به بودجه فراوانی نیاز دارد. فریضه خمس برای تأمین این منظور، بر متمکنان جامعه واجب گردیده است. خمس یکی از مسلّمات اسلام است که قرآن مجید وجوب آن را به صراحت بیان نموده است. قرآن ادای خمس را با ایمان به خداوند پیوند زده است.

از اینجا روشن می شود که نه فقط اعتقاد به وجوب خمس، بلکه ادای آن از ضروریات دین است. آنچه بین شیعه و اهل سنت مشترک و مسلّم است، وجوب خمس بر اموال جنگی است. ولی مکتب اهل بیت(ع) با توجه به ظاهر آیه خمس و نظر به عرف و لغت، علاوه بر اموال غنیمت جنگی، خمس هر چیزی را که بر آن در لغت و عرف، غنیمت و فواید صدق می کند، واجب می داند و روایات فریقین را بر این مطلب دلیل آورده است. اما اکثر اهل سنت وجوب خمس را فقط بر اموال جنگی منحصر کرده اند، اگر چه برخی از آنها خمس را بر گنج و برخی دیگر بر اشیا نیز لازم می دانند. فلسفه اختصاص خمس به خاندان پیامبر هم این است که از یک طرف از زحمات پیوسته آن خاندان تقدیر به عمل آید و هم آنها از نظر اقتصادی به مردم نیاز نداشته باشند و از همه مهم تر در اداره نظام جامعه کمکی به این خاندان باشد.

این پژوهش با پرداختن به بررسی خمس از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه به شکل تطبیقی سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت حکومت اسلامی در حمایت از سلامت اقتصادی جامعه اشاره نماید.

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی خمس از ديدگاه فقهای اماميه و فقهای اهل سنت:

چكيده  ۱

مقدمه   ۲

فصل اول: کلیات

۱- كليات    ۳

۱-۱- طرح تحقيق    ۳

۱-۱-۱- بيان مسأله   ۳

۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق    ۳

۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق    ۳

۱-۱-۴- اهداف تحقیق    ۳

۱-۱-۵- سوابق تحقیق    ۳

۱-۱-۶- جنبه نوآوري تحقيق    ۳

۱-۱-۷- روش تحقيق    ۳

۱-۱-۸- محدوديت‌ها و مشكلات    ۳

۱-۲- مفاهيم   ۳

۱-۲-۱- معنای لغوی خمس، فیء، انفال و غنیمت     ۳

۱-۲-۲- معنای اصطلاحی خمس      ۳

۱-۲-۳- تفاوت غنیمت، فیء و انفال   ۳

۱-۳- ادله خمس      ۳

۱-۳-۱- ادله قرآنی    ۳

۱-۳-۲- ادله روایی    ۳

۱-۳-۳- دلیل اجماع   ۳

فصل دوم: پیشینه تاریخی و فقهی خمس

۲- پیشینه تاریخی و فقهی خمس      ۳

۲-۱- خمس در عصر پیامبر گرامی اسلام (ص)  ۳

۲-۱-۱- منابع خمس      ۳

۲-۱-۲- موارد مصرف خمس      ۳

۲-۲- خمس در دوران خلفا  ۳

۲-۳- خمس در زمان ائمه (ع)  ۳

۲-۳-۱- منابع خمس      ۳

۲-۳-۲- توزیع خمس      ۳

۲-۴- خمس در عصر غیبت     ۳

۲-۴-۱- منابع خمس      ۳

۲-۴-۱-۱- غنیمت     ۳

۲-۴-۱-۲- ارباح مکاسب     ۳

۲-۴-۱-۳- زمین انتقال یافته از مسلمان به ذمّی    ۳

۲-۴-۱-۴- معدن   ۳

۲-۴-۱-۵-مال حلال آمیخته به حرام  ۳

۲-۴-۱-۶- کنز  ۳

۲-۴-۱-۷- غوص      ۳

۲-۵- نتیجه بحث     ۳

فصل سوم: دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس

۳- دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس      ۳

۳-۱- دیدگاه اهل سنت دربارۀ خمس      ۳

۳-۲- دیدگاه شیعه دربارۀ خمس      ۳

۳-۳- دلایل اهل تسنن بر انحصار خمس در غنیمت جنگی    ۳

۳-۳-۱- پاسخ دلیل اول   ۳

۳-۳-۲- پاسخ دلیل دوم  ۳

۳-۳-۳- چکیدۀ دیدگاه‌ها  ۳

۳-۳-۴- حکم زمین غنیمتی    ۳

۳-۴- مالکیت عمومی    ۳

۳-۴-۱- وجوه تمایز میان ملکیت عمومی و دولتی    ۳

۳-۴-۲- جهاد ابتدایی    ۳

۳-۴-۳- جایگاه خمس در جهاد بی‌اذن امام  ۳

۳-۴-۴- جهاد دفاعی    ۳

۳-۴-۵- جنگ مسلمان با مسلمان‌نما  ۳

۳-۵- معادن از دیدگاه فقها  ۳

۳-۵-۱- نظریات حقوقی دربارۀ معادن   ۳

۳-۵-۵-۱- دیدگاه اول ودلایل آن   ۳

۳-۵-۵-۲- دیدگاه دوم و دلایل آن اشتراک در معادن   ۳

۳-۵-۵-۳- دیدگاه سوم و دلایل آن   ۳

۳-۵-۵-۴- بررسی دیدگاهها  ۳

۳-۵-۵-۵- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن   ۳

۳-۵-۵-۶- راههای ثبوت حق ویژه در معادن   ۳

۳-۵-۵-۷- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس  آن   ۳

۳-۵-۶- خمس جواهر دریایی    ۳

۳-۵-۷- عنبر  ۳

۳-۵-۸- ثروتهای دریایی    ۳

۳-۶- کنز (گنج)  ۳

۳-۶-۲- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی    ۳

۳-۷- خمس مال حلال مخلوط به حرام  ۳

۳-۸- خمس زمین انتقالی    ۳

۳-۸-۱- خمس زمین ذمی    ۳

۳-۹- جایگاه خمس ارباح مکاسب     ۳

۳-۹-۱- دیدگاه فقها  ۳

فصل چهارم: مصارف خمس

۴- مصارف خمس      ۳

۴-۱- دیدگاه فقها  ۳

۴-۲- تقسیم خمس بعد از نبی    ۳

نتيجه گيري    ۳

فهرست منابع   ۳

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی| علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0