بررسی رابطه متقابل دین و اقتصاد : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

بررسی رابطه متقابل دین و اقتصاد : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “بررسی رابطه متقابل دین و اقتصاد ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۲۳۵ صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی رابطه متقابل دین و اقتصاد :

در چند دهه‌ی اخیر، اندیشمندان اقتصادی ادیان مطالعات و تحقیقات گسترده و فراوانی را در زمینه‌ی اقتصاد دینی( تجزیه وتحلیل رفتارها، نهادها و سیاست های اقتصادی با توجه به زمینه‌های دینی) انجام داده‌اند که حاصل آن به صورت گنجینه‌ای غنی در اختیار جامعه‌ی علمی قرار دارد. در این میان، مطالعه درباره‌ی اندیشه اقتصادی یهودیت‌، مسیحیت واسلام رونق بیشتری دارد. اين پژوهش هدف اساسي خود را مقايسه‌ی تطبيقي بين انديشه‌ی اقتصادي ادیان مذکور و در نتيجه، شناسايي اقتصاد مطلوب و مورد نظر دين (الگوي ديني اقتصاد) و تبيين ویژگی‌های اقتصاد ديني از منظر انديشمندان اقتصادي ادیان مذکور قرار داده است‌.در عين حال، براي آن كه بتوان شناخت دقيق و جامعي از اقتصاد ديني داشت، لازم است پژوهش های انجام شده در این زمینه را بررسي کنیم. لذا براي تحقق این شناخت، مطالعه‌ی ماهيت اقتصاد یهودی ، اقتصاد مسیحي و اقتصاداسلامی ضروری است.

بر همین اساس بخش­های اول ، دوم و سوم این  پژوهش، به اين مهم پرداخته است و در بخش چهارم نیز هدف اصلي‌، انجام مقايسه‌ی تطبيقي ميان انديشه­های اقتصادی یهودیت‌، مسیحیت واسلام است. درپایان‌، ابتدا ديدگاه­هاي صاحب­نظران اقتصادي یهودی ، مسیحی ومسلمان را در مورد موضوعات اقتصادي مهمي مانند جهان­بيني اقتصادي، اصول اساسي اقتصاد، كار و مالكيت، عدالت و توزيع و دولت و بازار را مقايسه کرده و با توجه به ديدگاه­هاي اقتصادي مشترك در یهودیت‌، مسیحیت واسلام، ویژگی‌های اقتصاد ديني مطرح شده است.به هر حال، دین و اقتصاد دو بعد زندگی انسانی و اجتماعی هستند که ترسیم و تحلیل صحیح و پایبندی به مفاد‌آنها، باعث تصحیح و تعدیل یکدیگر شده است و هم‌گرایی حاصل از این تعامل ، برکارآمدی هر دو و همچنین دیگر ابعاد زندگی تأثیر به‌‌سزایی خواهد داشت. این پژوهش با روش ، توصیفی – تحلیلی – مقایسه ای و بر مبنای شیوه‌ی کتابخانه‌ای تنظیم شده است.

کلید واژه‌ها : اقتصاد، اقتصاد دینی ،اقتصاد یهودی ،اقتصاد مسیحی ،اقتصاداسلامی ، مالکیت

فهرست مطالب :

پیشگفتار

۱- نیازها، اندیشه­ها و ریشه­های ترکیب دین و اقتصاد ………..۹

۲- عناصر و زمینه‌های پیوند اقتصاد و دین………………..۱۰

۳- تجزیه و تحلیل اقتصادی از دین (اقتصاد دین)…………….۱۳

بخش اوّل : یهودیت

فصل اوّل: سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی یهودیت………………………۲۱

۱-۱) اندیشه‌های اقتصادی در عهد عتیق…………………۲۱

۱-۱-۱)کشاورزی در عصر کتاب مقدس………………۲۱

۲-۱-۱) بازرگانی و صنایع در عصر عهد عتقیق…………………..۲۵

۳-۱-۱) بررسی اقتصادی حیات یهودیان در دوران صلح با رومیان……………….۲۸

۲-۱)دوره قرون وسطی………………………..۳۱

۱-۲-۱)اقتصاد قرون وسطی و یهودیت بیزانسی………………….۳۱

۲-۲-۱) بازرگانان یهودی در مدیترانه قرون وسطی ………………….۳۳

۳-۲-۱) فعالیت‌های اقتصادی یهودیان در اسلام قرون وسطی………………۳۵

۴-۲-۱) پایان عصر طلایی اقتصاد یهودیان ……………………………..۳۷

۳-۱) یهودیت در قرون ۱۷و۱۸و۱۹و۲۰٫٫٫٫٫۳۹

۱-۳-۱) یهودیت آمستردام در طی دورانمرکانتالیسم (سودا گرایی) …………………۳۹

۲-۳-۱) اندیشه­های اقتصادی یهودیان در بریتانیا ………………..۴۱

فصل دوم : مبانی و ماهیت اقتصادی یهودیت…………۴۳

۱-۲)مبانی اقتصاد‌ی یهودی……………………………….۴۵

۱-۱-۲)قوانین و اقتصاد یهود و دیدگاه آن دین به مالکیت…………….۴۵

۲-۱-۲)ثروت و دارایی­ها ………………………۴۹

۱-۲-۱-۲)پول، بانکداری و بهره……………………….۵۵

۲-۲-۱-۲)بازرگانی، تجارت منصفانه و مقررات دولتی …………………………..۵۹

۳-۱-۲)تخصیص منابع به نهادهای اقتصادی در اقتصاد یهودی ………………………۶۳

تهاتر و نقش پول ……………………………۶۶

۲-۲)ماهیت اقتصاد‌‌‌ی یهودیت…………………………..۶۹

بخش دوم: مسیحیت

فصل اول: سیر تاریخی اندیشه های اقتصادی مسیحیت…………..۷۵

۱-۱)اندیشه های اقتصادی مربوط به کتاب مقدس ، قدّيسان و دانشمندان اوليه مسيحي…………..۷۵

۱-۱-۱)رويكرد كتاب مقدس به اقتصاد ………………………………۷۵

۲-۱-۱) انديشه اقتصادي قدّيسان و دانشمندان اوليه مسيحي……………………….۷۷

۳-۱-۱) فئوداليسم و انديشه‌ی مدرسي­ها در قرون وسطا …………………۸۱

۲-۱)قرون ۱۶ و ۱۷ و ۱۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۳

۱-۲-۱) انديشه اجتماعي قرون وسطايي (علل ظهور پروتستانتیزم) ………..۹۳

۲-۲-۱)پروتستاتيزم و تأیید  سرمايه­داري ………………………….۹۵

۳-۱) قرون ۱۹و۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۷

فصل دوم : مبانی و ماهیت اقتصادی مسیحیت……………………۱۰۵

۱-۲)مبانی اقتصاد‌ی مسیحیت…………………۱۰۵

۱-۱-۲) دیدگاه کتاب مقدس درباره ثروت و مالكيت ……………………………۱۰۵

۱-۱-۱-۲) فقر و ثروت در كتاب مقدس………………. ۱۰۶

۲-۱-۱-۲) برخي نكات پيرامون فقر و ثروت در كتاب مقدس ………………………۱۰۸

۳-۱-۱-۲) دو موضع درباره‌ی فقر………………. ۱۱۰

۴-۱-۱-۲)الهیات رهايي بخش یا الهیات سياسي درباب فقر و علم ………۱۱۲

۲-۱-۲) نظريات صاحب نظران مسيحي درباره ثروت و مالکیت………۱۱۲

۱-۲-۱-۲) خلقت و سرپرستي ……………………۱۱۳

۲-۲-۱-۲) مالكيت از منظر صاحب نظران مسیحی…………………………………۱۱۴

۳-۱-۲)نظريات انديشمندان مسيحي درباره كار…………………………۱۱۵

۱-۳-۱-۲) ماهيت و اهميت كار انسان…………………. ۱۱۵

۲-۳-۱-۲) مخالفت با‌نا دیده گرفتن منافع و هویت فرد در کار (از خود بيگانگي در كار )……۱۱۶

۳-۳-۱-۲) حق و تكليف نسبت به كار……………………….. ۱۱۹

۴-۱-۲) فقر و عدالت از ديدگاه صاحب­نظران مسيحي ……………………….۱۲۰

۱-۴-۱-۲) عدالت از منظر صاحب نظران مسیحی ……………………………۱۲۰

۲-۴-۱-۲) تعريف عدالت از منظر صاحب نظران مسیحی……………………….۱۲۳

۳-۴-۱-۲) انواع عدالت از منظر صاحب نظران مسیحی………………۱۲۴

۵-۱-۲) دولت و بازار در نگاه انديشمندان مسيحي ………………۱۲۵

۲-۲) ماهیت اقتصاد مسیحی…………..۱۲۸

بخش سوم: اسلام

فصل اول: سیر تاریخی اندیشه های اقتصادی اسلام…………….۱۳۲

۱-۱)اندیشه اقتصادی اسلام از اوایل ظهور تا اواخر قرن۱۹ …………۱۳۲

۲-۱)آيات و روايات با جهت­گيري اقتصادي………………………..۱۳۳

۳-۱)موضوعات اقتصادی در متون فقهي و فلسفي………….. ۱۳۸

۴-۱)اندیشه اقتصادی اسلام در قرن۲۰ ……………………….۱۴۵

فصل دوم : مبانی و ماهیت اقتصاد اسلامی………………….۱۴۶

۱-۲) مبانی اقتصادی اسلام…………………………..۱۴۶

۱-۱-۲)مالكيت در اقتصاد اسلامي……………………………….۱۴۶

۱-۱-۱-۲) نظر اسلام درباره مال و ثروت…………………. ۱۴۶

۲-۱-۱-۲) مفهوم و اهميت مالكيت خدا و جانشيني انسان در قرآن…………۱۴۸

۱-۲-۱-۱-۲) حق و تكليف در مالكيت …………………………………….۱۴۹

۲-۲-۱-۱-۲) ديدگاه­هاي مشترك صاحب­نظران اقتصاد اسلامي در مورد مالكيت ……۱۵۰

۳-۲-۱-۲) اختلاف نظر در مورد قلمروهاي مالكیت در اسلام…………………۱۵۱

۲-۱-۲) كار در اقتصاد اسلامي …………………………….۱۵۶

۱-۲-۱-۲) اهميت و نقش كار در اسلام………………………… ۱۵۶

۲-۲-۱-۲) رابطه ميان كار و مالكيت در اسلام………… ۱۵۷

۳-۲-۱-۲) هدف از كار………………………………….. ۱۵۹

۴-۲-۱-۲) كار و استراحت ……………………….۱۶۰

۳-۱-۲) عدالت در اقتصاد اسلامي ……………………………۱۶۱

۱-۳-۱-۲) تعريف عدالت و قسط ………………………………۱۶۳

۲-۳-۱-۲) انواع عدالت…………………………..۱۶۵

۳-۳-۱-۲) عدالت اقتصادي ……………………..۱۶۵

۴-۳-۱-۲)نظريه توزيع در اقتصاد اسلامي …………………………۱۶۷

۵-۳-۱-۲) نظريات توزيع قبل و بعد از توليد ………………..۱۶۸

۴-۱-۲) نقش دولت و بازار در اقتصاد اسلامي ………………………۱۷۱

۱-۴-۱-۲) مالية عمومي در اقتصاد اسلامي……………………….۱۷۶

۲-۴-۱-۲) جايگاه بازار و اخلاقيات بازار در اقتصاد اسلامي ………۱۸۰

۳-۴-۱-۲) تأمين نظام مالي در اقتصاد اسلامي……………………………….. ۱۸۴

۴-۴-۱-۲) محدودة دخالت دولت در اقتصاد اسلامي …………………………..۱۸۷

۵-۴-۱-۲) ماهيت دولت و ساختار بازار در اقتصاد اسلامي……………..۱۹۰

۲-۲) ماهیت اقتصاد اسلامی…………………..۱۹۳

۱-۲-۲) نظر گروهي از صاحب­نظران اقتصادي مسلمان در مورد عدم وجود اقتصاد اسلامي و عدم نياز به آن….۱۹۳

۲-۲-۲) نظريات پژوهش­گران مختلف در مورد وجود اقتصاد اسلامي…………..۱۹۶

بخش چهارم : مقایسه

فصل اول)مقایسه اندیشه های اقتصادی یهودیت ، مسیحیت واسلام…………………..۲۰۰

۱-۱) جهان بيني اقتصادي  ………..۲۰۰

۲-۱) كار و مالكيت……………………………………..۲۰۴

۳-۱) عدالت و توزيع ……………………………….۲۰۸

۴-۱)  دولت و بازار …………………۲۱۲

فصل دوم)نتیجه گیری ……………۲۱۶

۱-۲)اشتراکات………………………………۲۱۶

۲-۲)افتراقات………………………۲۱۷

منابع فارسی و عربی…………………………..۲۲۱

منابع انگلیسی………………………………………۲۲۵

واژه نامه………………………….۲۳۲

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0