بررسی سیاست های انرژی اتحادیه اروپا در قبال تحریم های جدید نفتی ایران :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

بررسی سیاست های انرژی اتحادیه اروپا در قبال تحریم های جدید نفتی ایران :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

علوم سیاسی را میتوان از جمله رشته های بسیار حساس و تعیین کننده برای رشد و شکوفایی هر جامعه ای برشمرد ، واضح است که این سیاست که سرنوشت یک جامعه رو رقم میزند و هرچه قدر بتوان رجال سیاس زبده و کارآمدی در طول تحصیل تربیت و معرفی کرد آن جامعه به شکل بهتری رهنمود خواهد شد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های آماده کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی میپردازد .این  پایان نامه با عنوان “بررسی سیاست های انرژی اتحادیه اروپا در قبال تحریم های جدید نفتی ایران” با فرمت WOrd (قابل ویرایش) در ۱۸۳ صفحه تقدیم کاربران میگردد

 

چکیده بررسی سیاست های انرژی اتحادیه اروپا در قبال تحریم های جدید نفتی ایران:

پس ازتصویب تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا ، این اتحادیه از ورود نفت ایران به کشورهای اروپایی جلوگیری به عمل آورد. اگرچه براثر تحریم ها درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش یافت و بر اقشار مختلف مردم ایران فشار زیادی وارد آمد، اما این تحریم ها برای اتحادیه اروپا نیز هزینه های بالایی به دنبال داشت و باعث کمبود انرژی در درون این اتحادیه گردید.بررسی سیاست های انرژی اتحادیه اروپا درقبال تحریم های تحمیلی نفتی ایران نشان می دهد که این اتحادیه به دنبال تضمین امنیت عرضه انرژی ، تنوع بخشیدن به عرضه کنندگان انرژی و عقلانی کردن مصرف انرژی می باشد.در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به این سوال ، که « اتحادیه اروپا بعد از تحریم های نفتی ایران چه اقداماتی در راستای تأمین انرژی مورد نیاز خود انجام می دهد؟ » ، چنین پاسخ داده می شود که ، با توجه به اهمیت انرژی و امنیت عرضه نفت و گاز برای اتحادیه اروپا ، اين اتحاديه پس از تحریم های اخیر علیه ایران دسترسی پایدار به منابع انرژی و تنوع بخشی به این منابع را به صورت جدی تر دنبال می کند.

 

 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

از آنجاکه اتحاديه اروپا‌ یکی از مهمترین بازیگران نظام بين الملل بوده به گونه‌ای كه همواره جهت­گیری‌ها و اتخاذ مواضع این کشور بر روند تحولات‌ جهان اثرگذار بوده است و با عنايت به اينكه سياست هاي خارجي اين اتحاديه دربسياري از جهات همسو با سياست هاي خارجي ایالات متحده امریکا كه خود نيز یکی ديگر از مهمترین بازیگران نظام بين الملل و حتی اثرگذارترین آنهاست مي باشد،بررسي سياست ها و اقداماتي كه اين اتحاديه براي تأمين منابع نفتي و گازي مورد نياز خود بعمل مي آورد از بسياري جهات مهم و ضروري مي باشد.  همچنين مي توان به تأثیراتی که تحریم نفتی ایران بر اقتصاد بین الملل به خصوص بر اقتصاد و صنعت کشورهای مختلف بخصوص کشورهای صنعتی مانند چین، ژاپن، هندوستان ،برزیل، کشورهای عضو اتحادیه اروپا وهمچنین نقش سازمانهاي بين المللي و کشورهای دیگر در  نظام و روابط بین الملل اشاره نمود.

ضمن اينكه علاقه شخصي پژوهشگر به موضوع پژوهش، ضرورت انجام پژوهش در خصوص مسائل جاري و افزايش شناخت و آگاهي پژوهشگر در خصوص موضوع مورد بحث از انگيزه هاي پژوهشگر مي‌باشد .

 

هدف هاي تحقیق :

هدف اصلي:با عنايت به اينكه منابع نفتي و گاز ايران چرخاننده و محرك كارخانجات، صنايع و توليدي هاي اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو آن مي باشد،هدف اصلي در پژوهش پيش رو،شناخت رويكردهاي اتحاديه اروپا در خصوص موضوع تحريم هاي جمهوري اسلامي ايران و آشنايي با سياست ها و اقداماتي كه اين اتحاديه در جهت تأمين نيازمندي هاي گازي و نفتي خود پس از اعمال اين تحريم ها اتخاد و به مورد اجرا درآورده اند، مي باشد.

اهداف فرعي : اهداف ديگري چون بررسی مناسبات تجاری ایران و اتحادیه اروپا پیش از اعمال تحریم ها و شناخت چالش هایی که این تحریم ها برای اتحاديه اروپا در بر دارد ، به موازات هدف اصلي دنبال مي‌شوند.

سوالات تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) :

سوال اصلی :اتحادیه اروپا بعد از اعمال تحريم هاي نفتي عليه ايران چه اقداماتي در راستاي تأمين انرژي مورد نياز خود انجام مي دهد؟

سوال فرعي(بخش هاي پايان نامه):مناسبات تجاری با اتحادیه اروپا پیش از اعمال تحریم های علیه ج .ا ایران چگونه بوده است؟

فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلي :

با توجه به اهميت انرژي و امنيت عرضه نفت و گاز براي اتحاديه اروپا ، اين اتحاديه پس از تحریم های اخیر علیه ایران دسترسی پایدار به منابع انرژی وتنوع بخشی به این منابع را به صورت جدی تر دنبال می کند.

فرضيه فرعي:

تا قبل از اعمال تحریم ها علیه ایران ، اتحادیه اروپا ،بزرگترین شریک تجاری ایران درهر دو بعد صادرات و واردات محسوب می گردید. بیش از۸۰ % واردات اتحادیه اروپا از ایران شامل محصولات نفتی می شد در حالی که صادرات اتحادیه به ایران محصولات متنوعی را نظیر نیروگاه برق ، ماشین آلات بزرگ و صنعتی و… در بر می گرفت که ۴۵ % کل صادرات اروپا را تشکیل می داد.

 

فهرست مطالب

 • مقدمه…………………۱
 • فصل اول : کلیات تحقیق ………………۲
 • ۱-۱-بیان مسأله تحقیق ……………۳
 • ۱-۲-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن……………۴
 • ۱-۳-هدف های تحقیق ……………۵
 • ۱-۴-سؤالات تحقیق…………..۵
 • ۱-۵-فرضیه های تحقیق……………..۵
 • ۱-۶-قلمرو تحقیق ……………..۶
 • ۱-۷-مدل و روش تحقیق…………….۶
 • ۱-۸-تعریف مفاهیم …………۷
 • ۱-۹-روش گردآوری اطلاعات ………….۱۳
 • ۱-۱۰-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……..۱۳
 • ۱-۱۱-متغیرها …………….۱۳
 • ۱-۱۲-پیشینه و ادبیات تحقیق ……..۱۳
 • ۱-۱۳-سازماندهی تحقیق …………۱۸
 • فصل دوم : مطالعات نظری تحقیق ………..۱۹
 • مقدمه………………۲۰
 • ۲-۱-مبانی نظری وچارچوب تحقیق؛ رئالیسم………..۲۱
 • ۲-۲-مؤلفه های کلیدی رئالیسم…………۲۳
 • ۲-۳-انواع تصاویر رئالیسم …………۲۶
 • ۲-۴-رئالیسم و فناوری هسته ای……..۲۹
 • ۲-۵-نظریه رئالیسم و تحریم اقتصادی……….۴۲
 • ۲-۶-بررسی جنبه های مختلف امنیت انرژی………….۴۹
 • فصل سوم: شرایط حاکم برساختار انرژی اتحادیه اروپا,مناسبات ایران بااین اتحادیه….۶۲
 • مقدمه…………۶۳
 • ۳-۱-وضعیت ذخائر، تولید، مصرف و واردات نفت خام و گاز طبیعی اتحادیه اروپا………..۶۵
 • آآآ۳-۲ -مناسبات انرژی اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران  …………۷۹
 • ۳-۲-۱- پیشینه روابط اتحادیه اروپا و ایران …………..۷۹
 • ۳-۲-۲-روابط تجاری-انرژی اتحادیه اروپا و ایران ……۸۴
 • فصل چهارم : تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران …….۹۲
 • مقدمه……………..۹۳
 • ۴-۱- بررسی کلی تحریم های نفتی علیه ایران…………….۹۴
 • ۴-۲- تحریم های  اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران ………..۱۰۱
 • ۴-۳- تأثیر تحریم های نفتی بر مناسبات انرژی ایران و اروپا…………۱۰۷
 • ۴-۴- چالش های تحریم نفتی ایران برای اتحادیه اروپا………۱۱۰
 • فصل پنجم:سیاست های اتحادیه اروپا در راستای تأمین انرژی مورد نیاز خود………………۱۱۹
 • مقدمه…………….۱۲۰
 • ۵-۱-تأمین امنیت عرضه انرژی و چالش های آن………..۱۲۲
 • ۵-۲-برنامه های کوتاه مدت………۱۳۳
 • ۵-۲-۱- تنوع بخشیدن به منابع عرضه انرژی………۱۳۳
 • ۵-۲-۲- مدیریت تقاضا……….۱۴۰
 • ۵-۲-۳- امنیت تقاضای انرژی…………۱۴۰
 • ۵-۲-۴- ایجاد ثبات در کشورهای صادرکننده انرژی…………..۱۴۱
 • ۵-۲-۵- گفتگوی جامع میان تولید كنندگان انرژی……….۱۴۲
 • ۵-۲-۶- مذاکرات با ایران………۱۴۳
 • ۵-۳-برنامه های میان مدت…………….۱۴۹
 • ۵-۳-۱- تنوع بخشیدن به منابع عرضه انرژی………۱۵۰
 • ۵-۳-۲-تنوع بخشیدن به منابع(نوع) انرژی با تکیه بر حفظ محیط زیست………..۱۵۱
 • ۵-۳-۳-رقابت پذیری انرژی………۱۵۳
 • ۵-۳-۴- هماهنگی بین اعضای اتحادیه اروپا برای اتخاذ سیاست های مشترک…………۱۵۴
 • ۵-۳-۵- بهبود و توسعه بخشندن به شبکه های انتقال وتوزیع انرژی‌……..۱۵۵
 • نتیجه ­گیری …………..۱۵۷
 • منابع و مآخذ ………..۱۶۴

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0