دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسـابداري آموزش و پرورش میانه

دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسـابداري آموزش و پرورش میانه

این گزارش توسط دانشجوی رشته حسابداری در ۲۵ صفحه با فرمت Word کارآموزی بررسی سیستم حسـابداري آموزش و پرورش تهیه و تدوین شده است.در ادامه  فهرست و قسمتهایی از این گزارش رو مشاهده میفرمایید.

فصل اول :آشنایی با مکان کارآموزی بررسی سیستم حسـابداري

تاریخچه سازمان

نمودار سازمانی و تشکیلاتی

شرح مختصری از فرایند تولید یا خدمات

 

فصل دوم :ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی و عملی کارآموزی

موقعیت رشته کار آموزی در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی

رشته کارآموزی در واحد صنعتی

بررسی شرح وظایف رشته کارآموزی در واحد صنعتی

امور جاری در دست اقدام.

برنامه های آینده.

 

فصل سوم:نتایج آموخته ها

آزمون آموخته ها و نتایج

نتایج کلی از دوره کارآموزی

 

با نگرشي صحيح به رشد و وضعيت اقتصادي كشور نياز جامعه را به حرفه حسابداري متوجه مي شويم.

حسابداري هم بعنوان رشته اي از دانش و هم بعنوان شغل ، با تمدن بشري همزاد است و همراه و هماهنگ با تحولات و تغييرات و پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي در طول قرون و اعصار متحول شده است. حسابداري كه از ديرباز پيشاهنگ وگرداورنده پردازش و اماده سازي اطلاعات براي اتخاذ تصميمات اگاهانه بوده،اگرچه باكمي سرعت به قافله پيشروان بپيوست ويكي از نخستين رشته هايي بود كه راه را برورود و كاربرد علم و تكنولوژي هاي تازه گشود، كامپيوتر را در خدمت سيستم اطلاعات مالي و سيستم اطلاعات مديريت قرار دارد.

پس از پيدايش حسابداري در كشورهاي مختلف جهان لزوم تشكيل انجمن واعضاي حرفه اي در يك سازمان و فعاليت انها تحت ضوابط مشخص و معين به منظورارتقاي كيفيت و دستيابي به پذيرش اجتماعي احساس مي شود.

نياز گسترده و روزافزون به – اطلاعات مالي براي هرگونه تصميم گيري لزوم ايجاد تفاهم در روابط بين واحدهاي ـــ اداري و اقتصادي و كساني كه با انها سر و كار دارند ا ز سوي ديگر ضرورت كاربرد مقياس هاي مشترك اندازه گيري و مفاهيم هممعنا را تشديد كرده و درنتيجه تدوين اصول و استاندارد هاي حسابداري در سراسر جهان شتاب گرفت . حسابداران بعنوان جزيي از اعضاي حرفه هاي جامعه از ا ين تحولات و تاثيرگذاريهاي ا ن دورنيستند وخواه ناخواه ازفراگيري و كاربرد تمام يا برخي از روشهاي نو در انجام وظايف خود خواهند بود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0