بررسی شاخص‌های آمادگی الکترونیک جامعه اطلاعاتی ایران : دانلود پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

بررسی شاخص‌های آمادگی الکترونیک جامعه اطلاعاتی ایران : دانلود پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

یکی از رشته های زیر مجموعه فنی مهندسی که علاقمندان بسیاری در کشور ما  دارد رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات هستش که اتفاقا سایت مسترداک در حال تکمیل سری جدیدی از پایان نامه های ارشد این رشته تحصیلی برای کاربران گرانقدر خود میباشد. مسترداک در ادامه پایان نامه ” بررسی شاخص‌های آمادگی الکترونیک جامعه اطلاعاتی ایران ”   با فرمت Word (قابل ویرایش) در ۱۲۱ صفحه را معرفی مینماید.

چکیده پایان نامه بررسی شاخص‌های آمادگی الکترونیک جامعه اطلاعاتی ایران:

امروزه، فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکی از مهمترین عوامل پیشرفت کشورها تبدیل شده است و عامل ایجاد قدرت برای آن‌هاست. مهمترین امر برای تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پیشرفت، استفاده و بهره‌برداری صحیح و بهینه از آن است.

برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای بهره‌برداری مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات و بررسی وضعیت آن، بایستی اندازه‌گیری‌هایی صورت پذیرد. به این منظور مدل‌های زیادی در راستای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیک یک کشور ارایه شده است. از سوی دیگر حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی مفهومی پیوند خورده با فناوری اطلاعات و ارتباطات است و این بدین معنی است که رسیدن به هر کدام از آن‌ها در سایه رسیدن به دیگری است.

در این پژوهش در ابتدا مدل‌های معتبر جهانی در زمینه سنجش آمادگی الکترونیک بررسی شده‌اند و اصلی‌ترین شاخص‌های آنان استخراج شده است. از سوی دیگر شاخص‌هایی از نقشه عمل جامعه اطلاعاتی استخراج گشته است. این دو مجموعه شاخص به منظور ایجاد یک مدل سنجش آمادگی الکترونیک ترکیبی به نظرسنجی خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گذاشته شده است و در نتیجه مدل نهایی سنجش آمادگی الکترونیک ملی و بومی همراه با وزن و میزان اهمیت شاخص‌‌های مختلف ارایه گشته است. در نهایت نیز بر اساس مدل به دست آمده توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه شده است.

کلمات کلیدی: مدل ارزیابی آمادگی الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جامعه اطلاعاتی

معرفی عنوان و ضرورت پژوهش

همان‌گونه که مطرح شد، در حال حاضر، یکی از مهمترین مواردی که بایستی توسط دولت‌ها مورد توجه قرار داشته باشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه و صحیح از آن است. برای استفاده بهینه و مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات بایستی بتوان وضعیت فعلی آن را به درستی و با دقت اندازه‌گیری کرد و مشخص نمود؛ تا بتوان بر اساس این اطلاعات وضعیت ایده‌آل و مورد نظر کشور در فناوری اطلاعات و ارتباطات را معین کرد. سپس می‌توان بر این اساس نقشه راهی ایجاد نمود و سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی را برای ارتقا و بهبود وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ارایه داد و اجرا نمود.

در سال‌های اخیر مدل‌های و چهارچوب‌های متفاوتی در زمینه سنجش آمادگی الکترونیک یک کشور ارایه شده است. به طور حتم نمی‌توان تک تک این مدل‌ها را در یک کشور به اجرا در آورد و نتایج آن را بررسی نمود. از سویی دیگر در صورتی که تنها با استفاده از شاخص‌های ارایه شده در یک مدل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شود، از شاخص‌های مناسبی که در دیگر مدل‌ها به آن‌ها اشاره شده و به کار گرفته شده‌اند، استفاده‌ای نخواهد شد و چه بسا شاخص‌هایی که مورد استفاده قرار نگرفته‌اند شاخص‌های بسیار پراهمیتی (به خصوص در کشور مورد مطالعه) باشند.

بنابراین نیاز به یک جمع‌بندی در میان مدل‌های ارایه شده و ایجاد یک مدل از شاخص‌های اصلی سنجش میزان آمادگی الکترونیک احساس می‌گردد که به طور حتم این مدل و شاخص‌های آن بایستی بر مبنای عوامل تاثیرگذار در یک جامعه باشد و در واقع مدل نهایی باید مدلی بومی برای یک کشور باشد تا هم نیازهای آن جامعه به خوبی در آن دیده شود و هم به خوبی در آن محیط و جامعه قابل اجرا باشد.

فهرست مطالب

 • فصل اول: کلیات پژوهش   ۱
 • ۱-۱ مقدمه  ۲
 • ۱-۲ معرفی عنوان و ضرورت پژوهش    ۴
 • ۱-۳ واژگان پژوهش    ۵
 • ۱-۴ روشگان پژوهش    ۶
 • فصل دوم: جامعه اطلاعاتی  ۸
 • ۲-۱ مقدمه  ۹
 • ۲-۲ تاريخچه  ۹
 • ۲-۳ ويژگي‌هاي جامعه اطلاعاتي   ۱۰
 • ۲-۳-۱ ويژگي تکنولوژیک    ۱۱
 • ۲-۳-۲ ويژگي اقتصادي   ۱۱
 • ۲-۳-۳ ويژگي شغلی   ۱۲
 • ۲-۳-۴ ويژگي مكاني   ۱۴
 • ۲-۳-۵ ويژگي فرهنگي   ۱۵
 • ۲-۴ عناصر و اصول جامعه اطلاعاتي   ۱۶
 • ۲-۵ زاويه ملي   ۱۸
 • ۲-۶ اجلاس جهانی در رابطه با جامعه اطلاعاتی   ۱۹
 • ۲-۷ جمع‌بندي   ۲۳
 • فصل سوم: آمادگی الکترونیک    ۲۶
 • ۳-۱ مقدمه  ۲۷
 • ۳-۲ راهنمای آمادگی برای زندگی در دنیای شبکه‌ای   ۲۹
 • ۳-۳ ارزیابی آمادگی تجارت الکترونیکی APEC  ۳۰
 • ۳-۴ آمادگی برای دنیای شبکه‌ای   ۳۱
 • ۳-۵ روشگان ارزیابی دانش    ۳۲
 • ۳-۶ مدل آمادگی بین‌المللی مک کانل   ۳۳
 • ۳-۷ شاخص دسترسی دیجیتال  ۳۴
 • ۳-۸ مدل بررسی جهانی تجارت الکترونیک    ۳۵
 • ۳-۹ پروژه نفوذ جهانی اینترنت   ۳۶
 • ۳-۱۰ مدل SIBIS  ۳۷
 • ۳-۱۱ رتبه‌بندی آمادگی الکترونیک    ۳۸
 • ۳-۱۲ شاخص آمادگی شبکه‌ای   ۴۲
 • ۳-۱۳ جمع‌بندی مدل‌های آمادگی الکترونیک    ۴۳
 • فصل چهارم: استخراج مدل اندازه‌گیری آمادگی الکترونیک ملی  ۴۶
 • ۴-۱ مقدمه  ۴۷
 • ۴-۲ استخراج شاخص‌های اصلی از مدل‌های سنجش آمادگی الکترونیک    ۴۷
 • ۴-۳ استخراج شاخص‌ها از نقشه عمل جامعه اطلاعاتی   ۵۱
 • ۴-۴ ارزیابی شاخص‌ها ۵۵
 • ۴-۵ تحلیل نتایج  ۵۸
 • ۴-۵-۱ تحلیل داده‌ها بدون حذف داده‌های دور افتاده ۵۹
 • ۴-۵-۲ تحلیل داده‌ها با حذف داده‌های دور افتاده ۶۲
 • ۴-۶ ارایه مدل نهایی   ۶۸
 • فصل پنجم: نتیجه‌گیری   ۷۲
 • ۵-۱ مقدمه  ۷۳
 • ۵-۲ بررسی نتایج  ۷۳
 • ۵-۳ محدودیت‌های پژوهش    ۷۵
 • ۵-۴ پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی   ۷۵
 • منابع  ۷۷
 • منابع فارسی   ۷۸
 • منابع انگلیسی   ۷۹
 • پیوست‌ها ۸۲
 • پیوست ۱ – نقشه عمل اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی   ۸۳
 • پیوست ۲ – پرسش‌نامه  ۱۰۵

فهرست جداول

 • جدول ۳-۱ رتبه‌بندی کشورها بر اساس گزارش EIU ………… 40
 • جدول ۳-۲ جمع‌بندی مدل‌های سنجش آمادگی الکترونیک ………… ۴۵
 • جدول ۴-۱ ماتریس مدل – شاخص ……… ۴۸
 • جدول ۴-۲ یازده خط عمل اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ……… ۵۱
 • جدول ۴-۳ میزان تحصیلات خبرگان و متخصصین ………… ۵۵
 • جدول ۴-۴ میزان تحصیلات خبرگان و متخصصین ……… ۵۶
 • جدول ۴-۵ پاسخگویی بر اساس طیف لیکرت …………. ۵۷
 • جدول ۴-۶ وزن شاخص‌ها بدون حذف داده‌های دور افتاده ……….. ۵۹
 • جدول ۴-۷ وزن شاخص‌ها با حذف داده‌های دور افتاده ……….. ۶۵
 • جدول ۴-۸ مدل نهایی سنجش آمادگی الکترونیک …………… ۶۹
 • جدول ۵-۱ دسته‌های مدل سنجش آمادگی الکترونیک  ……………. ۷۳

فهرست نمودارها

 • نمودار ۱-۱ روشگان پژوهش ………………… ۷
 • نمودار ۳-۱ دسته‌بندی شاخص‌ها در گزارش EIU همراه با میزان تاثیر آن‌ها …………………. ۳۹
 • نمودار ۴-۱ میزان تحصیلات خبرگان و متخصصین ………… ۵۶
 • نمودار ۴-۲ میزان سابقه خبرگان و متخصصین …………….. ۵۶
 • نمودار ۴-۳ پراکندگی داده‌های مربوط به شاخص ” تعداد میزبانان اینترنت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر” ………. ۶۳
 • نمودار ۴-۴ پراکندگی داده‌های مربوط به شاخص “تعداد کل خطوط تلفن ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر” …… ۶۴
 • نمودار ۴-۵ پراکندگی داده‌های مربوط به شاخص ” تعداد کامپیوتر به ازای هر ۱۰۰ دانش‌آموز” …..۶۴
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0