بررسی عوامل تاثیرگذار بر روابط آینده ایران و مصر بعد از سقوط مبارک :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

بررسی عوامل تاثیرگذار بر روابط آینده ایران و مصر بعد از سقوط مبارک :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

علوم سیاسی را میتوان از جمله رشته های بسیار حساس و تعیین کننده برای رشد و شکوفایی هر جامعه ای برشمرد ، واضح است که این سیاست که سرنوشت یک جامعه رو رقم میزند و هرچه قدر بتوان رجال سیاس زبده و کارآمدی در طول تحصیل تربیت و معرفی کرد آن جامعه به شکل بهتری رهنمود خواهد شد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های آماده کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی میپردازد .این  پایان نامه با عنوان “ بررسی عوامل تاثیرگذار بر روابط آینده ایران و مصر بعد از سقوط مبارک ” با فرمت WOrd (قابل ویرایش) در ۱۰۸ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

 

چکیده بررسی عوامل تاثیرگذار بر روابط آینده ایران و مصر بعد از سقوط مبارک:

ایران و مصر دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه هستند. روابط این دو کشور در دوران های مختلف با فراز و نشیب های متعددی روبرو بوده است. با توجه به اهمیت این دو کشور در منطقه و نیز تحولات اخیر داخلی و منطقه ای، بررسی روابط و آینده احتمالی این دو کشور از اولویت خاصی برای هر دو کشور برخوردار است. عوامل داخلی و خارجی زیادی روی رابطه این دو کشور تاثیر گذاشته است. بعد از برکناری حسنی مبارک و روی کار آمدن محمد مرسی انتظار بهبود روابط مطرح گشت اما بعد از برکناری مرسی و روی کار آمدن دولت جدید در مصر می بایست برای اقدامات بعدی با دقت و صبر بیشتری جلو رفت و منتظر گام های بعدی دولت مصر و نتایج تحولات احتمالی آینده این کشور بود.

 

پیشینه پژوهش

 1. محمدرضا صارمي (۱۳۸۶) در پایان نامه ای تحت عنوان “بررسي عوامل همگرا و واگرا در روابط ايران و مصر از ۲۰۰۶-۱۹۸۰” ضمن بررسی روابط دو کشور از سالهای پیش به نقش دولتمردان ایرانی از یک سو و نقش آمریکا به عنوان یک قدرت فرامنطقه ای از سوی دیگر در افت و خیز روابط ایران و مصر پرداخته است.
 2. در پایان نامه دیگری تحت عنوان ” روابط ج.ا.ايران و مصر با تاكيد بر نقش ساختار نظام بين الملل ۲۰۰۹ تا ۱۹۷۹” ضمن تاکید بر اولویت سیاسیت خارجی ایران در همکاری با کشور های مسلمان ، روابط ایران و مصر بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و عوامل واگرایی و همگرایی با هدف ارائه راهکارهایی درجهت عادی سازی روابط مطالعه شده است.

۳٫محمد حسین هاشمی(۱۳۸۰) در پایان نامه ای با عنوان ” همگرایی و واگرایی در روابط ایران و مصر در دهه های ۶۰ و۷۰” عوامل همگرائی و واگرائی در روابط دو کشور در دو دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی و برای شناخت بهتر تاریخ روابط دو کشور و برنامه ریزی برای داشتن روابط صحیح جهت تامین منافع ملی و دینی کشور را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت بر تاثیر نقش منطقه ای و بین المللی دو کشور بر روابط میان آنها تاکید می کند.

۴٫سید بهنام مهردل(۱۳۸۷) در مقاله ای با نام ” تبیین تئوریک از روابط ایران و مصر” با بررسی پایه های تئوریک منازعه و همکاری در روابط بین الملل به بررسی سابقه روابط ایران و مصر پرداخته و دست آخر به این نتیجه گیری می رسد که عامل تعیین کننده رفتار جمهوری اسلامی ایران نسبت به مصر، فاکتورهای عینی و مادی نبود، بلکه هنجارهایی بود که تاثیر مستقیم بر منافع و هویت ایران اسلامی گذاشته بود. همچنین در مقاله دیگری تحت عنوان “ارتباطات فرهنگي ايران و مصر؛ضرورت ها و فرصت ها” (۱۳۸۸) با تاکید بر مشترکات زیاد بین دو کشور ودلایل اندک برای دشمنی ،مبانی نظری روابط را مورد کنکاش قرار داده و بستر دینی را برای توسعه روابط مهم برشمرده است و از ناهماهنگی در سیاست خارجی به عنوان یکی از عوامل سردی روابط نام برده و در نهایت معتقد است با ايجاد گفتماني متمركز بر چهار حوزه ارتباطي شامل : ديني- تبليغاتي ،علمي- آموزشي ،فرهنگي- هنري و رسانه اي- محيط مجازي مي توان در بهبود روابط سياسي ايران و مصر نقش عمده اي ايفا نمود.

 1. حامد عالی (۱۳۹۱) در مقاله ای با عنوان” تاثير روابط ديپلماتيك سياسي،مذهبي ايران ومصر بر تحولات آينده فلسطين” با در نظر گرفتن موقعیت مصر پس از بهار عربی و جایگاه استراتژیک این مشور در مسئله فلسطین بر تاثیر این روابط بر مناسبات مربوط به فلسطین تاکید کرده و بر برقراری هرچه سریعتر روابط با مصر پیش از نفوذ مجدد آمریکا در این کشور ، در راستای حمایت از فلسطین اشاره دارد.

سوالات پژوهش

سوال اصلی :

چه عواملی بر روابط آینده ایران و مصر بعد از سقوط مبارک تاثیرگذار می باشند و آیا اساسا امکان برقراری رابطه بین ایران و مصر وجود دارد ؟

سوالات فرعی:

 • آیا اساسا امکان برقراری رابطه بین ایران و مصر وجود دارد؟
 • عوامل اصلی همگرایی بین ایران و مصر کدامند؟
 • چه تغییری در عوامل همگرایی ایران و مصر پس از برکناری مبارک ایجاد شده است؟
 • عوامل اصلی واگرایی ایران و مصر کدامند؟
 • چه تغییری در عوامل واگرایی ایران و مصر پس از برکناری مبارک ایجاد شده است؟
 • ایران از چه راهبردهایی می تواند در راستای افزایش همگرایی و کاهش واگرایی در روابط با مصر جدید در  این برهه بهره ببرد؟

فرضيات پژوهش

۱- با سقوط مبارک و بیداری اسلامی در مصر  امکان برقراری رابطه بین ایران و مصر وجود دارد.

۲- بیداری اسلامی در مصر باعث تقویت عوامل اصلی همگرایی در روابط ایران و مصر شده است.

۳-بیداری اسلامی در مصر باعث تضعیف عوامل اصلی واگرایی در روابط ایران و مصر شده است.

اهداف پژوهش

 • بررسی عوامل موثر بر برقراری روابط ایران ومصر پس از مبارک
 • بررسی عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی روابط ایران ومصر پس از مبارک

ارائه راهکارهایی برای بهبود روابط در راستای منافع داخلی و خارجی ایران

 

فهرست مطالب

چكيده : ۱

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بيان مسئله. ۳

۱-۳- پیشینه پژوهش    ۴

۱-۴- سوالات پژوهش     ۶

۱-۵- فرضيات پژوهش     ۶

۱-۶- اهداف پژوهش    ۶

۱-۷- روش تحقیق. ۷

۱-۸- نوآوری تحقیق. ۷

۱-۹- سازماندهی تحقیق. ۷

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. ۸

۲-۱- مقدمه. ۹

۲-۲- موقعیت ژئوپلتیک (جغرافیایی) مصر. ۹

۲-۳-موقعیت ژئوپلتیک ایران. ۹

۲-۴- جمعیت شناسی مصر. ۱۳

۲-۵- تاریخ مصر. ۱۷

۲-۵-۱- تاریخ سیاسی مصر پس از استقلال. ۱۷

۲-۶- نظام سیاسی مصر. ۲۲

۲-۷- احزاب مصر. ۲۳

۲-۸- سیاست خارجی مصر پس از استقلال. ۲۴

۲-۹- عوامل عمده اثر گذار بر روابط خارجی مصر. ۲۸

۲-۹-۱- موقعیت جغرافیایی مصر: ۲۸

۲-۹-۲- ناسیونالیسم عربی : ۲۸

۲-۹-۳- فلسطین و اسرائیل : ۲۸

۲-۹-۴ – گرایش به غرب : ۲۹

۲-۹-۵- اسلام گرایی : ۲۹

۲-۹-۶- ارتش مصر: ۳۰

۲-۱۰- نظریه همگرایی در روابط بین الملل. ۳۰

۲-۱۰-۱- نظريه فدراليسم. ۳۲

۲-۱۰-۲-  نظريه ارتباطات.. ۳۴

۲-۱۰-۳-  نظريه كاركرد گرايي.. ۳۴

فصل سوم: روابط ایران و مصر. ۳۷

۳-۱- مقدمه. ۳۸

۳-۲- رابطه ايران و مصر در عهد باستان. ۳۸

۳-۳- روابط ايران و مصر در دوران بعد از اسلام. ۳۹

۳-۴- مناسبات  سیاسی تهران ـ قاهره‌ بعد از جنگ جهاني اول. ۴۱

۳-۵- روابط ايران و مصر در دوران رضا شاه ۴۲

۳-۶- روابط ايران و مصر در دوران محمدرضا شاه پهلوي.. ۴۳

۳-۷- روابط ايران و مصر بعد از انقلاب اسلامي ايران. ۴۷

۳-۸- رابطه ايران و مصر بعد از انقلاب مصر. ۵۱

۳-۹-رابطه ایران و مصر و تحولات مصر بعد از مبارك… ۵۲

۳-۱۰- رابطه ایران و مصر در دوران محمد مرسی.. ۵۶

۳-۱۱- روابط ایران و مصر در دوران بعد از محمدمرسی.. ۶۰

۳-۲۱- عوامل موثر در همگرایی ایران و مصر. ۶۲

فصل چهارم: آینده روابط ایران و مصر. ۶۹

۴-۱- اشتراكات تاثير گذار بر روي روابط ايران و مصر. ۷۰

۴-۲- عوامل موثر بر رابطه ايران و مصر. ۷۱

۴-۳- موانع تاثیرگذار بر روند تعامل ایران و مصر. ۷۳

۴-۴- نقش امريكا و اسرائيل در روابط ايران و مصر. ۷۵

۴-۵- تاثير تحولات اخير و بركناري مرسي بر رابطه ايران و مصر. ۷۵

۴-۶- تاثير انتخابات رياست جمهوري ايران بر آينده روابط ايران و مصر. ۷۹

۴-۷- آینده احتمالی روابط ایران و مصر. ۸۱

۴-۸- نتیجه گیری.. ۸۵

۴-۹- راهکارها و پیشنهادات.. ۸۶

۴-۱۰-محدودیتها ۸۶

فهرست منابع. ۸۷

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0