بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک های خصوصی شهرستان رشت) : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک های خصوصی شهرستان رشت) : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک های خصوصی شهرستان رشت) در ۱۱۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک های خصوصی شهرستان رشت) :

امروزه سازمان ها نه تنها، به پرورش رفتار کارآفرینانه جهت رقابت موفق در این محیط متغیر و پیچیده نیاز دارند، بلکه برای ادامه حیات و رشد، باید هرچه بیشتر خلاق و نوآور باشند. از اینرو برای اين كه سازمان ها در بازار، رقابتي تر عمل كنند بايد رويكردي كارآفرينانه داشته باشند. لازمه بهره مندی از مزایای کارآفرینی سازمانی، شناخت دقیق عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بروز رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان است. از اینرو، تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی پرداخته است.

به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، بانک های خصوصی شهر رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها تعداد ۴۰۰ پرسشنامه در ۴۰ شعبه از این شش بانک خصوصی فعال در سطح شهر رشت (هر شعبه ۱۰ عدد پرسشنامه) توزيع گردید كه از اين تعداد، ۳۲۸ عدد پرسشنامه قابل قبول استخراج شد که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضمنا در تحقیق حاضر از شیوه نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شده است. در ادامه از مدل یابی معادلات ساختاری جهت آزمون ۷ فرضیه مطرح شده در این تحقیق استفاده به عمل آمد. روش تحقیق از نظر هدف، كاربردي و از نوع علّی است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که نگرش، هنجارهای ذهنی و همچنین کنترل رفتاری ادراک شده به طور مستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارند. همچنین متغیرهای انگیزش، مهارت های فردی، حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده بطور غیرمستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر می گذارند. بعلاوه مشخص گردید که متغیرهای انگیزش و مهارت های فردی بر نگرش تاثیر مثبت داشته و متغیرهای حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده نیز بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر مثبت دارند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه بر کسی پوشیده نیست که در دنیای پرتلاطم و متغیر، دوام و توسعه سازمان ها در گروی همسو شدن با تحولات سریع و گام نهادن در مسیر کارآفرینی می باشد. سازمان های کارآمد و موفق، سازمان هایی هستند که کارآفرینی را بعنوان جزء تفکیک ناپذیری از ویژگیها و خصایص خود دانسته و در جهت تقویت روحیه کارآفرینی سازمانی، از هیچ کوششی فروگذار نکنند. بنابراین سازمان هایی در عرصه رقابت موفق خواهند بود که خلاقیت و نوآوری را وظیفه اصلی خود بدانند (۱۴۶ ،۲۰۱۲ ،Litzky et al). واژه کارآفرین سازمانی در سال ۱۹۸۵ توسط «گیفورد پینکات» از ترکیب دو واژه Intracorporate و Entrepreneur ابداع شد. او تلاش کرد راه هایی برای ایجاد کارآفرینی در درون سازمان و تبدیل سازمان ها به سازمان های کارآفرینانه ارائه کند. کارآفرینان سازمانی اشخاصی هستند که در درون سازمان های بزرگ اعمال و رفتار کارآفرینانه دارند و در همه سطوح سلسله مراتب سازمانی یافت می شوند. آنها از طریق فرآیند کارآفرینی باعث تحول در سازمان می شوند. عنصر کلیدی کارآفرینی سازمانی، نوآوری است.

مطابق این نظریه، هر انسان مدیر یا غیرمدیری در درون سازمان از استعداد خلاقیت برخوردار است. خلاقیت با ساختن و یافتن فکرهای جدید و نوآوری با کاربرد آنها سر و کار دارد. نوآوری می تواند در اشکال مختلف مانند نوآوری در فرآیندها و روشها، نوآوری در محصولات یا خدمات و نوآوری در نحوه انجام امور در درون سازمان ها ظاهر شود. امروزه مفهوم کارآفرینی سازمانی به طور گسترده در تلاش برای ایجاد روحیه کارآفرینی در درون سازمان های بزرگ است (عابدی، ۱۳۸۱، ۱۱۶-۱۱۵). طی سال های اخیر، ایجاد و تاسیس مشاغل کارآفرینانه سهم عمده ای از مشاغل ایجاد شده را به خود اختصاص داده است.

برخی کشورهای پیشرفته صنعتی برنامه های حمایتی گسترده ای را از کارآفرینان تدوین نموده و به اجرا گذاشته اند. هر اندازه که نقش و اهمیت کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی بیشتر آشکار می شود، ضرورت شناخت زمینه های کارآفرینی بیشتر احساس می شود (زارع و دیگران، ۱۳۸۶، ۷۲). کارآفرینی سازمانی یک نوع رفتار سازمانی است. رفتار سازمانی تابعی از عوامل زمینه ای و ساختاری است. برای اینکه رفتار سازمانی کارآفرینانه باشد و سازمان با رویکرد کارآفرینی به هدف های توسعه ای دست یابد، می بایست عوامل زمینه ای و ساختاری اثرگذار بر توسعه کارآفرینی سازمانی شناسایی و مدیریت شوند (یداللهی فارسی، ۱۳۸۴، ۱۳۳-۱۳۲). كارآفريني سازماني، شامل پرورش رفتارهاي كارآفرينانه در سازمان است. سازمان ها مي توانند خلاقيت و نوآوري را از طريق تشويق كاركنان براي فكركردن توسعه بدهند و به آنها براي تعقيب برنامه هایشان، آزادي و انعطاف پذيري بدهند، بدون اينكه آنها را در باتلاق بوروكراتيك قرار دهند. از اين رو كارآفريني سازماني به عنوان سيستم توانمندسازي افراد تلقي مي گردد كه خلاقيت كاركنان را به طور برنامه ريزي شده و سنجيده به كار مي گيرد (۲۸۰ ،۲۰۰۵ ،Luo et al).  مسلما با توجه به پيچيده شدن سازمان ها، رشد تكنولوژي، نو و بديع بودن علم سازمان ها، مديران به طور روزافزون تلاش مي كنند دريابند چگونه سازمان هاي خود را كارآفرين و خلاق سازند تا باعث رشد و موفقيت سازمان هايشان شوند، زیرا اگر ايده نو وارد سازمان نشود، رو به زوال مي روند. در واقع، براي سازمان هاي امروز، خلاقيت و نوآوري و كارآفريني هر كدام به مثابه پله هاي نردبان ترقي هستند كه بايد با آگاهي كامل و موفقيت طي شود (طاهری و همکاران، ۱۳۸۹، ۴۶). با این تفاسیر و با عنايت به اینکه كارآفريني سازماني و به تبع آن سازمانهاي كارآفرين، از مهمترين عوامل پيشرفت كشورهاي امروزي محسوب مي شوند و نیز با توجه به نياز فعلي كشور براي پيشرفت و توسعه و رسيدن به جايگاه واقعي، كارآفريني سازماني مي تواند كشور را در رسيدن به اين مهم ياري رساند (فراهانی و همکاران، ۱۳۹۰، ۴۳-۴۲). بنابراین شناسايي عوامل موثر بر تمایل به كارآفريني سازماني مي تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

 

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

هدف اصلی تحقیق حاضر، سنجش تاثیر عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بانک های خصوصی شهرستان رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) می باشد.

 

اهداف فرعی:

– سنجش تاثیر انگیزش بر نگرش

– سنجش تاثیر مهارت های فردی بر نگرش

– سنجش تاثیر حمایت های محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر پویایی محیطی ادراک شده بر کنترل رفتاری ادراک شده

– سنجش تاثیر نگرش بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر هنجارهای ذهنی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

– سنجش تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

 

هدف کاربردی:

کمک به مدیران سازمان ها به ویژه مدیران بانک های خصوصی به منظور طراحی سیستم ها و استراتژی های مناسب برای تقویت و توسعه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان، با استفاده از نتایج تحقیق.

فرضیه­ های تحقیق

فرضیه ۱-  انگیزش کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر نگرش آنان تاثیر دارد.

فرضیه ۲-  مهارت های فردی کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر نگرش آنان تاثیر دارد.

فرضیه ۳ – حمایت های محیطی ادراک شده از جانب کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر کنترل رفتاری ادراک شده آنان تاثیر دارد.

فرضیه ۴ – پویایی محیطی ادراک شده از جانب کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر کنترل رفتاری ادراک شده آنان تاثیر دارد.

فرضیه ۵ – نگرش کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.

فرضیه۶-هنجارهای ذهنی کارکنان بانکهای خصوصی شهرستان رشت بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.

فرضیه ۷ – کنترل رفتاری ادراک شده کارکنان بانک های خصوصی شهرستان رشت بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۸

۱-۴-۱- هدف اصلی …….۸٫

۱-۴-۲ – اهداف فرعی ………۸

۱-۴-۳ – هدف کاربردی ….۸

۱-۵- چارچوب نظری.. .۹

۱-۶- فرضیه های تحقیق.. ۱۰

۱-۷- تعریف متغیرها ۱۰

۱-۷-۱- تعریف مفهومی متغیر ها ۱۱

۱-۷-۲- تعریف عملیاتی متغیرها ۱۳

۱-۸- قلمرو تحقیق.. ۱۵

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی.. ۱۵

۱-۸-۲- قلمرو مکانی.. ۱۵

۱-۸-۳- قلمرو زمانی.. ۱۵

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۷

۲-۲- کارآفرینی.. ۱۷

۲-۳- ویژگی های کارآفرینان. ۱۸

۲-۴- سه موج در کارآفرینی.. ۲۰

۲-۵- انواع كارآفريني.. ۲۳

۲-۶- کارآفرینی سازمانی.. ۲۳

۲-۷- مدل هاي كارآفريني سازماني.. ۲۶

۲-۷-۱- مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن.. ۲۶

۲-۷-۲- مدل كارآفريني سازماني اكهلس و نِك…. ۲۷

۲-۷-۳- مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و همكاران. ۲۸

۲-۷-۴- كارآفريني سازماني تامپسون…۳۰

۲-۸- شاخص هاي مناسب در انتخاب كارآفريني سازماني.. ۳۱

۲-۹- فرآیند کارآفرینی سازمانی.. ۳۲

۲-۱۰- موانع و محدودیت های كارآفريني سازماني.. ۳۴

۲-۱۱- عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی.. ۳۷

۲-۱۱-۱- انگیزش… ۳۸

۲-۱۱-۲- مهارت های فردی.. ۳۹

۲-۱۱-۳- حمایت محیطی ادراک شده. ۴۰

۲-۱۱-۴- پویایی محیطی ادراک شده ….۴۰

۲-۱۱-۵- نگرش… ۴۱

۲-۱۱-۶- هنجارهای ذهنی.. ۴۲

۲-۱۱-۷- کنترل رفتاری ادراک شده. ۴۲

۲-۱۲- پیشینه تحقیق.. ۴۳

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۴۷

۳-۲- فرآیند اجرای تحقیق.. ۴۷

۳-۳- روش تحقیق.. ۴۸

۳-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۴۸

۳-۵- روش و ابزار جمع آوری داده ها ۴۹

۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه. ۵۰

۳-۶-۱- روایی.. ۵۱

۳-۶-۲- پایایی.. ۵۲

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها………۵۳

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه. ۵۵

۴-۲- آمار توصیفی.. ۵۵

۴-۲-۱- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. ۵۶

۴-۲-۲- توصیف سن پاسخ دهندگان. ۵۷

۴-۲- ۳- توصیف سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. ۵۸

۴-۲-۴- توصیف متغیر انگیزش… ۵۹

۴-۲-۵- توصیف متغیر مهارت های فردی.. ۶۰

۴-۲-۶- توصیف متغیر حمایت محیطی ادراک شده. ۶۱

۴-۲-۷- توصیف متغیر پویایی محیطی ادراک شده. ۶۲

۴-۲-۸- توصیف متغیر نگرش… ۶۳

۴-۲-۹- توصیف متغیر هنجارهای ذهنی.. ۶۴

۴-۲-۱۰- توصیف متغیر کنترل رفتاری ادراک شده. ۶۵

۴-۲-۱۱- توصیف متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی.. ۶۶

۴-۳- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها ۶۷

۴-۴- ماتریس همبستگی بین متغیرها …….۶۸

۴-۵- شاخص های برازندگی مدل ۶۹

۴-۶- آزمون فرضیه های تحقیق.. ۷۰

۴-۷- بررسی فرضیه های تحقیق.. ۷۳

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۷۶

۵-۲- نتیجه گیری.. ۷۶

۵-۳- پیشنهادات تحقیق.. ۷۷

۵-۴- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۷۸

۵-۵- محدودیت های تحقیق.. ۷۸

 

منابع و مآخذ

الف- فارسی.. ۷۹

ب- انگلیسی.. ۸۴

 

پیوستها و ضمائم ……………………۸۸٫

چکیده انگلیسی ……………………………………….. ..۹۸

 

فهرست جداول

جدول ۱-۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………….. ۱۳

جدول ۲-۱- جدول پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………….. .۴۳

جدول ۳-۱- صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه…………………………………………. ۴۹

جدول ۳-۲- متغيرها و شماره سوالات پرسشنامه………………………………………………………………….. .۵۰

جدول ۳-۳- جدول پایایی مربوط به سؤالات پرسشنامه………………………………………………………….. .۵۳

جدول ۴-۱-  فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………….. .۵۶

جدول ۴-۲- فراوانی سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………. .۵۷

جدول ۴-۳- فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………….. .۵۸

جدول ۴-۴- جدول توصیفی متغیر انگیزش…………………………………………………………………………. .۵۹

جدول ۴-۵-  جدول توصیفی متغیر مهارت های فردی…………………………………………………………… .۶۰

جدول ۴-۶- جدول توصیفی متغیر حمایت محیطی ادراک شده……………………………………………….. .۶۱

جدول ۴-۷ – جدول توصیفی متغیر پویایی محیطی ادراک شده……………………………………………….. .۶۲

جدول ۴-۸- جدول توصیفی متغیر نگرش………………………………………………………………………….. .۶۳

جدول ۴-۹-  جدول توصیفی متغیر هنجارهای ذهنی……………………………………………………………… .۶۴

جدول ۴-۱۰- جدول توصیفی متغیر کنترل رفتاری ادراک شده………………………………………………… .۶۵

جدول ۴-۱۱ – جدول توصیفی متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی……………………………………………. .۶۶

جدول ۴-۱۲- نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف  …………………………………………….. .۶۷

جدول ۴-۱۳- ماتریس همبستگی میان متغیرها……………………………………………………………………… .۶۸

جدول ۴-۱۴- شاخص های نیکویی برازش مدل………………………………………………………………….. .۶۹

جدول ۴-۱۵- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………….. .۷۰

فهرست اشکال

شکل ۱-۱-  مدل تحقیق …………………………………………………………………………………………….  ۹

شکل ۲-۱- مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن……………………………………………………….. .۲۷

شکل ۲-۲- مدل كارآفريني سازماني اكهلس و نِك…………………………………………………………… .۲۸

شکل ۲-۳- مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و همكاران…………………………………………………… .۳۰

شکل ۲-۴- ابعاد مختلف شکل گیری کارآفرینی در سازمان………………………………………………… .۳۱

شکل ۲-۵- فرآیند کارآفرینی سازمانی فرهنگی و صفرزاده…………………………………………………. .۳۷

شکل ۲-۶- فرآیند کارآفرینی سازمانی اوکینب………………………………………………………………… .۳۴

شکل ۲-۷- عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی……………………………………………………… .۳۷

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱- نمودار ستونی جنسیت ………………………………………………………………………………. ۵۶

نمودار ۴-۲- نمودار ستونی سن……………………………………………………………………………………. ۵۷

نمودار ۴-۳- نمودار ستونی سطح تحصیلات……………………………………………………………………. ۵۸

نمودار ۴-۴- نمودار هیستوگرام متغیر انگیزش…………………………………………………………………… ۵۹

نمودار ۴-۵- نمودار هیستوگرام متغیر مهارت های فردی…………………………………………………….. ۶۰

نمودار ۴-۶- نمودار هیستوگرام متغیر حمایت محیطی ادراک شده…………………………………………. ۶۱

نمودار ۴-۷- نمودار هیستوگرام متغیر پویایی محیطی ادراک شده…………………………………………… ۶۲

نمودار ۴-۸- نمودار هیستوگرام متغیر نگرش…………………………………………………………………….. ۶۳

نمودار ۴-۹- نمودار هیستوگرام متغیر هنجارهای ذهنی……………………………………………………….. ۶۴

نمودار ۴-۱۰- نمودار هیستوگرام متغیر کنترل رفتاری ادراک شده………………………………………….. ۶۵

نمودار ۴-۱۱- نمودار هیستوگرام متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی……………………………………….. ۶۶

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0