بررسی كهن الگوهای داراب نامه طرسوسی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی كهن الگوهای داراب نامه طرسوسی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فازسی با موضوع “ بررسی كهن الگوهای داراب نامه طرسوسی ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

 

چکیده پایان نامه بررسی كهن الگوهای داراب نامه طرسوسی:

نقد كهن ­الگويي، از رويكرد­هاي نسبتاً جديد در زمينة نقد متون ادبي است كه از يافته­ هاي علومي چون روانشناسي، مردم­شناسي و اسطوره ­شناسي براي تحليل متن كمك مي­گيرد.

شالودة اصلي اين نقد را كهن­ الگو تشكيل مي­دهد. كهن­ الگو اصطلاحي است كه يونگ براي آن بخش از ناخودآگاه روان كه مشتمل بر تجارب موروثي انسان­ كه در هر زمان و هر مكاني، به اشكال مشابه متجلي مي­شود، به كار برد. زمينة نمود كهن­ الگو خواب­ها، اساطير، متون ادبي و نظاير آن است.

داراب­نامه از متون ارزشمند حماسي در قرن ششم، روايت ابوطاهر طرسوسي از زندگي داراب فرزند بهمن و شرح حال اسكندر و بوران­دخت است. يكي از جنبه­هاي مهم اين اثر حضور پررنگ كهن ­الگوهاست به گونه­اي كه بدون بررسي و نقد و تحليل اين امر، بخش مهمي از خلاقيت مؤلف مغفول خواهد ماند. پژوهش حاضر، بررسي كهن­ الگوهاي اين اثر است.

با توجه به روايي بودن داراب­نامه، برجسته­ ترين كهن­ الگوي اين اثر، كهن­ الگوي سفر قهرمان است. در هر دو بخش كتاب تولّد، زندگي، سفر و ماجراهاي آن در شرح حال داراب و اسكندر، كمابيش بر كهن­ الگوي جهاني سفر قهرمان منطبق است. داراب توسط پيك به سفر «دعوت» مي­شود و ابتدا در اجابت دعوت «تعلّل» مي­ورزد و سپس سفر را آغاز مي­كند. با فائق آمدن بر نگهبانان «آستان نخستين»، وارد «جادة آزمون» مي­شود و بر موانع آن غلبه مي­كند. سپس با «زن وسوسه­گر» مواجه مي­شود و سرانجام با «خدابانو» ازدواج مي­كند. وي در «آشتي با پدر» موفق عمل مي­كند و به «بركت نهايي» مي­رسد.

اگرچه وي در ابتدا از بازگشت «امتناع» مي­كند، اما در نهايت به وطن باز مي­گردد و از نگهبانان «آستان بازگشت» عبور مي­كند و با غلبه بر مشكلات پيش رو، «ارباب دو جهان» مي­شود.

اسكندر نيز اين مراحل را در زندگي خود تجربه مي­كند. مؤلف در ضمن كهن­ الگوي سفر قهرمان، از مجموعه كهن­ا لگوهاي روانشناسيِ تحليلي از جمله آنيما، پيرِ دانا، مادرِ مثالي و سايه­ها بهره گرفته است. همچنين به موارد بسياري از كهن ­الگوي آفرينش از جمله بازخواني آفرينش نخستين، ياد كردن از نخستين­ها، مقدس­نمايي، دوستي با حيوانات و ساخت شهرها  در داراب­نامه اشاره شده است.

از ميان اين موارد، بازخواني آفرينش نخستين و مقدّس نمايي از بسامد بيشتري برخوردارند. همچنين در بخش كهن­ الگوي باروري، بسياري از موارد اين كهن ­الگو از جمله آيين­هاي باروري، پرستش نمادهاي باروري، قدرت جادويي شاه، وظيفة باروري شاه و قرباني استفاده شده است.

فهرست پایان نامه بررسی كهن الگوهای داراب نامه طرسوسی:

 • مقدمه …………۱
 • فصل اوّل:كلّيّات .……….۳
 • ۱-۱٫ شرح وبيان مسئله پژوهشي………..۴
 • ۱-۲٫ ضرورت و اهميت موضوع تحقيق …………..۵
 • ۱-۳٫ اهداف تحقيق ……………۵
 • ۱-۴٫ كاربرد نتايج تحقيق ……۵
 • ۱-۵٫ پيشينه علمي موضوع………….۶
 • ۱-۶٫ سؤال­هاي تحقيق…………….۷
 • ۱-۷٫ فرضيه­هاي  تحقيق ………….۷
 • ۱-۸٫ شرح روش تحقيق……………۷

 

 • فصل دوم: طرسوسي، كهن­الگو ………۸
 • ۲-۱٫ ابوطاهرطرسوسي ……………..۹
 • ۲-۱-۱٫ زندگي …………….۹
 • ۲- ۱- ۲٫ زادگاه……………۱۰
 • ۲- ۱- ۳٫ قصه­ گويان…………..۱۲
 • ۲- ۱- ۴٫ آثار ابوطاهر طرسوسي…………۱۴
 • ۲- ۱- ۵٫ داراب­نامه…………۱۶
 • ۲- ۱- ۵- ۱٫ داستان­هاي ايراني……….۱۷
 • ۲- ۱- ۵- ۲٫ داستان­هاي يوناني و رومي………..۱۹
 • ۲- ۱- ۵- ۳٫ قصه­ هاي قرآني و ديني …….۲۱
 • ۲- ۱- ۵- ۴٫ حوادث تاريخي نزديك به زمان مؤلف ………..۲۲
 • ۲- ۱- ۵- ۵٫ خلاصة داراب­نامة طرسوسي …………….۲۳
 • ۲-۲٫ كهن الگو ………………۳۰
 • ۲-۲-۱٫ مفاهيم مرتبط با كهن­ الگو …………۳۲
 • ۲- ۲- ۱-۱٫كهن­ الگو و نماد……….۳۳
 • ۲-۲-۱-۲٫ موتيف و كهن­الگو………….۳۴
 • ۲-۲-۱-۳٫ پروتوتايپ و كهن­ الگو………….۳۵
 • ۲-۲-۳٫ تاريخچة كهن­ الگو…………..۳۶
 • ۲-۲-۴٫ نقد كهن­ا لگويي و اسطوره ­شناختي……..۳۸
 • ۲-۲-۵٫ انواع كهن ­الگوها………………..۳۹
 • يادداشت­هاي فصل دوم ………….۴۰

 

 • فصل سوم:كهن­ الگوها در داراب ­نامه………….۴۲
 • ۳-۱٫كهن ­الگوي آفرينش…………۴۳
 • ۳- ۱-۲٫ آفرينش جهان و انسان………………۴۴
 • ۳- ۱- ۳٫ بي­مرگي………….۴۷
 • ۳- ۱- ۳- ۱٫ عمر طولاني……۴۷
 • ۳- ۱- ۳- ۳٫ جاودانگي…………….۴۸
 • ۳- ۱- ۴٫ تقدّس ­نمايي……………۴۹
 • ۳- ۱- ۵٫ دوستي با حيوانات……………..۵۰
 • ۳- ۱- ۶٫ ساخت خانه……………۵۱
 • ۳- ۱- ۷٫ پرواز………….۵۳
 • ۳-۲٫ كهن­ الگوي باروري ………..۵۶
 • ۳- ۲- ۱٫ رابطة كهن­الگوي باروري و قدرت جادويي شاه………..۵۷
 • ۳-۲-۲٫ حرمت خون شاه……….۶۰
 • ۳- ۲- ۳٫ حرمت ديدن شاه……………۶۱
 • ۳- ۲- ۴- وظيفة باروري شاه و مرگ او…………..۶۲
 • ۳- ۲- ۵٫ رابطة باروري و رويين­تني………….۶۴
 • ۳- ۲- ۶- برون ­همسري…………..۶۴
 • ۳- ۲- ۷٫ مسابقه براي انتخاب همسر……………….۶۶
 • ۳- ۲- ۸٫ قرباني…………….۶۷
 • ۳- ۲- ۹٫ اجراي مراسم باروري………….۶۹
 • ۳- ۲- ۱۰٫ پرستش نمادهاي باروري …………..۷۰
 • ۳- ۳٫ كهن­ الگوي قهرمان در داستان داراب…………۷۳
 • ۳– ۳- ۱٫ مادر مثالي………….۷۵
 • ۳- ۳- ۲٫ آنيما………….۷۹
 • ۳- ۳- ۳٫ پير دانا……………۸۳
 • ۳- ۳- ۴٫ سايه………..۸۶
 • ۳- ۳- ۵٫ نقاب…………۹۰
 • ۳- ۳- ۶٫ سفر قهرمان………….۹۱
 • ۳- ۳- ۶- ۱٫ عزيمت………….۹۳
 • الف) دعوت به آغاز سفر …………..۹۳
 • ب) ردّ دعوت………….۹۳
 • ج) امداد غيبي………….۹۴
 • د) عبور از نخستين آستان…………۹۴
 • ه) شكم نهنگ……………۹۴
 • ۳- ۳- ۶- ۲٫ آيين تشرّف …………….۹۵
 • الف) جادة آزمون…………….۹۵
 • ب) ملاقات با خدابانو……………۹۷
 • ج) زن در نقش وسوسه­گر……………۹۷
 • د) آشتي با پدر و خدايگان…………۹۷
 • ه) بركت نهايي……………….۹۸
 • ۳- ۳- ۶- ۳٫ بازگشت………………..۹۸
 • الف) امتناع از بازگشت……….۹۸
 • ب) عبور از آستان بازگشت……………..۹۹
 • ج) ارباب دو جهان و رها در زندگي……………۱۰۰
 • ۳– ۴٫ كهن ­الگوي قهرمان در داستان اسكندر…………….۱۰۲
 • ۳- ۴- ۱٫ مادر مثالي….۱۰۷
 • ۳- ۴- ۳٫ پير خردمند……………۱۱۲
 • ۳- ۴- ۴٫ سايه­ها……………..۱۱۸
 • ۳- ۴- ۵٫ نقاب…………………۱۲۶
 • ۳- ۴- ۶٫ سفر قهرمان……………۱۲۶
 • ۳- ۴- ۶- ۱٫  عزيمت……………۱۲۷
 • الف) دعوت به آغاز سفر………………۱۲۷
 • ب) ردّ دعوت…………………۱۲۸
 • ج) امداد غيبي…………………….۱۲۸
 • د) عبور از نخستين آستان………………….۱۲۸
 • ه) شكم نهنگ………………….۱۲۸
 • ۳- ۴- ۶- ۲-  آيين تشرّف………………..۱۲۹
 • الف) جادة آزمون…………………۱۲۹
 • ب) ملاقات با خدابانو…………..۱۳۱
 • ج) زن در نقش وسوسه­گر……………….۱۳۱
 • د) آشتي با پدر……………….۱۳۱
 • ه) خدايگان…………………..۱۳۲
 • و) بركت نهايي…………………….۱۳۲
 • ۳- ۴- ۶- ۳٫ بازگشت………………………۱۳۳
 • الف) امتناع از بازگشت………………………۱۳۳
 • ب) فرار جادويي ………………….. ۱۳۴
 • ج) دست نجات از خارج……………….۱۳۴
 • د) ارباب دو جهان و رها در زندگي……………..۱۳۵
 • يادداشت­هاي فصل سوم ……………………۱۳۶

 

 • نتيجه ­گيري……………………..۱۳۹
 • فهرست منابع………………..۱۴۱

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0