بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی :پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

دانلود پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی :

قتل يك پديده هولناك در جامعه بشري مي باشد كه با توجه به ازدياد آن عوامل مختلفي از جمله اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادي و … ممكن است در بروز اين جرم نقش داشته باشند موضوع مورد بحث جرم قتل عمدي است و نحوه تشخيص آن. بحث مهم در اعمال مجازات در قتل، ركن رواني آن است و اينكه قاتل آيا با قصد قبلي يا با اعمال عمل نوعاً كشنده دست به ارتكاب جرم زده است يا خير؟ و اگر غير از اين باشد ديگر نمي توان وي را مشمول مجازات سنگين قصاص نمود كه با توجه به شدت و سخت بودن مجازات قصاص ما با دو مسأله رو به رو هستيم. از طرفي بايد با شخصي كه دست به قتل زده است برخورد نماييم و از طرفي با اين نكته رو به رو هستيم كه آيا حقيقتاً قتل واقع شده عمد است يا خير؟

از همين جا اهميت ركن معنوي جلوه گر مي شود كه هم مورد توجه فقهاست و هم حقوقدانان. قانون مجازات اسلامي نيز در ماده ۲۰۶ معيارهاي تشخيصي قتل عمدي را بيان كرده است و اين وظيفه سنگين محاكم قضايي است كه با استفاده از قضات خبره و مشرف به مباحث فقهي و حقوقي به درستي عمدي بودن يا نبودن قتل را تشخيص دهند، زيرا هميشه اينگونه نيست كه قاتل قصد قبلي بر قتل داشته باشد و آن را عملي نمايد بلكه مواردي پيش مي آيد كه مرتكب در اثر اشتباه يا خطا سبب قتل ديگري مي شود و يا بدون قصد قبلي از آلتي استفاده مي كند كه يا در اثر استعمال آن آلت قتل رخ مي دهد يا به واسطه موضع اصابت.

کلید واژگان :۱-قتل عمد ۲-قصاص ۳-فقه اسلامی ۴-عمل نوعا کشنده

 

اهمیت و ضرورت تحقیق بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی

اهمیت بررسی معیار تشخیص قتل عمدی از این جهت است که ، قتل به عنوان یک پدیده ای که موجب آسیب روح و روان جامعه می گردد سخت ترین مجازات که همان قصاص است در مورد مرتکب آن اعمال می شود و از طرف دیگر تشخیص عمدی یا غیر عمدی بودن آن دارای اهیت بیشتری است زیرا چگونگی نحوه ی برخورد با بزهکار را برای ما مشخص می کند .

 

هدف تحقیق بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی :

 

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

 

پرسش های تحقیق

۱ .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

۲ .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

۳ .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟

 

فهرست مطالب بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی

عنوان صفحه
چكيده ۱
مقدمه ۲
اهميت تحقيق ۳
اهداف تحقيق ۳
پرسش هاي تحقيق ۳
فرضيه هاي تحقيق ۳
سازماندهي تحقيق ۴
فصل اول: مفاهيم، مباني و درآمدي كلي بر جايگاه ركن رواني در بزه قتل عمدي
مبحث اول:واژه شناسی ۵
گفتار اول :واژگان اصلی ۵
الف :قتل ۵
ب : قتل عمد ۷
گفتار دوم :واژگان مهم و مرتبط ۱۱
الف: قصاص ۱۱
ب: عمل نوعاً كشنده ۱۴
مبحث دوم: مباني جرم انگاري ۲۰
گفتار اول : مباني قانوني ۲۰
الف: دوران قبل از انقلاب ۲۰
ب  : دوران پس از انقلاب ۲۲
گفتار دوم: مباني شرعي ۲۴
الف :آيات ۲۴
۱: انواع قتل بر مبنای عنصر روانی از دیدگاه قرآن کریم ۲۴
۲: نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر ۲۶
۳: حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم ۲۶
ب: روايات ۲۸
گفتار سوم: مباني عرفي ۲۸
الف : حفظ نظم عمومي ۲۸
ب : دفاع از بزه ديدگان ۳۲
فصل دوم: درآمدي بر جايگاه ركن رواني قتل عمد و تأثير اشتباه در آن
مبحث نخست: جايگاه ركن رواني در قتل عمد ۳۳
گفتار اول: شناخت ماهيت سوء نيت عام در قتل عمد ۳۳
الف :تعريف و اجزاء سوء نيت عام ۳۵
۱- تعريف سوء نيت عام ۳۵
۲- اجزاء سوء نيت عام ۳۸
۱-۲- علم ۳۸
۲-۲- اراده ۴۰
گفتار دوم: موانع سوء نيت عام ۴۴
الف: كودكي ۴۴
ب: جنون ۴۵
ج: اجبار ۴۶
د : خواب و بيهوشي ۴۷
ه: مستي ۴۸
مبحث دوم: شناخت ماهيت و انواع سوء نيت خاص در قتل عمدي ۴۹
گفتار اول: تعريف سوء نيت خاص قتل عمدي ۵۰
گفتار دوم: اقسام سوء نیت خاص ۵۲
الف: سوء نیت با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم ۵۲
ب: سوء نیت جازم و احتمالی ۵۴
ج: سوء نيت معين و نامعين ۵۵
د: سوء نيت صريح و تبعي ۵۶
گفتار سوم:بررسی فقهی سوءنیت ۵۷
گفتار چهارم :تفاوت انگیزه و سوءنیت ۶۱
مبحث سوم: تأثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد ۶۳
گفتار اول: اقسام اشتباه ۶۴
الف:بررسی اشتباه در هویت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه ۶۴
ب:بررسی اشتباه در هدف در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه ۶۷
ج:اشتباه در زنده بودن مجنی علیه ۷۰
گفتار دوم: بررسی اشتباه در قتل در فقه عامه ۷۰
فصل سوم: اشكال مختلف حضور ركن رواني در تشخيص قتل عمدی
مبحث نخست: تحقق قتل عمدي بر مبناي قصد صريح ۷۲
گفتار نخست: تجزيه و تحليل حقوقی بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ۷۲
گفتار دوم:تجزیه و تحلیل فقهی  بند الف ماده ۲۰۶قانون مجازات اسلامی ۷۴
گفتار سوم : ابهام و نارسایی ها ۷۷
الف: ابهام در قيد معين ۷۷
ب: ضرورت اهميت نظم عمومي در جايگاه قتل عمدي ۷۹
مبحث دوم: تحقق قتل عمدي بر مبناي قصد تبعي ۷۹
گفتار اول: تجزيه و تحليل حقوقی بند ب ماده ۲۰۶ ۷۹
گفتار دوم :تجزیه و تحلیل فقهی بند ب ماده ۲۰۶ ۹۱
گفتارسوم :تفاوت بند ب ماده ۲۰۶ و قتل شبه عمد ۹۴
گفتار چهارم : ابهامات وپیشنهادات اصلاحی ۹۵
الف :ابهامات ۹۵
ب:پیشنهادات اصلاحی ۹۶
مبحث سوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده ۹۸
گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ج ماده ۲۰۶ ۹۸
گفتار دوم: لزوم توجه به وضعيت بزه ديده ۱۰۱
گفتار سوم : تجزیه و تحلیل فقهی بند ج ماده ۲۰۶ ۱۰۲
نتيجه گيري ۱۰۴
پيشنهادات ۱۰۶
منابع ۱۰۷
الف: كتاب ها ۱۰۷
۱- كتاب هاي فارسي ۱۰۷
۲- كتاب هاي عربي ۱۰۹
ب: مقالات، جزوات و پايان نامه ها ۱۱۱
چکیده انگلیسی ۱۱۳

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0