بررسی موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده بررسی موانع حقوقي جهاني شدن:

در زندگي بين‌المللي كنوني، بسياري از مسائل جهاني شده و موضوعات زيادي با خروج از شمول مسائل داخلي، جزء مسائل بين‌المللي يا از جمله مسائل مورد علاقه جهاني گرديده‌اند. از جمله اين مسائل جهاني شده، موضوع حقوق بشر است.

سازمان ملل متحد فعاليت‌هاي خود را بر پايه اين اصل استوار نموده كه حقوق بشر حالت جهانشمول و غيرقابل تجزيه‌اي دارد. عملاً اين بدان معناست كه همه حقوق و آزادي‌ها- حقوق اقتصادي و نيز آزادي‌هاي سياسي و مدني- با هم مرتبط و وابسته هستند و بايستي به صورت برابر ارتقاء يابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادي از اين حقوق به قيمت از دست رفتن برخي ديگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زير سؤال قرار مي‌گيرند. به همين دليل، سازمان ملل متحد همواره در پي رويكردي متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر حقوق بشر بوده است.

این سازمان با عبور از پنج مرحله استقرار، پیشرفت، اجرا، گسترش و ضمانت اجرایی حقوق بشر، نظام بین‌المللی حقوق بشر را تحکیم بخشیده و در جهت جهانی شدن آن گام بر می‌دارد. در واقع با همه فعالیت‌هایی که این سازمان در این زمینه انجام داده همچنان با ناکامی‌هایی رو به رو است.

در این راستا، موانع بسیاری در زمینه اجرای جهانی حقوق بشر وجود دارد و موانع حقوقی در زمره مهم‌ترین موانع جهانی شدن حقوق بشر، اجرای سریع و مؤثر آن را دچار ساخته است. در رابطه با ماهیت این تحقیق بایستی گفت که حقوق بشر از لحاظ تئوریک، جهانی است و در این رابطه مانعی وجود ندارد و در حقیقت هدف از پیگیری، بررسی موانع حقوقی در مرحله اجرای آن می‌باشد. عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری، امکان خروج از معاهدات حقوق بشری، حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر و استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله این موانع می‌باشند.

اهداف تحقیق

اهداف اين تحقيق عبارت است از:

ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.

ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.

ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت

يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.

ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.

پیشینه تحقیق موانع حقوقي جهاني شدن:

در خصوص ادبيات موضوع در ايران يك پايان نامه در دانشگاه آزاد واحد تهران مركز، به بررسي موانع فرهنگي، اقتصادي و سياسي جهاني شدن حقوق بشر پرداخته است، اينك اينجانب به دنبال تكميل اين روند به بررسي موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر مي‌پردازم

فرضیه‌های تحقیق

ـ نظام بین‌الملل حقوق بشر در روند جهانی شدن از طریق تصویب معاهدات و تأسیس نهادهای متعدد در پی حاکمیت حقوق بشر در جامعه بین‌المللی است.

ـ موانع حقوقي در زمره مهم‌ترين موانع جهاني شدن حقوق بشر، اجراي سريع و مؤثر حقوق بشر را دچار مشكل ساخته است.

– عدم ممنوعيت حق شرط در معاهدات حقوق بشری، مجاز بودن خروج از معاهدات حقوق بشری، تبعیت از حاکمیت ملی و تأثیر بهره‌مندی پنج دولت (امریکا،روسیه، چین، انگلیس و فرانسه) از حق وتو، موانع حقوقی تحقق جهانی حقوق بشر می‌باشد.

ـ نظام بین‌الملل حقوق بشر، از لحاظ سیاسی و حقوقی، حاکمیت دولت‌ها را محدود کرده و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها را تعدیل نموده و کشورها تحت تأثیر و نفوذ شرایط بین‌المللی، قواعد آمره حقوق بشر بین‌المللی و تعهدات در مقابل جامعه بین‌المللی به حقوق اساسی بشر و نقش سازمان ملل متحد در جهت حمایت از حقوق بشر قرار دارند

سؤالات تحقیق

۱ـ با توجه به روند جهانی شدن حقوق بشر در جامعه بین‌المللی و نقش سازمان ملل متحد و نهاد‌های وابسته، موانع و مشکلات حقوقی که اجرای جهانی حقوق بشر را دچار چالش می‌کند چیست؟

۲ـ آيا موانع حقوقي مي‌تواند در روند جهاني شدن آن تأثير بگذارد ؟

۳ـ عملکرد سازمان ملل متحد تا چه اندازه برای اجرای جهانی حقوق بشر مؤثر بوده است؟

 فهرست بررسی موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر

 • چکیده۱
 • مقدمه۲
 • بیان مسأله۵
 • اهداف تحقیق۶
 • پیشینه تحقیق۷
 • فرضیه‌های تحقیق۷
 • سؤالات تحقیق۷
 • اهمیت و ضرورت تحقیق۷
 • روش تحقیق۸
 • روش گرد آوری۸
 • ساختار تحقیق۸
 • بخش اول:کلیات( جهانی شدن، ابعاد مهم و جهانی شدن حقوق بشر)۱۰
 • فصل اول: جهانی شدن و ابعاد مهم آن۱۴
 • مبحث اول: تعریف جهانی شدن۱۵
 • مبحث دوم: تاریخچه جهانی شدن۲۲
 • مبحث سوم: ابعاد جهانی شدن۲۴
 • بند اول: جهانی شدن اقتصاد۲۴
 • بند دوم: جهانی شدن سیاست۲۸
 • بند سوم: جهانی شدن فرهنگ۳۰
 • فصل دوم: جهانی شدن حقوق بشر ۳۴
 • مبحث اول: ماهیت حقوق بشر۳۷
 • بند اول: اصل حیثیت و کرامت انسانی۳۹
 • بند دوم: اصل آزادی۳۹
 • بند سوم: اصل برابری۴۰
 • مبحث دوم: مقدمات جهانی شدن حقوق بشر۴۰
 • بند اول: تحول مفهوم حاکمیت دولت‌ها۴۰
 • بند دوم: تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها۴۲
 • مبحث سوم: اقدامات سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن حقوق بشر۴۴
 • بند اول: اولین گام‌ها در فرایند جهانی شدن حقوق بشر۴۴
 • بند دوم: مراحل تاریخی اقدامات سازمان ملل ۴۵
 • بند سوم: تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر(۱۹۹۳) وین۴۷
 • بند چهارم: افق‌های برتر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر۴۸
 • مبحث چهارم: تقویت حقوق بشر در سطح ملی در جهت جهانی شدن حقوق بشر ۴۹
 • بند اول: همکاری‌های فنی برای حقوق بشر۵۰
 • بند دوم: کمک به انتخابات۵۰
 • بند سوم: حقوق بشر و مدیریت دادگستری۵۱
 • بند چهارم: ترویج آموزش حقوق بشر۵۲
 • الف ـ تعریف آموزش حقوق بشر۵۲
 • ب ـ ضرورت آموزش حقوق بشر۵۳
 • ج ـ ضرورت برنامه‌های عمل ملی برای آموزش حقوق بشر۵۳
 • د ـ اصول حاکم بر برنامه عمل ملی برای آموزش حقوق بشر۵۴
 • ۱ـ اصول سازمانی و کارکردی۵۵
 • ۲ـ اصول فعالیت‌های آموزشی۵۵
 • مبحث پنجم: آثار جهانی شدن حقوق بشر۵۶
 • بند اول: آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشر۵۶
 • بند دوم: آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر۵۷
 • بخش دوم: موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر۶۰
 • فصل اول: عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری۶۷
 • مبحث اول: ماهیت حقوقی حق شرط۶۸
 • بند اول: حق شرط بر انواع معاهدات۷۰
 • الف ـ حق شرط بر معاهدات دو جانبه۷۰
 • ب ـ حق شرط بر معاهدات چند جانبه۷۰
 • بند دوم: قیود وارده بر انشای حق شرط۷۱
 • الف ـ عدم ممنوعیت حق شرط۷۱
 • ب ـ عدم مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده۷۱
 • بند سوم: آثار حقوقی حق شرط۷۲
 • الف ـ آثار حقوقی پذیرش حق شرط۷۲
 • ب ـ آثار حقوقی اعتراض به حق شرط۷۲
 • ج ـ آثار حقوقی انصاف از حق شرط و مخالفت با آن۷۳
 • مبحث دوم: حق شرط بر معاهدات حقوق بشری۷۴
 • بند اول: کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی۷۶
 • الف ـ محتوای کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی۷۶
 • ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی۷۶
 • ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی۷۷
 • د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی۷۸
 • بند دوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان۷۸
 • الف ـ محتوای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان۷۸
 • ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان۷۹
 • ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان۷۹
 • د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان۸۱
 • بند سوم: کنوانسیون حقوق کودک۸۱
 • الف ـ محتوای کنوانسیون حقوق کودک۸۱
 • ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک۸۲
 • ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون حقوق کودک۸۳
 • د ـ اعتراض به حق شرط دولت‌ها در کنوانسیون حقوق کودک۸۳
 • فصل دوم: امکان خروج از معاهدات حقوق بشری۸۶
 • مبحث اول: معاهداتی که امکان خروج از آن پیش بینی شده است۸۷
 • بند اول: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) و قانون خروج از آن۸۹
 • بند دوم: کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده
 • و قانون خروج از آن۸۹
 • بررسی موانع حقوقي
 • بررسی موانع حقوقي
 • بند سوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی و قانون خروج از آن۹۰
 • بند چهارم: کنوانسیون حقوق کودک و قانون خروج از آن۹۰
 • مبحث دوم: معاهداتی که در زمینه امکان خروج ساکت هستند۹۰
 • بند اول: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و امکان خروج از آن۹۱
 • بند دوم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امکان خروج از آن۹۲
 • فصل سوم: حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر۹۴
 • مبحث اول: مفهوم حاکمیت۹۶
 • بررسی موانع حقوقي
 • بررسی موانع حقوقي
 • بند اول: ویژگی‌های حاکمیت۹۷
 • بند دوم: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی۹۹
 • مبحث دوم: تعارض حقوق بشر بر حاکمیت ملی دولت‌ها ۱۰۱
 • بند اول: الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی۱۰۱
 • بند دوم: حمایت بین‌المللی و منطقه ای از حقوق بشر۱۰۲
 • بند سوم: پی‌گیری‌های قضایی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر۱۰۴
 • الف ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد یک دادگاه کیفری بین‌المللی۱۰۴
 • ۱ـ دامنه اختیارات این نوع دادگاه‌ها و مشکلات و موانع۱۰۵
 • ۲ـ پیشرفت و تحول در ایجاد دادگاه‌ کیفری بین‌المللی۱۰۵
 • ۳ـ تعارض و تضاد دیوان بین‌المللی با حاکمیت ملی دولت‌‌ها۱۰۵
 • ب ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق دادگاه داخلی دارای صفت جهانی۱۰۶
 • ج ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد دادگاه‌های ویژه و دارای صفت جهانی ۱۰۷
 • فصل چهارم: استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد۱۱۱
 • مبحث اول: حق وتو۱۱۴
 • بررسی موانع حقوقي
 • بررسی موانع حقوقي
 • بررسی موانع حقوقي
 • بند اول: ماهیت حق وتو۱۱۴
 • بند دوم: چگونگی پیدایش حق وتو ۱۱۵
 • بند سوم: سابقه به‌کارگیری از حق وتو۱۱۶
 • بند چهارم: دیدگاه موافقان و مخالفان حق وتو۱۱۷
 • الف ـ دیدگاه موافقان حق وتو و نقد آن۱۱۷
 • ب ـ دیدگاه مخالفان حق وتو ۱۲۱
 • مبحث دوم: تأثیر حق وتو در نقض حقوق بشر۱۲۳
 • بند اول: تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان ملل۱۲۵
 • الف ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف  منشور سازمان ملل ۱۲۵
 • ب ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اصول منشور سازمان ملل ۱۲۶
 • بند دوم: حذف وتو یا اصلاح منشور۱۲۸
 • نتیجه‌گیری۱۳۰
 • پیشنهادات۱۳۳
 • منابع و مآخذ۱۳۵
 • ضمائم۱۴۲
 • چکیده انگلیسی۱۴۹

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0