بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخزاد با نگاهی بر ابداعات و ابتکارات او : پایان نامه کارشناشی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخزاد با نگاهی بر ابداعات و ابتکارات او : پایان نامه کارشناشی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخزاد با نگاهی بر ابداعات و ابتکارات او ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

 

چکیده بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخزاد :

– بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخزاد- زبان فروغ زبانی است آهنگین و ملایم و صمیمانه و روان، شاید نزدیک ترین زبان ادبی به طبیعت، کلام عادی باشد که آن همه نیما به آن سفارش می‌کرد و همین زبان است که بیشتر موسیقی خود را از موسیقی مکالمه و روایت گرفته است تا از عروض.

و گاهی «فروغ» برای حفظ این آهنگ طبیعی، قوانین عروض رسمی‌را به صورت طبیعی رعایت نکرده است. این زبان از طرف دیگر زبانی است سخت عاطفی و مؤثر، چون از دل برآمده و بوی صداقت و صمیمت می‌دهد، همان که خودش می‌گفت : «شعر صمیمانه نه فاضلانه».

زبان شیرین فروغ، زبانی است منبعث از مکالمات روزانه مردم و گفتگوهای عادی در محیط طبیعی زندگانی. و موسیقی شعر برگرفته از زبان است و باید موسیقی مأنوس مردم همان روزگار باشد. به همین دلیل است که اشعار زیبا و دلنشین فروغ، در ما احساسی به وجود می‌آورد که اشعار بسیار عالی تر دوره‌های قدیم از ایجاد آن قاصرند.

خودِ فروغ به زبان خاص خود و اصولاً اهمیت زبان در انتقال احساس و ایجاد موسیقی توجه داشت و گفتگوهای وی در توضیح مطلب فوق مهر تأکید را می‌کوبد :

«اگر دید، دید امروزی باشد، زبان هم کلمات خودش را پیدا می‌کند و وقتی زبان یکدست و صمیمی‌شد، وزن خودش را با خودش می‌آورد و به وزن‌های متداول تحمیل می‌کند. (شمیسا، ۱۳۷۶ : ۹۸ – ۹۶) آنچه معلوم است این است که فروغ برای عروض و وزن ارزشی قائل نیست و می‌گوید : «لازم نیست وزن و قافیه را رعایت کنی. سعی کن با ریتم کلمات، یک حرکت کلی به وجود بیاوری که شنیدنی باشد، یعنی در گوش تبدیل به یک نوع شود. »

فروغ، با ذوق و قریحه خدادادی خود مؤفق به ابداع چندین وزن عروضی تازه شد و نیز چند وزن نادر دارد با اینکه می‌گفت : «من هیچ اوزان عروضی نخوانده ام».

واژگان کلیدی : فروغ- موسیقی – عروض – قافیه

 

پرسش‌های تحقیق:

در این پژوهش به سئوالات زیر پاسخ داده می‌شود :

 • آیا اشعار فروغ از ساختی استوار و منطقی برخوردار است؟
 • آیا می­توان تلاش فروغ در آفرینش موسیقی جدید در کلام و نوآوری در پهنة موسیقی زبان را ناشی از عدم توان وی در برخورد با وزن عروض تلقی کرد؟
 • آيا وزن شعر چیزی جز حرکت کلی و آهنگین کلمات است؟
 • آْیا شاعر می­تواند در صورت داشتن ذهن موسیقایی با استفاده از امکانات موجود در زبان به خلق اوزان جدید بپردازد؟
 • آيا می­توان علاوه بر آخر مصراع، در اول و وسط مصراع­ها نیز توسع اعمال گردد؟
 • اشعار فروغ فرخ­زاد در چه وزن و بحرهایی سروده شده است؟

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق :

این تحقیق به دلیل نشان دادن توان شاعری فروغ در پرداختن به وزن عروضی و نیز ابداع و نوآوری‌های وی در محدودة قواعد عروضی با استفاده از کلید اختیارات مجاز شاعری و کلیة زحافات رایج و حتی غیرمتداول ولی قابل تصور و وقوع افاعیل عروضی و ترکیب دو یا چند وزن و با بهره گیری از امکان تکرار افاعیل یا برخی از آن در قسمت‌های مختلف هر مصراع، به خوانندگان محترم است.

 پیشینه تحقیق :

تاکنون رسالة مستقلی در این رابطه نوشته نشده است.

 

اهداف تحقیق :

۱- هدف از تنظیم و تدوین رساله این است که در تقطیع شعر فارسی چه کل و چه نو باید این واقعیت را در نظر داشت که اولاً موسیقی شعر تنها محدود به آن نیست که به وزن عروضی مشهور شده و اساس وزن شعر فارسی را تشکیل داده است. ثانیاً زبان فارسی، زبانی است هجایی که از نظر ساخت و ترکیب با قوالب یا همان افاعیل عروض شعر که از زبان و شعر عرب اقتباس شده، دقیقاً قابل تطبیق نیست.

۲ – پس از انجام این رساله، خوانندگان محترم می‌توانند اطلاعاتی را در مورد عنوان این رساله دریافت نمایند و دریابند که فروغ به سرودن شعری مؤفّق شده که از همة امکانات نهفته در بعد موسیقایی و وزن و آهنگ شعر استفاده کرده است.

۳ – این تحقیق از آن جهت که مطالبی را در مورد اختیارات بدیع شاعری بازگو می‌کند، دارای اهمیت است.

فرضیه‌های تحقیق:

 • اشعار فروغ در عین سادگی و روانی از ساختن استوار و منطقی برخوردار است. اشعار با بیانی ساده و به گونة خاطره نگاری آغاز می­شود و دارای لحنی روایی است.
 • امکان نوآوری در وزن شعر وجود دارد.
 • وزن، چیزی نیست جز حرکت کلی و آهنگین کلمات که در نهایت در گوش شنونده به نوعی وزن و موسیقی منتهی می­شود.
 • وزن شعر صرفاً محدود به اوزان شناخته شدة پیشین و مذکور در کتابهای عروض شعر نیست.
 • فروغ بیش از هر چیز در پی توسعه بخشیدن به وزن در اول و وسط و پایان مصراع است.
 • اکثر اشعار فروغ در بحر مضارع و مجتث است.

 

فهرست تحقیق بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخزاد:

چکیده ۱

فصل اول:کلیات تحقیق

 • ۱-۱-مقدمه: ۳
 • ۱-۲-بیان مساله ۶
 • ۱ – ۳ پرسش‌های تحقیق ۸
 • ۱- ۴ اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
 • ۱- ۵ پیشینه تحقیق ۹
 • ۱ – ۶ اهداف تحقیق ۹
 • ۱- ۷ فرضیه‌های تحقیق ۱۰
 • ۱-۸ تعاریف واژه‌های کلیدی ۱۱
 • ۱ – ۹ روش تحقیق ۱۱
 • ۱-۱۰- حدود و قلمرو تحقیق ۱۲

فصل دوم: فروغ و اندیشه اش

 • ۲- ۱ زندگینامة فروغ ۱۴
 • ۲-۲- شعر و اندیشة فروغ و تأثیر زندگی در شعرش: ۲۰
 • ۲-۲-۱ مختصات مهم شعر «فروغ» ۲۷
 • ۲-۲-۲ نگرشی بر شعر نو ۳۲
 • ۲ – ۳ -فروغ و رابطۀ او با شعر نیما و دیگر شاعران ۳۸
 • ۲ – ۳– ۱ تأثیر پذیری فروغ از ادیت سیتول ۳۸
 • ۲- ۳- ۲ تأثیر پذیری فروغ از «شاملو» ۴۱
 • ۲- ۳ – ۳ رابطۀ سپهری با شعر «فروغ» ۴۴
 • ۲ – ۳ -۴ فروغ و مولوی ۴۸

فصل سوم : بررسی اوزان اشعار فروغ

 • ۳-۱- اهمیت وزن از نظر اقوام ابتدایی.۵۲
 • ۳-۱-۱- عروض ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ۵۵
 • ۳-۱-۲- وزن چند شعر دیگر فروغ ۶۱
 • ۳-۲-ابداعات و ابتکارات فروغ ۱۰۲
 • ۳-۳-انواع جناس در اشعار فروغ ۱۲۰
 • ۳-۴- وضع واژه های بسامدی در اشعار فروغ-موسیقی درونی۱۲۳
 • ۳-۵- واج آرايي ۱۳۱

فصل چهارم: بررسی قوافی در اشعار فروغ

 • ۴- ۱-قافیه  در اشعار فروغ ۱۳۸
 • ۴-۱-۱- تشخصی که قافیه به کلمات خاص هر شعر می‌بخشد : ۱۴۲
 • ۴-۱-۲-زیبایی معنوی یا تنوع در عین وحدت : ۱۴۴
 • ۴-۱-۳-استحکام شعر : ۱۴۷
 • ۴-۱-۴-جدا کردن و تشخص مصراعها : ۱۵۰
 • ۴-۲-تداعی معانی : ۱۵۲
 • ۴-۳-توجه دادن به زیبایی ذاتی کلمات : ۱۵۳
 • ۴-۴-تناسب و قرینه سازی : ۱۵۴
 • ۴-۵- القاء مفهوم از راه آهنگ کلمات : ۱۵۶

فصل پنجم: بررسی قوالب شعر فروغ فرخ‌زاد

 • ۵-۱-قالب در شعر فروغ فرخ‌زاد ۱۸۱
 • ۵-۱-۱-قالب نیمه سنتی ۱۸۱
 • ۵-۱-۲-قالب چهارپاره نو ۱۸۷
 • ۵-۱-۳- (عامی-آهنگی) ۱۹۱
 • ۵-۱-۴-نیمایی ۱۹۳
 • ۵-۱-۵- نیمایی نو(سبک شخصی فروغ) ۱۹۳

فصل ششم

 • نتیجه­گیری ۲۰۶
 • منابع:۲۱۵

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0