بررسی نقش تأثیر پرورش گل و گیاه در توسعه گردشگری شهر محلات : دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

بررسی نقش تأثیر پرورش گل و گیاه در توسعه گردشگری شهر محلات : دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی مسترداک  معرفی میگردد با عنوان بررسی نقش تأثیر پرورش گل و گیاه در توسعه گردشگری شهر محلات از سری پایان نامه  های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد میباشد. این پایان نامه با گرایش برنامه ریزی توریسم در ۲۱۸ صفحه با فرمت word (ویرایش شده ) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

 

مقدمه پایان نامه بررسی نقش تأثیر پرورش گل و گیاه در توسعه گردشگری شهر محلات :

امروزه گردشگری و به ویژه گردشگری مبتنی بر طبیعت ( اکوتوریسم ) می تواند نقش به سزایی در توسعه اقتصادی و درآمدزایی جوامع انسانی داشته باشد که این امر با توجه به وابستگی های طبیعی و زیست بومی هر کشور متفاوت است .

کشور ایران با توجه به موقعیت مداری و نصف النهاری در موقعیتی قرار گرفته است که دارای موقعیت ویژه ایی است ، ایران با توجه به موقعیت دارای موقعیت های جغرافیایی متفاوتی است که می­تواند بیشترین بهره و استفاده را در زمینه اکوتوریسم و طبیعت گردی نماید. شهر محلات با توجه به موقعیت کوهستانی و اقلیم متعادل خود زمینه مناسبی را برای این امر و به خصوص در زمینه پرورش گل و گیاهان زینتی فراهم آورده است . در این پژوهش تلاش شده است تا با مروری بر ادبیات گردشگری طبیعت گردی ، تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر توسعه گردشگری شهر محلات بررسی شود .

در این پژوهش روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در اسناد و مدارک کتابخانه ایی و نیز روش میدانی که شامل مشاهده وضعیت موجود گردشگری شهر محلات می باشد ، است . نتایج تحقیقات نشان میدهد که شهر محلات با توجه به دارا بودن موقعیت طبیعی و وجود منابع تاریخی و فرهنگی و بخصوص منابع طبیعی توانمندی فراوانی در زمینه گردشگری طبیعت گردی داشته که می تواند با سیاست گذاری های مناسب و مسئولانه گامی مؤثر در زمینه توسعه اقتصادی و گردشگری شهر برداش.

 

اهداف تحقیق 

اهداف این تحقیق به دو دسته تقسیم می شود :

۱ـ اهداف نظری :

در این تحقیق تلاش براین است تا به تأثیرگردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزایی که می تواند جانشین بسیاری از صنایع سرمایه در منطقه مورد مطالعه باشدـ اشاره می شود، و دیگر این که صنعت اکوتوریسم می تواند در روند توسعه ی شهری با ارائه ی پیشنهادات و برنامه های دراز مدت با توجه به پتانسیل های گردشگری شهر محلات سبب توسعه اقتصادی شهر می شود .  اهداف نظری شامل موارد ذیل می شود :

۱ . بررسی رابطه بین اکوتوریسم و توسعه ی اقتصادی شهر محلات .

۲ . شناخت عواملی که سبب افزایش پتانسیل های طبیعی و انسانی اکوتوریسم در شهر محلات می شود.

۳ . بررسی پیامدهای ناشی از توسعه ی اکوتوریسم در شهر محلات .

۲ـ اهداف کاربردی : این اهداف جنبه عملیاتی و کاربردی دارد و می تواند به عنوان راهکاری عملی برای مدیران و برنامه ریزانی که سعی دارند تا با برنامه ریزی دقیق سبب توسعه ی گردشگری شهری شوند. هدف های کاربردی عبارت است از :

  1. تعیین ارتباط بین اکوتوریسم و اقتصاد شهر محلات .
  2. تحلیل و بررسی اشتغال در بخش اکوتوریسم به عنوان مکمل اقتصاد شهری در شهر محلات .

۳ . معرفی شهر محلات به عنوان یکی از قطب های گردشگری .

۴ . ارائه ی راهکارها در جهت رفع معضلات توسعه ی اکوتوریسم در منطقه ی مورد مطالعه .

۵ . بررسی توان و قابلیت های اکوتوریسم در شهر محلات .

۶ . ایجاد اشتغال در بخش اکوتوریسم به عنوان مکمل اقتصاد شهری .

 

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲

 

فصل اول  : کلیات تحقیق

۱-۱ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………. ۷

۱-۳ اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۴ سئوالات تحقیق  …………………………………………………………………………………… ۱۱

۱ ـ ۵ فرضیه ی تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱۱

۱ـ ۶ جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………۱۱

۱ ـ ۷ روش تحقیق و مراحل آن ……………………………………………………………………… ۱۲

۱ ـ ۷ ـ۱ روش تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱۲

۱ ـ ۷ ـ ۲ مراحل تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۱۲

۱ ـ ۷ ـ ۲ ـ ۱ مرحله ی جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………. ۱۲

۱ ـ ۸ محدوده ی مورد مطالعه ………………………………………………………………………… ۱۲

۱ ـ ۹ محدودیت ها و موانع تحقیق …………………………………………………………………. ۱۴

۱ـ ۱۰ واژه ها و مفاهیم ……………………………………………………………………………….. ۱۴

 

فصل دوم :  مبانی نظری  – تکنیک های تحقیق – پیشینه ی تحقیق

۲ـ۱ گردشگری …………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲ ـ ۲ اکوتوریسم ………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲ـ ۳ اکوتوریسم و توسعه شهری………………………………………………………………………. ۲۵

۲ ـ ۴ اشکال مختلف اکو توریسم در نواحی شهری……………………………………………….. ۳۱

۲ ـ ۴ ـ ۱ توریسم مردم شناسی ( از دیدگاه اکوتوریسم ) (Anthropology of Tourism  )………     ۳۲

۲ـ ۴ ـ ۲ توریسم دامنه نوردی ( Domain Tourism Trekking  )………. ………………………..۳۴

۲ ـ ۴ ـ ۳ توریسم کوهنوردی و غارگردی ( Mountaineering and Tourism Ghargrdy  )…..    ۳۵

۲ ـ ۴ ـ ۴ توریسم ورزش های ساحلی و آبی ( Coastal Tourism and water Sport  )…….۳۶

۲ ـ ۴ ـ ۵ توریسم بیابانگردی ( Desert Tourism  )………………………… …………………………..۳۹

۲ ـ ۴ ـ ۶ توریسم طبیعت درمانی ( Nature Tourism and Health ).. …………………………..40

۲ ـ ۵ پیشینه ی تحقیق ………………………………………………………………………….. …………….۴۳

 

فصل سوم  :ویژگی های  محیطی  _  اجتماعی _ اقتصادی _ کالبدی شهر محلات

۳ ـ ۱ مطالعات ساختار طبیعی ناحیه مورد مطالعه……………………………………………….. ….۵۲

۳ ـ ۱ ـ ۱ موقعیت جغرافیایی شهر محلات …………………………………………………………… ۵۲

۳ ـ ۱ ـ ۲ بررسی ویژ گی های طبیعی شهر محلات ………………………………………………… ۵۳

۳ ـ ۱ ـ ۳ زمین شناسی ……………………………………………………………………………………… ۵۳

۳ ـ ۱ ـ ۴ توپوگرافی…………………………………………………………………………………. …….۵۶

۳ ـ ۱ ـ ۵  اقلیم ( آب و هوا ) ……………………………………………………………………. …….۵۸

۳ ـ ۱ ـ ۶ درجه حرارت …………………………………………………………………………… …….۵۸

۳ ـ ۱ ـ ۷ ریزش های جوی ( بارندگی ) ………………………………………………………. ……۶۰

۳ ـ ۱ ـ ۸ رطوبت نسبی ……………………………………………………………………………. …….۶۱

۳ ـ ۱ ـ۹ منابع آب ـ هیدرولوژی ………………………………………………………………………… ۶۳

۳ ـ ۱ ـ ۱۰ خاک …………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۳ ـ ۲ مطالعات ساختار اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی ناحیه مورد مطالعه ……………………….. ۶۷

۳ ـ ۲ ـ ۱ وجه تسمیه و سوابق تاریخی ………………………………………………………………… ۶۷

۳ ـ ۲ ـ ۲ تعداد و تراکم جمعیت…………………………………………………………………. ……..۶۷

۳ ـ ۲ ـ ۳ ساخت جنسی و سنی جمعیت ………………………………………………………………. ۶۸

۳ ـ ۲ ـ ۴ تعداد و بعد خانوار……………………………………………………………………… …….۶۹

۳ ـ ۲ ـ ۵ سواد ……………………………………………………………………………………….. ……۷۰

 

فصل چهارم  : تجزیه و تحلیل نمونه های آماری مختلف

۴ ـ ۱  یافته های حاصل از ویژگی های نمونه های آماری…………………………………….. …۷۴

۴ ـ ۱ ـ ۱  خصوصیات فردی پاسخگویان………………………………………………………………………..         ۷۴

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ وضعیت سنی پاسخگویان ………………………………………………………………. ۷۵

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ وضعیت سواد پاسخگویان ……………………………………………………………… ۷۶

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۳ وضعیت تأهل پاسخگویان ……………………………………………………………… ۷۸

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ بررسی دیدگاه گردشگران ………………………………………………………………. ۷۸

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۵ رسانه های ارتباط جمعی ………………………………………………………………….۷۹

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۶ آداب و رسوم و سنت های مردم ……………………………………………………… ۸۱

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۷ ویژگی های معماری ……………………………………………………………………… ۸۲

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۸ بررسی امکانات رفاهی …………………………………………………………………… ۸۳

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۹ انتخاب شهر محلات برای گردشگری ………………………………………………… ۸۷

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱۰نمایشگاه گل و گیاه ………………………………………………………………………. ۸۷

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱۱ بررسی سطح کیفی نمایشگاه گل و گیاه زینتی …………………………………….. ۸۹

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱۲ اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی ………………………………………….. ۹۱

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱۳ بازدید دوباره از شهر محلات ………………………………………………………. ۹۲

۴ ـ ۱ ـ ۲ بررسی وضعیت تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی در شهر محلات …………… ۹۳

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ مشخصات فردی و حرفه ایی تولیدکنندگان ………………………………………. ۹۳

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱سواد ………………………………………………………………………………………………..۹۳

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………. ۹۵

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ سن …………………………………………………………………………………….. ۹۵

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ سابقه کار در تولید گل و گیاهان زینتی ……………………………………………… ۹۶

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ مشاوره گرفتن در انجام فعالیت های مربوط به تولید گل و گیاهان زینتی……  ۹۷

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۴ دلائل اشتغال ب تولید گل و گیاهان زینتی …………………………………………. ۹۸

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵ آشنایی با استانداردهای بهداشتی گل و گیاهان زینتی …………………………….. ۹۹

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۶ صادرات محصول ………………………………………………………………………… ۱۰۰

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۷ مشکلات بکارگیری کودها و سموم شیمیایی ………………………………………. ۱۰۱

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۸ بازدید کارشناسان و متخصصان مدیریت جهادکشاورزی از گلخانه …………… ۱۰۲

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۹ اطلاع از تحقیقات در زمینه گل و گیاهان زینتی در استان مرکزی ……………… ۱۰۴

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۰ نتیجه فعالیت مرکز تحقیقات گل و گیاه و تأثیر آن در توسعه کمی و

کیفی تولیدات گل و گیاهان زینتی در استان مرکزی …………………………………………… ۱۰۵

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۱ مشکلات در دریافت وام بانکی ………………………………………………… ۱۰۶

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۲ میزان توجه برنامه ریزان کشور به توسعه تولید گل و گیاهان زینتی ……… ۱۰۶

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۳ میزان دسترسی به واریته های بذور و پیازهای مناسب برای کشت ……… ۱۰۷

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۴ استفاده از سیستم های جدید برای تجهیز گلخانه …………………………… ۱۰۸

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۵ مشکلات تولید گل و گیاهان زینتی از نظر گلکاران و تولید کنندگان …….۱۱۰

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۶ تولید گل و گیاهان زینتی به عنوان شغل اصلی ………………………………. ۱۱۱

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۷ وضعیت مالکیت اراضی …………………………………………………………… ۱۱۳

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۸ مسائل و تنگناهای اساسی تولید گل و گیاهان زینتی ………………………… ۱۱۴

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۹ استاندارد نبودن غالب گلخانه های کشور ………………………………………. ۱۱۵

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۰ گرانی وسائل و تجهیزات گلخانه های استاندارد ………………………………. ۱۱۶

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۱ ضعف توانائی های علمی و تجربی تولیدکنندگان برای تولید بموقع گل و

گیاهان زینتی از طریق کنترل زمان کشت و متغیرهای محیط گلخانه …………………………. ۱۱۷

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۲ ضعف مدیریت در تولید گل و گیاهان زینتی …………………………………. ۱۱۹

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۳ بالا بودن هزینه های تولید نسبت به درآمدهای حاصله ……………………… ۱۲۰

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۴ ناآگاهی تولیدکنندگان از شیوه های بازایابی نوین …………………………….. ۱۲۱

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۵ نبود استانداردهای آموزشی مناسب برای تولیدکنندگان یه منظور تولید گل

و گیاهان زینتی صادراتی متناسب با سلیقه مردم کشورهای خریدار …………………………. ۱۲۲

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۶ نبود کارشناسی مستمر برفعالیت های تولیدکنندگان گل و گیاه زینتی …… ۱۲۳

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۷ ضعف برنامه ریزی در شرکت های تعاونی تولیدکنندگان گل و گیاه

زینتی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۸ عدم نظارت کافی بر نهاده های مناسب برای تولید گل های مناسب

صادراتی …………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۹ نامناسب بودن بازار داخلی گل و گیاهان زینتی ………………………………. ۱۲۶

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳۰ نبودن اساتید و متخصصین کافی برای آموزش کارشناسان و مروجین گل

و گیاهان زینتی …………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳۱ ضعف توان مالی تولیدکنندگان برای اصلاح روش های تولید …………….. ۱۲۸

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳۲ تأثیر پرورش گل و گیاه بر رونق گردشگری شهر محلات از نظر تولید

ـ کنندگان و گلکاران …………………………………………………………………………………… ۱۲۹

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳۳ تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر اشتغالزائی از نظر گلکاران …………. ۱۳۰

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳۴ مسائل و تنگناهای تولید گل و گیاهان زینتی از نظر کارشناسان ، مسئولین

ومتخصصین  ……………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۴ ـ ۳  جاذبه های گردشگری شهر محلات ………………………………………………………. ۱۳۲

۴ ـ ۳ ـ ۱ جاذبه های طبیعی ………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۱ پارک سرچشمه ……………………………………………………………………….. ۱۳۳

۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۲ مجتمع گلخانه ایی شهر محلات …………………………………………………… ۱۳۵

۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۳ آبگرم محلات …………………………………………………………………………. ۱۳۶

۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۴ کوچه باغ پولگان ……………………………………………………………………… ۱۳۸

۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۵ چنار ۱۱۵۰ ساله ………………………………………………………………………. ۱۳۹

۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۶ باغ های پرورش گل …………………………………………………………………. ۱۴۰

۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۷ باغ لاله ها …………………………………………………………………………… ۱۴۱

۴ ـ ۳ ـ ۲ آثار باستانی …………………………………………………………………………………… ۱۴۳

۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ آتشکده آتشکوه ………………………………………………………………………… ۱۴۳

۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ قلعه جمشیدی ………………………………………………………………………….. ۱۴۵

۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ اتشکده باستانی خورهه ……………………………………………………………….. ۱۴۶

 

فصل پنجم : آزمون فرضیه ها ، نتیجه گیری و ارئه راهکارها

۵ ـ ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

۵ ـ ۲ آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………… ۱۵۰

۵ ـ ۲ ـ ۱ آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………. ۱۵۰

۵ ـ ۲ ـ ۲ آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………. ۱۵۱

۵ ـ ۳ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. ۱۵۲

۵ ـ ۴ ارائه پیشنهادات و ارائه راهکارها …………………………………………………………………. ۱۵۳

۵ ـ ۵ منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

ضمائم  …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

 

فهرست جداول

جدول( ۳ ـ ۱ ): مشخصات ایستگاه سینوپتیک خمین…………………………………………… …۵۸

جدول( ۳ ـ ۲) : معدل ۵ ساله حداقل درجه حرارت ایستاه سینوپتیک ………………………………..    ۵۸

جدول (۳ ـ ۳) : معدل ۵ ساله حداکثر درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک ………………….. … ۵۹

جدول( ۳-۴) : مجموع ۵ ساله بارندگی در ایستگاه خمین ( ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۱ )…………. …۶۰

جدول(۳-۵): حداکثر رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک خمین ( ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۱ )……… ..۶۱

جدول (۳-۶): حداقل رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک خمین ( ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۱ )…….. …۶۲

جدول(۳ ـ ۷) : تعداد جمعیت شهرستان محلات به تفکیک ………………………………….. ..۶۸

جدول (۳ ـ ۸ ): تعداد و بعد خانوار  در شهرستان محلات…………………………………….. .۶۹

جدول (۳ ـ ۹) : وضعیت سواد شهر محلات………………………………………………………. ۷۱

جدول (۴-۱) :  مشخصات جامعه آماری بر اساس جنس افراد پاسخگو…………………….. ۷۴

جدول (۴-۲) : مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو………………………… ۷۶

جدول (۴-۳) : مشخصات و جامعه آماری بر اساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو……… ۷۷

جدول (۴-۴) : مشخصات جامعه آماری بر اساس وضعیت تاهل افراد پاسخگو…………… ۷۸

جدول (۴-۵) : تاثیر بناهای فرهنگی و تارخی شهر محلات در جذب گردشگر…………… ۷۹

جدول (۴-۶) : تأثیر اطلاع رسانی رسانه ها در تصمیم گردشگران…………………………….. ۸۰

جدول (۴-۷) : تأثیر آداب و رسوم در جذب گردشگر………………………………………….. ۸۱

جدول (۴-۸) : ویژگی های خاص معماری در جذب گردشگر……………………………….. ۸۲

جدول (۴-۹) : ویژگی های خاص معماری در جذب گردشگر……………………………….. ۸۳

جدول (۴-۱۰) : تاثیر امکانات رفاهی در رضایتمندی گردشگران…………………………….. ۸۵

جدول (۴-۱۱) : دلایل انتخاب شهر محلات برای گردشگری…………………………………. ۸۷

جدول (۴-۱۲) : اطلاع گردشگران از برگزاری نمایشگاه های گل و گیاه……………………. ۸۸

جدول (۴-۱۳) : نحوه اشنایی گردشگران با عامل گل و گیاه در شهر محلات……………… ۸۹

جدول (۴-۱۴) : بررسی سطح کیفی نمایشگاه گل و گیاهان زینتی……………………………. ۹۰

جدول (۴-۱۵) : تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر رونق گردشگری شهر محلات…….. ۹۱

جدول (۴-۱۶) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغالزایی…………………………………………. ۹۲

جدول (۴-۱۷) : بازدید دوباره گردشگران از شهر محلات……………………………………… ۹۳

جدول (۴-۱۸) :  میزان سواد تولیدکنندگان…………………………………………………………. ۹۴

جدول (۴-۱۹) مقطع تحصیلی تولیدکنندگان گل و گیاه…………………………………………. ۹۵

جدول (۴-۲۰) : سن تولیدکنندگان گل و گیاه……………………………………………………… ۹۶

جدول (۴-۲۱) : میزان سابقه تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه………………………………… ۹۷

جدول (۴-۲۲) : مشاوره گلکاران در فعالیت های مربوط به تولید گل و گیاهان زینتی…… ۹۸

جدول (۴-۲۳) : دلایل اشتغال به کار تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه……………………… ۹۹

جدول (۴-۲۴) : آشنایی گلکاران با استانداردهای بهداشتی گل و گیاهان زینتی…………… ۱۰۰

جدول (۵-۲۵) : زمان صادرات محصول گل و گیاه…………………………………………….. ۱۰۱

جدول (۴-۲۶) : مشکلات بکارگیری کودها و سموم تخصصی………………………………. ۱۰۲

جدول (۴-۲۷) : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها……………………………. ۱۰۳

جدول (۴-۲۸) : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها……………………………. ۱۰۳

جدول (۴-۲۹) : اطلاع گلکاران از پژوهش های گل و گیاه در استان مرکزی…………….. ۱۰۴

جدول (۴-۳۰) :تاثیر فعالیت مرکز تحقیقات گل و گیاه در تولیدات گل و گیاه…………… ۱۰۵

جدول (۴-۳۱) : مشکلات دریافت تسهیلات بانکی……………………………………………. ۱۰۶

جدول (۴-۳۲) : توجه برنامه ریزان کشوری به توسعه تولید گل و گیاه…………………….. ۱۰۷

جدول (۴-۳۳) : میزان دسترسی به واریته های مناسب کاشت گل…………………………… ۱۰۸

جدول (۴-۳۴) : تمایل به استفاده از سیستم های جدید برای تجهیز گلخانه……………….. ۱۰۹

جدول (۴-۳۵) : دلایل عدم به روز رسانی گلخانه های سطح شهر………………………….. ۱۱۰

جدول (۴-۳۶) : مشکلات تولید گل و گیاه از نظر تولیدکنندگان…………………………….. ۱۱۱

جدول (۴-۳۷) : تولید گل و گیاه به عنوان شغل اصلی…………………………………………. ۱۱۲

جدول (۴-۳۸) : شغل دوم تولیدکنندگان گل و گیاه…………………………………………….. ۱۱۳

جدول (۴-۳۹) : وضعیت مالکیت اراضی تولیدکنندگان………………………………………… ۱۱۴

جدول (۴-۴۰) : میزان آگاهی تولیدکنندگان از دانش روز برای تولید گل و گیاه………… ۱۱۵

جدول (۴-۴۱) : میزان استاندارد بودن گلخانه های کشور……………………………………… ۱۱۶

جدول (۴-۴۲) : گرانی تجهیزات گلخانه های استاندارد……………………………………….. ۱۱۷

جدول (۴-۴۳) : ضعف تولیدکنندگان برای تولید به موقع محصول………………………….. ۱۱۸

جدول (۴-۴۴) : ضعف مدیریتی در تولید گل و گیاهان زینتی……………………………….. ۱۱۹

جدول (۴-۴۵) : بالا بودن هزینه تولید نسبت به درآمد تولید محصول………………………. ۱۲۰

جدول (۴-۴۶) : ناآگاهی تولید کنندگان از شیوه های بازاریابی نوین………………………… ۱۲۱

جدول (۴-۴۷) : میزان استانداردهای آموزشی مناسب …………………………………………. ۱۲۲

جدول (۴-۴۸) : میزان رضایت از وجود کارشناسی مستمربر فعالیت تولیدکنندگان………. ۱۲۳

جدول (۴-۴۹) : وجود کارشناسی مستمر بر فعالیت تولید گنندگان گل و گیاه……………. ۱۲۴

جدول (۴-۵۰) : میزان نظارت بر بر نهاده های مناسب ………………………………………… ۱۲۵

جدول (۴-۵۱) : میزان مناسب بودن بازار داخلی گل و گیاهان زینتی……………………….. ۱۲۶

جدول (۴-۵۲) : وجو متخصصین برای آموزش کارشناسان گل و گیاه……………………… ۱۲۷

جدول (۴-۵۳) : میزان توان مالی تولیدکنندگان برای اصلاح روش های تولید…………….. ۱۲۸

جدول (۴-۵۴) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر رونق گردشگری………………………………… ۱۲۹

جدول (۴-۵۵) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغال زایی …………………………………….. ۱۳۰

جدول (۴-۵۶) : مسائل تولید گل و گیاه از نظر کارشناسان و مسئولین……………………… ۱۳۱

 

فهرست نقشه ها

نقشه ۱ـ ۱ موقعیت جغرافیایی شهر محلات در کشور ، استان و شهر……………………… …..۱۳

نقشه ۳ ـ ۱ نقشه زمین شناسی محلات ………………………………………………………………… ۵۵

نقشه ۳ ـ ۲ نقشه توپوگرافی شهر محلات…………………………………………………………. … ۵۷

نقشه ۳ ـ ۳ نقشه آب و هیدرولوژی …………………………………………………. ۶۴

نقشه ۳ ـ ۴ نقشه خاک …………………………………………………………………………. ۶۶

 

فهرست نمودارها

نمودار (۳ ـ ۱) : معدل ۵ ساله حداقل درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک …………………….  ۵۹

نمودار (۳ ـ ۲) : معدل ۵ ساله حداکثر درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک ……………………. ۶۰

نمودار (۳-۳) : مجموع ۵ ساله بارندگی در ایستگاه خمین ( ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۱ )………….. ۶۱

نمودار (۳-۴) : حداکثر رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک خمین ( ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۱ )…….. ۶۲

نمودار ( ۳-۵) : حداقل رطوبت نسبی ایستگاهه سینوپتیک خمین ( ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۱ )….. ۶۳

نمودار (۳ ـ ۶) : تعداد جمعیت شهرستان محلات………………………………………………… ۶۸

نمودار(۳ ـ ۷) : تعداد خانوار در شهر محلات……………………………………………………… ۷۰

نمودار (۳ ـ ۸) : بعد خانوار درشهر محلات ………………………………………………………. ۷۰

نمودار (۳ ـ ۹) : جمعیت باسواد شهر محلات……………………………………………………… ۷۱

نمودار (۳ ـ۱۰) : درصد باسواد شهر محلات………………………………………………………. ۷۲

نمودار (۴ـ۱) : مشخصات جامعه اماری براساس جنس افراد پاسخگو……………………….. ۷۵

نمودار (۴ـ۲) : مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو………………………… ۷۶

نمودار (۴ـ۳) : مشخصات و جامعه آماری بر اساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو……… ۷۷

نمودار (۴ـ۴) : مشخصات جامعه آماری بر اساس وضعیت تاهل افراد پاسخگو……………. ۷۸

نمودار (۴-۵) : تاثیر بناهای فرهنگی و تارخی شهر محلات در جذب گردشگر…………… ۷۹

نمودار (۴-۶) : تأثیر اطلاع رسانی رسانه های ارتباط جمعی در تصمیم گردشگران……….. ۸۰

نمودار (۴-۷) : تأثیر آداب و رسوم در جذب گردشگر………………………………………….. ۸۱

نمودار (۴-۸) : ویژگی های خاص معماری در جذب گردشگر……………………………….. ۸۲

نمودار (۴-۹) : ویژگی های خاص معماری در جذب گردشگر……………………………….. ۸۳

نمودار (۴-۱۰) : تاثیر امکانات رفاهی در رضایتمندی گردشگران…………………………….. ۸۶

نمودار (۴-۱۱) : دلایل انتخاب شهر محلات برای گردشگری…………………………………. ۸۷

نمودار (۴-۱۲) : اطلاع گردشگران از برگزاری نمایشگاه های گل و گیاه……………………. ۸۸

نمودار (۴-۱۳) : نحوه اشنایی گردشگران با عامل گل و گیاه در شهر محلات……………… ۸۹

نمودار (۴-۱۴) : بررسی سطح کیفی نمایشگاه گل و گیاهان زینتی……………………………. ۹۰

نمودار (۴-۱۵) : تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر رونق گردشگری شهر محلات…….. ۹۱

نمودار (۴-۱۶) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغالزایی…………………………………………. ۹۲

نمودار (۴-۱۷) : بازدید دوباره گردشگران از شهر محلات……………………………………… ۹۳

نمودار (۴-۱۸) : میزان سواد تولیدکنندگان………………………………………………………….. ۹۴

نمودار (۴-۱۹) : مقطع تحصیلی تولیدکنندگان گل و گیاه……………………………………….. ۹۵

نمودار (۴-۲۰) : سن تولیدکنندگان گل و گیاه……………………………………………………… ۹۶

نمودار (۴-۲۱) : میزان سابقه کار تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه…………………………… ۹۷

نمودار (۴-۲۲) : مشاوره گلکاران در فعالیت های مربوط به تولید گل و گیاهان زینتی…… ۹۸

نمودار (۴-۲۳) : دلایل اشتغال به کار تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه……………………… ۹۹

نمودار (۴-۲۴) : آشنایی گلکاران با استانداردهای بهداشتی گل و گیاهان زینتی…………… ۱۰۰

نمودار (۴-۲۵) :زمان صادرات محصول گل و گیاه……………………………………………… ۱۰۱

نمودار (۴-۲۶) : مشکلات بکارگیری کودها و سموم تخصصی………………………………. ۱۰۲

نمودار (۴-۲۷) : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها……………………………. ۱۰۳

نمودار (۴-۲۸) : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها……………………………. ۱۰۴

نمودار (۴-۲۹) : اطلاع گلکاران از پژوهش های گل و گیاه در استان مرکزی…………….. ۱۰۴

نمودار (۴-۳۰) : تاثیر فعالیت مرکز تحقیقات گل و گیاه در تولیدات گل و گیاه………….. ۱۰۵

نمودار (۴-۳۱) : مشکلات دریافت تسهیلات بانکی……………………………………………. ۱۰۶

نمودار (۵-۳۲) : توجه برنامه ریزان کشوری به توسعه تولید گل و گیاه…………………….. ۱۰۷

نمودار (۴-۳۳) : میزان دسترسی به واریته های مناسب کاشت گل…………………………… ۱۰۸

نمودار (۴-۳۴) : تمایل به استفاده از سیستم های جدید برای تجهیز گلخانه……………….. ۱۰۹

نمودار (۴-۳۵) : دلایل عدم به روز رسانی گلخانه های سطح شهر…………………………. ۱۱۰

نمودار (۴-۳۶) : مشکلات تولید گل و گیاه از نظر تولیدکنندگان…………………………….. ۱۱۱

نمودار (۴-۳۷) : تولید گل و گیاه به عنوان شغل اصلی…………………………………………. ۱۱۲

نمودار (۴-۳۸) : شغل دوم تولیدکنندگان گل و گیاه…………………………………………….. ۱۱۳

نمودار (۴-۳۹) : وضعیت مالکیت اراضی تولیدکنندگان……………………………………….. ۱۱۴

نمودار (۴-۴۰) : میزان آگاهی تولیدکنندگان از دانش روز برای تولید گل و گیاه………….. ۱۱۵

نمودار (۴-۴۱) : میزان استاندارد بودن گلخانه های کشور……………………………………… ۱۱۶

نمودار (۴-۴۲) : گرانی تجهیزات گلخانه های استاندارد……………………………………….. ۱۱۷

نمودار (۴-۴۳) : ضعف تولیدکنندگان برای تولید به موقع محصول …………………………. ۱۱۸

نمودار (۴-۴۴) : ضعف مدیریتی در تولید گل و گیاهان زینتی……………………………….. ۱۱۹

نمودار (۴-۴۵) : بالا بودن هزینه تولید نسبت به درآمد تولید محصول………………………. ۱۲۰

نمودار (۴-۴۶) : ناآگاهی تولید کنندگان از شیوه های بازاریابی نوین………………………… ۱۲۱

نمودار (۴-۴۷) : میزان استانداردهای آموزشی مناسب …………………………………………. ۱۲۲

نمودار شماره (۴-۴۸) : میزان رضایت از وجود کارشناسی مستمربر فعالیت تولیدکنندگان ۱۲۳

نمودار (۴-۴۹) : وجود کارشناسی مستمر بر فعالیت تولید گنندگان گل و گیاه……………. ۱۲۴

نمودار (۴-۵۰) : میزان نظارت بر بر نهاده های مناسب ………………………………………… ۱۲۵

نمودار (۴-۵۱) : میزان مناسب بودن بازار داخلی گل و گیاهان زینتی……………………….. ۱۲۶

نمودار (۴-۵۲) : وجو متخصصین برای آموزش کارشناسان گل و گیاه……………………… ۱۲۷

نمودار (۴-۵۳) : میزان توان مالی تولیدکنندگان برای اصلاح روش های تولید…………….. ۱۲۸

نمودار (۴-۵۴) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر رونق گردشگری ……………………………….. ۱۲۹

نمودار (۴-۵۵) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغال زایی …………………………………….. ۱۳۰

نمودار (۴-۵۶) : مسائل تولید گل و گیاه از نظر کارشناسان و مسئولین……………………… ۱۳۱

فهرست عکسها

 

عکس ۱  سرچشمه محلات…………………………………………………………………………… ۱۳۴

عکس ۲ سرچشمه محلات……………………………………………………………………………. ۱۳۴

عکس  ۳ مجتمع گلخانه ایی………………………………………………………………………….. ۱۳۵

عکس ۴ نمونه ایی از گلخانه گل …………………………………………………………………….  ۱۳۷

عکس ۵ مجتمع آبگرم محلات ………………………………………………………………………  ۱۳۷

عکس ۷ کوچه باغ پولگان …………………………………………………………………………….  ۱۳۸

عکس ۸ کوچه باغ پولگان …………………………………………………………………………….  ۱۳۹

عکس ۹ چنار ۱۱۵۰ ساله ……………………………………………………………………………  ۱۳۹

عکس ۱۰ گلخانه کاکتوس ……………………………………………………………………………  ۱۴۰

عکس ۱۱ گلخانه تخصصی کاکتوس ……………………………………………………………….  ۱۴۰

عکس ۱۲ گلخانه تخصصی گل های آپارتمانی ………………………………………………….  ۱۴۱

عکس ۱۳ باغ لاله ها …………………………………………………………………………………. .. ۱۴۲

عکس ۱۴ باغ لاله ها ………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

عکس ۱۵ آتشکده آتشکوه ………………………………………………………………………………. ۱۴۴

عکس ۱۶ آتشکده آتشکوه ……………………………………………………………………………….. ۱۴۵

عکس ۱۷ قلعه جمشیدیه …………………………………………………………………………………. ۱۴۶

عکس ۱۸ سرستون های سنگی خورهه ………………………………………………………………… ۱۴۷

عکس ۱۹  نمونه ایی از تخریب زیست محیطی گردشگران ………………………………………. ۱۴۸

 

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0