بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان: دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان: دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در  ۱۳۰صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

 

چکیده بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان :

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان بوده است، مطالعه حاضر، به لحاظ اجرا از نوع پيمايشي، به لحاظ معيار زمان، مقطعي؛ به لحاظ معيار كاربرد، كاربردي و به لحاظ معيار ژرفايي، پهنانگر است، جامعه آماری در این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان می باشد که تعداد آنها ۱۴۰۰۰ نفر می­باشد، حجم نمونه این پژوهش با استفاده فرمول حجم کوکران به تعداد ۲۲۲ نفر تعیین شده است، روش نمونه ­گیری در این پژوهش خوشه­ ای دو مرحله ­ای و تصادفی ساده می­باشد.

ابزار جمع آوری داده ­ها در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته است، که اعتماد آن با استفاده از آلفای کرونباخ ۰٫۷۴۵ بدست آمد . براي سنجش اعتبار پرسشنامه طراحي شده، از اعتبار صوری استفاده شده است. مهمترین نظریه­ های مورد بررسی نظریه دینی دورکیم، نظریه تفهمی وبر، دیدگاه جامعه شناختی و تربیت دینی، تبیین روان شناختی دین(نظریه­ های تحول روان شناختی دین)، نظریه­ های تحول دینی(نظریه آلپورت پیاژه، الکید، گلدمن) بوده است،

نتایج تحقیق نشان داد که بین محتوای کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد، بین تاثیر گذاری جنگ نرم و محتوای کتب دینی دانشگاهی رابطه معنادار وجود دارد،

بین نحوه تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد، بین نحوه آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد، بررسی و نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از ۴۳ درصد تغییرات متغیر وابسته(میزان اعتقاد دینی دانشجویان) از طریق محتوای کتب دینی دانشگاهی، نحوه تدریس استادان کتب دینی، نحوه تدوین کتب دینی دانشگاهی، شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی تبیین شده است. در بین مولفه­های مورد بررسی، متغیر محتوای کتب دینی دارای بیشترین اهمیت است و سهم بیشتری در تبین متغیر وابسته دارد و پس از آن شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی، و نحوه تدریس آنها به ترتیب بیشترین نقش را در تبیین متغیر میزان اعتقادات دینی دانشجویان داشته­اند.

بررسی تاثیر متغیر اعتقادات دینی دانشجویان بر تاثیر گذاری جنگ نرم با استفاده از تحلیل رگرسیون تک متغیره انجام شد، نتایج این بررسی نشان داد ۳۷ درصد تغییرات متغیر وابسته(تاثیر گذاری جنگ نرم) از طریق متغیر وضعیت اعتقاد دینی دانشجویان تبیین شده است.

 

اهميت موضوع و ضرورت پژوهش

هيچ جامعه شناخته شده­اي در طول تاريخ بدون دين نبوده است(دوركيم،۱۳۸۳ : ۳۲۹) در طول ادوار مختلف تاريخ و در جوامع متفاوت، اديان به اشكال مختلف وجود داشته­اند. در اين ميان، دين در جامعه ايران نيز از جايگاهي خاص برخوردار بوده و هست. در طول تاريخ، ايران هميشه جامعه­اي ديني بوده و دين در آن همه­گير بوده است، به گونه­اي كه غالب اوقات دين فرا نهادي بوده كه ساير اجزاء جامعه را تحت الشعاع خود قرار مي­داده است(كاظمي و فرجي،۱۳۸۲، ۲۱).  شايد به جرأت بتوان گفت كه مطالعه جامعه شناختي در هر زمينه­اي در ايران بدون لحاظ كردن دين ناممكن است .

پژوهش­هاي انجام شده در ايران نيز مؤيد اين مطلب است، چرا كه اغلب آنها، دين را به عنوان عاملي با تاثيرات مستقيم يا غيرمستقيم در نظر گرفته­اند. در واقع دغدغه دينداري در جامعه ايراني، دغدغه­اي جدي است (فرجي و حميدي،۱۳۸۷ ،۶).

با توجه به گفته فوق، برخي از ضرورت­هاي مطالعه علمي دين داري در این  بین به قرار زير است:

  1. نفوذ پايدار دين در سطوح مختلف جامعه ايران و تأثير آن در شكل دهي به كنش­هاي افراد.
  2. زيربنا بودن دين براي ساير نهادها(سياست، آموزش و پرورش و …) و مبناي عمل بودن در سياستگذاري و برنامه­ريزي براي آنها.
  3. نقش مؤثر دين در شكل گيري تحولات اجتماعي در ايران در دهه هاي اخير (جنبش مشروطه، نهضت پانزده خرداد، انقلاب اسلامي و …) (شجاعي زند و ديگران، ۱۳۸۵ ،۵۷).
  4. جوان بودن ساختار جمعيت كشور و اهميت مطالعه علمي و واقع نگرانه روحيات و نگرش­هاي آنان درباب موضوعات مختلف به ويژه دين­داري و جهت گيري ديني، به منظور ترسيم تصويري واقع­نگر از وضعيت كنوني و نيز ارائه دورنمايي از وضعيت آتي جامعه.
  5. مهم بودن مدل­هاي سنجش تجربي دين داري ارائه شده از سوي انديشمندان غربي، از آموزه­هاي مسيحي و شرايط اجتماعي و تاريخي غرب و عدم امكان استفاده از آنها در مطالعه­ي وضعيت دينداري مسلمانان ايراني.

از سوی دیگر ضرورت تحقیق و تبیین جنگ نرم به اهمیت جوانان اسلامی در منطقه خاورمیانه  بستگی دارد که تهدیدی جدی برای غرب و باندهای بین المللی زر و زور که به دنبال تسلط بر منافع ملت ها و نابودی هویت ملی جوامع بشری هستند و به این نتیجه رسیده اند که همان گونه که استعمار به شیوه های قدیم، دیگر جواب گوی نیازها و اقتضائات امروزه نیست و باید در قالب استعمار نو وارد برخی از کشورها شد، از طریق جنگ سخت نیز چندان نمی­توان موفقیت های مورد نظر را کسب کرد. بنابراین سعی می­کنند با تمرکز بر مسائل فکری، ایدئولوژیک و فرهنگی و در واقع با گشودن جبهه جنگ نرم، به اهداف خود برسند؛ و در این راه عملکرد، آرمان و اهداف جمهوری اسلامی ایران خطری جدی برای آنهاست. لذا با کلیه امکانات زنجیره­ای، متنوع و بسیار گسترده نظامی، فرهنگی، رسانه­ای و … در پی براندازی نظام می­باشند. از آنجایی که ماهیت جنگ نرم درونی، آرام و تدریجی است تا جایی که مقام معظم رهبری تهدید و جنگ نرم را به اقدام موریانه نامحسوس و اقدامی که به مرور و به طور نامرئی مغز  ستون را می­خورد تشبیه فرموده­اند؛ لذا باید هوشیارانه این مساله را زیر نظر داشت، چرا که با آگاه سازی و دادن بصیرت تلفات ناشی از جنگ نرم به حداقل خواهد رسید.

در نظام تربيتي رسمي ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي که زيربناي آن را فرهنگ اسلامي تشکيل داده است، شاهد تحول فرهنگي در آن بوده­ايم. از جمله تحولات فرهنگي در سطح دانشگاه­ها، ارائه واحدهاي درسي عمومي به نام دروس معارف اسلامي است که شامل شش درس معارف اسلامي(۱) و (۲)، تاريخ اسلام، اخلاق و تربيت اسلامي، متون اسلامي، انقلاب اسلامي و ريشه­هاي آن مي­باشد. بدين ترتيب نظام آموزش عالي كشور ما، يكي از اهداف خود را تربيت ديني دانشجويان قرار داده است و بر همين اساس گذراندن دروس معارف را به عنوان بخشي از آموزش­هاي عمومي همة دانشجويان قرار داده است تا از اين گذر، از يك سو با اتكا به تعاليم ديني به پرورش جنبه­هاي معنوي و روحاني دانشجويان كمك نمايد؛ و از سوي ديگر، به تحكيم كاركردهاي اجتماعي دين به عنوان نيروي اجتماعي انضباط بخش، انسجام بخش و حيات بخش تحقق بخشد. تا بدين ترتيب به سعادت فردي دانشجويان و نيز درنهايت سعادت جامعة اسلامي ايرا ن كمك نمايد؛ هرچند كه موفقيت نظام آموزش عالي در دستيابي به اين هدف، تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله شرايط آموزشي، ويژگي­ها و توانمندي­هاي مدرسان دروس معارف اسلامي،  شرايط فردي و ويژگي­هاي يادگيرنده ها و نيز محتواي دروس بستگي دارد.

اهمیت این پژوهش در این است که با توجه به اهمیت موضوع جنگ نرم که هدف اصلی آن اعتقادات مردم و خصوصا جوانان می باشد، وظیفه و رسالت نظام آموزش عالی در تدوین کتب دینی دانشگاهی جهت مقابله با جنگ نرم و استادان دانشگاه خصوصا استادان دروس معارف اسلامی  جهت تبیین موضوعات و پاسخگویی به شبهات جوانان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و راه­کارها و پیشنهادات اجرایی برای تقویت کتاب­های دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم ارائه دهد. به طور خلاصه می­توان بیان کرد

که بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در رابطه با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان دارای امتیازات زیر است:

۱-بررسی بازخورد کتب دینی دانشگاهی در بین دانشجویان

۲- آشنایی با نظرات دانشجویان در رابطه با کتب دینی دانشگاهی

۳-بررسی تاثیر کتب دینی دانشگاهی بر اعتقادات جوانان

۴- مشخص شدن خلاءهای موجود در کتب دینی دانشگاهی

۵-وجود راهکار هایی برای برنامه ریزان کتب دینی دانشگاهی

 

اهداف تحقیق:

هدف اصلی

بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از نگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی۱۳۹۱-۱۳۹۰

برای دستیابی به هدف کلی ، اهداف جزئی به شرح زیر مطرح می­شوند:

اهداف جزیی

۱-بررسی رابطه بین محتوای کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان

۲-بررسی رابطه بین نحوه تدریس استادان کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان

۳-بررسی رابطه بین نقش کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان

۴- بررسی رابطه بین نحوه تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان

۵-بررسی رابطه بین برگزاری آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان

۶-بررسی رابطه بین وضعیت اعتقادات دینی و تاثیر پذیری از جنگ نرم

 

فهرست مطالب

 

چکیده……………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول – کلیات پژوهش

۱-۱٫ مقدمه …………………………………………………………………………..۴

۱-۲٫ بیان مسئله ……………………………………………………………….۶

۱-۳٫ اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق……………………………………….۸

۱-۴٫ سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………۱۱

۱-۵٫ اهداف تحقیق ………………………………………………………….۱۲

۱-۶٫ حدود پژوهش………………………………………………………..۱۲

۱-۷٫ تعاریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش ………………………………………۱۳

فصل دوم- پیشینه پژوهش و تدوین چارچوب نظری

۱-۱٫ مقدمه ……………………………………………۱۶

۱-۲٫ مبانی نظری دینداری …………………………………….۱۷

۱-۲-۱٫ تبیین فلسفی دین…………………………………………….۱۷

۱-۲-۲٫ تبیین جامعه شناختی دین ………………………………۲۰

۱-۲-۳٫ کنش اجتماعی دین………………………………………………۲۱

۱-۲-۴٫ حمایت اجتماعی ……………………………………………………..۲۳

۱-۲-۵٫ نظریه دینی دورکیم………………………………………………………۲۴

۱-۲-۶٫ نظریه تفاهمی وبر ………………………………………………………………….۲۶

۱-۲-۷٫ دیدگاه جامعه شناختی و تربیت دینی …………………………………………………۲۷

۱-۲-۸٫ تبیین روانشناختی دین ………………………………………………………………..۲۸

۱-۲-۹٫ نظریه های تحول روانشناختی دین …………………………………………………..۲۸

۱-۲-۱۰٫ نظریه های تحول دینی ……………………………………………………………..۳۰

۱-۲-۱۱٫ رویکرد انگیزشی به دین ………………………………………………………………۳۲

۱-۲-۱۲٫ دیدگاه روان شناختی و تربیت دینی …………………………………………۳۴

۱-۲-۱۳٫ کنش انگیزشی دین ………………………………………………………………………………۳۵

۲-۲-۱٫ بخش دوم : جنگ نرم از نظر قرآن ………………………………………………………….۳۵

۲-۲-۲٫ مفهوم جنگ نرم ………………………………………………………………….۳۷

۲-۲-۳٫ تاریخچه جنگ نرم………………………………………………………………..۳۸

۲-۲-۴٫ چیستی و اهداف جنگ نرم ………………………………………..۴۱

۲-۲-۵٫ ابزارهای جنگ نرم ………………………………………………………………..۴۳

۲-۳٫ تحقیقات انجام شده قبلی …………………………………………………………………..۴۴

۲-۳-۱٫ تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………….۴۵

۲-۳-۲٫تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………….۴۸

۲-۴٫ نقدی بر تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………..۴۹

۲-۵٫ چارچوب نظری …………………………………………………………………………………………….۵۰

۲-۶٫ فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………..۵۵

۲-۷٫ متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………..۵۶

متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………۵۶

متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………۵۶

۲-۸٫ تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیقی …………………………………………………………………۵۶

فصل سوم روش پژوهش

۳-۱٫ مقدمه ………………………………………………………………۶۶

۳-۲٫ روش تحقیق ………………………………………………………………………………..۶۶

۳-۳٫ جامعه آماری ………………………………………………………………………۶۷

۳-۴٫ حجم نمونه …………………………………………………………………..۶۸

۳-۵٫ شیوه های نمونه گیری ………………………………………………………………………۶۸

۳-۶٫ ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………….۶۹

۳-۷٫ واحد تحلیل ……………………………………………………………………………………………………۶۹

۳-۸٫ پایایی یا قابلیت اعتماد ……………………………………………………………………………….۷۰

۳-۹٫ اعتبار یا روایی ……………………………………………………………………………………..۷۱

۳-۱۰٫ آماره های لازم جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………….۷۲

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات (یافته ها)

مقدمه …………………………………………………………………………………………………۷۴

۱-۴٫ بخش اول : توصیف جمعیت نمونه ………………………………………………………………………………..۷۵

۲-۴٫ بررسی فرضیه های تحقیق (آمار استنباطی ) …………………………………………………………………..۸۵

تحلیل های دو متغیره ………………………………………………………………………………………………….۸۵

فصل پنجم – نتیجه گیری

۵-۱٫ مقدمه …………………………………………………………………………………………۹۸

۵-۲٫ یافته های تحقیق …………………………………………………………………………….۱۰۰

۵-۳٫ نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..۱۰۴

۵-۴٫ پیشنهادهای حاصل از پژوهش ………………………………………………………….۱۰۷

۵-۵٫ پیشنهادات برای محققان آینده ……………………………………………………………………….۱۰۷

۵-۶٫ محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………..۱۰۸

منابع ………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

ضمائم …………………………………………………………………………………………….۱۱۵

پرسش نامه ………………………………………………………………………………………..۱۱۶

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………….۱۲۱

طرح روی جلد انگلیسی …………………………………………………………………..۱۲۲

فهرست جداول

جدول ۱-۲ ، تعریف عملیاتی باور دینی ……………………………………………………………………………….۶۰

جدول ۲-۲، تعریف عملیاتی وظایف دینی……………………………………………………………………………۶۲

جدول ۳-۲، تعریف عملیاتی تاثیر گذاری کتب دینی دانشگاه ……………………………………………………….۶۳

جدول ۴-۲تعریف عملیاتی اعتقاد به تاثیر گذاری جنگ نرم………………………………………………………۶۴

جدول۱-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………۷۵

جدول۲-۴ توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سن …………………………………………………….۷۶

جدول۳-۴ توزیع پاسخ گویان بر حسب وضعیت تاهل ……………………………………………………………….۷۷

جدول۴-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی …………………………………………………………………..۷۸

جدول ۵-۴ توزیع پاسخ گویان بر حسب میزان درآمد بر حسب هزارتومان …………………………………………۷۹

جدول ۶-۴  توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن …………………………………………………………………..۸۰

جدول ۷-۴ توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان باورهای دینی …………………………………………..۸۱

جدول ۸-۴ توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان انجام وظایف دینی …………………………………………….۸۲

جدول ۹-۴ توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتقاد به تاثیر گذاری کتب دینی دانشگاه ………..۸۳

جدول ۱۰-۴ توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتقاد به تاثیر گذاری جنگ نرم …………………….۸۴

جدول  ۱۱-۴ همبستگی بین میزان محتوای کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان ……..۸۵

جدول ۱۲-۴ همبستگی بین تاثیر گذاری جنگ نرم و محتوای کتب دینی دانشگاهی ……………………………….۸۶

جدول ۱۳-۳ همبستگی بین نحوه تدریس استادان کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان…………………………..۸۷

جدول ۱۴-۴ همبستگی بین نحوه تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان..۸۸

جدول ۱۵-۵ همبستگی بین نحوه آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان ……………۸۹

جدول۱۶-۴ رابطه بین شخصیت استادان کتب دینی و تاثیر گذاری بر وضعیت اعتقادات دینی دانشجویان……………………………..۹۰

جدول ۱۷- ۴ ضرایب همبستگی چند گانه، ضریب تعیین، ضریب تعدیل یافته و خطای معیار برآورد…………۹۲

جدول ۱۸-۴ ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده رگرسیونی متغیر موثر بر میزان اعتقادات دینی دانشجویان …………………….۹۴

جدول ۱۹-۴ ضرایب همبستگی چند گانه، ضریب تعیین، ضریب تعدیل یافته و خطای معیار برآورد……………………۹۵

جدول ۲۰-۴ ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده رگرسیونی متغیر موثر بر میزان تاثیر گذاری جنگ نرم……………………….۹۶

فهرست نمودار

نمودار۱-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………………………..۷۵

نمودار۲-۴ توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سن ………………………………………………………………………۷۶

نمودار۳-۴ توزیع پاسخ گویان بر حسب وضعیت تاهل ………………………………………………………………………………….۷۷

نمودار۴-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………………..۷۸

نمودار ۵-۴ توزیع پاسخ گویان بر حسب میزان درآمد بر حسب هزارتومان …………………………………………………۷۹

نمودار ۶-۴  توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن ……………………………………………………………………………..۸۰

نمودار ۷-۴ توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان باورهای دینی …………………………………………………….۸۱

نمودار ۸-۴ توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان انجام وظایف دینی …………………………………………….۸۲

نمودار ۹-۴ توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتقاد به تاثیر گذاری کتب دینی دانشگاه ………..۸۳

نمودار ۱۰-۴ توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان اعتقاد به تاثیر گذاری جنگ نرم …………………….۸۴

نمودار  ۱۱-۴ همبستگی بین میزان محتوای کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان …….۸۵

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0