بررسی نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی : پایان نامه ارشد حقوق خصوصی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که  گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی :

گستره­ ی رو به رشد تحولات نوین اجتماعی، آوردگاه حقوق و تکالیف جدیدی است که اجرای عدالت در آن عرصه­، به تنهایی از عهده­ ی دادگاه بر نیامده و الزام عملی هر جامعه­ای را به تدارک نهادهای تخصصی برای حل اختلافات نوین، استدعا دارد. در همین راستا قانونگذار در ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه برای حل اختلافات ناشی از فرآیندِ نوظهورِ خصوصی سازی، نهادی مستقل، تحت عنوان هیئت داوری در نظر گرفته و برقراری عدالت در حوزه ­ی مزبور را بر عهده­ ی یک نهاد داوری گذارده است.

از اطلاق هیئت داوری به نهاد رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از خصوصی سازی، انتظار می رود که فرآیند رسیدگی آن همانند نهاد داوری مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این در حالی است که اختلاف بین صلاحیت، نحوه رسیدگی و ترکیب هیئت و … در دو نهاد مزبور از چنان شدت و حدتی برخوردار است که نمی توان نهاد رسیدگیِ موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم را هیئت داوری نامید. از جمله ابزار علمی و عملی برای رسیدن به چهارچوبی منسجم و دقیق در مورد یک نهادِ تعریفِ شده، مقایسه­ ی آن با نهادِ مشابه دیگر است. این مهم در مورد نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی که هر دو به نحوی مرجع رسیدگی به اختلاف هستند نیز صادق می باشد. در همین راستا مباحث موجود در رساله­ی حاضر به مقایسه­ی بین این دو نهاد پرداخته و چالشهای موجود را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

کلید واژه ­گان: هیئت داوری، خصوصی سازی، داوری اجباری، حل و فصل اختلافات، برنامه سوم توسعه

 

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

هیئت داوری موضوع ماده ۲۰ برنامه سوم توسعه به جهت عمر نه چندانِ آن، از باب شرایط شکلی و ماهوی رسیدگی دارای ابهامات و اجمالات متعددی است. بدین سبب تبیین جایگاه حقوقی هیئت داوری، نقد و بررسی قوانین موجود در رابطه با آثار و شرایط آن و در نهایت آسیب شناسی احکام و قوانین مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی جهت رفع نقایص در قوانین موجود، می‌تواند در جهت پیشبرد اهداف مثبت خصوصی سازی به عنوان یک سازوکار نوین و فراگیر اجتماعی و اقتصادی، آحاد مردم را متأثر نموده و از این روی حائز اهمیت باشد.

همچنین باید در نظر داشت مقایسه دو نهاد مشابه علاوه بر تأثیر بسیار بر شناسایی شرایط و آثار استفاده از نهاد های مزبور، می تواند به عنوان ابزاری موثر برای هرچه بهتر نمودن شرایط بهره مندی از این نهاد ها مورد توجه قرار گیرد، زیرا در مقایسه بین این دو نهاد مزایای هر یک، که فقدانش در دیگری به نحوی عیب محسوب می گردد، بیشتر نمایان شده و از این طریق می توان خلاء های موجود در هر یک را شناسایی و با استعانت از راهکارهای مناسب در دیگری، آن خلاء ها را پوشش داد.

 

فهرست مطالب

چکیده……..۱

مقدمه………..۲

بیان مسئله…………………۳

سؤال­های تحقیق ……………….۴

فرضیه­های تحقیق…………….۴

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع ……………۴

پیشینه تحقیق…………..۵

روش تحقیق……………۶

ساختار تحقیق…………….۶

 

فصل یکم:کلیّات………….۹

۱-۱-تعریف­ها……………..۹

۱-۱-۱-تعریف داوری………….۹

۱-۱-۱-۱-تعریف لغوی داوری …………..۱۰

۱-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی داوری ………۱۱

۱-۱-۱-۳-تعریف قانونی داوری…………..۱۲

۱-۱-۱-۴- مفهوم داوری از لحاظ اسلامی و مبنای قرآنی آن……….۱۳

۱-۱-۲-تعریف خصوصی سازی……………۱۴

۱-۲-انواع داوری…………….۱۷

۱-۲-۱-داوری خارجی و داوری داخلی…………….۱۷

۱-۲-۲-داوری اختیاری و داوری اجباری…………….۱۸

۱-۲-۳- داوری قانونی و داوری منصفانه……………۱۹

۱-۲-۴-داوری موردی و داوری سازمانی……………..۲۰

۱-۳-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه………..۲۱

۱-۳-۱-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م با مفاهیم مشابه………….۲۱

۱-۳-۱-۱-مقایسه نهاد داوری با شورای حل اختلاف…………۲۲

۱-۳-۱-۲-مقایسه نهاد داوری با کارشناسی…………۲۴

۱-۳-۱-۳- مقایسه نهاد داوری با سازش……………۲۵

۱-۳-۱-۴-مقایسه نهاد داوری با قضاوت در دادگاه………..۲۵

۱-۳-۲-مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه………..۲۶

۱-۳-۲-۱- مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با شواری حل اختلاف……..۲۶

۱-۳-۲-۲- مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با کارشناسی………۲۸

۱-۳-۲-۳-مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با سازش…………..۲۸

۱-۳-۲-۴-مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با قضاوت در دادگاه………۲۹

۱-۴-ماهیت نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. ………۲۹

۱-۴-۱-ماهیت نهاد داوری ق.آ.د.م. ……………….۳۰

۱-۴-۲- ماهیت هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. …………….۳۲

۱-۵-مزایا و معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. ………..۳۳

۱-۵-۱-مزایا و معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. ……………..۳۴

۱-۵-۱-۱-مزایا نهاد داوری ق.آ.د.م. ………….۳۴

۱-۵-۱-۲- معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. …………….۳۷

۱-۵-۲-مزایا و معایب هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. ……….۳۹

۱-۵-۲-۱-مزایای هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. …………۳۹

۱-۵-۲-۲-معايب هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. ……..۴۱

 

فصل دوم: مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با نهاد داوری ق.آ.د.م. به لحاظ شرایط رسیدگی…….۴۴

۲-۱-بررسی هیئت داوری به لحاظ صلاحیت رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری …………..۴۵

۲-۱-۱-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی …………………..۴۵

۲-۱-۱-۱-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی حاکم بر آیین رسیدگی (قانون شکلی)…….۴۵

۲-۱-۱-۲-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی حاکم بر ماهیت رسیدگی (قانون ماهوی)…۴۷

۲-۱-۲-مقایسه به لحاظ صلاحیت موضوعی……………۴۸

۲-۱-۲-۱-صلاحیت موضوعی ایجابی……………..۴۸

۲-۱-۲-۲-صلاحیت موضوعی سلبی……………..۵۱

۲-۱-۳-مقایسه به لحاظ صلاحیت زمانی…………..۵۴

۲-۱-۴-مقایسه به لحاظ صلاحیت مکانی……………۵۵

۲-۱-۵-مقایسه به لحاظ صلاحیت شخصی…………………..۵۶

۲-۲-بررسی هیئت داوری به لحاظ نحوه تعیین رسیدگی کنندگان و موارد ممنوعیت آنها از رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری…….۵۸

۲-۲-۱-مقایسه به لحاظ نحوه تعیین رسیدگی کنندگان و شرایط آن­ها……………۵۸

۲-۲-۲-مقایسه به لحاظ ممنوعیت قانونی داوران………….۶۰

۲-۳-بررسی هیئت داوری به لحاظ ترتیب رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری…….۶۳

۲-۳-۱-مقایسه به لحاظ اصول حاکم بر رسیدگی…………۶۳

۲-۳-۱-۱- ابلاغ به موقع …………….. ۶۴

۲-۳-۱-۲-حق دفاع……………………..۶۵

۲-۳-۱-۳-بی طرفی در رسیدگی به دلایل……………….۶۸

۲-۳-۲- مقایسه به لحاظ هزینه رسیدگی………………۷۰

۲-۳-۳-مقایسه به لحاظ تشکیل جلسه­ی رسیدگی………..۷۲

۲-۳-۳-۱-مقایسه به لحاظ انواع جلسات……………۷۲

۲-۳-۳-۲-مقایسه به لحاظ رسمیت جلسات………….۷۴

۲-۳-۴-مقایسه به لحاظ انواع …………………..۷۵

۲-۳-۴-۱-مقایسه به لحاظ  شروع به رسیدگی………………..۷۵

۲-۳-۴-۲-مقایسه به لحاظ دعوت طرفین و اخذ اظهارات آنها ………..۷۸

۲-۳-۴-۳-مقایسه به لحاظ بررسی ادله­ی اثباتی طرفین…………۸۱

۲-۴-بررسی هیئت داوری به لحاظ ختم رسیدگی و آثار آن و مقایسه آن با نهاد داوری………..۸۴

۲-۴-۱- مقایسه به لحاظ ختم رسیدگی……………..۸۴

۲-۴-۲- مقایسه به لحاظ صدور رای…………………..۸۶

۲-۴-۲-۱-مقایسه به لحاظ شکل رای صادره……………۸۶

۲-۴-۲-۲-مقایسه به لحاظ ماهیت رای صادره……………۸۷

 

فصل سوم: بررسی هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. به لحاظ آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی و مقایسه آن با نهاد داوری ق.آ.د.م……۹۲

۳-۱-بررسی هیئت داوری به لحاظ ابلاغ رای و مقایسه آن با نهاد داوری………۹۲

۳-۱-۱- مقایسه به لحاظ نحوه­ی ابلاغ رای…………۹۳

۳-۱-۲-مقایسه به لحاظ آثار ناشی از ابلاغ رای…………….۹۴

۳-۱-۲-۱-تاریخ ابلاغ رای به عنوان ضرب الاجل اجرای رای…..۹۴

۳-۱-۲-۲-تاریخ ابلاغ رای به عنوان مبداء محاسبه مهلت اعتراض به رای………….۹۵

۳-۲-بررسی هیئت داوری به لحاظ اجرای رأی و مقایسه آن با نهاد داوری…………۹۶

۳-۲-۱- مقایسه به لحاظ نحوه­ی اجرای رای داوری…………….۹۷

۳-۲-۱-۱-مقایسه به لحاظ اجرای اختیاری رای داوری………….۹۷

۳-۲-۱-۲- مقایسه به لحاظ اجرای اجباری رای داوری…………۹۸

۳-۲-۲-مقایسه به لحاظ قابلیت اجرای رای ……………۱۰۱

۳-۲-۲-۱-مقایسه به لحاظ موارد غیر قابل اجرا…………۱۰۲

۳-۲-۲-۲-مقایسه به لحاظ اجرای رأی داور با وجود اعتراض…………..۱۰۴

۳-۳-بررسی هیئت داوری به لحاظ آثار عام ناشی از رای صادره و مقایسه آن با نهاد داوری………..۱۰۵

۳-۳-۱-مقایسه به لحاظ قدرت اثباتی رای صادره……………..۱۰۵

۳-۳-۲-مقایسه به لحاظ قاعده­ی فراغ……………………………..۱۰۶

۳-۳-۳-مقایسه به لحاظ اعتبار امر مختومه………………..۱۰۷

۳-۳-۴- مقایسه به لحاظ جریان اصل نسبیت آراء…………………….۱۰۸

۳-۴-بررسی هیئت داوری به لحاظ تصحیح رای یا اعتراض به آن و مقایسه آن با نهاد داوری………۱۰۹

۳-۴-۱- مقایسه به لحاظ تصحیح رای………………..۱۰۹

۳-۴-۱-۱- انواع اشتباهات موجود در رأی داور …………..۱۱۰

۳-۴-۱-۲-زمان تصحیح رأی………………۱۱۱

۳-۴-۲-مقایسه به لحاظ اعتراض به رأی…………….۱۱۳

۳-۴-۲-۱- مقایسه به لحاظ مهلت اعتراض به رای……….۱۱۳

۳-۴-۲-۲- مقایسه به لحاظ مرجع اعتراض…………..۱۱۶

۳-۴-۲-۳-مقایسه به لحاظ اعتراض ثالث ………………۱۱۸

نتیجه گیری……………………۱۱۹

پیشنهاد ها…………………….۱۲۳

فهرست منابع و مأخذ………..۱۲۵

چکیده انگلیسی………….۱۳۰

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0