بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب : دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب  در  ۱۵۴صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

 

چکیده بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی ۹۳-۹۲:

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی ۹۳-۹۲اجرا شده است. این تحقیق در گروه طرح های شبه  آزمایشی قرار می گیرد. شکل طرح به صورت طرح پس آزمون با گروه کنترل است. در این پژوهش ۴۰ نفر از دانش آموزان پایه هفتم  در دو گروه ۲۰نفری به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده، که گروه آزمایش در کلاس موضوعی و گروه شاهد در کلاس سنتی درس های علوم تجربی و ادبیات فارسی را آموزش دیده اند. ابزارشامل، پس آزمون محقق ساخته علوم تجربی و ادبیات فارسی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t مستقل استفاده شده است.

نتایج بدست آمده  نشان می دهد که بین توانایی حل مسئله علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی تفاوت معنی داری وجود دارد.

بین توانایی تشخیص مسائل علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بین توانایی طراحی مساله دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد.

بین توانایی طراحی مساله دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بین شیوه گردآوری اطلاعات دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بین توانایی ارائه راه حل دانش آموزان پایه هفتم در  مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد.

بین توانایی ارائه راه حل دانش آموزان پایه هفتم در  مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بین توانایی آزمایش راه حل ها  و توانایی استنتاج دانش آموزان پایه هفتم در مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی و ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

ضرورت و اهمّیت انجام پژوهش

روش های بسیاری برای حل مسئله، بسته به ماهیت مسئله و افراد درگیر در مسئله وجود دارد. به طور سنتی معمولاً  از رویکرد عقلانی استفاده می شود و  به عنوان مثال شامل ، روشن شدن شرحی از مسئله، تجزیه و تحلیل علل، شناسایی گزینه ها، ارزیابی هر گزینه، انتخاب یکی، اجرای آن، و ارزیابی کردن این که آیا مسئله حل گردید یا نه. تحقیقات نشان داده است که ارزیابی از توانایی های حل مسئله (به عنوان مثال، احساس خودکارآمدی) به پاسخ یک فرد در موقعیت های استرس زا مربوط می شود.

ارزیابی مهارت حل مسئله باعث شده طیف وسیعی از متغیرهای شناختی، عاطفی، و رفتاری در فرایند مقابله با استرس، از جمله سبک اسناد، باورهای غیر منطقی، انتظارات از موفقیت، تداوم، بهره برداری از منابع، اعتماد به نفس، و ناامیدی ارتباط داشته باشد(اوسلو و همکاران[۱] ،۲۰۱۰).

یادگیری عبارت است از فرآیند نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه فرد، بر اثر تجربه. اگر «تجربه» را تعامل میان فرد و محیط یعنی  تأثیر پذیری فرد از محیط و تأثیر گذاری فرد بر محیط به دنبال یک سری فعل و انفعالات بدانیم، یادگیری را حاصل تلاش، حرکت، فعالیت و مشارکت شخص یادگیرنده خواهیم دانست. در برخورد فرد با محیط برای یادگیری، اعضای حسی، دستگاه های عصبی، تجربه های قبلی، تمایلات و گرایش ها و هدف های یادگیرنده نقش مؤثری بر عهده دارند. یکی از توانایی هایی که همواره شاگردان در مواجهه با مشکلات از آن استفاده می کنند، توانایی حل مسئله است. البته شاگردان زمانی می توانند از توانایی حل مسئله به خوبی استفاده کنند که محیط و شرایط آموزشی به گونه ای تنظیم گردد که شاگرد با مشکل مواجه شود و آن را درک کند. البته این امر زمانی امکان می یابد که شاگرد قدرت تحلیل، استنتاج و نیز قدرت شناخت مسئله و ویژگی های آن را داشته باشند و به این ترتیب بتوانند راه حل های احتمالی را پیش بینی کنند(شعبانی،۱۳۸۴).

یکی از موقعیت ها و محیط هایی که می تواند در شکوفایی استعداد و توانایی حل مسئله در دانش آموزان مؤثر باشد، تدریس معلم در کلاس های موضوعی است. در کلاس های موضوعی دانش‌آموزان می‌توانند با دسترسی به انواع ابزارهای آموزشی، فرصت‌های یادگیری را در سطوح مختلف گسترش دهند.

بنابراین هدف از ایجاد کلاس های موضوعی در مدارس:

تعامل دانش و مهارت در راستای افزایش خلاقیت، حرکت از محتوامحوری به فرآیندمحوری و یادگیری محوری،

تغییر نقش معلم از انتقال‌دهنده اطلاعات به هدایت‌کننده‌ی فعالیت‌های یادگیری،

کاربرد آموزش در زندگی،

کمک به دانش‌آموزان در برقراری ارتباط معنادار میان موضوعات درسی،

تقویت تفکر خلاق و نقّاد و پذیرش نقش یادگیرنده فعال،

بهبود روابط معلم و شاگرد و ایجاد حسّ تعلق نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان،

تقویت مهارت‌های فرآیندی مانند جستجوگری،

کاوشگری، فرضیه‌سازی، حل مسأله، بارش مغزی، آفرینندگی، فراهم نمودن فرصت وفضاي مناسب براي انجام فعاليت هاي علمي توسط دانش آموزان،

فراهم شدن شرايط مناسب جهت بكارگيري روش هاي فعال تدريس از سوي معلمان،

ايجاد فرصت وترغيب دانش آموزان به تفكر وتحقيق، شناخت استعداد و توانمندي هاي بالقوه دانش آموزان، توجه به جايگاه فناوري در آموزش است.

از ديگر اهداف اجراي اين طرح مي‌توان به جايگاه فناوري در آموزش، ايجاد فرصت و ترغيب دانش‌آموزان به تفكر و تحقيق، فراهم شدن شرايط مناسب براي بكارگيري روش‌هاي فعال تدريس و فراهم كردن فرصت و فضاي مناسب براي فعاليت‌هاي علمي توسط دانش‌آموزان اشاره كرد.

ایجاد کلاس های موضوعی از ضروریات است، در کلاس های موضوعی، شیوه‌ی ارزشیابی متفاوت است، برای هر یک از دانش‌آموزان یک پرونده کاری تشکیل می‌شود و گزارش فعالیت‌های انجام‌شده هر فرد در این پرونده بایگانی می‌گردد. به ارزشیابی مستمر(هر دانش‌آموز با خودش مقایسه می‌شود نه با دانش‌آموزان دیگر) و  تفاوت‌های فردی در دانش‌آموزان به طور ویژه توجه می شود،  ارزشیابی با رویکرد حل مسأله، تهیه سیاهه رفتار و چک ‌لیست مهارت‌ها و نگرش‌ها و ارزشیابی با توجه به پرونده‌ی عملکردی دانش‌آموزان صورت می گیرد.

با توجه به مزایای استفاده از کلاس های موضوعی در بهبود توانایی حل مسئله در دانش آموزان پایه هفتم و نبود آشنایی کافی معلمان و مدیران ضرورت دارد در این پژوهش توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال  تحصیلی ۹۳-۹۲ مورد بررسی قرار گیرد.

 

اهداف پژوهش

هدف کلی

بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان پایه ی هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی ۹۳-۹۲

اهداف جزئی

۱- مقایسه توانایی تشخیص مسائل علوم تجربی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی

۲- مقایسه توانایی تشخیص مسائل ادبیات فارسی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی

۳- مقایسه توانایی طراحی مساله دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی و ادبیات فارسی

۴- مقایسه شیوه گردآوری اطلاعات دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی و ادبیات فارسی

۵- مقایسه توانایی ارائه راه حل دانش آموزان پایه هفتم در  مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی و ادبیات فارسی

۶- مقایسه توانایی آزمایش راه حلها توسط دانش آموزان پایه هفتم در مواجهه با مسائل  در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی و ادبیات فارسی

۷- مقایسه توانایی استنتاج  دانش آموزان پایه هفتم در مواجهه با مسائل  در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی و ادبیات فارسی

 

فرضیه های پژوهش

 • بین توانایی حل مسئله علوم تجربی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین توانایی حل مسئله ادبیات فارسی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین توانایی تشخیص مسائل علوم تجربی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین توانایی تشخیص مسائل ادبیات فارسی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین توانایی طراحی مساله دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین توانایی طراحی مساله دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین شیوه گردآوری اطلاعات دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین شیوه گردآوری اطلاعات دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین توانایی ارائه راه حل دانش آموزان پایه هفتم در مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین توانایی ارائه راه حل دانش آموزان پایه هفتم در مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی

درس ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد.

 • بین توانایی آزمایش راه حل ها توسط دانش آموزان پایه هفتم در مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین توانایی آزمایش راه حلها توسط دانش آموزان پایه هفتم در مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین توانایی استنتاج دانش آموزان پایه هفتم در مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین توانایی استنتاج دانش آموزان پایه هفتم در مواجهه با مسائل  در کلاس های سنتی و موضوعی درس ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

فهرست مطالب

سپاسگذاری
فهرست مطالب أ
فهرست جداول و
فصل اول:کلیات تحقیق ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بيان مسئله ۴
۱-۳- اهميت و ضرورت تحقيق ۸
۱-۴-اهداف تحقیق

۱-۴-۱-هدف کلی:

۱۱

۱۱

۱-۴-۲-اهداف جزئي: ۱۱
۱-۵- فرضیات تحقیق ۱۲
۶-۱ تعاریف  اصطلاحات و متغیرها ۱۴
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۷
۲-۱-مقدمه ۱۸
۲-۲- تعریف مسئله و حل مسئله ۲۰
۲-۳- توانایی و مهارت حل مسئله ۲۲
۲-۴- روش حل مسئله ۲۶
۲-۴-۱- حل مسئله از طریق آزمایش و خطا ۲۶
۲-۴-۲- حل مسئله از طریق بینش و شناخت ۲۷
۲-۴-۳- حل مسئله با روش تحلیلی ۲۷
۲-۴-۴- حل مسئله با روش دیویی ۲۸
۲-۵-راهبردهای حل مسئله ۲۹
۲-۵-۱- راهبرد رسم شکل ۳۰
۲-۵۲- راهبرد الگوسازی ۳۰
۲-۵-۳- راهبرد حذف حالت های نامطلوب ۳۰
۲-۵-۴- راهبرد الگویابی ۳۰
۲-۵-۵- راهبرد حدس و آزمایش ۳۱
۲-۵-۶- راهبرد زیرمسئله ۳۱
۲-۵-۷- راهبرد حل مسئلۀ ساده تر ۳۱
۲-۵-۸- راهبرد روش های نمادین ۳۱
۲-۶- تعریف و تعیین قلمرو حوزه علوم تجربی ۳۲
۲-۷- فلسفه آموزش علوم تجربی ۳۲
۲-۸- فلسفه وجودی درس زبان و ادبیات فارسی ۳۴
۲-۹- اصول حاکم بر برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی دورۀ متوسطۀ اول ۳۵
۲-۱۰- ماهیت یادگیری ۳۷
۲-۱۱- عوامل و شرایط مؤثر در یادگیری

۲-۱۲- فرصتها و تجارب يادگيري

۲-۱۳- اصول کلی انتخاب فرصت ها و فعالیت های یادگیری

۲-۱۴- کلاس های موضوعی

۲-۱۵- اهداف تشکیل کلاس های موضوعی

۲-۱۶- مزایای کلاس های موضوعی در مدارس

۲-۱۷- چگونگی تشکیل کلاس های موضوعی

۳۹

۴۵

۴۹

۵۲

۵۴

۵۵

۵۷

۲-۱۸- تحقیقات انجام یافته در داخل کشور ۵۸
۲-۱۹- تحقیقات انجام یافته در خارج از کشور ۶۰
فصل سوم: روش تحقیق ۶۳
۳-۱- مقدمه ۶۴
۳-۲- روش تحقیق ۶۵
۳-۳- جامعه آماری ۶۶
۳-۴- نمونه آماري( حجم نمونه  و روش نمونه گيري) ۶۶
۳-۵- ابزارهاي گردآوري داده ها  و روايي و پايايي آن ۶۷
۳-۶- چگونگي جمع آوري داده ها (روش اجراي كار) ۶۸
۳-۷- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ۷۰
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادها ۷۱
۴-۱-مقدمه ۷۲
۴-۲- یافته های توصیفی ۷۳
۴-۳-یافته های استنباطی ۷۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۰۵
۵-۱-مقدمه ۱۰۶
۵-۲-نتیجه گیری و بحث ۱۰۷
۵-۳- محدودیت های پژوهش ۱۲۶
۵-۴- پیشنهادات کاربردی ۱۲۷
۵-۵- پیشنهادات پژوهشی ۱۳۰
منابع فارسی ۱۳۱
منابع انگلیسی ۱۳۵
منابع اینترنتی ۱۳۷

 

فهرست جداول  
جدول(۳-۱): طرح پس آزمون با گروه کنترل

جدول(۴-۱): معدل دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل  برای همگن سازی

جدول (۴-۲) : آزمون  t  مستقل برای مقایسه معدل نیمسال اول دانش آموزان پایه هفتم گروه آزمایش و کنترل

۶۵

۷۳

۷۳

جدول(۴-۳): وضعیت توانایی حل مسئله درس علوم تجربی در کلاس های موضوعی ۷۴
جدول(۴-۴): وضعیت توانایی حل مسئله درس علوم تجربی در کلاس های سنتی ۷۴
جدول(۴-۵): وضعیت توانایی حل مسئله درس ادبیات فارسی در کلاس های موضوعی ۷۵
جدول(۴-۶): وضعیت توانایی حل مسئله درس ادبیات فارسی در کلاس های سنتی ۷۵
جدول(۴-۷): نتایج آزمون آماره کولموگروف اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال ۷۶
جدول(۴-۸): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی حل مسئله علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی ۷۷
جدول(۴-۹): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی حل مسئله ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی ۷۹
جدول(۴-۱۰): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی تشخیص مسائل علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی ۸۱
جدول(۴-۱۱): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی تشخیص مسائل ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی ۸۳
جدول (۴-۱۲) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی طراحی مسئله علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی ۸۵
جدول (۴-۱۳): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی طراحی مسئله ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی ۸۷
جدول (۴-۱۴): آزمون  t مستقل برای مقایسه شیوه گردآوری اطلاعات علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی ۸۹
جدول (۴-۱۵): آزمون  t مستقل برای مقایسه شیوه گردآوری اطلاعات ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی ۹۱
جدول (۴-۱۶): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی ارائه راه حل علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی ۹۳
جدول (۴-۱۷) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی ارائه راه حل ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی ۹۵
جدول (۴-۱۸) : آزمون t مستقل برای مقایسه آزمایش راه حل های علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی ۹۷
جدول (۴-۱۹) : آزمون t مستقل برای مقایسه آزمایش راه حل های ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی ۹۹
جدول (۴-۲۰) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی استنتاج علوم تجربی فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی ۱۰۱
جدول (۴-۲۱) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی استنتاج ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی ۱۰۳

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل فروشگاه محصولات دانلودی دیجی لود

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق  تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0