طراحی پروسه چیـدن و بسته بنـدی توت فرنگـی : پايان‌نامه‌ كارشناسي ارشد رشته‌ معماری گرایش طراحی صنعتی

طراحی پروسه چیـدن و بسته بنـدی توت فرنگـی : پايان‌نامه‌ كارشناسي ارشد رشته‌ معماری گرایش طراحی صنعتی

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان ” طراحی پروسه چیـدن و بسته بنـدی توت فرنگـی در گرایش طراحی صنعتی  با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه طراحی پروسه چیـدن و بسته بنـدی توت فرنگـی :

در این پژوهش با بررسی فرآیند چیدن ،جابه جایی و بسته بنـدی توت فرنگـی به ارائه راه کاری درست برای ارائه محصولی با کیفیت بهتر و قابلیت ماندگاری بالا برای مصرف کننده ارائه شده  و با بررسی روش های موجود اقدامات لازم در جهت عرضه محصول به صورت مناسب و در خور توجه مصرف کننده با توجه به جنبه های عملکردی و استتیکی بسته پرداخته و مواد مناسب طراحی سبز برای استفاده پیشنهاد می گردد.

طرح این پژوهش طراحی پروسه چیدن میوه توت فرگی از سر مزرعه کشاورزی و بسته بندی هم زمان آن است از  نحوه چیدن و جلوگیری از خستگی کشاورز  تا  چیدن میوه با کیفیت و جایگزینی برای  سطل های موجود که هم اکنون در مزارع استفاده می شود با قابلیت جلوگیری از فشار زیاد ، له شدن ، ضربه زدن،واعمال فشار میکانیکی به میوه  بر اساس جابه جایی در طول مزرعه، جلوگیری از له شدن بوته ها، و قابلیت حمل به صورت کلی از مزرعه تا استفاده مصرف  کننده با حداقل تماس و جابه جایی  و  انجام سورتینگ و درجه بندی میوه لوکس،میوه مصرف خانوار، میوه مصرف کارخانه می باشد. که با رعایت پروسه موجود میتوان شاهد محصولی با کیفیت دلخواه مصرف کننده بود که دارای ماندگاری بالاتر و از طعم و رنگ مناسبی برخوردار است.

 

اهمیت مضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن:

برطبق برآوردهای انجام شده توسط سازمان جهاد کشاورزی، تلفات توت­فرنگی از زمان برداشت تا زمان ارایه به بازار در حدود (%۳۵-%۴۰ ) درصد تولید کل این محصول در کشور می­باشد که رقم بالایی بوده و بازگو کننده ضرورت ایجاد تغییرات بنیادی در عملیات برداشت و پس از برداشت این محصول در کشور است.

در این پژوهش با بررسی فرآیند چیدن ،جابه جایی و بسته بندی توت فرنگی به ارائه راه کاری درست برای ارائه توت فرنگی با کیفیت بهتر و قابلیت ماندگاری بیشتر برای مصرف کننده ارائه شده  و با بررسی روش های موجود اقدامات لازم در جهت عرضه محصول به صورت مناسب و در خور توجه مصرف کننده به جنبه های عملکردی و استتیکی بسته پرداخته و مواد مناسب طراحی پایدار برای استفاده پیشنهاد می گردد.طرح این پژوهش طراحی پروسه چیدن و بسته بنـدی توت فرنگـی میباشد با در نظر گرفتن اکثر جوانب و معایب موجود. طراحی فرآیند و وسیله هایی که موجبات ماندگاری میوه توت فرنگی را فراهم می کند و  محصول را با ماندگاری بالاتر و کیفیت مناسب جهت استفاده مصرف کننده ارائه می کند.

فهرست مطالب پایان نامه طراحی پروسه چیـدن و بسته بنـدی توت فرنگـی :

فصل اول :کلیات طرح:

بیان مسئله:…………..۱

۱-۲   هدف های تحقیق: ……………۲

۱-۳     اهمیت مضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن: ………….۲

۱-۴    سوالات و فرضیه های تحقیق: …………۳

مدل تحقـیـق: ………..۴

پیشیـنه تحقیـق: ………….۵

محدودیـتها و مشکلات تحقیـق: ……..۵

فصل دوم:                 مطالعات نظری

مقـدمـه : ……………۶

۲-۱  تاریخچه: …………..۷

۲-۲  کردستـان به عنوان قطب تولید تـوت فرنگی در ایـران: ………..۹

۲- ۳  اشتغال زایی : ……….۱۰

۲-۴  تاریخچه بسته بنـدی توت فرنگـی : ………..۱۱

۲-۵  رویکرد  طراحی در  ارتباط با  محصول: ……..۱۲

۲-۵-۱ در اين زمينه ۷ اصل بسته بندي هاي پايدار: ……………۱۳

۲-۵-۲ اخلاق محیط زیستی و توسعه پایدار:  …………….۱۴

۲-۶ کشت توت فرنگی، جلوه ای  از  کشاورزی  پایـدار: …………..۱۵

۲-۷  بازار محصول: ………..۱۵

فصل سوم:  روش شناسی تحقیق (متدولوژی)

مقدمه: ………….۱۸

۳- ۱ روش تحقیق: …………۱۸

۳-۲  تاریخچه فراوانی محصول در کردستان: ………۱۸

۳-۳ بررسی پروسه چیدن توت فرنگی در وضعیت موجود: ………۱۹

۳-۴ باید هایی که هنگام چیدن باید رعایت گردد: …۲۱

۳-۵  ويژگيهاي توت فرنگي:…………۲۲

۳-۶- ويژگيهای توت فرنگی استاندارد و سالم: ……….۲۳

۳-۷- درجه بندي: ……….۲۳

۳-۸- بسته بندي : …………..۲۴

۳-۹- نشانه گذاري: …………۲۵

۳-۱۰-هنگام برداشت توت فرنگي بايد نكات زير  رعايت  شود : ……۲۶

۳-۱۱-شرايط برداشت  توت  فرنگی: …………….۲۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه: ………….۳۰

۱-۴ توسعه وتدابیر در طراحی محصول  بر پایه ی تفکر طراحی پایدار: ……۳۰

۴-۲ تکنولوژی هـای موجود: ………..۳۴

۴-۳ مکانیزاسیون برداشت: ……….۳۷

۴-۴ مکانیزاسیون پس از برداشت: ……….۳۸

۴-۵ نمونه بسته بندی های موجود: ……………۳۹

۴-۶ ارگونومی: ………….۴۰

۴-۶-۱ وضعیت نامناسب بدن حین انجام کار: ………….۴۰

۴-۶-۲ حمل دستي بار: ……………۴۲

۴-۶-۳ بررسي روش‌هاي حمل دستي كالا : …………..۴۵

۴-۷ چرخه محصول: …………..۴۷

۴-۸ مکانیزاسیون پس از برداشت: …………….۴۷

۴-۸-۱پیش خنک کاری: …………۴۷

۴-۸-۲ سورتینگ: ………..۴۸

۴-۸-۳ انبار و سردخانه: …………۴۸

۴-۸-۴ تیمارهای بعد از برداشت: …………..۴۹

۴-۸-۵ بستـه­بندی: ……………….۵۰

۴-۸-۶ حمل و نقل: ………….۵۰

۴-۸-۷ اقتصـاد: ……………۵۱

۴-۹ چرخه بازار: ……………..۵۲

۴-۱۰ جایگاه محصول توت فرنگی در جهان و ایران: ……….۵۲

۴-۱۰-۱ سطح زیر کشت و میزان تولید: ………..۵۳

۴-۱۰-۲واردات محصول: ………………۵۴

۴-۱۰-۳ صادرات محصول: …………..۵۵

۴-۱۱ توجیه فنی و اقتصادی: ……………….۵۶

۴-۱۲ مطا لعا ت بازار: ……………۵۶

۴-۱۳ توجیه پـذیری فنی : ……………..۵۷

۴-۱۴ تجزیه و تحلیل مالی: ……………۵۸

۴-۱۵ بسته بندي: …………………۵۹

۴-۱۵-۱انتخاب مواد: ……………۶۲

۴-۱۵-۱-۱ پلاستیک ها: ……………..۶۳

۴-۱۵-۱-۲ کاغذ و مقوا: …………..۶۴

۴-۱۵-۱-۳ کارتن: ………………..۶۶

۴-۱۵-۱-۴ بررسی قیمت: …………۶۸

نتیجه گیری: …………………….۶۹

فصل پنجم:  ایده و طرح و نتیجه گیری

۵- ۱ انتخاب طرح مناسب: …………..۹۲

۲-۵طراحی پرسنا: …………….۹۴

۵-۳ طرح های برگزیده: ……………..۱۰۰

۵-۴ انتخاب برند مناسب برای محصول: ………………۱۰۸

۵-۵  انتخاب برند اصلی: ………………..۱۰۹

نتیجه گیری: ……………….۱۲۲

پیشنهادات و راه کار ها: ………………….۱۲۳

منابع و  ماخذ: …………….. ۱۲۴

چکیده انگلیسی : …………… ۱۲۷

 

فهرست جدول ها:

جدول شماره۳-۱(فرمول درصد آفت زدگی میوه توت فرنگی-روش آزمون) …………………۲۵

جدول شماره۴-۱(توسعه و تدابیر در طراحی محصول) ……………………۳۰

جدول شماره۴-۲(حدود مجاز توصیه شده در خصوص نيروی كشيدن و هل دادن بار در راستاي افقي ) ……………..۴۳

جدول شماره۴-۳(حدود مجاز توصیه شده در خصوص نيروی كشيدن و هل دادن بار در راستاي عمودی ) ……………۴۴

جدول شماره۴-۴(سطح زیر کشت و میزان تولید توت فرنگی در نه کشور عمده تولید کننده جهان) ………۵۴

جدول شماره۴-۵(کشورهای عمده وارد کننده توت فرنگی) ……………….۵۴

جدول شماره۴-۶ (ارزش صادرات محصول توت فرنگی) ……………….۵۵

جدول شماره۴-۷(واردات توت فرنگی) ……………۵۶

جدول شماره۴-۸(سهم محصول از واردات) ………………۵۷

جدول شماره۴-۹(مقایسه قیمت ) …………………۵۹

 

فهرست نمودارها:

نمودار شماره۲-۱(پایداری) ………….. ۱۲

نمودار شماره۲-۲(چرخه محصول پایدار) ………….۱۳

نمودار شماره۴-۱(مکانیزاسیون برداشت) ………………۳۷

نـمـودار شمـاره۴-۲(مکانیزاسیـون پـس از برداشـت) ……………….۳۸

 

فهرست شکل ها:

شکل ۱-۲(محصول پایدار) …………..۱۴

شکل۲-۲(محصول ارگانیک) ………………….۱۷

شکل ۳-۱(بررسی پروسه چیدن و بسته بنـدی توت فرنگـی ) ……………۱۹

شکل ۳-۲(بررسی پروسه چیدن و بسته بنـدی توت فرنگـی -نمونه تصادفی) …………….۲۰

شکل ۴-۱( بررسی پروسه چیدن همراه با مکان جغرافیایی کاشت محصول) …………..۳۱

شکل ۴-۲( بررسی پروسه چیدن و بسته بنـدی توت فرنگـی در کشور های توسعه یافته) …………۳۲

شکل ۴-۳( بررسی پروسه چیدن و بسته بنـدی توت فرنگـی در کشور های توسعه یافته ) ……….۳۳

شکل ۴-۴( ماشین برداشت مکانیزیسیون توت فرنگی) …………….۳۴

شکل ۴-۵( بررسی اختراعات صورت گرفته در راستای چیدن و بسته بندی توت فرنگی) ……………۳۵

شکل ۴-۶( بررسی اختراعات صورت گرفته در راستای چیدن و بسته بندی توت فرنگی) …………۳۶

شکل ۴-۷( بررسی اختراعات صورت گرفته در راستای چیدن و بسته بندی توت فرنگی) ………….۳۷

شکل۵-۱ (نمونه پروسه موجود) …………….۹۴

شکل۵-۲(نمونه بسته بندی های موجود) ………………۹۵

شکل۵-۳(طراحی پرسنا برای مصرف لوکس) ………..۹۶

شکل۵-۴(طراحی پرسنا برای مصرف خانوار) ………….۹۷

شکل۵-۵(طراحی پرسنا برای مصرف کارخانه) ………………..۹۸

شکل۵-۶(طراحی  محصول برای مصرف لوکس) ………………..۹۹

شکل۵-۷(طراحی سطل چیدن توت فرنگی با قابلیت سورتینگ) …………..۱۰۱

شکل۵-۸(طراحی جعبه و استراکچر) ………………۱۰۳

شکل۵-۹(طراحی پالت قرار گیری توت فرنگی) …………….۱۰۴

شکل۵-۱۰(طراحی جعبه های محصول) ………………۱۰۵

شکل۵-۱۱(طراحی پالت های یک کیلویی توت فرنگی) …………….۱۰۶

شکل۵-۱۲(طراحی جعبه پانصد گرمی خانوار) ……………….۱۱۱

شکل۵-۱۳(طراحی جعبه حاوی توت فرنگی با قابلیت نگهداری میوه) ……………..۱۱۲

شکل۵-۱۴(طراحی و چیدمان جعبه های توت فرنگی) ………………….۱۱۳

شکل۵-۱۵(جعبه با قابلیت نفوذ پذیری هوا و ماندگاری) ……………..۱۱۴

شکل۵-۱۶(توت چین جهت چیدن توت با کاسبرگ) …………….۱۱۴

شکل۵-۱۷(زیر جعبه) ………………۱۱۴

شکل۵-۱۸(صندلی کارگر توت چین) …………۱۱۴

 

فهرست طرح ها:

طرح۵-۱(چیدمان داخل بسته) …………….۷۰

طرح۵-۲(بسته تبلیغاتی) ……………۷۱

طرح۵-۳(استراکچر حمل کارتن) ……………۷۲

طرح۵-۴(پالت های جمع کننده محصول) …………..۷۳

طرح۵-۵(قرارگیری پالت های حاوی جمع آوری توت و چیدمان میوه) …………….۷۴

طرح۵-۶(چیدمان میوه داخل بسته بندی های تک) ……….۷۵

طرح۵-۷(چیدمان میوه لوکس) ………..۷۶

طرح۵-۸(چیدن توت فرنگی با ماشین) ………….۷۷

طرح۵-۹(طبقه  بندی ظروف حاوی میوه و چیدمان بروی هم) ……………..۷۸

طرح۵-۱۰ (سورتینگ توت براساس۳ نوع تنوع محصول) ……….۷۹

طرح۵-۱۱(مکانیزم چیدن و بسته بندی با بسته های مقوایی)………….۸۰

طرح۵-۱۲(مراحل چیدن و جابه جایی بسته) ………….۸۱

طرح۵-۱۳(جداسازی میوه از بدو چیدن در زمین) ………۸۲

طرح۵-۱۴(انواع جعبه های چیدن میوه) …………..۸۳

طرح۵-۱۵(انواع بسته های شبیه و نظیر) ………..۸۴

طرح۵-۱۶(جعبه با قابلیت چیدمان و سورتینگ میوه ) ………….۸۵

طرح۵-۱۷(جعبه) …………….۸۶

طرح۵-۱۸(میوه چین با کاسبرگ) ……………….۸۷

طرح۵-۱۹(نشستن و چیدن) ……………۸۸

طرح۵-۲۰(توت چین) ………………۸۹

طرح۵-۲۱(ارازی کشت توت فرنگی) …………………۹۰

طرح۵-۲۲(وسیله ی با قابلیت چیدن دسته جمعی توت فرنگی) ……………….۹۱

طرح۵-۲۳(طراحی پرسنا برای مصرف لوکس) ………..۱۰۰

طرح۵-۲۴(برند اصلی محصول) ……………….۱۰۸

طرح۵-۲۵(طراحی برند محصول) …………….۱۰۹

طرح۵-۲۶(طراحی  ماشین چیدن توت فرنگی تک نفره) ……………..۱۱۰

 

فهرست نقشه ها:

نقشه ۵-۱(طراحی استراکچر جعبه با قابلیت نگهداری کارتن) …………..۱۰۲

نقشه ۵-۲(طرح کسترده پالت های حاوی محصول) ……………۱۰۷

نقشه ۵-۳(چیدمان اجرایی کارتن های بسته) ………..۱۱۵

نقشه ۵-۴ (نقشه اجرایی جعبه) ……………۱۱۶

نقشه ۵-۵(نقشه اجرایی توت چین) ……………۱۱۸

نقشه ۵-۶(نقشه اجرایی صندلی کارگر توت چین) ……………۱۲۱

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0