پایان نامه دکترای دندانپزشکی : بررسی اثر درمانی عسل کُنار (سدر) بر بهبود آتروفی و زخم‌های ناشی از لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانی

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : بررسی اثر درمانی عسل کُنار (سدر) بر بهبود آتروفی و زخم‌های ناشی از لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانی

سایت مسترداک سری جدیدی از پایان نامه های رشته های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای را برای دانلود کاربران عزیز قرار میدهد. توجه نمایید برای راحتی شما کاربران گرامی تمامی رساله ها در فرمت  Word و قابل ویرایش هستند. در ادامه پایان نامه دکترای حرفه ای ”  بررسی اثر درمانی عسل کُنار (سدر) بر بهبود آتروفی و زخم‌های ناشی از لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانی ”  رشته دندانپزشکی  با فرمت Word  و در ۱۰۱ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده پایان نامه بررسی اثر درمانی عسل کُنار (سدر) بر بهبود آتروفی و زخم‌های ناشی از لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانی :

مقدمه: این مطالعه ، به منظور بررسی اثرات عسل کنار(سدر)، در درمان لیکن پلان آتروفیک و اروزیو دهانی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه  کارازمایی بالینی می باشد  که از شهریور ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱ ادامه پیدا کرد.  تعداد ۳۰ بیمار(۲ مرد و ۲۸ زن)  به صورت تصادفی در دو گروه همگن شده قرار گرفتند. گروه اول، عسل کنار را(۲۰ میلی لیتر عسل ، ۳ بار در روز، روی زخم ها مالیده و سپس قورت می دادند.) همراه با درمان استاندارد(دهانشویه دگزامتازون ۰٫۵ میلی گرم، ۴ بار در روز و کپسول ۱۰۰ میلی گرم فلوکنازول، یک عدد در روز) به مدت ۴ هفته، ادامه می دادند و بیماران گروه دوم، فقط درمان استاندارد را دریافت  کردند.

معاینات بیماران، به صورت هفتگی انجام می شد و اندازه ضایعات آتروفیک و اروزیو، اندازه شدت ضایعات ( بر اساس معیار تانگ پراسوم) و اندازه درد و سوزش( با معیار VAS) ثبت می شد.

نتایج: هر دو گروه  درمان، کاهش معنا دار در میزان سوزش، اندازه ضایعه اروزیو و اندازه ضایعه آتروفیک را تجربه کردند (به خصوص در کنترل اول) اما اختلاف معناداری بین دو گروه وجود نداشت. (p>0.05) عسل به همراه درمان استاندارد، تاثیر بیشتری در درمان زخم های ضایعه در گروه کنترل داشت، (میزان بهبودی زخم در گروه تجربی  ۶۹% می باشد درحالی که  میزان بهبودی زخم در گروه کنترل۵۰% می باشد.)به عبارت دیگر، اثر عسل بر روی ضایعات زخمی، بارزتر از اثر آن بر ضایعات اروزیو و آتروفیک بود،هر چند این تفاوت معنادار نبود.(p=0.137)

نتیجه: عسل در درمان درد و سوزش و همچنین بهبود ضایعه آترفیک و اروزیو در مقایسه با گروه شاهد تاثیر معناداری نداشت،اما ممکن است در بهبودی زخم های لیکن پلان دهانی تاثیر مثبتی داشته باشد. به هر حال انجام تحقیقات  بیشتر با حجم نمونه بزرگتر الزامی است.

 

فهرست مطالب

 • چکیده ۱
 • فصل اول: کلیات و مروری بر متون  ۲
 • مقدمه و مروری بر متون  ۲
 • مقدمه  ۳
 • واکنش‌های لیکنوئیدی  ۳
 • واکنش رد پیوند علیه میزبان GVHD)=( Graft Versus-host disease: 4
 • کنترل و درمان GVHD  ۴
 • لیکن پلان  ۵
 • انواع لیکن پلان دهانی  ۵
 • لیکن پلان رتیکولار ۶
 • لیکن پلان اروزیو  و زخمی  ۶
 • لیکن پلان پاپولر ۶
 • لیکن پلان پلاک مانند  ۶
 • لیکن پلان بولوز ۷
 • لیکن پلان آتروفیک   ۷
 • لیکن پلان پیگمانته  ۷
 • پاتوفیزیولوژی  ۸
 1. نقش سیستم ایمنی با واسطه سلولی ۸
 2. نقش سایتوکاین ها ۹
 3. نقش آنتی اکسیدان ها ۱۰
 • تشخیص OLP  ۱۱
 • لیکن پلان و خطر تبدیل به بدخیمی  ۱۱
 • درمان ها ۱۳
 • ۱٫کورتیکو استرویید‌های موضعی و سیستمیک   ۱۳
 1. مهار کننده‌های کلسی نورین ۱۳
 • ۳٫رتینوئید ها ۱۴
 • ۴٫استفاده از سیستم‌های نوری  ۱۵
 1. برداشتن پلاک و جرم بالا و زیر لثه ای ۱۵
 • ۶٫کنترل استرس   ۱۵
 • درمان‌های جایگزین  ۱۶
 • محصولات کندوی عسل  ۱۷
 • بره موم (پروپولیس) ۱۷
 • ژله شاهانه  ۱۷
 • عسل  ۱۷
 • خواص عسل  ۱۸
 • عسل و دستگاه ایمنی  ۱۸
 • خاصیت ضد التهابی  ۱۸
 • اثر آنتی میکروبیال  ۱۹
 • عسل و ترمیم زخم  ۲۰
 • عسل و اثر ضد سرطان  ۲۱
 • مروری بر متون  ۲۲
 • مقالات مربوط به درمان‌های مختلف لیکن پلان(آلترناتیو و غیر الترناتیو) ۲۲
 • مقالات مربوط به اثر عسل و دیگر محصولات کندوی زنبور عسل در درمان بیماری‌های مختلف   ۲۵
 • اثر آنتی میکروبیال  ۲۵
 • اثر ترمیم زخم  ۲۶
 • اثر ضد التهاب   ۲۸
 • اثرات ضد سرطان  ۲۹
 • دیگر اثرات   ۳۰
 • فصل دوم: مواد و روش ها ۳۱
 • بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق  ۳۲
 • اهداف و فرضيات   ۳۲
 • الف) هدف كلي  ۳۲
 • ب) اهداف اختصاصی  ۳۳
 • ج) اهداف كاربردي  ۳۳
 • د) فرضيات يا سؤالات تحقيق  ۳۳
 • روش اجرای طرح  ۳۴
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسي آماري: ۴۱
 • معيارهاي ورود و خروج مطالعه  ۴۲
 • معيارهاي ورود: ۴۲
 • معيارهاي خروج  ۴۲
 • فصل سوم:یافته ها ۴۳
 • یافته ها ۴۴
 • بررسی بیماران از لحاظ تعداد و دیگر متغیر ها ۴۴
 • الف.توزیع جنسی: ۴۴
 • ب.میزان تحصیلات: ۴۴
 • ج.سابقه درمانی: ۴۵
 • بررسی تحلیلی عوامل موثر ۴۵
 • الف.همگن بودن دو گروه ۴۵
 • ۱٫جنس    ۴۶
 • ۲٫سن  ۴۶
 • ۳٫سابقه درمان قبلی لیکن پلان  ۴۷
 • ۴٫اندازه و شدت درد و سوزش   ۴۷
 • ۵٫اندازه و شدت‌ ضایعه آتروفیک و اروزیو ۴۸
 • ۶٫اندازه‌ و شدت ضایعه زخمی  ۴۸
 • ۷٫اندازه و شدت ابتلا به بیماری  ۴۸
 1. تعداد سال ابتلا به بیماری ۴۸
 • ۹٫تعداد ضایعات   ۴۸
 • ۱۰٫محل ضایعات   ۴۹
 • ۱۱٫رابطه میزان تحصیلات و بهبودی  ۴۹
 • ب) بررسی متغیر‌ها در جریان مطالعه  ۴۹
 •     ۱- میانگین میزان بهبودی ضایعات محل‌های گوناگون به تفکیک گروه(مقایسه جلسه ویزیت و جلسه آخر) ۴۹
 • ۲-میزان درد و سوزش   ۵۰
 • ۳-اندازه‌ و شدت  ضایعه آتروفیک و اروزیو ۵۲
 •      ۴٫اندازه‌ ضایعه زخمی  ۵۴
 • ۵٫شدت ابتلا به بیماری  ۵۵
 • ج.بررسی تعداد بیماران با بهبودی کامل و متوسط در هر گروه در پایان مطالعه  ۵۷
 •      ۱٫میزان بهبودی درد و سوزش در گروه ۵۷
 • ۲٫میزان بهبودی اندازه‌ ضایعه آتروفیک   ۵۸
 • ۳٫میزان بهبودی اندازه‌ ضایعه زخمی  ۵۸
 •      ۴٫شدت بیماری  ۵۸
 • میزان رضایت از درمان  ۵۹
 • فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری  ۶۰
 • بحث و نتیجه گیری  ۶۱
 • میزان مصرف و طریقه مصرف عسل  ۶۴
 • سن و جنس    ۶۵
 • بهبودی درد و سوزش و شدت ضایعات   ۶۵
 • شدت درد و سوزش و اندازه‌ ضایعات طی جلسات   ۶۷
 • پیشنهادت   ۶۹
 • منابع  ۷۰
 • تصاویر ۸۲
 • Abstract 89

«فهرست جداول»

 • جدول ۱٫ سن افراد تحت مطالعه به تفکیک گروه مطالعه  ۴۶
 • جدول ۲٫توزیع بیماران از لحاظ سابقه پزشکی  ۴۷
 • جدول ۳٫ درصد درگیری محل‌های گوناگون دهان به تفکیک گروه ۴۹
 • جدول ۴٫ میانگین میزان بهبودی ضایعات محل‌های گوناگون به تفکیک گروه ۵۰
 • جدول ۵٫ میانگین میزان درد و سوزش طبق معیار VAS و میزان بهبودی VAS در جلسات مختلف   ۵۱
 • جدول ۶٫ میانگین شدت ضایعه آتروفیک و میزان بهبودی در جلسات مختلف درمان  ۵۲
 • جدول ۷٫ میانگین اندازه زخمی و میزان بهبودی ضایعه زخمی  ۵۴
 • جدول ۸٫ میانگین شدت ابتلا و میانگین بهبودی ابتلا بر اساس معیار thongprasom  طی جلسات درمانی  ۵۶
 • جدول ۹٫ میزان بهبودی درد و سوزش در بیماران دو گروه مطالعه  ۵۷
 • جدول ۱۰٫ میزان بهبودی اندازه‌ ضایعه آتروفیک در بیماران دو گروه مطالعه  ۵۸
 • جدول ۱۱٫میزان بهبودی ضایعه زخمی در بیماران دو گروه مطالعه  ۵۸
 • جدول ۱۲٫میزان بهبودی شدت ابتلا در بیماران دو گروه مطالعه  ۵۹

 

 • فهرست تصاویر

 • تصویر ۱٫ بسته بندی عسل صدر برای استفاده یک هفته بیمار ۸۳
 • تصویر ۲٫ سیم قابل انعطاف برای اندازه گیری اندازه‌ ضایعه  ۸۳
 • تصویر ۳٫ اندازه گیری عرض ضایعه توسط کولیس    ۸۴
 • تصویر۴٫خط کش برای اندازه گیری میزان درد و سوزش با معیار VAS 85
 • تصویر۵٫ بهبودی زخم و آتروفی در بیمار گروه تجربی  ۸۶
 • تصویر ۶٫ کاهش ضایعه آتروفیک در بیمار گروه کنترل  ۸۷
 • تصویر ۷٫ بهبود زخم مخاط گونه در گروه عسل  ۸۸

فهرست نمودارها

 • نمودار ۱٫ نمودار توزیع جنسی بیماران  ۴۴
 • نمودار ۲٫ میزان تحصیلات بیماران تحت مطالعه  ۴۵
 • نمودار ۳٫ توزیع جنسی بین دو گروه ۴۶
 • نمودار ۴٫ میانگین میزان درد و سوزش طبق معیار VAS  ۵۱
 • نمودار ۵٫ میانگین بهبودی درد و سوزش طی جلسات   ۵۲
 • نمودار ۶٫ میانگین اندازه‌ ضایعه آتروفیک در جلسات مختلف   ۵۳
 • نمودار ۷٫ میانگین بهبودی در جلسات مختلف   ۵۳
 • نمودار ۸٫ میانگین شدت ابتلا در جلسات درمانی  ۵۶

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0