بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد.

مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و …، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟

در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی ‌می‌باشند.

زمان و مکان این نوع قراردادها را می‌توان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش‌بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می‌باشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.

واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ

 

اهداف تحقیق بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

با توجه به اهمیت اینترنت و ارتباطات الکترونیکی در عصر حاضر و همچنین با توجه به فواید اینترنت و ارتباطات الکترونیکی در ساده سازی بسیاری از امور همچون خرید و فروش، بانکداری، سرمایه گذاری و … و این که ما هم اکنون در عصر تکنولوژی و ارتباطات الکترونیک به سر می‌بریم، عصری که هر روز در آن شاهد تکنولوژی های جدید و پیشرفته‌تری هستیم و فراتر از همه این‌ها با توجه به آینده درخشان اینترنت در رشد اقتصاد جهان و ایجاد دهکده‌ای جهانی، لازم است که تحقیق مستقل در این خصوص صورت گیرد. در واقع می‌توان گفت ضرورت نگارش این تحقیق همان ضرورت پاسخگویی به مسائل حقوقی مرتبط با انعقاد قراردادهای بیع الکترونیکی در دنیایی است که به سمت حذف یا محدود نمودن روشهای سنتی برقراری ارتباط می‌رود. نظام حقوقی ما در مواجهه با این موضوع، قواعد عمومی قراردادها و قانون تجارت الکترونیکی را در اختیار دارد، قواعد شایسته ای که باید با طبع قرادادهای الکترونیکی سازگار باشد. بنابراین پرداختن به حقوق تجارت الکترونیکی و از جمله بیع الکترونیکی، هدف نخستین و اصلی این تحقیق می‌باشد.

همچنین این تحقیق درصدد است تا موضع حقوق ایران در خصوص قراردادهای الکترونیکی مورد بحث و برررسی قرار داده و تفاوتها و شباهتهای آن با قراردادهای سنتی  را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

 فهرست بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

 • چکیده .۱
 • کلیات تحقیق      :فصل اول
 •  ۱-۱ مقدمه .۲
 • ۱-۲ بیان مسأله ۳
 • ۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق  ۵
 • ۱-۴ سؤالات تحقیق ۶
 •       ۱-۴-۱ سؤالات اصلی۶
 •       ۱-۴-۲ سؤالات فرعی.۶
 • ۱-۵ فرضیات تحقیق   ۶
 • ۱-۶ اهداف تحقیق  .۷
 • فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
 • ۲-۱ بیع۹
 •       ۲-۱-۱: مفهوم و تعریف بیع   .۹
 •       ۲-۱-۲: انواع بیع  .۱۵
 • ۲-۲ شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن    ۲۲
 •       ۲-۲-۱ شرایط ثمن  ۲۳
 • ۲-۳: تجارت الکترونیک   .۲۶
 •       ۲-۳-۱: تعریف   . ۲۶
 •       ۲-۳-۲: انواع تجارت الکترونیک  .   ۲۹
 •       ۲-۳-۴: اینترنت و بیع الکترونیک  .۳۱
 • ۲-۴: قرارداد الکترونیک  .۳۲
 •       ۲-۴-۱:تعریف     ۳۳
 •       ۲-۴-۳: ماهيت قراردادهاي الكترونيك .۳۴
 • ۲-۵: امضای الکترونیکی  ۳۶
 •       ۲-۵-۱: تعریف   .۳۶
 •       ۲-۵-۲: امضای الکترونیک مطمئن  .۳۷
 • ۲-۶: پول الکترونیکی و ماهیت آن.  ۴۰
 •       ۲-۶-۱: تعریف ۴۰
 •       ۲-۶-۲: انواع پول .۴۱
 •       ۲-۶-۳: پرداخت بها به صورت الکترونیکی  .۴۲
 • ۲-۷ شرایط اساسی صحت معاملات .۴۴
 •       ۲-۷-۱در بیع الکترونیکی  ۴۴
 •       ۲-۷-۲: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی .۴۶
 • ۲-۸: اعتبار داده پيام‌ها  در ايجاد ماهيت حقوقي  ۴۹
 •       ۲-۸-۱: ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌هاي الكترونيك ۵۲
 •       ۲-۸-۲: تفكيك بين ايجاب و دعوت به معامله  ۵۴
 •       ۲-۸-۳: مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌ها ۵۵
 •       ۲-۸-۴: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود ۶۰
 •       ۲-۸-۵: عقود رضایی.۶۰
 •       ۲-۸-۶: عقود تشریفاتی ۶۱
 •       ۲-۸-۷: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی .۶۳
 •       ۲-۸-۸: فقدان قصد و رضا  ۶۳
 •       ۲-۸-۹: اهلیت طرفین.۶۴
 • ۲-۹: موضوع معین مورد معامله  ۶۵
 • ۲-۱۰: مشروعیت جهت معامله .۷۱
 • ۲-۱۱: زمان و مکان بیع الکترونیکی۷۲
 •       ۲-۱۱-۱: زمان بیع الکترونیکی.۷۴
 •             ۲-۱۱-۱-۱: زمان ارسال داده پيام‌ها.۷۴
 •             ۲-۱۱-۱-۲: زمان دريافت داده پيام‌ها   ۷۴
 •             ۲-۱۱-۱-۳: مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب  ۷۵
 •             ۲-۱۱-۱-۴ عدم مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب . ۷۵
 •       ۲-۱۱-۲: مکان بیع الکترونیکی.۷۷
 •             ۲-۱۱-۲-۱: مكان ارسال و دريافت داده پيام‌ها  .۷۷
 •             ۲-۱۱-۲-۲: مكان ارسال داده پيام‌ها۷۸
 •             ۲-۱۱-۲-۳: مكان دريافت داده پيام‌ها  ۷۸
 • ۲-۱۲:  نتايج تعيين زمان و مكان تشكيل قرارداد  .۷۹
 •       ۲-۱۲-۱: نتايج تعيين زمان تشكيل قرارداد  .۷۹
 •       ۲-۱۲-۲: نتايج تعيين مكان تشكيل قرارداد  ۸۰
 • ۲-۱۳: تعيين زمان و مكان تشكيل عقود غائبين  .۸۰
 • ۲-۱۴: احکام خیارات در بیع الکترونیکی   .۸۲
 •       ۲-۱۴-۱: خیار مجلس   .۸۳
 •       ۲-۱۴-۲: خیار حیوان.۸۴
 •       ۲-۱۴-۳: خیار شرط۸۴
 •       ۲-۱۴-۴: خیار تأخیر ثمن   ۸۶
 •       ۲-۱۴-۵: خیار رؤیت و تخلف وصف   ۸۶
 •       ۲-۱۴-۶: خیار غبن  .۸۸
 •       ۲-۱۴-۷: خیار عیب۸۹
 •       ۲-۱۴-۸: خیار تدلیس۸۹
 •       ۲-۱۴-۹: خیار تبعض صفقه  .۹۱
 •       ۲-۱۴-۱۰: خیارتخلف شرط   ۹۱
 • ۲-۱۵: سوابق و پیشینه تحقیق   .۹۳
 •   فصل سوم:  فصل سوم
 • ۳-۱ روش‌شناسی تحقیق.۹۷
 •       ۳-۱-۱ روش تحقیق۹۷
 •       ۳-۱-۲: تحقیق توصیفی- تحلیلی   ۹۸
 •       ۳-۱-۳ تحقیق کاربردی   .۹۹
 • ۳-۲ ابزار گردآوری اطلاعات   ۹۹
 • ۳-۳ روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات  .۱۰۰
 •       ۳-۳-۱: روش تکیه بر موضوعات نظری۱۰۰
 • ۳-۴ روش ارائه یک قضیه توصیفی.۱۰۰
 • ۳-۵ ساماندهی تحقیق   ۱۰۱
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
 • ۴-۱ استنباطی   .۱۰۲
 • فصل پنجم: نتیجه گیری
 • ۵-۱: نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات   ۱۰۷
 •       ۵-۱-۱: نتیجه‌گیری و جمع‌بندی    .۱۰۷
 •       ۵-۱-۲: پیشنهادات  .۱۰۸
 • منابع   .۱۱۱
 • چکیده انگلیسی   ۱۱۸

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0