تأثيرسطوح مختلف ازت و روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنج رقم بزرک در شرايط آب و هوايي کرمان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

تأثيرسطوح مختلف ازت و روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنج رقم بزرک در شرايط آب و هوايي کرمان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” تأثيرسطوح مختلف ازت و روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنج رقم بزرک در شرايط آب و هوايي کرمان ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده تأثيرسطوح مختلف ازت و روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنج رقم بزرک در شرايط آب و هوايي کرمان:

هدف از این تحقیق ارزیابی ژنوتیپ های مختلف بزرک برای کشت در منطقه کرمان و ارائه توصیه کودی مناسب برای افزایش عملکرد این گیاه در واحد سطح می باشد. در این پژوهش لاین های مختلف با ترکییب کامل دو رنگ بذر  قهوه ای و زرد وسه سطح عنصر ازت  و دو سطح عنصر روی در چارچوب آزمایش فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال ۱۳۸۷ ارزیابی گردیدند.

تجزیه و تحلیل آماری داد­ه ها و مقایسه میانگین رقم ها نیز نشان داد که ژنوتیپ ها از نظر صفات طول بوته ، تعداد انشعاب ، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه اختلاف معنی داری دارند.ارقام بومی که دارای بذور قهوه ای بودند زودتر شروع به سبز شدن نموده وسرعت این فرآیند دراین ژنوتیپ ها بیشتر بود همچنین شمار گیاهچه در مترمربع در این ژنوتیپ ها بطور چشم گیری بیشتر بود.

نتایج این بررسی تاییدی بر موثر بودن خواص ژنتیکی ارقام درعملکرد واجزای آن درسایر بررسی­ها می­باشد.اثر سطوح کودی ازت و روی برای صفات طول بوته ، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه معنی دار گردید ولی اثر متقابل کودها معنی­ دارنشد.با توجه به شرایط آب و هوای کرمان و بر اساس پژوهش  انجام شده  توده خراسان جنوبی با مصرف  کود ازت ۸۰ کیلو گرم در هکتار و محلول پاشی روی ميزان ۳ در هزار براي كشت در اين منطقه توصيه مي­گردد

 

 

مقدمهتأثيرسطوح مختلف ازت و روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنج رقم بزرک در شرايط آب و هوايي کرمان:

دانه های روغنی بخش مهمی از گیاهان زراعی را تشکیل می­دهند. استفاده از دانه های روغنی در مصارف غذایی انسان، کنجاله آن در تغذیه دام و همچنین نقش آنها در صنعت اهمیت تولید این محصولات می باشد.با توجه به افزایش سریع جمعیت کشور، نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی احساس می گردد در این بین مصرف روغن در ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته است که این افزایش مصرف همگام با افزایش تولید نبوده است به طوری که تنها حدود ۱۰درصد روغن مورد نیاز در داخل کشور تولید می گردد.بررسی های صورت گرفته بیانگر این مطلب است که کشور دارای امکانات کافی جهت تولید محصولات روغنی می باشد در سالهای اخیر گیاه بزرک در سطح جهانی به عنوان یکی از مفیدترین نباتات روغنی مورد توجه قرار گرفته است.(۲)

بزرک و کتان  دو تیپ رشدی از یک گونه زراعی می باشند والد احتمالی این گیاه(Linum angustifolium) است که در نواحی مدیترانه به طور وحشی رشد می کند و به سهولت با ارقام زراعی تلاقی می یابد. بزرک به ژنوتیپ های از گیاه اطلاق می شود که ساقه آنها کوتاه و دارای انشعابات زیاد بوده و در نتیجه عملکرد دانه آنها زیاد می باشد.(۳)

بزرک از اولین گیاهان اهلی شده توسط بشر است قدمت این گیاه به شش تا هشت هزار سال پیش بر می گردد. در حال حاضر دامنه سطح زیر کشت این گیاه در جهان قابل توجه می باشد و کانادا، آرژانتین و هند از تولید کنندگان عمده ی آن می­باشند.(۵)

کشت این گیاه حدود ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ سال قبل از میلاد در ایران انجام شده و یکی از زراعت های قدیمی کشور را تشکیل می داده است متاسفانه در حال حاضر کشت این گیاه در نقاط محدودی از کشور خلاصه می گردد.

دانه بزرک دارای ۴۵-۴۰ درصد روغن و۳۴-۲۳درصد پروتئین می باشد.افزون بر تولید روغن، کنجاله آن ۴۲-۴۶ درصد پروتیئن داشته و می تواند به عنوان منبع پروتئینی در تغذیه دام به کار رود. روغن بزرک معمولی به سبب دارا بودن میزان زیاد اسید چرب غیر اشباع لینولنیک (۵۲%) به عنوان روغن صنعتی استفاده می شود، ولی روغن ژنوتیپ های جدید حاصل از برنامه های به نژادی را به خاطر کاهش چشم گیر میزان این اسید چرب (حدود ۲%) و شباهت ترکیب اسیدهای چرب آن با روغن آفتابگردان می توان به عنوان روغن خوراکی به کار برد.(۲۲،۲۹،۳۰)

ارقام بزرک با کیفیت روغن خوراکی در کشورهای مختلف از جمله کانادا و استرالیا و انگلستان کشت می گردد.(۲۹)

متاسفانه روغن بزرک در ایران جایگاه خوراکی بسیار کمی دارد و بیشتر برای مصارف رنگ سازی و نقاشی و ساخت موادی چون مرکب چاپ، صابون و سینولئوم (کفپوش) مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور جدا سازی ژنوتیپ هایی با کیفیت روغن خوارکی از نوع روغن صنعتی،رنگ زرد بذر می تواند به عنوان یک نشانه ظاهری به کار رود.(۶)

 

 

نتيجه گيري کلي:

هدف از اين تحقيق ارزيابي ژنوتيپ هاي مختلف بزرک براي کشت در منطقه کرمان و ارائه توصيه کودي مناسب براي افزايش عملکرد اين گياه در واحد سطح مي باشد.

در اين پژوهش لاين هاي مختلف با ترکيب کامل دو رنگ بذر قهوه­اي(کردستان و خراسان جنوبي) و زرد (r24,r11,r4) وسه سطح عنصر ازت (۸۰،۶۰،۴۰ کيلو گرم در هکتار) و دو سطح عنصر روي (۰و۳ در هزار) در چارچوب ازمايش فاکتوريل اسپليت در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان در سال ۱۳۸۷ ارزيابي گرديدند.

تجزيه و تحليل آماري داد­ه ها و مقايسه ميانگين رقم ها نيز نشان داد که ژنوتيپ ها از نظر صفات طول بوته ، تعداد انشعاب ، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه اختلاف معني داري دارند.

ارقام بومي که داراي بذور قهوه اي بودند زودتر شروع به سبز شدن نموده وسرعت اين فرآيند دراين ژنوتيپ ها بيشتر بود .همچنين شمار گياهچه در مترمربع در اين ژنوتيپ ها بطور چشم گيري بيشتر بود.

نتايج اين بررسي تاييدي بر موثر بودن خواص ژنتيکي ارقام درعملکرد واجزاي آن درساير بررسي­ها مي­باشد.

اثر سطوح کودي ازت و روي براي صفات طول بوته ، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه معني دار گرديد ولي اثر متقابل کودها معني­دارنشد.

بالاترين عملکرد دانه در بين ژنوتيپ هاي قهوه اي رنگ  مربوط  به توده خراسان جنوبي در سطح ازت۸۰ کيلو گرم در هکتار و روي به ميزان ۳ در هزار با ميانگين ۵/۱۰۲۳ کيلو گرم در هکتار  بدست آمد و براي لاين هاي زرد رنگ در سطح ازت ۶۰ کيلو گرم در هکتار و بدون روي براي لاين r24 با ميانگين ۲۵/۶۸۰کيلو گرم در هکتار حاصل شد. (جدول ۲-۴)

فهرست مطالب تأثيرسطوح مختلف ازت و روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنج رقم بزرک در شرايط آب و هوايي کرمان:

فصل اول:مقدمه و كليات ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- خصوصيات گياهي ۴

۱-۳- مراحل نمو ۷

۱-۳-۱- سبز شدن ۷

۱-۳-۲-شروع رشد طولي ساقه ۷

۱-۳-۳- گلدهي ۸

۱-۳-۴- دوران كپسول دهي ۹

۱-۳-۵- مراحل رسيدگي كامل بزرك ۹

۱-۴- سازگاري ۱۰

۱-۴-۱- مقاومت به ورس  ۱۱

۱-۴-۲- شوري خاك ۱۱

۱-۵- مراقبت هاي زراعي  ۱۱

۱-۵-۱-خاك و تهيه بستر بذر ۱۱

۱-۵-۲- تاريخ كاشت ۱۲

۱-۵-۳-روش كاشت ۱۲

۱-۶- آبياري بزرك …..۱۳

۱-۷-كودهاي شيميايي مورد نياز بزرك ۱۴٫

۱-۷-۱- ازت ۱۴

۱-۷-۲- فسفر و پتاس ۱۵

۱-۷-۳- روي ۱۶

۱-۷-۳-۱-نقش روي در بدن انسان ۱۶

۱-۷-۳-۲-  نقش روي درگياهان  ۱۷

۱-۷-۳-۳- علل كمبود روي در خاكهاي كشاورزي ايران ۱۸

۱-۷-۳-۴-علائم كمبودروي در گياه ۱۸

۱-۸-ارقام ۱۹

فصل دوم:مروري بر پژوهش­هاي پيشين ۲۰

فصل سوم: مواد و روش ها ۲۹

۳-۱-مشخصات محل و زمان اجراي آزمايش ۳۰

۳-۲-خصوصيات اقليمي محل اجراي آزمايش ۳۰

۳-۳-مشخصات خاک محل اجراي آزمايش ۳۱

۳۲ ۳- ۴  ويژگي هاي طرح مورد آزمايش
۳۲    ۳-۴-۱- طرح آزمايشي
۳۲ ۳-۴-۲-مشخصات كرت ها
۳۳ ۳-۵-مراحل اجراي آزمايش
۳۳ ۳-۵-۱- عمليات تهيه زمين وكاشت
۳۴ ۳-۵-۲-عمليات داشت
۳۴ ۳-۶-روش نمونه برداري و اندازه گيري صفات
۳۵ ۳-۶-۱-اندازه گيري ارتفاع بوته…………………..
۳۵ ۳-۶-۲- اندازه گيري عملكرد دانه……………….
۳۵ ۳-۶-۳- اندازه گيري اجزا عملكرد دانه…………
۳۶ ۳-۶-۴- اندازه گيري عملكردبيولوژيك……….
۳۶ ۳-۷- محاسبات آماري
۳۷ فصل چهارم :نتايج و بحث
۳۸ ۴-۱- فاكتورهاي بررسي شده
۳۸ ۴-۱-۱-طول بوته ……………………………………
۴۱ ۴-۱-۲-تعداد ساقه هاي فرعي
۴۳ ۴-۱-۳-تعداد كپسول
۴۶ ۴-۱-۴-تعداد دانه در كپسول
۴۹ ۴-۱-۵-عملكرد دانه
۵۳ ۴-۱-۶- عملكرد بيولوژيك
۵۶ ۴-۲-نتيجه گيري كلي
۵۶ ۴-۳-پيشنهادات
۵۷ منابع

فهرست اشكال

۳۹ ……… شكل ۱-۴٫مقایسه میانگین اثر رقم  بر طول ساقه
۴۰ ……… شكل۲-۴٫مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود ازته برطول ساقه
۴۲ ……… شكل۳-۴٫مقایسه میانگین اثر رقم بر تعداد ساقه فرعی
۴۲ ……… شكل۴-۴٫مقایسه میانگین اثرسطوح مختلف ازت بر تعداد ساقه فرعی
۴۴ ……… شكل ۵-۴٫مقایسه میانگین تاثیر رقم بر تعداد کپسول
۴۴ ……… شكل۶-۴٫مقايسه ميانگين تاثير سطوح مختلف کود ازته بر تعداد کپسول
۴۵ …….. شكل۷-۴٫مقايسه ميانگين تاثير سطوح مختلف کود روي بر تعداد کپسول
۴۷ …….. شكل۸-۴٫مقايسه ميانگين تاثير رقم بر تعداد دانه در  کپسول
۴۷ ……… شكل ۹-۴٫مقايسه ميانگين تاثير سطوح مختلف کود ازته بر تعداد دانه در کپسول.
۴۸ …….. شكل۱۰-۴٫اثر متقابل ارقام وسطوح مختلف کود ازت بر تعداد دانه در کپسول….
۵۱ …….. شكل ۱۱-۴٫مقايسه ميانگين اثر رقم بر عملکرد دانه
۵۱ ……… شكل۱۲-۴٫مقايسه ميانگين اثر سطوح مختلف کود ازت برعملکرد دانه
۵۲ ……… شكل۱۳-۴٫ مقايسه ميانگين اثر سطوح مختلف کود روي برعملکرد دانه
۵۲ ……… شكل ۱۴-۴٫اثر متقابل رقم وسطوح کود ازت بر عملکرد دانه
۵۴ …….. شكل ۱۵-۴٫مقايسه ميانگين اثر رقم بر عملکرد بيولوژيک
۵۴ ……… شكل۱۶-۴٫مقايسه ميانگين اثر سطوح مختلف کود ازت بر عملکرد بيولوژيک….
۵۵ …….. شكل۱۷-۴٫مقايسه ميانگين اثر سطوح مختلف کود روي بر عملکرد بيولوژيک….
۵۵ …….. شكل ۱۸-۴٫اثر متقابل سطوح کود ازت و رقم بر عملکرد بيولوژيک

 

 

فهرست جداول

۵۷ جدول۱-۴: تجزيه واريانس صفات مورد بررسي
۵۸ جدول ۲-۴٫مقايسه ميانگين اثرات اصلي صفات مورد بررسي

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0