مطالعه تأثير سبک زندگی بر سبك تصميم گيری مشتريان : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول

دانلود پایان نامه مطالعه تأثير سبک زندگی بر سبك تصميم گيری مشتريان

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان  مطالعه تأثير سبک زندگی بر سبك تصميم گيری مشتريان   (نمونه موردي فروشگاه­هاي لوازم خانگي در سطح شهر كرمانشاه) در ۱۳۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه مطالعه تأثير سبک زندگی بر سبك تصميم گيری مشتريان :

سبک زندگی یک مفهوم اساسی در تبلیغات و تحقیقات بازاریابی کاربردی است و هر مشتري يا مصرف كننده با سبك تصميم گيري مشخصي با بازارهاي مختلف در ارتباط است و اين سبك­ها در طول زمان كمابيش ثابت باقي مي­مانند. . هدف از انجام اين پژوهش شناسايي تاثير سبک زندگی بر سبک تصمیم گیری خرید لوازم خانگی می باشد.

پژوهش به صورت توصيفي- پيمايشي انجام گرفته و داده هاي پژوهش از طريق توزيع پرسشنامه ميان۳۸۴ نفر از مشتريان محصولات لوازم خانگی سطح شهر كرمانشاه بدست آمده است. پايايي پرسشنامه از طريق تكنيك آلفاي كرونباخ تاييد شده است و براي تحليل داده هاي پرسشنامه از دو نرم افزار SpssوAmos استفاده شده است.نتايج حاصل از اين پژوهش مشخص كرد كه میان سبک زندگی و سبک تصمیم گیری مشتریان لوازم خانگی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

واژگان كليدي: سبک زندگی ،سبک تصمیم گیری، مدل اسپرولز و كندال

 

اهميت و ضرورت انجام پژوهش

اينکه افراد چگونه و چرا خريد می­کنند از ساليان متمادي موضوع مطالعات و تحقيقات دانشمندان است. با انجام نخستين تحقيقات توسط استون با گرايش خريد بر روي ۱۲۴ نفر از زنان خريدار، يك نوع ­شناسی از روش­هاي خريد تدوين شد. همچنين تحقيقات انجام­ شده از سوي داردن و رينولد از يافته ­هاي استون حمايت مي­کردند. محققان ديگر به نوع­ شناسی ­هاي متفاوت ديگري به وسيله آزمايش جنبه هاي مختلف خريد پی بردند.

اين مطالعات انجام شده، موفق به تبيين اين نکته شدند که برخی خريداران گرايش­هاي خريد سازگاري را از خود نشان  می­دهند به نحوي که می­توانند کاملا متضاد با ديگر خريداران  باشند، براي مثال يک خريدار، لذت­ گراست و در مقابل، خريدار ديگري نسبت به خريد بی تفاوت است، اما آنها به طور واضح اين سؤال را بيان نمی­ کنند که روشهاي تصميم­ گيري مصرف­ کننده چگونه اندازه ­گيري می­شود که به اين تصميمات منتج می­گردد. تحقيقی از سوي اسپرولز وکندال انجام شد و با پرسشنامه سبک مصرف­ کننده توسعه يافت که براي نخستين بار تلاشی نظام­ مند را جهت تدوين يک روش  قدرتمند براي اندازه ­گيري گرايش­ها و رفتار خريد مصرف­ کنندگان ارائه داد. اسپرولز و کندال سبک تصميم­ گيري مصرف­ کننده را اين­چنين تعريف کردند :

“يک گرايش ذهنی که جهت ­گيري مصرف کننده را نسبت به انتخاب کردن تشريح می­کند” .

همچنين آنها پيشنهاد کردند که مصرف­ کنندگان هرکدام يک شخصيت خريد را که نسبتاً پايدار است و از راه­ هاي مشابه ی قابل پيش­بينی است برگزينند؛ همانند روان­شناسان که به شخصيت در وسيع­ ترین حالت آن نگاه می­کنند. پرسشنامه سبک مصرف کننده از يک نمونه ۴۸۲ نفري از دانش آموزان دبيرستانی ايالات متحده، آخرين مصرف­کنندگان از نسل  Xبه عمل آمد که در خصوص سبک تصميم­ گيری­شان براي خريد محصولات شخصی همچون لباس، لوازم آرايشی و بهداشتی و غيره سؤال شد. در تمام سؤالات مطرح شده در پرسشنامه که مربوط به گرايش­هاي احساسی و ادراکی مؤثر در تصميم­گيري بودند، اساسا هر هشت سبک یا مشخصه بالقوه مؤثر بر رفتار را می­توان شناسايی کرد . سبك زندگي مصرف­كننده به اينكه مصرف­كننده چگونه زندگي مي­كند، تأكيد دارد؛ روش الگو يافته ­اي از زندگي است كه با محصولات، فعاليت­ها و منابع گوناگون مصرف­ كننده متناسب است. همچنين تعيين مي­كند يك شخص زمان و پول خود را چگونه براي فعاليت­ها، علائق و بيان عقايدش خرج مي­كند. ويژگي­هاي سبك زندگي يك مصرف ­كننده فعاليت­هاي اكتسابی، مصرف و دورانداختن محصول توسط يك فرد در زندگي روزانه را تحت تأثير قرار مي­دهد. در ادبيات بازاريابي نيز نظرياتي براي سبك تصميم­گيري وجود دارد كه براي بررسي گرايش خريد و سبك­هاي تصميم­ گيري خريد مصرف­ كننده، در سطح وسيعي از رويكرد مبتني برويژگي­هاي مصرف­ كننده استفاده شده است. به عبارت ديگر، در اين رويكرد تلاش مي شود كه مصرف ­كنندگان بر اساس رفتار خريدشان، كه ريشه در ويژگي­هاي متفاوت آنها دارد، تقسيم­ بندي شوند .

در ادبيات مربوط به شناسايي سبك­هاي تصميم­ گيري خريد مصرف كننده كه تاريخچه ­اي طولاني در تحقيقات رفتار مصرف ­كننده و بازاريابي دارد، از ميان سه رويكرد فوق، رويكرد مبتني برويژگي­هاي مصرف ­كننده جامعيت بيشتري داشته، به صورت گسترده ­تري مورد استفاده قرار گرفته و تأثير قوي­تر و واضح­تري بر روي گرايش خريد مصرف­ كننده داشته است (پارك، ۲۰۰۷، ص۱۲).با وجود اينكه پژوهش­هاي گوناگوني در زمينه سبك زندگي و سبك تصميم ­گيري افراد گوناگون به صورت مجزا صورت گرفته، تاکنون پژوهش خاصی در خصوص رابطه­ يا تاثير سبك زندگي بر سبك تصميم­ گيري انجام نگرفته است، لذا اين پژوهش از بعد نظري با شناخت سبك زندگي افراد و نحوه تصميم­ گيري آنها مي­تواند طيف وسيعي از مشتريان را بر اساس سبك زندگي و سبك تصميم ­گيري  هركدام شناسايي و هركدام از سبك­هاي تصميم ­گيري را اولويت ­بندي خواهد كرد. از فوايد عملي براي اين پژوهش، مي­شود عنوان كرد كه با شناخت پيدا كردن مديران و كاركنان شركت­هاي خدماتي و توليدي از سبك زندگي مشتريان و ارتباط اين سبك با نحوه تصميم­ گيري مشتريان، میتوان براي رفع نيازهاي مشتريان، نحوه برخورد با مشتريان، شناخت و اولويت ­بندي هركدام از سبك­ها براي هركدام از مشتريان برنامه ­ريزی­ های گوناگون و استراتژی­ های متفاوتی را طرح ­ريزی كرد.

 

 فهرست مطالب پایان نامه مطالعه تأثير سبك زندگي بر سبك تصميم گيری مشتريان :

عنوان صفحه
چكيده ۱
      فصل اول: كليات پژوهش
۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) بيان مسئله پژوهش ۳
۱-۳) اهميت و ضرورت انجام پژوهش ³
۱-۴) اهداف مشخص پژوهش ۶
۱- ۴-۱) اهداف کلی ۶
۱-۴-۲) اهداف ویژه ۶
۱-۴-۳) اهداف کاربردی ۷
۱-۵) بيان متغيرها در غالب مدل مفهومي ۷
۱-۶) فرضيات ۸
۱-۷) قلمرو پژوهش ۸
۱-۸) تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها ۹
۱-۸-۱) تعاريف نظري ۹
۱-۸-۲) تعاريف عملياتی ۱۰
 فصل دوم: ادبيات و مباني نظري و پيشينه تحقيق
۲-۱) مقدمه ۱۴
۲-۲) مباني نظري ۱۴
۲-۲-۱) تعاريف سبك زندگي ۱۴
۲-۲-۲) شاخص­هاي سبك ­زندگي ۱۸
۲-۲-۳) ريشه­ شناسي سبك زندگي ۱۸
۲-۲-۴) مفهوم سبک زندگي در علوم اجتماعي ۲۰
۲-۲-۵) مؤلفه ­هاي سبک زندگي ۲۱
۲-۲-۵-۱) جمع ­بندي مولفه­ هاي سبك زندگي ۲۲
۲-۲-۶) سبك زندگي و هويت اجتماعي ۲۲
۲-۲-۷)  سبك زندگي سالم ۲۲
۲-۲-۸) تعريف رفتار مصرف ­کننده ۲۳
۲-۲-۸-۱) نکات کليدي رفتار مصرف­کننده ۲۴
۲-۲-۹) سبك تصميم­گيري مشتريان ۲۴
۲-۲-۱۰) مدل اسپرولز و كندال ۲۵
۲-۲-۱۰-۱) سبك حساسيت نسبت به كيفيت كالا يا ايده ­آل خواهي ۲۶
۲-۲-۱۰-۲) سبك حساسيت نسبت به برند كالا و فروشگاه ۲۶
۲-۲-۱۰-۳) سبك حساسيت نسبت به جديد و مد روز بودن كالا ۲۶
۲-۲-۱۰-۴) سبك لذت­گرايي و تمايل به خريد براي سرگرمي ۲۷
۲-۲-۱۰-۵) سبك تمايل بدون برنامه­ ريزي و قصد قبلي ۲۷
۲-۲-۱۰-۶) سبك عادت­گرايي و وفاداري نسبت به يك برند ۲۷
۲-۲-۱۰-۷) سبك مصرف­كنندگان سردرگم / قيمت محور ۲۷
۲-۲-۱۰-۸) حساسيت نسبت به قيمت و ارزش مورد تبادل ۲۷
۲-۲-۱۱) تصميم ­گيري براي خريد ۲۸
۲-۲-۱۱-۱) تصميم­ گيري گسترده ۲۸
۲-۲-۱۱-۲) تصميم­ گيري محدود ۲۸
۲-۲-۱۱-۳) تصميم­گ يري صوري و ظاهري ۲۸
۲-۲-۱۱-۴) تصميمات انتخاب نام تجاري با حفظ وفاداري ۲۹
۲-۲-۱۱-۵) تصميمات منجر به تكرار خريد ۲۹
۲-۲-۱۲) تحقيقات انجام شده در انواع سبك تصميم­ گيري ۳۰
۲-۳) پيشينه پژوهش ۳۱
۲-۳-۱) پژوهش­هاي داخلي ۳۱
۲-۳-۲) پژوهش­هاي خارجي ۳۴
         فصل سوم: روش­شناسي تحقيق
۳-۱) مقدمه ۴۱
۳-۲) روش پژوهش ۴۱
۳-۳) روش نمونه­ گيري و حجم نمونه ۴۲
۳-۴) ابزار گردآوري داده ­ها ۴۳
۳-۴-۱) اسناد و مدارك گذشته ۴۳

 

 

 

۳-۴-۲) متون و منابع علمي ۴۳
۳-۴-۴) پرسشنامه ۴۳
۳-۵) نحوه امتيازبندي پرسشنامه ۴۵
۳-۶) روايي و پايايي پرسشنامه ۴۵
۳-۶-۱) روايي ۴۵
۳-۶-۲) پايايي ۴۵
۳-۷) روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها ۴۷
             فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها
۴-۱) مقدمه ۵۴
۴-۲) ويژگي­هاي جمعيت شناختي نمونه آماري ۵۴
۴-۲-۱) توزيع فراواني جنسيت ۵۴
۴-۲-۲) توزيع فراواني وضعيت سن ۵۵
۴-۲-۳) توزيع فراواني تأهل ۵۶
۴-۲-۴) توزيع فراواني تحصيلات ۵۷
۴-۲-۵) توزيع فراواني ميزان درآمد ماهيانه ۵۸
۴-۲-۶) توزيع فراواني نوع فعاليت ۵۹
۴-۳) آزمون نرمال بودن داده­ ها ۶۰
۴-۴) آزمون مقايسه ميانگين بين گروه ­ها ۶۰
۴-۴-۱) آزمون يومن ويتني ۶۰
۴-۴-۲) آزمون كروسكال واليس ۶۱
۴-۵) آزمون فرضيات ۶۲
۴-۶) آزمون فريدمن: اولويت­ بندي عوامل ده­ گانه سبک زندگی ۶۹
۴-۷) تحليل عاملي تاييدي هر يك از متغيرها (آزمون مدل اندازه­ گيري) ۷۰
  فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
۵-۱) مقدمه ۸۶
۵-۲) نتايج بدست آمده از پژوهش ۸۶
۵-۳) پيشنهادات حاصل از نتايج پژوهش ۹۰

 

 

 

 

۵-۴) پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ۹۱
۵-۵) محدودیتها و موانع تحقیق ۹۲
    منابع
منابع فارسي ۹۴
منابع لاتين ۹۶
   پيوست
پرسشنامه ۱۰۱
خروجي نرم ­افزار ۱۰۶
  فهرست جداول
جدول (۳-۱) دسته ­بندي سوالات پرسشنامه ۴۴
جدول (۳-۲) نتايج آلفاي كرونباخ ۴۶
جدول (۴-۱) وضعيت افراد پاسخ­دهنده از نظر جنسيت ۵۴
جدول (۴-۲) وضعيت افراد پاسخ ­دهنده از نظر سن ۵۵
جدول (۴-۳) وضعيت افراد پاسخ ­دهنده از نظر تأهل ۵۶
جدول (۴-۴) وضعيت افراد پاسخ ­دهنده از نظر تحصيلات ۵۷
جدول (۴-۵) وضعيت افراد پاسخ ­دهنده از نظر درآمد ماهيانه ۵۸
جدول (۴-۶) نوع فعاليت ۵۹
جدول (۴-۷) آزمون یومن ویتنی جنس ۶۰
جدول (۴-۸) آزمون یومن ویتنی تأهل ۶۱
جدول (۴-۹) آزمون کروسکال والیس تحصیلات ۶۱
جدول (۴-۱۰) آزمون كروسكال واليس درآمد ۶۲
جدول (۴-۱۱) همبستگي سبک زندگی با عامل سبك حساسيت نسبت به برند كالا و فروشگاه ۶۳
جدول (۴-۱۲) همبستگي سبک زندگی با عامل سبك ایده­آل خواهی ۶۴
جدول (۴-۱۳) همبستگي سبک زندگی با عامل سبك لذت­ گرايي و تمايل به خريد براي سرگرمي ۶۵
جدول (۴-۱۴) همبستگي سبک زندگی با عامل سبك مصرف­ كنندگان سردرگم / قيمت محور ۶۶
جدول (۴-۱۵) همبستگي سبک زندگی با عامل سبك حساسيت نسبت به جديد و مد روز بودن كالا ۶۷
جدول (۴-۱۶) همبستگي سبک زندگی با عامل سبك عادت ­گرايي و وفاداري نسبت به يك برند ۶۸
جدول (۴-۱۷)  همبستگي سبک زندگی با عامل سبك تمايل بدون برنامه­ ريزي و قصد قبلي ۶۹
جدول (۴-۱۸)  آزمون فريدمن ۶۹
جدول (۴-۱۹)  شاخص برازش فرضیه یک ۷۹
جدول (۴-۲۰)  شاخص برازش فرضیه دو ۸۰
جدول (۴-۲۱)  شاخص برازش فرضیه سه ۸۱
جدول (۴-۲۲)  شاخص برازش فرضیه چهار ۸۲
جدول (۴-۲۳)  شاخص برازش فرضیه پنج ۸۳
جدول (۴-۲۴)  شاخص برازش فرضیه شش ۸۴
جدول (۴-۲۵) شاخص برازش فرضیه هفت ۸۵
 فهرست شكل­ها
شكل (۱-۱) مدل مفهومي تحقيق ۷
شكل (۴-۱) مدل اندازه­ گيري سلامت جسمانی ۷۰
شكل (۴-۲) مدل اندازه­ گيري ورزش و تندرستی ۷۱
شكل (۴-۳) مدل اندازه ­گيري کنترل وزن و تغذیه ۷۱
شكل (۴-۴) مدل اندازه­ گيري پیشگیری از بیماری ۷۲
شكل (۴-۵) مدل اندازه ­گيري سلامت روان­شناختی ۷۲
شكل(۴-۶) مدل اندازه­ گيري عامل معنوی ۷۳
شكل (۴-۷) مدل اندازه­ گيري سلامت اجتماعی ۷۳
شكل (۴-۸) مدل اندازه­ گيري اجتناب از مواد مخدر ۷۴
شكل (۴-۹) مدل اندازه ­گيري پیشگیری از حوادث ۷۴
شكل (۴-۱۰) مدل اندازه ­گيري سلامت محیطی ۷۵
شكل (۴-۱۱) مدل اندازه ­گيري سبک حساسیت به برند ۷۵
شكل (۴-۱۲) مدل اندازه­ گيري سبک ایدال خواه ۷۶
شكل (۴-۱۳) مدل اندازه­ گيري سبک لذت­گرایی ۷۶
شكل (۴-۱۴) مدل اندازه ­گيري سبک قیمت محور ۷۷
شكل (۴-۱۵) مدل اندازه­ گيري سبک حساسیت به مد روز ۷۷
شكل (۴-۱۶) مدل اندازه ­گيري سبک عادت­گرایی ۷۷
شكل (۴-۱۷) مدل اندازه­ گيري سبک بدون قصد قبلی ۷۸

 

شكل (۴-۱۸) تحليل مسير فرضیه یک ۷۸
شكل (۴-۱۹) تحليل مسير فرضیه دو ۷۹
شكل (۴-۲۰) تحليل مسير فرضیه سه ۸۰
شكل (۴-۲۱) تحليل مسير فرضیه چهار ۸۱
شكل (۴-۲۲) تحليل مسير فرضیه پنج ۸۲
شكل (۴-۲۳) تحليل مسير فرضیه شش ۸۳
شكل (۴-۲۴) تحليل مسير فرضیه هفت ۸۴
فهرست نمودارها
نمودار (۴-۱) نمودار جنسيت ۵۴
نمودار (۴-۲) نمودار وضعيت سن ۵۵
نمودار (۴-۳) نمودار وضعيت تأهل ۵۶
نمودار (۴-۴) نمودار وضعيت تحصيلات ۵۷
نمودار (۴-۵) نمودار درآمد ماهيانه ۵۸
نمودار (۴-۶) نمودار نوع فعاليت ۵۹

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0