تأثیرات خستگی در میکرو ساختار چدن داکتیل آستمپر شده : دانلود تحقیق رشته متالوژی

تأثیرات خستگی در میکرو ساختار چدن داکتیل آستمپر شده : دانلود تحقیق رشته متالوژی

تحقیق رشته متالوژی با فرمت WORD و در ۲۵ صفحه با موضوع مشخصات تأثیرات خستگی در میکرو ساختار چدن داکتیل آستمپر شده نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این گزارش آمده است:

تأثیرات خستگی در میکرو ساختار چدن داکتیل آستمپر شده

در طرحهای محور بادامک موتور ماشینهای نوین و امروزی لازم است که خواصی از قبیل سختی و مقاومت مد نظر بوده و همچنین بصورت ضد خستگی و دارای استحکام بالا و نشکن باشد.

تا به حال برای این قبیل کاربردها از فولادهای عملیاتی حرارتی شده و (آهنگری شده) استفاده می شد، که امروزه برای ساختن این قطعات کاربردی از چدن دالکتیل ریختگی آستمپر شده و به چدن  تبدیل شده استفاده می شود. که چدن  برای کاربردهای ویژه و مخصوص استفاده دارد، در نتیجه مبنا و ملاک استفاده از چدن  خواص مکانیکیشان می باشد.

برای بدست آوردن چدن داکتیل آستمپر شده، مبنا و ملاک، فراهم کردن سلسله ترکیبات وسیع آن می باشد. در نتیجه این ترکیبات وسیع باعث تغییرات در میکرو ساختار و بخشهای عمده فازهای بنیت ، فریت ، آستنیت کربن بالا و میزان و تعداد گرافیت می شود، که امکان وجود مارتزیت، فریت  و دیگر کاربیدهای آلیاژی نیز هست، میکرو ساختار وابسته و تابع هر دو پارامتر ۱- ترکیب ۲- ریخته گری دقیق و درست چدن هست.

مراحل مختلف تولید و فرآوری در چهار پارامتر صورت می گیرد:

۱- مراحل تولید و فراوری چدن داکتیل ریخته گری شده که شامل: آستنیته کردن تا دمای حدود ۹۵۰ تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد و سپس کاهش دادن دما تا درجه حرارت ۴۰۰ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد. که این عمل باعث می شود آستنیت موجود بصورت مناسب به فاز بعدی دگرگون و تغییر شکل یابد، و سپس تا دمای اتاق سرد می کنیم. در مراحل عملیات حرارتی آستمپرینگ افزایش عملیاتی حرارتی آستنیته کردن دارای اهمیت بوده و عامل مؤثری در تعیین و رخ دادن میکروساختار دقیق حاصل شده می باشد. در مراحل اولیه عملیاتی آستمپرینگ، آستنیت بصورت تدریجی پیشرفت می کند، که بصورت ناپایدار می باشد، در نتیجه به ترکیبی از فازهای بنیت، فریت، آستنیت کربن بالا دگرگون می شود.

نتایج تأثیرات خستگی در میکرو ساختار چدن داکتیل آستمپر شده

ریز ساختار هر یک از چهار عملیات حرارتی در شکل ۳ دیده و معرفی شده اند، که عمده کاربیدهای اصلی در داخل دندریتها و در مناطق نزدیک و بین هسته های گرافیت دیده می شوند، که این ناشی از جدایش در انجماد می باشد. بنابراین حجم بالایی از ذرات بنیت و فریت در نمونه هایی وجود دارند که در دمای پایینتری (۲۵۰) درجه سانتیگراد آستمپر می شوند. در دمای ۸۵۰ تا ۲۵۰ قبل از تشکیل و ایجاد مرز دانه های آستنیت فاز یک نمونه قابل رویت می باشد، به نظر فریت دیدمن اشتاتن در طی سرد شدن در بین آستنیت و آستمپرینگ خودبخود تشکیل می شود. برای اینکه در نمونه های همه هسته های گرافیت یکسان باشد مقدار آن باید بصورت متوسط باشد که برای عملی شدن باید بین ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد. انتقال و ارسال ذرات الکترون بطورکلی در ترکیبات نمونه ها دیده شده و دسته های بینیت بصورت مناسب و با پوسته نازک و کم از آستنیت تفکیک و جدا می شود.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0