تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران :دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران :دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی فروشگاه  مسترداک معرفی میگردد با عنوان تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران از سری پایان نامه  های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد میباشد. این پایان نامه با گرایش اقلیم شناسی در ۱۸۷ صفحه با فرمت word (قابل ویرایش) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

چکیده پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران :

کشور ایران از لحاظ جغرافیایی به دلیل همجواری با مرکز پر فشار جنب حاره ای STHP وشرایط آب و هوایی حاکم بر این سیستم ، از بارش کمی برخوردار است. در مناطق جنوبی کشور ، در نتیجه حاکمیت طولانی تر این سیستم ، پدیده خشکی حادتر می شود.

تغییرات میزان بارش تأثیر به سزایی بر کشاورزی ، اقتصاد و به طور کلی سایر مسائل کشور دارد. مطالعات بنیادین پیرامون سیستمهای باران زا به ویژه پدیده مونسون در این مناطق ، راهبردهایی جهت توسعه فعالیتهای باران زایی و پیش بینی های اقلیمی ارائه می کند.

محدوده این تحقیق در برگیرنده مناطق جنوب، جنوب شرق، شرق و مرکز کشور شامل استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، کرمان، یزد، اصفهان، قم، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و تهران می باشد.با بررسی تعداد روزهای همراه با بارش ومیزان بارش روزانه ماه های می،ژوئن،جولای،آگوست و سپتامبر در طی دوره آماری ۳۸ سال در ۱۵ ایستگاه جنوبی و مرکزی کشور و تحلیل نقشه های سینوپتیکی، مشخص گردید که بخش اعظم بارش های جنوب شرق کشور به ویژه در مناطق چابهار و ایرانشهر در ماه های ژوئن و جولای به میزان۴/۱۴۷ و۴/۳۳۹ میلیمتر ناشی از نفوذ توده های هوای مونسونی بوده است. بر این اساس پدیده مونسون عامل اصلی بارش های تابستان در مناطق جنوب شرق کشور بوده و در مواقعی که این پدیده دارای حداکثر رطوبت و قدرت باشد مناطق جنوبی،شرقی و مرکزی کشور نیز تحت حاکمیت این توده هوا قرار می گیرند.

– اهداف تحقيق

موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه جنب حاره ای ، باعث قرار گرفتن آن در کمربند خشک جهان شده است. در چنین حالت بحرانی است که نفوذ سیستم های باران زای اقیانوس هند ، حیاتی تازه به منطقه می بخشند. (نجار سلیقه،۱۳۷۵).چند سال اخیر پدیده خشکسالی با خزشی آرام ولی با تحمیل اثرات عمیق ومخرب گونه خود باعث ازهم پاشیدن سیستم های اکولوژیکی-بیولوژیکی واقتصاد بومی در سراسرسرزمین ایران بویژه درجنوب وشرق کشورمان شده است. مطالعات بنیادین پیرامون سیستمهای باران زا بویژه پدیده مونسون در منطقه ، راهبردهایی جهت توسعه فعالیتهای باران زایی وپیش بینی های اقلیمی ارائه می کند.(نجار سلیقه،۱۳۸۵).

 

به طور کلی اهداف مورد نظرتحقیق عبارتند از:

 • بررسی بارش های متأثر از پدیده مونسون و تعیین دوره زمانی حاکمیت آن در منطقه
 • تعیین میزان بارندگیهای تابستانه به منظور رونق کشاورزی وتامین مجدد آب پشت سدها ومهار آنها در الگوهای کشت وزرع ومعیشت ساکنان منطقه.
 • ررسی الگوهای سیستم های فشار مؤثر در ایجاد بارش ها به منظور بررسی دقیق وعلمی منابع آب وخاک.
 • پیش بینی کمبود آب ،پیش بینی سال های تروخشک به منظور بهینه کردن استفاده تلفیقی ازمنابع آب زیرزمینی ومنابع آب سطحی برای مصارف کشاورزی.

این الگوها ما را جهت پیش بینی های آینده ریزشهای جوی تابستانی یاری خواهند کرد واین امکان را برای برنامه ریزان فراهم خواهند آوردکه سازه های آبی ومناطق کشاورزی را با اصول علمی ارزیابی کنند.

سوالات تحقیق:

 • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
 • آیا رابطه معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور وجود دارد؟
 • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
 • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی شد؟
 • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 فرضيه‌ها

فرضيات اين تحقيق به شرح زير است:

 •  به نظر می رسد رابطه معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور وجود دارد.
 •  تعیین دوره زمانی و حاکمیت پدیده مونسون برمناطقی از کشور و ارزیابی تاثیرات آن بر منابع آبی منطقه می تواند موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردد.
 •  به نظر می رسد پدیده مونسون تنها موجب بارش در مناطق جنوب شرقی کشور از جمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می شود.

 

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق و پیشینه پژوهش

۱-۱-بیان مسأله ، ضرورت و اهمیت موضوع     ۲

۱-۲-ضرورت و اهمیت تحقیق           ۳

۱-۳-اهداف تحقیق  ۵

۱-۴-سؤالات تحقیق ۶

۱-۵-فرضیه ها      ۷

۱-۶-روش تحقیق   ۷

۱-۷-محدوده تحقیق ۸

۱-۸-پیشینه تحقیق  ۸

۱-۹-مشکلات ومحدودیت های تحقیق   ۱۶

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه     ۱۸

۲-۱-چگونگی گردش عمومی جو و تشکیل سیستم های جوی           ۲۲

۲-۲-اصل چرخندگی           ۲۷

۲-۳-انرژی جنبشی ۳۰

۲-۵-مفهوم مونسون ۳۰

۲-۶-بارش مونسونی           ۳۲

۲-۷-ویژگی های بادهای مونسونی       ۳۳

نقش بعضی از سیستمها در مونسونهای تابستانی و زمستانی در مقابل یکدیگر    ۳۵

چهارچوب نظری تشکیل مونسونها       ۳۶

۲-۱۰-مکانیزم تشکیل مونسون           ۳۸

۲-۱۱-اختلاف گرمایشی عامل محرک مونسونها   ۴۰

۲-۱۲-تأثیر کم فشار مونسونی بر آب و هوای ایران           ۴۱

فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

۳-۱-موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه       ۴۴

۳-۲-ناهمواری ها و توپوگرافی           ۴۶

۳-۲-۱-واحد کوه های ایران مرکزی     ۴۷

۳-۲-۱-۱-واحد رشته مرکزی ۴۸

۳-۲-۱-۲-واحد کرمان         ۴۸

۳-۲-۱-۳-واحد سنندج – سیرجان        ۴۸

۳-۲-۱-۴-واحد کوههای پراکنده حوضه دشت کویر           ۴۸

۳-۲-۲-واحد دشت ها و چاله های داخلی            ۴۸

۳-۲-۲-۱-واحدهای دشت پراکنده        ۴۸

۳-۲-۲-۲-واحد دشت لوت     ۴۸

۳-۲-۲-۱-۱-رشته شمالی     ۴۹

۳-۲-۲-۱-۲-رشته شمال شرقی          ۴۹

۳-۲-۲-۱-۳-رشته حاشیه غربی         ۴۹

۳-۲-۳-واحد شرقی ایران      ۵۰

۳-۲-۳-۱-سیمای ظاهری زمین درواحد شرقی ایران         ۵۱

۳-۲-۳-۲-ناهمواریهای خراسان مرکزی و جنوبی ۵۱

۳-۲-۳-۳-ناهمواریهای سیستان و بلوچستان        ۵۵

۳-۲-۴-واحد جنوب شرقی     ۵۵

۳-۲-۵-واحد شمال شرقی      ۵۶

۳-۳-واحد های زمین شناسی و ساختمانی محدوده مورد مطالعه         ۵۷

۳-۳-۱-زون ایران مرکزی    ۵۸

۳-۳-۲-زون شرق و جنوب شرقی ایران            ۵۸

۳-۳-۲-۱-زون نهبندان-خاش ۵۹

۳-۳-۲-۲-بلوک لوت           ۵۹

۳-۳-۳-زون مکران            ۵۹

۳-۳-۴-زون سسندج- سیرجان            ۶۰

۳-۴-بررسی ویژگی های اقلیمی محدوده مورد مطالعه        ۶۱

۳-۴-۱-توده های هوای مؤثر در آب و هوای ایران            ۶۲

۳-۴-۱-۱-دوره گرم            ۶۳

۳-۴-۱-۲-دوره سرد            ۶۳

۳-۵-ویژگی های حرارتی     ۶۷

۳-۵-۱-ناحیه جنوب            ۶۷

۳-۵-۲-ناحیه مرکزی          ۶۷

۳-۶-منابع آب در سطح استان های محدوده مورد مطالعه     ۶۹

۳-۶-۱-استان سیستان و بلوچستان        ۷۰

۳-۶-۱-۱-آب های سطحی    ۷۰

۳-۶-۱-۲-آب های زیرزمینی ۷۰

۳-۶-۲-استان هرمزگان        ۷۱

۳-۶-۲-۱-آب های سطحی    ۷۱

۳-۶-۲-۲-زیرزمینی           ۷۲

۳-۶-۳-استان یزد   ۷۲

۳-۶-۳-۱-منابع آب سطحی   ۷۲

۳-۶-۳-۲-منابع آب زیرزمینی            ۷۳

۳-۶-۴-استان کرمان           ۷۴

۳-۶-۴-۱-آب های سطحی    ۷۴

۳-۶-۴-۲-آب های زیرزمینی ۷۵

۳-۶-۴-۲-۱-سفره های آزاد   ۷۵

۳-۶-۴-۲-۲-سفره های تحت فشار       ۷۵

۳-۶-۵-استان سمنان            ۷۵

۳-۶-۵-۱-آب های سطحی    ۷۶

الف-رودهای دائمی ۷۶

ب-رودهای فصلی و اتفاقی    ۷۶

پ-دریاچه مسیله    ۷۶

۳-۶-۵-۲-آب های زیرزمینی ۷۶

الف-چاه های عمیق و نیمه عمیق         ۷۷

ب-قنات ها           ۷۷

پ-چشمه ها          ۷۷

۳-۶-۶-استان تهران            ۷۸

۳-۶-۶-۱-آب های سطحی    ۷۸

الف-رودخانه کرج  ۷۸

ب-جاجرود           ۷۸

ج-طالقان رود        ۷۹

۳-۶-۶-۲-آب های زیرزمینی ۷۹

۳-۶-۶-۲-۲-چشمه ها         ۷۹

۳-۶-۶-۲-۳-قنات ها           ۷۹

۳-۶-۷-استان قم     ۸۰

۳-۶-۷-۱-آب های سطحی(رودها و دریاچه های فصلی)     ۸۰

۳-۶-۷-۲-آب های زیرزمینی ۸۰

۳-۷-وضعیت پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه ۸۱

۳-۷-۱-استان سیستان و بلوچستان        ۸۱

۳-۷-۱-۱-جنگل های استان   ۸۲

۳-۷-۱-۱-۱-جنگل های نیمه گرمسیری            ۸۲

۳-۷-۱-۱-۲-جنگل های گرمسیری      ۸۲

۳-۷-۱-۱-۳-جنگل های ماندابی         ۸۲

۳-۷-۱-۲-وضعیت مراتع استان          ۸۳

۳-۷-۲-استان هرمزگان        ۸۳

۳-۷-۲-۱-مراتع    ۸۳

۳-۷-۳-استان یزد   ۸۴

۳-۷-۴-استان کرمان           ۸۵

۳-۷-۴-۱-پوشش درختی نیمه خشک    ۸۵

۳-۷-۴-۲-پوشش درختچه ای و بوته ای پایکوه ها ۸۶

۳-۷-۴-۳-پوشش درختی و گیاهی دشت های گرمسیری      ۸۶

۳-۷-۵-استان سمنان            ۸۶

۳-۷-۵-۱-جنگل ها ۸۷

۱-جنگل های پهن برگ        ۸۷

۲-جنگل های سوزنی برگ    ۸۷

۳-جنگل های کویری و بیابانی           ۸۷

۳-۷-۵-۲-مراتع    ۸۸

۳-۷-۵-۲-۱-مراتع ییلاقی     ۸۸

۳-۷-۵-۲-۲-مراتع قشلاقی    ۸۸

۳-۷-۶-استان تهران            ۸۹

۳-۷-۶-۱-جنگل های استان   ۸۹

۳-۷-۶-۱-۱-جنگل های طبیعی          ۸۹

۳-۷-۶-۱-۲-جنگل های دست کاشت    ۸۹

۳-۷-۶-۲-مراتع استان         ۸۹

۳-۷-۷-استان قم     ۹۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه     ۹۳

۴-۱-مشخصات ایستگاه های سینوپتیک ۹۵

۴-۲-روزهای با بارش و میزان بارش در سطح ایستگاه ها   ۹۷

۴-۳-تعداد روزهای همراه با بارش در ایستگاه های مورد مطالعه       ۹۹

۴-۴-میزان کل بارش در ایستگاه های مورد مطالعه           ۱۰۰

۴-۵-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در استگاه ها به تفکیک هر ماه           ۱۰۱

۴-۶-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در ایستگاه ها در ماه(می)     ۱۰۴

۴-۷-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در ایستگاه ها در ماه(ژوئن)   ۱۰۶

۴-۸-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در ایستگاه ها در ماه(جولای) ۱۰۸

۴-۹-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در ایستگاه ها در ماه(آگوست) ۱۱۰

۴-۱۰-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در ایستگاه ها در ماه(سپتامبر)          ۱۱۱

۴-۱۱-تعداد روزها و میزان بارش کمتر از یک میلیمتر در ایستگاه ها ۱۱۲

۴-۱۱-۱-تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال        ۱۱۶

۴-۱۱-۲-تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال        ۱۱۶

۴-۱۱-۳-سطح زمین           ۱۱۶

۴-۱۱-۴-رطوبت(نم ویژه)    ۱۱۷

۴-۱۲-تعداد روزها و میزان بارش بین ۵-۱ میلیکتر در ایستگاه ها     ۱۱۷

۴-۱۲-۱-تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال        ۱۲۱

۴-۱۲-۲-تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال        ۱۲۱

۴-۱۲-۳-سطح زمین           ۱۲۱

۴-۱۲-۴-رطوبت(نم ویژه)    ۱۲۲

۴-۱۳-تعداد روزها و میزان بارش بین ۱۰-۵ میلیمتر در ایستگاه ها    ۱۲۲

۴-۱۳-۱-تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال        ۱۲۷

۴-۱۳-۲- تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال       ۱۲۷

۴-۱۳-۳-سطح زمین           ۱۲۷

۴-۱۳-۴-رطوبت(نم ویژه)    ۱۲۸

۴-۱۴-تعداد روزها و میزان بارش بین ۱۵-۱۰ میلیمتر در ایستگاه ها  ۱۲۸

۴-۱۴-۱-تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال        ۱۳۲

۴-۱۴-۲- تراز۸۵۰ هکتوپاسکال        ۱۳۲

۴-۱۴-۳-سطح زمین           ۱۳۲

۴-۱۴-۴-رطوبت (نم ویژه)   ۱۳۳

۴-۱۵-تعداد روزها و میزان بارش بین ۲۰-۱۵ میلیمتر در ایستگاه ها  ۱۳۳

۴-۱۵-۱-تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال        ۱۳۷

۴-۱۵-۲-تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال        ۱۳۷

۴-۱۵-۳-سطح زمین           ۱۳۷

۴-۱۵-۴-رطوبت(نم ویژه)    ۱۳۸

۴-۱۶-تعداد روزها و میزان بارش بین ۲۵-۲۰ میلیمتردر ایستگاه ها   ۱۳۸

۴-۱۶-۱-تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال        ۱۴۲

۴-۱۶-۲-تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال        ۱۴۲

۴-۱۶-۳-سطح زمین           ۱۴۲

۴-۱۶-۴-رطوبت(نم ویژه)    ۱۴۳

۴-۱۷-تعداد روزها و میزان بارش بین ۳۰-۲۵ میلیمتر در ایستگاه ها  ۱۴۳

۴-۱۷-۱-تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال        ۱۴۷

۴-۱۷-۲-تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال        ۱۴۷

۴-۱۷-۳-سطح زمین           ۱۴۷

۴-۱۷-۴-رطوبت(نم ویژه)    ۱۴۸

۴-۱۸-تعداد روزها و میزان بارش بیش از ۳۰ میلیمتردر ایستگاه ها   ۱۴۸

۴-۱۸-۱-تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال        ۱۵۲

۴-۱۸-۲-تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال        ۱۵۲

۴-۱۸-۳-سطح زمین           ۱۵۳

۴-۱۸-۴-رطوبت(نم ویژه)    ۱۵۳

فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه گیری

۵-۱-نتیجه گیری   ۱۵۶

۵-۲ پیشنهادات      ۱۵۹

منابع      ۱۶۰

 

فهرست اشکال و جداول

شکل ۳-۱- موقعیت جغرافیایی استان های مورد مطالعه در سطح ایران           ۴۶

شکل ۳-۲ نقشه ناهمواری های و توپوگرافی محدوده مورد مطالعه     ۵۷

شکل ۳-۳- نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه          ۶۱

شکل ۳-۴- نقشه خطوط همباران محدوده مورد مطالعه       ۶۶

شکل ۳-۵-خطوط همدکای محدوده مورد مطالعه   ۶۸

شکل ۳-۶-نقشه پهنه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه      ۶۹

شکل ۳-۷-نقشه پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه           ۹۱

شکل ۴-۱-نقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاه های سینوپتیک مورد مطالعه         ۹۷

شکل ۴-۱-تعداد روزهای همراه با بارش در سطح ایستگاه های مورد مطالعه طی سال های ۱۹۷۰-۲۰۰۸     ۹۹

شکل ۴-۲-میزان کل بارش در ایستگاه های مورد مطالعه طی سال های ۱۹۷۰-۲۰۰۸    ۱۰۰

جدول ۴-۱-مشخصات و موقعیت جغرافیایی ایستگاه های مورد مطالعه            ۹۶

جدول ۴-۲-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان کل بارش به میلیمتر در ایستگاه های مورد مطالعه طی سال های ۱۹۷۰-۲۰۰۸ ۹۸

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0